OPLEIDINGEN LIFEDESIGN

 

Opleidingen LifeDesign

sinds 2005

 

Wat is LifeDesign?

Je eigen LifeDesign maken betekent dat je je leven zelf vormgeeft. Tijdens de opleidingen in deze categorie leer je mensen te helpen een pro-actieve levenshouding te ontwikkelen. Zodat ze hun eigen LifeDesign kunnen maken, vanuit hun belangrijkste talenten en grootste passies.

 

In de psychologie is aangetoond dat pro-actieve mensen gelukkiger en succesvoller zijn dan reactieve mensen. Mensen die actief hun eigen leven vormgeven zijn gelukkiger dan afwachtende mensen die het leven passief op zich af laten komen. Uiteraard zijn er allerlei gebeurtenissen die wij vaak niet in de hand hebben, zoals ziektes, ongelukken, veranderingen op het werk, economische crises, maatschappelijke problemen of natuurrampen. Pro-actieve mensen gaan echter oplossingsgericht met deze problemen om. Zij hebben een optimistische levenshouding en zien hun problemen als uitdagingen voor persoonlijke groei. Daardoor voelen zij zich sterk en gelukkig. Pro-actieve mensen durven hun eigen keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Zij kiezen voor hun eigen levenspad. Zij maken hun eigen LifeDesign.

 

We bieden de volgende opleidingen aan in de categorie LifeDesign:


Coaching Basics

Tijdens deze opleiding leer je de belangrijkste coaching-tools die nodig zijn om andere mensen effectief te begeleiden. De grootste nadruk ligt daarbij op communicatieve vaardigheden, ontwikkeling van zelfvertrouwen en hantering van emoties. De opleiding wordt afgerond met een certificaat. Deze opleiding vormt de basis voor de opleidingen Life Coaching en Levensloop Coaching.

 

Life Coaching

Als lifecoach help je mensen om te leven vanuit hun grootste talenten en passies. Je leert ze een duidelijk LifeDesign te maken op het gebied van levensbalans, talent-ontdekking, loopbaankeuze, relaties in het privé-leven en relaties op het werk. Deze opleiding volgt op Coaching Basics en wordt afgerond met een diploma.

 

Levensloop Coaching

Als levensloop coach help je mensen om hun LifeDesign af te stemmen op hun levensloop. Je begeleidt ze bij de de overgang van kindertijd naar jeugd, volwassenheid, midlife, ouderdom en sterven. Daarbij ligt de focus op loslaten van de oude levensfase en het verwelkomen van de nieuwe. Deze opleiding volgt op Coaching Basics en wordt afgerond met een diploma.

 

Geestelijke Begeleiding

De opzet van onze opleiding Geestelijke Begeleiding wordt vanaf najaar 2017 veranderd. Je begint met de Opleiding Coaching Basics en daarna volg je de Opleiding Levensloop Coaching en de nascholing Transpersoonlijke Coaching. Dit traject duurt ongeveer 1,5 jaar. 

 

OPLEIDINGEN KIND & GEZIN

 

Kind & Gezin 

 

Wil jij graag kinderen coachen? En wil je ook hun ouders begeleiden? Of werk je in de zorg, de kinderopvang, het onderwijs of de coaching wereld en wil je je graag specialiseren of bijscholen?

 

Tijdens onze opleidingen leer je kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden, het versterken van hun zelfvertrouwen en het ontdekken van hun talenten. Tevens kun je je verder nascholen in het begeleiden van jongeren, ouders en gezinnen.

 

Alle trajecten beginnen met de Kindercoaching Basics, daarna kun je verder met de opleiding KinderCoaching Advanced.

Na het behalen van beide opleidingen heb je nog de mogelijkheid je te specialiseren met één van de volgende nascholingen:

JeugdCoaching,

Gezinscoaching

Oudercoaching.

 

Wat is KinderCoaching?

Een kindercoach begeleidt kinderen en jeugdigen in het scheppen van een succesvol en gelukkig leven in alle levenssferen. Dit wordt tot stand gebracht door het bevorderen van sociale vaardigheden, het versterken van zelfvertrouwen en het ontdekken van de belangrijkste talenten en passies.

 

Systeemgerichte benadering

Hoewel elke docent van deze opleiding zijn eigen specifieke werkwijze heeft, leggen ze allemaal nadruk op een systeemgerichte benadering van kinderen. Zij gaan er vanuit dat de meeste problemen liggen in het systeem waar het kind deel van uitmaakt. Dit systeem omvat het gezin waarin het opgroeit, de school die het bezoekt, de wijk waarin het leeft en de clubs waar het lid van is. De kindercoach zal bij het coachen van kinderen daarom altijd de belangrijkste betrokkenen bij de begeleiding betrekken, zoals ouders en leerkrachten.

 

De kindercoach kijkt wat zowel kinderen als hun systeem nodig hebben en wat hun gemeenschappelijke doelen zijn. De coach helpt het kind om zijn werkelijke authenticiteit te (her)ontdekken zodat het binnen zijn leefsysteem volledig tot zijn recht komt en goed leert communiceren. Het doel daarvan is dat het kind zich ontwikkelt tot een zelfverzekerd en sociaal individu dat zijn talenten optimaal kan ontplooien.

 

OPLEIDINGEN LICHAAM & GEEST

 

Lichaam & Geest 

 

Tijdens deze opleidingen leer je verschillenden soorten coaching op het gebied van lichaam & geest. We bieden de volgende opleidingen aan in de categorie Lichaam & Geest:

 

Lichaamsgerichte Coaching

In de opleiding Lichaamsgerichte Coaching leer je een krachtige verbinding te leggen tussen lichaam en geest, waardoor cliënten dieper in contact komen met hun diepere gevoelens en verlangens.

 

Trauma Coaching

De opleiding Trauma Coaching is bedoeld voor therapeuten, coaches, counselors en andere hulpverleners die krachtige psychodynamische vaardigheden willen ontwikkelen, waarmee diepgaande persoonlijke processen op een zorgvuldige manier begeleid kunnen worden.

 

VitalteitsCoaching

De specialisatie opleiding VitaliteitsCoaching is bedoeld voor coaches, counselors, therapeuten en andere begeleiders in de psychosociale sector, die krachtige vaardigheden willen ontwikkelen op het gebied van vitaliteitsverhoging. Je leert holistisch kijken en werken, waardoor je cliënten kunt begeleiden naar een vitaler, gezonder en gelukkiger leven.

 

 

 

Nieuwsbrief

De Wensboom

Boek WensboomLees dit boek en laat je diepste
wensen uitkomen.

 

 


GRATIS DOWNLOAD

Coach bij jou in de buurt

In onze coachdatabase vind je coaches die bij Atma zijn afgestudeerd en hun eigen praktijk zijn begonnen.