verdieping in trauma coaching

Deze tweedaagse workshop geeft extra verdieping in trauma coaching. Er wordt stil gestaan bij eigen processen en ontwikkelingsthema’s, ins en outs met betrekking tot procesbegeleiding en coaching, kennis maken met nieuwe theorie en verdieping van methodes.

je verder in het vak

Wat leer je?

Hoofdonderwerpen zijn: procesbegeleiding, zelfreflectie, eigen voeding en inspiratie en casuïstiek-bespreking. Leidraad voor de invulling van de dagen zijn je eigen leervragen die je tegenkomt bij het werken met cliënten. Tevens verdiepen we geleerde methodes. De dagen bieden verdere theoretische verdieping en zijn ervaringsgericht. Hiermee bieden we je nieuwe inspiratie, zelfreflectie en voeding!

Voor wie?
Traumacoach-studenten van het Atma Instituut.

Kosten & Praktische informatie

 • € 395,- incl. koffie/thee, excl. lunch
 • woensdag 12 & woensdag 26 september 2018
 • tweedaagse van 10:00 - 17:00 uur
 • bewijs van deelname
 • deelnamevoorwaarde: TraumaCoaching Atma Instituut
 • studiebelasting: ± 18 uur
 • minimaal 10 - maximaal 16 deelnemers
 • in Amersfoort

trainer

Lucas van Gool

Lucas van Gool

docent Lichaam & Geest

Lucas van Gool (1964) is (trauma)therapeut, cursusleider en de oprichter van het Life Force Fitness Institituut. Life Force Fitness richt zich op het vrij laten stromen van je levensenergie, jouw Life Force. Lucas ontwikkelde een breed scala van workshops, cursussen, intensives, jaartrainingen en individuele begeleiding. Lucas is een warm mens en een geïnspireerd leraar.

wat houdt de training in?

Als traumacoach breng je alles wat je geleerd hebt in de praktijk, waardoor er allerlei mensen, hulpvragen en leerervaringen op je pad komen. Je ervaart je ontwikkeling en groei als begeleider. Je verdiept je verder in jezelf en in de coachingsmethodes vanuit de behoefte aan diepere kennis en ervaring in het werken met bepaalde problematiek.

Een week voor de betreffende verdiepingsdag lever je eventuele leervragen of casuïstiek in. Hier wordt het programma voor die dag op afgestemd. Naast het bespreken van leervragen en casuïstiek werken we ook ervaringsgericht om bepaalde thema’s te verdiepen.

Leervragen kunnen liggen op allerlei gebied:

 • Behoefte aan diepere kennis met betrekking tot bepaalde problematiek;
 • Mechanismen rond overdracht en tegenoverdracht;
 • Verdiepen van methodes;
 • Casuïstiek-bespreking;
 • Nieuwe ontwikkelingen;
 • Eigen voeding en inspiratie