relatiecoaching

In deze relatiecoaching bijscholing leer je hoe problemen in de relatie, zoals slechte communicatie en conflicten, een grote verstoring kunnen zijn voor de intimiteit en seksualiteit. Leer het van Klaske de Vries, de grote expert op dit gebied.

Leer problemen in relaties op te lossen

Wat leer je?

Als je mensen begeleidt zal je merken dat de relatie daar een prominente rol in speelt. Er speelt vaak miscommunicatie en verwarring. Misschien heb je steeds vaker de neiging om de partner er bij te vragen. Dan zal je merken dat het begeleiden van stellen een heel eigen dynamiek heeft, en dus een eigen aanpak nodig heeft.

In deze training leer niet alleen mensen te begeleiden maar ook hoe je als coach kunt ondersteunen in loslaten.

Kosten & Praktische informatie

trainer

klaske de vries

klaske de vries

Klaske is grondlegger van de Relatiescholing ( opgericht: 3 maart 2013 ) Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van mensen in veranderingsprocessen. Zowel individueel als in relatie of teamverband. Zij startte in de psychiatrie en ging later de richting in van emotionele lichaamstherapie en Reichiaans lichaamswerk. In de loop der jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het begeleiden van relaties. Haar focus is sterk gericht op het zichtbaar maken van de interactie tussen mensen. Zij heeft een eigen praktijk in Amersfoort.

wat houdt de training in?

Tijdens deze training van 4 dagen krijg je ervaringsgerichte technieken en oefeningen aangeboden om mensen te coachen in hun relatie. Je leert niet alleen hoe je mensen helpt beter te communiceren en conflicten op te lossen, maar vooral ook hoe ze hun relatie kunnen verdiepen en rijker maken en waar nodig, elkaar weer los te laten. Verder zal op deze dagen aandacht geschonken worden aan overdracht/tegenoverdracht in het begeleiden van relaties, de invloed van kinderen op de relatie en het meer directieve begeleiden van relaties.

Niet alleen bij problemen
Het is in deze snel veranderende tijd voor veel stellen nuttig om regelmatig te praten over hun relatie met een deskundige of relatiecoach. Deze gesprekken hoeven niet alleen te worden gevoerd als er problemen zijn, ook in tijden dat er geen serieus conflict is kan een gesprek nuttig zijn. Gesprekken met een deskundige werken preventief en helpen om irritaties en stagnaties niet te laten uitmonden in een ernstig conflict, een verwijdering of een scheiding.

Soms blijkt het niet mogelijk om verder te bouwen aan een relatie. Er is te veel gebeurd, er is te veel pijn of er is niets meer te voelen. De weg die partners samen te gaan hebben is blijkbaar ten einde gekomen en het zou niet goed zijn om koste wat kost ze bij elkaar te laten blijven. Maar ook uit elkaar gaan vraagt zorg. Het is belangrijk om de vriendschap tussen beide partners te behouden, niet alleen als er kinderen zijn. Het is een hele kunst om mensen te begeleiden bij het leren loslaten van elkaar, zonder schuldgevoelens, en met ruimte voor de strijd die misschien nog gestreden moet worden. Wanneer ze met bewustzijn uit elkaar gaan is het voor hen mogelijk om in verbinding te blijven en dankbaar terug te kijken. De relatie is dan niet voorbij: hij neemt een andere vorm aan.

PROGRAMMA

 • Les 16 maart 2018

  Communiceren en luisteren
  De relatie valt of staat bij goed communiceren en luisteren. Deze dag leer je technieken om een stel te leren luisteren naar elkaar en te laten zeggen wat ze op hun hart hebben.

 • Les 213 maart 2018

  Scheidingsproblematiek
  Elkaar loslaten. Belangrijke handvatten voor relaties in een ingrijpende periode van hun leven.

 • Les 320 maart 2018

  De kracht van vergeving
  Echt luisteren naar wat er pijn heeft gedaan over en weer zodat men zich werkelijk gehoord voelt, maakt dat er vergeving plaatsvindt en dat er ruimte is voor dankbaarheid.

 • Les 427 maart 2018

  Seksualiteit
  Verschillen seksualiteit mannen/vrouwen. Verband leggen tussen algemene relatieproblemen en seksuele problemen, gezinsinvloeden op de seksualiteit. Seksualiteit en de verbinding met het hart.