OUDERCOACHING

 

Nascholing OuderCoaching

 

Deze nascholing volgt op de opleiding KinderCoaching Advanced. Als kinder- en jeugdcoach moet je regelmatig gesprekken voeren met ouders. Daar heb je andere vaardigheden en kennis voor nodig dan wanneer je alleen met kinderen of pubers werkt.

 

Startdatum: 18 maart 2018
Niveau: HBO niveau
Aantal lesdagen: 7 lesdagen
Duur nascholing: ± 3 maanden
Tijd: 10:00 - 17:00 uur
Deelnamekosten: 1.400,-
Inschrijven: meld je direct aan
   
Vooropleiding: KinderCoaching Basics + KinderCoaching Advanced
Certificering: Certificaat 'OuderCoaching'
Groepsgrootte: minimaal 10 - maximaal 16 deelnemers
Locatie: Atma Instituut - Amersfoort

 

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de nascholing OuderCoaching dien je eerst de opleiding KinderCoaching Advanced gevolgd te hebben. Indien je een vergelijkbare opleiding buiten het Atma Instituut hebt gevolgd kun je uiteraard ook deelnemen aan deze nascholing, voorafgaand aan de inschrijving vind dat eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats.  

 

PROGRAMMA

 

Programma

  • Hoe ga je in gesprek met ouders?

  •  Welke gespreksvaardigheden heb je nodig?

  •  Hoe gebruik je Transactionele Analyse om de bewuste en onbewuste communicatie patronen tussen ouders en hun kinderen in kaart kunt brengen. Hoe leg je die in verband met de kindertijd van beide ouders?

  •  Hoe pas je verbindende (geweldloze) communicatie toe in gesprekken met ouders?

  •  Hoe help je ouders om te gaan met projecties en spiegels in de communicatie met hun kinderen?

  •  Welke opvoedkundige tips kun je ouders meegeven?

  •  Hoe help je ouders een coachende opvoedstijl te ontwikkelen?

 

ROOSTER

 

 

 voorjaar 2018

1. 18 maart In gesprek met ouders, de basis
2. 24 maart In gesprek met ouders, vervolg
3. 6 april T.A. de basis
4. 7 april T.A. en eigen opvoeding
5. 21 april Verbindende  communicatie
6. 11 mei Ouders coachen ‘hoe ga ik om met mijn kind’ ; projectie, spiegels, opvoedkundige tips etc.
7. 27 mei De coachende opvoedstijl; ouders helpen coach te worden van hun kinderen

 

VRAGEN DOCENTEN

 


Toekie van Apeldoorn

 

Praat je ook geregeld met de ouders van het kind tijdens kindercoaching?
Ik doe tussendoor af en toe een sessie met de ouders. Soms praat ik meerdere sessies alleen met de ouders als ik merk dat de oorzaak vooral bij hun ligt. Dan is het niet reëel om alleen met het kind te werken. Ik vind dat de ouders eerst aan hun eigen sores moeten werken. Daar kan ik ze weliswaar niet toe verplichten, maar ik hou ze wel een spiegel voor. Veel ouders hebben niet in de gaten dat als ze zelf problemen hebben, de kinderen daar iets van overnemen. Mijn visie is dat als er problemen met het kind zijn, de ouders daar per definitie mee te maken hebben. Er is altijd een wisselwerking in het gezinssysteem. Dat kun je vergelijken met een mobieltje boven een wiegje, met allerlei figuurtjes eraan. Als je één figuurtje daarvan beweegt, brengt dat de hele boel in beweging.
Dus de ouders moeten goed voor zichzelf zorgen?
Kinderen gedijen het beste als de ouder de ouder is, als de man de man is, als de vrouw de vrouw is en als het kind het kind is. Dan is de situatie zoals de feiten zijn in het systeem. Je bent geboren als kind en niet als volwassene of als ouder. Als de ouders zich als kinderen gedragen, dan is dat voor niemand goed. We komen in onze kracht als we de plek innemen die we feitelijk hebben. Dan kan het kind gewoon kind zijn en kan het zich als zodanig ontwikkelen.
Kinderen gaan op zoek naar de liefde van hun ouders. Als baby’s gaan huilen, hopen ze dat er iemand komt. Als ze die liefde niet op een natuurlijke manier krijgen, dan kunnen ze vormen van gedrag gaan zoeken waarmee ze die liefde toch krijgen. Dan gaan ze bijvoorbeeld heel gek of heel lief doen, of ze gaan zorgen voor de ouders. Kinderen zijn voor de liefde nog helemaal afhankelijk van de ouders.
Als de ouders goed voor zichzelf zorgen, dan zijn ze ten eerste beter in staat om voor de kinderen te zorgen en ten tweede laten ze zien dat het goed is om voor jezelf te zorgen. Daar zijn kinderen bij gebaat!Daantje de Wit

 

Hoe gebruik je Transactionele Analyse ?
In het systeem van Transactionele Analyse wordt de persoonlijkheid onderverdeeld in een ouder-, volwassen- en kind-deel. Dit systeem gaat ervan uit dat we altijd vanuit een van deze delen (of rollen) met andere mensen communiceren.
Het mooie van Transactionele Analyse is dat het heel verhelderend is. Ik teken het model en vraag dan wat de ouders en hun kinderen daarin herkennen. Dan vraag ik: ‘Wat is je eigen rol? Hoe reageer je op de ander? En in welke rol zit die ander dan? Daardoor kunnen zowel de ouders als hun kinderen ander gedrag gaan vertonen. Ze kunnen meer rekening houden met elkaar en aangeven wat hun eigen behoefte is. De kunst is om die op een heldere manier aan elkaar te verwoorden. Dat is vaak nog wel even oefenen.


Hoe leg je Transactionele Analyse in verband met de kindertijd van beide ouders?
Bij de uitleg van T.A. komt het ook wel voor dat dit een mooi moment is om terug te kijken naar de opvoeding, het kind-zijn van de ouders zelf. Want hoe je zelf bent opgevoed, werkt vaak door in hoe je nu zelf je kinderen opvoed. Transactionele Analyse geeft daar ook weer een mooi handvat voor om dit de ouders begrijpelijk uit te leggen, zonder verwijt.

 

Regina 142

Regina Potma

Staan kinderen van deze tijd anders in het leven dan de kinderen van vroeger?
Die kans is groot, gezien de snelle veranderingen in de maatschappij. Het is dan ook een uitdagende taak om als ouder van nu te voorzien in de behoeften en wensen van het kind en van onszelf. De ouder van nu is immers ook veranderd.’

(Regina Potma, docent gezins- en kindercoaching Atma Instituut)

 

 

Nieuwsbrief

De Wensboom

Boek WensboomLees dit boek en laat je diepste
wensen uitkomen.

 

 


GRATIS DOWNLOAD

Coach bij jou in de buurt

In onze coachdatabase vind je coaches die bij Atma zijn afgestudeerd en hun eigen praktijk zijn begonnen.