GEZINSCOACHING

Nascholing GezinsCoaching

 

Deze nascholing volgt op de opleiding KinderCoaching Advanced. Tijdens deze nascholing leer je om met hele gezinnen te werken, dus zowel met de ouder(s) en kind(eren). Tijdens deze opleiding leer je te werken met het hele gezin, bijvoorbeeld bij scheiding, samengestelde gezinnen of ziekte.

 

Startdatum: volgt
Niveau: HBO niveau
Aantal lesdagen: 7 lesdagen
Duur nascholing: ± 3 maanden  
Tijd: 10:00 - 17:00 uur
Deelnamekosten: 1.400,-
Inschrijven: meld je direct aan
   
Vooropleiding: KinderCoaching Basics + KinderCoaching Advanced
Certificering: Certificaat 'GezinsCoaching'
Groepsgrootte: minimaal 10 - maximaal 16 deelnemers
Locatie: Atma Instituut - Amersfoort

 

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de nascholing GezinsCoaching dien je eerst de opleiding KinderCoaching Advanced gevolgd te hebben. Indien je een vergelijkbare opleiding buiten het Atma Instituut hebt gevolgd kun je uiteraard ook deelnemen aan deze nascholing, voorafgaand aan de inschrijving vind dat eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats.  

 

PROGRAMMA

 

Programma

  • Hoe ga je om met een gezin als systeem?
  • Hoe pas je systemisch werken toe als je met gezinnen werkt?

  • Hoe ga je in gesprek met een gezin?

  • Hoe leer je gezinsleden om via verbindende communicatie beter met elkaar te communiceren?

  • Wat zijn verschillende soorten gezinssystemen?

  • Hoe doe je een gezinsopstelling?

  • Wat zijn veel voorkomende gezinsproblemen zoals ziekte, verslaving, geldproblemen etc.

  • Hoe ga je om met scheiding, rouw en verlies?

  • Hoe werk je met samengestelde gezinnen? Welke problemen kunnen hiermee verband houden?

  • Hoe kunnen kinderen in balans worden opgevoed?

 

Leren luisteren in het gezin

Een van de grootste problemen in veel gezinnen is dat er niet of nauwelijks naar elkaar wordt geluisterd. Dat komt niet alleen door drukte op het werk of op school. Veel ouders hebben nooit geleerd hoe je naar andere mensen luistert. Dus kunnen ze ook niet naar hun kinderen luisteren. De gezinscoach leert zowel ouders als kinderen beter naar elkaar te luisteren. Door beter te luisteren, wordt er een liefdevolle gezinssituatie gecreëerd. Daardoor lossen veel problemen vanzelf al op. Daarbij mogen ouders gewoon mens zijn en hoeven ze niet perfect te zijn. En de kinderen voelen dat ze geaccepteerd worden voor wie ze zijn. 

 

ROOSTER

 

najaar 2017

1.  Het gezin als systeem (systemisch werken)
2.  Gesprek met gezin
3.  Gezinssysteem, opstellingenwerk
4.  Gezinsproblemen; ziekte, verslaving, geldproblemen etc.
5.  Macht en machtsmisbruik in een gezin
6.  Scheiding, rouw en verlies, samengestelde gezinnen
7.  Opvoeden in balans

 data volgen

 

VRAGEN DOCENTEN

 

José Nanninga

 

Hoe ga je om met een gezin als systeem?
Je bent je er altijd bewust van dat het gezin een systeem is waarin alle gezinsleden invloed hebben op elkaar. Dat verandering bij de een ook iets in beweging zet bij een ander. Wanneer een kind of jongere bij mij nieuw gedrag leert, kan het waardevol zijn de gezinsleden hierbij te betrekken. Zodat het kind er in zijn veilige thuisomgeving mee kan oefenen. Of ik leg aan ouders uit waarom het voor het kind helpend is dat zij bepaalde dingen anders gaan doen.


Hoe pas je systemisch werken toe als je met gezinnen werkt?
Eerst probeer ik inzicht te krijgen in hoe het systeem functioneert. Dat kun je actief doen bijvoorbeeld door alle gezinsleden onafhankelijk van elkaar het gezin te laten opstellen met behulp van poppetjes of Kapla. Daardoor komt er inzicht in hoe ieder gezinslid het systeem ervaart. Soms doe ik het meer vanuit eigen observatie waardoor ik zicht krijgt op de onderlinge omgang en verhoudingen en wat dit betekent voor de ingebrachte hulpvraag. Vervolgens kijk ik welke bewegingen in het systeem helpend kunnen zijn om de hulpvraag op te lossen. Bewustere communicatie kan een van de hulpbronnen zijn.

 

Hoe ga je in gesprek met een gezin?
Natuurlijk houd je rekening met de leeftijd van de kinderen, maar op alle leeftijden is het fijn als je het gevoel hebt dat er naar je wordt geluisterd. Belangrijk is om af te bakenen waar het gesprek over gaat. Ik wil bijvoorbeeld voorkomen dat de ouders in dit gezinsgesprek hun eigen pijn of onzekerheid inbrengen. Dat zou belastend voor hun kinderen kunnen zijn. Liever bespreek ik dat dan in een apart gesprek met de betreffende ouder.


In eerste instantie krijgen alle gezinsleden om de beurt het woord. Dan vraag ik de anderen om alleen maar te luisteren. En om niet in het eigen verhaal te reageren op wat iemand daarvoor zei. Het horen van hoe een ander iets echt beleeft, is vaak al verhelderend en leidt tot meer begrip. Verbindende communicatie is een mooie methode om aan gezinsleden te leren. Op die manier kunnen alle leden verwoorden hoe zij zich voelen en waar zij behoefte aan hebben. Ze kunnen tevens de anderen vragen daar meer rekening mee te houden.

 

Toekie van Apeldoorn

 

Coach je veel kinderen van gescheiden ouders? Wat voor gevolgen zie je vaak bij dat soort kinderen?
Die krijg ik inderdaad heel veel. Ik merk dat het prettig voor ze is als ze ook andere kinderen kennen wiens ouders gescheiden zijn. Zo zoeken ze soms steun bij elkaar. Verder zie je soms dat kinderen voor hun ouders gaan zorgen, vooral als een van de ouders in een slachtofferrol verzand raakt. Dan zien kinderen dat het slecht met ze gaat en krijgen ze de neiging voor ze te zorgen. Ze gaan boven hun ouders staan en worden de ouder van hun ouders, wat uiteraard niet wenselijk is. Als ze zien dat de moeder zit te huilen, dan komen ze met een zakdoekje. Op zich is het best OK als dat soms eens gebeurt, maar als de kinderen te veel in de verzorgende rol komen, probeer ze dan maar eens aan te manen om hun kamer op te ruimen. Dan zeggen ze: ‘ho ho, maar ik ben hier toch de baas?’ Maar het ergste is dat een kind niet meer kind kan zijn. Dan zijn de rollen omgedraaid.

 

Wat gebeurt er dan met de ouder-kind relatie?
Het is beter als ouders hun echtscheiding en de consequentie daarvan kunnen accepteren. Het helpt bijvoorbeeld niet als ze zich schuldig voelen, want dat houdt ze weg van wat ze werkelijk te doen hebben. Voor een kind is het behulpzaam om ouders te hebben die volwassen zijn, verantwoordelijkheid nemen en hun eigen thema’s aangaan.

 

Zijn er altijd problemen door een scheiding?
Dat hangt heel erg af van de soort scheiding. Gelukkig zie ik ook veel ouders die het goed doen en uitstekend met elkaar in gesprek blijven. Die alles goed regelen, aanspreekbaar zijn en zichzelf weg kunnen cijferen voor de kinderen, maar ook weer niet teveel. Mijn motto is: ‘gelukkige ouders, gelukkige kinderen’.

 

 

Nieuwsbrief

De Wensboom

Boek WensboomLees dit boek en laat je diepste
wensen uitkomen.

 

 


GRATIS DOWNLOAD

Coach bij jou in de buurt

In onze coachdatabase vind je coaches die bij Atma zijn afgestudeerd en hun eigen praktijk zijn begonnen.