LifeDesign of overgave?

Er is altijd een spanningsveld tussen het zelf vormgeven van je leven en meegaan met de stroom. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?