TOESTEMMINGSVERKLARING (avg)

Versie 21 juni 2018

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS – INTAKEFORMULIER EN OPVRAAG CV EN KOPIE DIPLOMA’S.

Met dit formulier geef ik toestemming om gegevens over mij te verwerken op het intakeformulier van het Atma instituut.

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt het Atma Instituut mij opnieuw om toestemming.
  • Het Atma Instituut informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens die over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat het Atma Instituut mij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen.
  • Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het Atma Instituut deze niet registreren dan wel verwijderen.
  • Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven. Het Atma Instituut legt hieronder uit wat de gevolgen voor mijn inschrijving/aanmelding zijn als ik (voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming geeft.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor mijn aanvraag/inschrijving. Het Atma Instituut zal mij hier van geval tot geval over informeren.
  • Deze toestemming is een jaar geldig.

Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens ten behoeve van het intakegesprek. Het gaat hier om de volgende persoonsgegevens: contactgegevens, leeftijd, genoten opleidingen en cursussen, werkervaring, persoonlijke ontwikkeling, medische gegevens, kopie diploma’s en cv (deze toestemming geldt ook als het cv en kopie diploma nog nagestuurd worden).

Bovenstaande gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of iemand geschikt is voor de psychosociale opleidingen/trainingen van het Atma Instituut. Tevens zijn deze gegevens nodig om het juiste instroomniveau te beoordelen, zowel voor het Atma Instituut zelf als voor de accreditatiepartners (i.v.m. het voldoen aan het niveau criterium). Deze maatregel is ook bedoeld om de kwaliteit van de opleiding te bewaken en uitval van studenten te minimaliseren.

Het Atma instituut kan mij niet correct beoordelen op achtergrond, persoonlijke ontwikkeling en niveau als het intakeformulier niet volledig ingevuld kan worden. Indien ik besluit geen toestemming te geven kunnen dit de gevolgen zijn waarvoor ik teken en dus verantwoordelijk voor ben:

  • Omdat mijn instroomniveau niet juist te bepalen is, ontvang ik in plaats van een diploma een certificaat. Dit kan als gevolg hebben dat ik mij niet kan inschrijven bij bepaalde accreditatie- of beroepsorganisaties of andere organisaties of relaties waarbij een diploma een vereiste is.
  • Niet toegelaten worden tot de opleiding.
Scroll naar boven