Trauma coaching

Groepscode: (woensdaggroep)

Groepscode: TC.19N.w
Mentor: 
Carin Mannak
Lestijden: 10:00 – 17:00 uur

 • MODULE 1: BASICS

 • 1. wo 16 okt Carin

  Kennismaking, studieopdrachten, lichaamsgericht coachen en gesprekstechnieken, afstand en nabijheid, focussing, gronding

 • 2. wo 30 okt Peter v K

  Lichaamsbewustzijn en lichaamshouding, bodyscan, traumaregulatieoefeningen

 • 3. wo 13 nov Carin

  Lichaamsgericht coachen en gesprekstechnieken, Traumaspecifieke gesprekstechnieken, ethiek

 • 4. wo 27 nov Carin

  Lichaamsgerichte traumacoaching: wat is trauma, typen trauma, fases in behandeling, ademgerichte coaching

 • MODULE 2: ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE EN REGRESSIETECHNIEKEN

 • 5. wo 4 dec Peter

  Regressietherapie, zinnetjesbrug, BodyDrumRelease

 • 6. wo 18 dec Carin

  Regressietherapie: ontwikkelingspsychologie en lichamelijke afweersystemen, lichaamsgericht coachen en traumaverwerking

 • 2020
 • 7. wo 15 jan Daantje

  Regressietherapie: levenslijn en innerlijk kindwerk

 • 8. wo 29 jan Carin

  Regressietherapie: adembrug en lichaamsbrug

 • MODULE 3: METHODIEKEN EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

 • 9. wo 12 feb Lucas

  Lichaamsgerichte traumabegeleiding 1: Wat is trauma, de Lichaamsgerichte trauma benadering, de dreigingsrespons, hulpbronnen en zelfregulatie, trauma symptomen, opsporen en volgen, pendelen

 • 10. wo 4 mrt Lucas

  Lichaamsgerichte traumabegeleiding 2: De 3 delige hersenen, gereedschap voor de traumabehandeling, defensieve oriëntatie en ontladingsverschijnselen

 • 11. wo 18 mrt Carin & ass.

  Supervisie

 • 12. wo 1 apr Lucas

  Lichaamsgerichte trauma begeleiding 3: Over en onderkoppeling, gaspedaal en rem, odersteunen van ontlading, wrken met grenzen

 • 13. wo 22 april Lucas

  Lichaamsgerichte traumabegeleiding 4: Polyvagale theorie, werken met affect, indrukken en lichaamssensaties, bewegen door de tijd

 • 14. wo 6 mei Lucas

  Lichaamsgerichte traumabegeleiding 5: Werken met orientatie, vecht, vlucht en bevriezingsverschijnselen, werken met gedrag en betekenis

 • 15. wo 20 mei Carin

  Verlies en rouw, outdoorcoaching, werken met rituelen

 • 16. wo 3 juni Peter v K

  Systemische traumabegeleiding 1

 • 17. wo 17 juni Peter v K

  Systemische traumabegeleiding 2

 • 18. wo 2 sept Peter v K

  Systemische traumabegeleiding 3

 • 19. wo 16 sept Carin

  Methodisch werken, samenwerken met andere disciplines, casuïstiek, integratie van methodes

 • 20. wo 28 okt Carin

  Afronding en diplomering

 • OPTIONELE EXAMENMODULE

 • wo 7 okt Carin, Lucas & ass.

  Presentaties n.a.v. methodische verslagen

 • TWEE OPTIONELE LESDAGEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN SNRO *

 • wo 4 nov Anita

  Psychopathologie 1: depressie en bipolaire stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychosomatische stoornissen

 • wo 11 nov Anita

  Psychopathologie 2: trauma en stress gerelateerde stoornissen, dissociatieve stoornissen, voedings- en eetstoornissen, verslaving

* Optioneel: indien je gebruik wilt maken van de SNRO accreditatie, dien je naast het volgen van de opleiding Trauma Coaching deze twee extra optionele lesdagen te volgen plus een Hbo scholing Psychosociale basiskennis volgens de Plato norm. De kosten voor deze twee lesdagen bedragen € 400,-.

Atma Instituut behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in het lesrooster.