Kindercoaching advanced

Groepscode: (vrijdaggroep)

Groepscode: KCA.17N.vr
Mentor: 
Jose Nanninga
Lestijden: 10:00 – 17:00 uur

 • MODULE 1: COMMUNICATIE

 • 1. vr 3 nov Jose

  Introductie, kennismaken, doel opleiding/doelgroep, rapport, afstemmen/sturen, ethiek, open en gesloten vragen, studieopdrachten

 • 2. vr 17 nov Daantje

  LSD: luisteren, samenvatten, doorvragen, parafraseren; het actiewiel; outdoor werken met kinderen

 • 3. vr 1 dec Jose

  Specificeren, spiegelen, confronteren, feedback, overdracht-tegenovedracht, de levensboom (creatieve werkvorm tekenen/schilderen)

 • 4. vr 15 dec Daantje, Mariëlla

  Nonverbale communicatie, houding, gronden, lichamelijk contact, coachingsattitude

 • 5. vr 12 jan Regina

  Gespreksvoering: verbindende communicatie

 • 6. vr 26 jan Jose

  Coachvraag en doelen stellen, intake, mindfulness met kinderen

 • MODULE 2: COACHING TOOLS

 • 7. vr 9 feb Wendy

  Visualisatie en ontspanningstechnieken, gesprekstechnieken/representatiesystemen, stressrelease

 • 8. vr 16 feb Daantje

  Levensloop en ontwikkeling; fases en thematieken; autobiografie, dagboek

 • 9. vr 9 mrt Jose

  Emotiemanagement: het herkennen en uiten van emoties; werken met emoties (creatieve werkvorm drama)

 • 10. vr 23 mrt Daantje

  Kind en overlevingstrategieen; herkennen van patronen, van projectie (gekwetst) innerlijk kind bij jezelf als coach en bij de ander

 • 11. vr 6 apr Jose

  Authenticiteit en positiefzelfbeeld; zelfvertrouwen, zelfbeeld, helpende of belemmerende gedachten

 • 12. vr 20 apr Jose

  Oefendag en voortgangsgesprekken, afronding

 • MODULE 3: VAARDIGHEDEN KINDERCOACHING

 • 13. vr 11 mei Daantje

  Intuitieve coaching; intuitief werken met kinderen; werken met verhalen, metaforen

 • 14. za 12 mei Toekie

  Systemisch werken; welke plek neemt het kind in dit gezin, in deze klas (creatieve werkvorm klei)

 • 15. vr 25 mei Sara

  Creatieve coaching; Zelfvertrouwen: de innerlijke criticus, werken met deelpersoonlijkheden, (hand)poppen

 • 16. vr 8 jun Daantje

  Sociale vaardigheden; grenzen, assertiviteit, omgaan met kritiek, jezelf durven zijn vs erbij willen horen; rollenspel

 • 17. vr 22 jun Jose

  Ouders en opvoeding; hoe begeleid je ouders, gespreksvoering, hoe rapporteer je aan ouders, opvoedkundige tips

 • 18. vr 6 jul Wendy

  Actieve werkvormen; yoga, beweging en ontspanning

 • 19. vr 7 sep Jose

  Actieve werkvormen; Outdoor KinderCoaching, sport en spel, weerbaarheidsoefeningen

 • 20. za 8 sep Daantje

  Voeding en beweging; gezondheid, overgewicht, alternatieven voor medicatie, sport, bewegen, computer vs. buiten. outdoor werken met kinderen

 • 21. vr 21 sep Frank

  Hoe om te gaan als coach met: ADHD, dyslexie, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, autisme, protocollen

 • 22. vr 12 okt Jose

  Afronding en diplomering

 • MODULE 5: OPTIONELE EXAMENMODULE

 • do 27 sep n.v.t.

  Schriftelijk examen (thuis)

 • do 4 okt Jose

  Praktijkexamen

Atma Instituut behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in het lesrooster