De filosofie van het Atma Instituut is in grote mate gebaseerd op de positieve psychologie. Hierbij een aantal hoofdonderwerpen van deze nieuwe vorm van psychologie.  

 

Geluk wordt gedeeltelijk genetisch bepaald. 

Sommige baby’s zijn van nature gelukkiger dan andere. Maar ondanks verschillen in ‘geluksgenen’ kan iedereen zijn geluk verhogen door serieus te werken aan persoonlijke groei en een gezonde leefstijl. Kinderen in gelukkige gezinnen worden zelf ook gelukkiger en presteren beter op school.

 

Geluk is een innerlijke toestand.
Geluk is een innerlijke toestand die grotendeels onafhankelijk is van externe omstandigheden. We gaan in het leven voortdurend door pieken en dalen. Soms genieten we, soms hebben we pijn. Soms zijn we succesvol, soms verliezen we. Maar we komen steeds weer terug in dezelfde toestand van geluk (of ongeluk). 

 

Je kunt leren om gelukkiger te worden.

Geluk is als een spier die je kunt trainen. We kunnen onze innerlijke staat van geluk verhogen door te werken aan persoonlijke groei en een betere leefstijl.

Verhoging van zelfvertrouwen, zelfwaardering en communicatieve vaardigheden is essentieel voor de verhoging van geluk.

 

Gelukkige mensen zijn gezonder en worden ouder.
Oude mensen zijn gelukkiger dan jonge mensen, mits zij actief blijven in de maatschappij, liefdevolle relaties hebben, gezond leven, zichzelf blijven ontwikkelen en georiënteerd zijn op zingeving. Een gezonde leefstijl met genoeg slaap, beweging, zonlicht, gezonde voeding en ontspanning bevordert het geluk.

 

Gelukkige mensen hebben minder last van psychische problemen. 

Gelukkige mensen kunnen makkelijker een trauma verwerken en krijgen minder last van post-traumatische stress symptomen. Zij groeien zelfs van een trauma (post-traumatische groei). Gelukkige mensen hebben minder last van psychische stoornissen zoals angst, verslaving, psychose en depressie.
Als je afgunstig of jaloers bent op andere mensen, kun je deze gevoelens overwinnen door waardering voor ze te ontwikkelen en van ze te leren. Daardoor wordt je gelukkiger.
Gelukkige mensen kunnen beter omgaan met verlies en tegenslagen.
Gelukkige mensen zijn stressbestendiger.

 

Geluk is sociaal.
Geluk wordt sterk verhoogd door plezierige, inspirerende en liefdevolle relaties. Sociale betrokkenheid, altruïsme, vergevingsgezindheid, compassie en liefdadigheid bevorderen het algehele geluk in een samenleving.

 

Gelukkige mensen zijn productiever
Mensen die tevreden en gelukkig zijn op hun werk, zijn productiever en gezonder.

 

Bekwaamheid
Bekwaamheid, autonomie, creativiteit en flow verhogen het geluk. 

 

Maakt geld gelukkig?
Geld maakt gelukkig als daarmee de belangrijkste basisbehoeften in het leven worden vervuld. Overmatig veel geld en materialisme verhogen het geluk niet en kunnen het zelfs verlagen.


Democratie

In de Westers-democratische landen is de bevolking gelukkiger dan in dictaturen. Zie Wikipedia over gelukkigste landen… 

Ook in democratische organisaties en gezinnen is men gelukkiger.

 

Optimisme
Mensen met een optimistische levensvisie zijn gelukkiger en gezonder dan pessimisten en leven gemiddeld langer. Optimisme kan worden ontwikkeld.

 

Spiritualiteit
Spiritualiteit verhoogt het geluk (mits deze uiteraard vrij is van fundamentalisme).

 

LifeDesign
Geluk wordt bevordert door het leven als een kunstwerk te beschouwen dat je voor een groot deel zelf kunt vormgeven. 

Nieuwsbrief

De Wensboom

Boek WensboomLees dit boek en laat je diepste
wensen uitkomen.

 

 


GRATIS DOWNLOAD

Coach bij jou in de buurt

In onze coachdatabase vind je coaches die bij Atma zijn afgestudeerd en hun eigen praktijk zijn begonnen.