HOE WERKEN WIJ?

vrouw kijkt in spiegel 700

Heb jij talent voor coaching?

Gaan vrienden, collega's of wildvreemde mensen bij jou in een mum van tijd over zichzelf praten? Kun jij goed luisteren en kom je betrouwbaar over? Voelen mensen zich veilig bij jou en willen ze alles met je delen? Zelfs de meest intieme dingen? Dan heb jij hoogstwaarschijklijk veel talent voor coaching!

 

Kijken in de spiegel van de ziel

Coaching is niet adviseren, maar spiegelen. Een coach houdt cliënten een spiegel voor zodat ze het antwoord op hun vragen zelf ontdekken. Als je bij ons een coaching opleiding volgt, vinden wij het daarom essentieel dat je ook in de spiegel van je eigen ziel durft te kijken. Voorgehouden door onze docenten én je medestudenten. Dat lijkt misschien eng, maar eigenlijk is het vooral fun! Je ontdekt bij ons dat het heel fijn is om samen met anderen in de spiegel van je ziel te kijken. Want contact maken met je ziel is de bron van geluk en succes. 

 

Kijken in de spiegel van je eigen ziel, gaat bij ons volledig hand in hand met je ontwikkeling als coach. Tijdens de lesdagen oefen je namelijk heel veel met elkaar. Soms speel jij de rol van coach en houd je een medestudent de spiegel voor. Daarna worden de rollen omgedraaid: dan kom jij aan de beurt. Dit spiegelen begint al bij les één en gaat door tot aan de allerlaatste les. Vaak zit er een docent bij die na afloop uitgebreid feedback geeft en jou dus een spiegel voorhoudt. Op deze manier trainen wij je om een hele effectieve coach te worden!

 

De focus ligt op de praktijk

Je leert niet alleen theorie bij ons, want coaching is een praktisch vak, net als dat van een timmerman, kunstenaar of chirurg. Dat kun je niet uit boeken leren. Daar moet je heel veel in oefenen.

We krijgen bij Atma veel studenten die hoog theoretisch zijn opgeleid. Maar ze hebben zich gerealiseerd dat ze met al die theoretische kennis nog niet veel kunnen. Daarom kiezen ze voor ons omdat ze praktische vaardigheden zoeken. Onze docenten geven allemaal les vanuit hun uitgebreide praktijkervaring. Daar hebben wij ze speciaal op uitgezocht. Bovendien zijn ze niet alleen docent, maar ook trainer, mentor en coach. 


 

Het Atma gevoel

Het gaat bij ons vooral om voelen. Alleen praten is voor de meeste mensen niet voldoende. Dan blijven ze steken in de ratio. Dat schiet niet op. Mensen veranderen niet snel door alleen te praten en te denken. Faalangst, onzekerheid, stress, angsten en innerlijke conflicten zijn allemaal diepe gevoelens. Die lossen niet op door er alleen over te praten. Die moeten doorleefd worden. Alleen dán zijn ze gemotiveerd om er echt iets aan te doen.   

Onze docenten zijn 'voel-specialisten'. En bovendien zijn het mensen die goed verbonden zijn met hun eigen gevoel! Ze gaan je helpen om steeds meer in contact te komen met jouw gevoel. Want je ziel is een voelend wezen. Alleen via je gevoel kom je bij je ziel. En alleen vanuit je ziel kun je jezelf en en andere mensen helpen op het pad naar duurzaam geluk en succes. 

 

De Atma educatie

Studenten

De studenten van Atma worden geholpen in hun persoonlijke ontwikkeling, door steeds meer in contact te komen met zichzelf (hun ziel of atma). Daardoor ontstaat groei in bewustzijn, vitaliteit, creativiteit, stabiliteit en intuïtie. Dit leidt tot steeds meer persoonlijk geluk en duidelijkheid in de zin van het leven. Deze ontwikkeling is de basis van waaruit zij ook andere mensen professioneel kunnen begeleiden in persoonlijke groei en zelfverwerkelijking. 

 

Docenten en mentoren

De docenten van het Atma Instituut hebben zelf een uitgebreide persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt, zodat ze inspirerende voorbeelden zijn voor de studenten. Ze hebben een gedegen scholing gehad in hun vakgebied en geven les vanuit ruime praktijkervaring. Ze beschikken over goede communicatieve en didactische vaardigheden en kunnen daardoor op een boeiende en creatieve manier lesgeven. Ze zijn goed op de hoogste van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. De mentoren beschikken over hoogontwikkelde vaardigheden waarmee zij studenten deskundig kunnen begeleiden in hun persoonlijke en professionele groei. Lees meer over de docenten..

 

Kern-eigenschappen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn sterk praktijkgericht. 
Er worden veel praktische werkvormen aangeleerd. Deze worden gedemonstreerd door de docenten en er is ruimschoots gelegenheid deze met medestudenten te oefenen onder begeleiding van docenten en mentoren. Er vindt regelmatige supervisie plaats, waarin de geoefende coachingstechnieken worden getoetst. Docenten hebben allemaal een eigen praktijk. Zij vertellen regelmatig over hun eigen praktijkervaringen.

 


Er wordt veel gewerkt aan de eigen persoonlijke ontwikkeling.
 
Om een goede coach te worden, is het van groot belang om zelf goed in je vel te zitten. Hier wordt tijdens de lesdagen veel aandacht aan besteed. Deze persoonlijke groei wordt vooral gestimuleerd omdat je veel met elkaar oefent met coachingstechnieken. Verder is er veel persoonlijke begeleiding door een mentor en worden studenten geacht enkele leersessies te doen bj een ervaren begeleider.

 

 

DE FILOSOFIE VAN ATMA

 

Het Sanskriet woord atma heeft vele betekenissen. Elke betekenis is van toepassing op de opleidingen en trainingen van het Atma Instituut. 

lachende vrouw met pen 700

De atma is de bron van onze levenskracht en vitaliteit

De atma doorstraalt het lichaam met levenskracht, zoals een haardvuur de kamer doorstraalt met warmte. Ze geeft ons lichaam de levenskracht waarmee het kan functioneren. Hoe beter we in contact komen met onszelf, hoe meer de bron van onze vitaliteit gaat stromen. Daardoor worden we zowel lichamelijk als mentaal steeds energieker en gezonder. Bovendien activeert de atma ons zelfgenezend vermogen.

 

De atma is onze werkelijke identiteit

De atma is ons ware ik. Wij zijn de atma. We zijn een ziel. We wonen als ziel in ons lichaam. Ze is de kern van onze persoonlijkheid. Inzicht in deze werkelijke identiteit brengt alles in het juiste perspectief.

 

De atma is de diepste bewuste waarnemer

De ziel is de uiteindelijke waarnemer van ons lichaam en alle zintuigelijke indrukken uit de omgeving. Atma-realisatie en -bewustwording houdt in dat wij de signalen van ons lichaam en ons ware zelf steeds beter waarnemen en dat we een steeds duidelijker beeld krijgen van de wereld om ons heen en de rol die wij daarin spelen.

 

De atma is een onuitputtelijke bron van creativiteit

Ons geluk en dat van anderen, wordt enorm verhoogd door creativiteit. Hoe meer wij in contact komen met ons ware zelf, hoe meer wij verbonden raken met deze onuitputtelijke bron van creativiteit.

 

De atma is de bron van onze innerlijke kracht

Hoe meer wij vanuit ons ware zelf leven, hoe meer innerlijke kracht en zelfvertrouwen wij ervaren. Daardoor durven wij de uitdagingen van ons leven volledig aan te gaan. Bovendien verwelkomen wij deze uitdagingen als mogelijkheden tot persoonlijke groei.

 

De atma is de bron van innerlijke rust

Hoe meer wij met ons werkelijke zelf verbonden raken, hoe meer innerlijke harmonie en rust er ontstaat. Daardoor raken wij steeds minder verstoord door tegenslagen en pijn, die wij gaan zien als leerzame boodschappen van de ziel. Hoe beter wij luisteren naar deze boodschappen, hoe meer wij onszelf ontwikkelen en hoe meer innerlijke rust er ontstaat.

 

De atma is de bron van wijsheid en intuïtie

Hoe beter wij verbonden raken met ons ware zelf, hoe meer wijsheid en intuïtie zich ontwikkelen. Daardoor leren wij onze eigen problemen steeds beter op te lossen en nemen wij de juiste beslissingen in ons leven.

 

De atma is de bron van onze diepste verlangens

Als we in contact komen met onze ziel, komen we in contact met onze zielsverlangens. Wanneer wij ons leven vormgeven vanuit deze verlangens, gaan we doen wat werkelijk bij ons past. Dat leidt tot steeds meer voldoening en enthousiasme in al onze activiteiten.

 

Iedere atma heeft levensmissies

Onze zielsverlangens zijn gidsen naar onze levensmissies. Iedere ziel heeft levensmissies op individueel, maatschappelijk en relationeel gebied. Als wij deze missies vinden en ernaar leven, geeft dat innerlijke rust, bruisende energie en een helder beeld van de zin van ons leven. 
Als wij echter niet leven volgens onze levensmissies, kan dat tot allerlei problemen leiden, zoals stress, lusteloosheid, conflicten, angst, verslaving of ziekten. Deze problemen zijn signalen van de ziel, bedoeld om onze levensmissies duidelijk te krijgen.

 

De atma is een bron van geluk

Ieder mens streeft naar geluk. Hoe beter wij in contact komen met onszelf, hoe vollediger wij kunnen genieten van het leven. En wij delen ons geluk graag met andere mensen. Bovendien hebben wij verbondenheid met andere mensen nodig om ons te kunnen ontwikkelen. Dit kunnen vriendschappen en liefdesrelaties zijn, maar ook relaties op het werk met collega’s en klanten. 

 

Lachende vrouw in groep 700

 

MENSBEELD EN LEVENSBOOM

 

 De mens is te vergelijken met een boom

Boom Bussumse heide 1 web


De metafoor van de levensboom 

Het mensbeeld van het Atma Instituut is gebaseerd op de metafoor van een boom, die wij de levensboom noemen. Er zijn vier gebieden in het leven waarbinnen ieder mens zich wil ontplooien om gelukkiger te worden. Deze worden gesymboliseerd door de verschillende sferen van de levensboom: boven, onder, links en rechts.

 • Onder in de boom bevindt zich de intrapersoonlijke sfeer: ons lichaam, individuele bewustzijn en onderbewustzijn.

 • Boven vinden we de transpersoonlijke sfeer: zingeving, levensvisie en intuïtie.

 • Links en rechts bevindt zich de interpersoonlijke sfeer: onze relaties in de privé-sfeer en in de maatschappij.

 

De intrapersoonlijke sfeer

De intrapersoonlijke sfeer bestaat uit het onderste gedeelte van de levensboom. Onder de grond zit het onderbewustzijn, boven de grond het bewustzijn.

Zo symboliseren de wortels hoe we geworteld zijn in de cultuur waarin we zijn opgegroeid. Ze zitten vol met latente talenten en indrukken uit het verleden. 

De stam is onze lichamelijke kracht en psychische ruggengraat, die laat zien hoe sterk, zelfverzekerd en flexibel we zijn. In de ringen van de stam zitten al onze herinneringen en ervaringen die we in het leven hebben opgedaan.

In de takken zitten al onze vaardigheden, talenten en vermogens die op het eigen individuele functioneren betrekking hebben, zoals eten, slapen, ontspannen, bewegen, nadenken, dromen, beschermen, beheersen, enz.

De sappen die door de stam en takken stromen staan voor onze levensenergie en geestdrift.

De bladeren in deze sfeer zijn onze innerlijke zintuigen. Hiermee aanschouwen wij de gedachten, gevoelens en verlangens die in ons bewustzijn en onderbewustzijn bewegen.

Via de bloesems komen nieuwe inzichten over onszelf naar buiten.

De vruchten ten slotte, symboliseren de gerijpte inzichten over onszelf die we graag aan de wereld kenbaar maken.

 

De interpersoonlijke sfeer

De interpersoonlijke sfeer bestaat uit de takken rechts en links van de boom. De interpersoonlijke privésfeer, de linkerkant van de boom, bestaat uit de relaties met onze partner, kinderen, vrienden, familieleden, kennissen en huisdieren. We hebben allemaal goede privérelaties nodig om emotioneel gesteund te worden, lief en leed te delen, plezier te beleven, te ontspannen en goed te leren communiceren.

 

In de takken zitten de vaardigheden en inzichten die we in de privésfeer hebben verworven. Ook symboliseren de takken de rollen die we in de privésfeer spelen, zoals die van partner, vader, moeder, vriend of vriendin. Via de bladeren communiceren we met mensen in de privésfeer en genieten we van gezelligheid en plezier. Via de bloesems geven en ontvangen we inspiratie en liefde en genieten we met onze partner van intimiteit en seksualiteit. De rijpe vruchten in dit gebied symboliseren de zorg en wijsheid die we in de privésfeer te bieden hebben.

 

De interpersoonlijke sfeer aan de rechterkant van de boom is het gebied van werk, opleidingen, politiek, verenigingen, wetenschap, kunst en cultuur. We hebben deze sfeer nodig voor ons inkomen, maar ook om ons zelfvertrouwen te vergroten, talenten te ontplooien, ambities uit te leven en, net als in de privésfeer, goed te leren communiceren.

 

De takken symboliseren de vaardigheden en inzichten die we op maatschappelijk gebied hebben verworven en de rollen die we daarin spelen. Via de bladeren communiceren we met de mensen in de maatschappelijke sfeer en via de bloesems geven en ontvangen we inspiratie. De rijpe vruchten in dit gebied symboliseren de producten, diensten en adviezen die we de maatschappij te bieden hebben.

 

De transpersoonlijke sfeer

We nemen in de transpersoonlijke sfeer afstand van onze dagelijkse activiteiten en stappen uit de rollen die we spelen. We kijken vanuit dit hogere gebied naar de algemene zin van het leven en het doel van ons bestaan. In de takken bevinden zich alle inzichten die we op filosofisch en spiritueel gebied hebben verworven. Tijdens Life Coaching onderzoeken we de algemene levensvisie en of deze het levensgeluk bevordert. In principe maakt het niet uit wat voor filosofische of spirituele visie iemand heeft, als deze maar vooruitstrevend, ethisch, ruimdenkend en bovenal optimistisch is. Conservatieve, dogmatische of pessimistische ideeën zijn niet bevorderend voor het algehele geluk. Via de bladeren staan we in contact met de natuur en communiceren wij met onze intuïtie. Via de bloesems wisselen we inspiratie uit met onze medemensen en voelen we affectie voor de wereld en de natuur in het algemeen. De rijpe vruchten ten slotte, symboliseren de wijsheid en inspiratie die we onze medemensen te bieden hebben.

 

POSTIEVE PSYCHOLOGIE


De wetenschap van het geluk.

De visie en werkwijze van het Atma Instituut is voor een groot deel gebaseerd op de inzichten van de positieve psychologie. Deze tak van wetenschap bestudeert de factoren die het menselijk geluk en welbevinden bevorderen.

 

Geluk is in de geschiedenis van de mensheid altijd een van de belangrijkste onderwerpen van discussie geweest. Overal op aarde spraken mensen met levenswijsheid over het geluk en vrijwel alle filosofen en religies ontwikkelden er theorieën over. Ook Aristoteles (384 – 322 v. Chr) schreef er uitvoerig over. Volgens hem is geluk het hoogste levensdoel. Alles wat we doen is er volgens hem direct of indirect op gericht om gelukkig te worden. Geluk is niet een weg tot nog een hoger doel. Geluk is het einddoel.

 

Aristoteles verlangde naar de ontwikkeling van een ‘gelukswetenschap’. Het duurde echter heel lang voordat zijn wens in vervulling ging. Want pas aan het eind van de negentiger jaren is een groep psychologen ermee begonnen het onderwerp geluk empirisch te onderzoeken. Zij zijn moderne onderzoeksmethoden gaan gebruiken om beter te begrijpen welke factoren bijdragen tot het menselijk geluk. Hiermee is er een nieuwe stroming in de psychologie ontstaan die in de hele wereld enorm populair is geworden: de positieve psychologie. Er zijn in deze fascinerende nieuwe wetenschap veel belangrijke inzichten ontstaan over geluk. Sommige zijn nieuw, maar de meeste bevestigen oude volkswijsheden en theorieën van filosofen en religies. Hier volgt een greep:

 • Gelukkige mensen zijn gezonder en worden ouder.
 • Werknemers die tevreden en gelukkig zijn op hun werk, zijn productiever en gezonder.
 • Mensen met een optimistische levensvisie zijn gelukkiger en gezonder dan pessimisten en leven gemiddeld langer.
 • Optimisme kan worden ontwikkeld.
 • Kinderen in gelukkige gezinnen worden zelf ook gelukkiger en presteren beter op school.
 • Bekwaamheid, autonomie, creativiteit en flow verhogen het geluk.
 • Gelukkige mensen zijn stressbestendiger.
 • Gelukkige mensen kunnen beter omgaan met verlies en tegenslagen.
 • Gelukkige mensen kunnen makkelijker een trauma verwerken en krijgen minder last van post-traumatische stress symptomen. Zij groeien zelfs van een trauma (post-traumatische groei).
 • Gelukkige mensen hebben minder last van psychische stoornissen zoals angst, verslaving, psychose en depressie.
 • Genoeg slaap, beweging, zonlicht, gezonde voeding en ontspanning bevorderen het geluk.
 • Oude mensen zijn gelukkiger dan jonge mensen, mits zij actief blijven in de maatschappij, liefdevolle relaties hebben, gezond leven, zichzelf blijven ontwikkelen en georiënteerd zijn op zingeving.
 • Spiritualiteit verhoogt het geluk (mits deze uiteraard vrij is van fundamentalisme).
 • Geld maakt gelukkig als daarmee de belangrijkste basisbehoeften in het leven worden vervuld. Overmatig veel geld en materialisme verhogen het geluk niet en kunnen het zelfs verlagen.
 • Geluk wordt bevordert door het leven als een kunstwerk te beschouwen dat je voor een groot deel zelf kunt vormgeven.
 • Geluk is sociaal. Het wordt sterk verhoogd door plezierige, inspirerende en liefdevolle relaties.
 • Sociale betrokkenheid, altruïsme, vergevingsgezindheid, compassie en liefdadigheid bevorderen het algehele geluk in een samenleving.
 • Als je afgunstig of jaloers bent op andere mensen, kun je deze gevoelens overwinnen door waardering voor ze te ontwikkelen en van ze te leren. Daardoor wordt je gelukkiger.
 • Keuzevrijheid verhoogt het geluk. In democratische landen is de bevolking gelukkiger dan in dictaturen. Ook in democratische organisaties en gezinnen is men gelukkiger.
 • Geluk wordt gedeeltelijk genetisch bepaald. Sommige baby’s zijn van nature gelukkiger dan andere.
 • Maar ondanks verschillen in ‘geluksgenen’ kan iedereen zijn geluk verhogen door serieus te werken aan persoonlijke groei en een gezonde leefstijl.
 • Geluk is als een spier die je kunt trainen. Je kunt leren om gelukkiger te worden.
 • Verhoging van zelfvertrouwen, zelfwaardering en communicatieve vaardigheden is essentieel voor de verhoging van geluk.
 • Geluk is een innerlijke toestand die grotendeels onafhankelijk is van externe omstandigheden. We gaan in het leven voortdurend door pieken en dalen. Soms genieten we, soms hebben we pijn. Soms zijn we succesvol, soms verliezen we. Maar we komen steeds weer terug in dezelfde toestand van geluk (of ongeluk). 
  We kunnen onze innerlijke staat van geluk verhogen door te werken aan persoonlijke groei en een betere leefstijl.

 

In alle opleidingen van het Atma Instituut wordt daarom veel aandacht besteed aan persoonlijke groei en verbetering van de leefstijl, omdat deze de basis vormen van een gelukkig leven. 

 

Gelukkige vrouw 700


Bronnen o.a.:

Geluk. The World Book of Happiness - Leo Bormans (redactie). (Artikelen van psychologen uit de hele wereld) 

Handboek Positieve Psychologie - Bohlmeijer e.a. (recente inzichten in de wetenschap)

Gelukkig zijn kun je leren - Martin Seligman (een van de grondleggers)

The How of Happiness - Sonja Lyobomirsky

Positieve Psychologie - Dijkstra en Smeets (eenvoudige inleiding)

Natuurmystiek, Krishna, Confucius, Boeddha, Aristoteles, Jezus etc.

www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl - Ruut Veenhoven, Nederlandse ‘geluksprofessor’)

www.bluezones.com (over de leefstijl van 100-plussers)

www.tijdschriftpositievepsychologie.nl  (nieuw tijdschrift over positieve psychologie) 

www.pursuit-of-happiness.org (site van Martin Seligman, een van de grondleggers) 

https://en.wikipedia.org/wiki (mooie introductie met veel aanbevolen literatuur en links)

http://worldhappiness.report/ed/2017/

 

Nieuwsbrief

De Wensboom

Boek WensboomLees dit boek en laat je diepste
wensen uitkomen.

 

 


GRATIS DOWNLOAD

Coach bij jou in de buurt

In onze coachdatabase vind je coaches die bij Atma zijn afgestudeerd en hun eigen praktijk zijn begonnen.