BETEKENINS VAN HET WOORD ATMA

Inhoud

Betekenis van het woord 'Atma'

Door Peter Krijger

Het Sanskriet woord atma heeft vele betekenissen. Elke betekenis van het woord atma is van toepassing op de opleidingen van het Atma Instituut.

Het atma is ons ware ik

Een heel belangrijke betekenis van het woord atma is dat het ons ware ik is. Het is onze kern. Alle rollen die wij spelen in het dagelijks leven zijn niet ons ware ik. De functies die wij vervullen zijn evenmin ons ware zelf. Maskers waarachter wij ons verschuilen, verhullen ons ware ik. Dat zijn allemaal uiterlijke en tijdelijke verschijningen. Het atma is onze permanente kern die er onafgebroken is. Hoe meer we deze kern realiseren, hoe meer wij ‘onszelf zijn’.
In al onze opleidingen leer je op diverse manieren steeds meer jezelf te zijn. Vooral tijdens de communicatie met andere mensen. Daardoor ontstaat er openheid en durf je meer van jezelf te laten zien. Want ieder mens is van nature heel mooi en krachtig. Die natuur is de schoonheid en kracht van het atma. Dat mag je best vaker laten zien.

Het atma is de bron van onze levenskracht en vitaliteit 

Een andere belangrijke betekenis van atma is dat het de bron is van onze levenskracht of levensadem. Het woord atma is verwant aan het woord ‘adem’ of het Duitse woord ‘atem’. Het atma doorstraalt ons lichaam met levenskracht, zoals een haardvuur de kamer doorstraalt met warmte. Het geeft ons lichaam de vitale kracht waardoor wij kunnen functioneren. Als we goed in contact zijn met ons ware zelf, voelen wij deze vitaliteit en zijn wij gezond en energiek. In al onze opleidingen wordt daarom veel aandacht besteed aan vitaliteit, vooral de opleiding Vitaliteitscoaching.

Het atma is de waarnemer van ons lichaam

Het atma is de uiteindelijke waarnemer van ons lichaam en alle zintuiglijke indrukken. Dat houdt in dat wij de signalen van ons lichaam goed dienen waar te nemen. We voelen dan waar ons lichaam behoefte aan heeft. Wil het actie of wil het ontspannen? Lijdt het onder teveel stress? Heeft het honger of dorst? Wil het aangeraakt worden of juist niet? Vanuit het atma kunnen we dat in de gaten houden. Het is een soort innerlijke monitor.
In onze opleidingen Lichaamsgerichte Coaching en Traumacoaching spelen deze onderwerpen een essentiële rol. Daarin kijken wij of je goed in harmonie bent met je lichaam. En wij kijken vooral ook welke factoren dat lichaamsbewustzijn verhinderen.

Het atma is de waarnemer van onze emoties en gedachten

Het atma is het observerende ik dat onze emoties en gedachten waarneemt. Het helpt ons om er afstand van te nemen als dat nodig is. Maar tevens helpt het om ze in alle volheid te ervaren als wij dat willen. Ook is het atma datgene wat onze gedachten ordent. Het kan negatieve gedachten omzetten in positieve. Daardoor worden onze emoties eveneens positiever.
Wij besteden veel aandacht in onze opleidingen aan positief denken. Vooral in de opleiding Coaching Basics. Je leert hoe je vanuit je atma steeds meer de regie krijgt over je gedachten en emoties. Op deze wijze word je steeds positiever en optimistischer. Dat stimuleert enorm je zelfvertrouwen en vermindert faalangst en onzekerheid.

Het atma is de bron van onze creativiteit

Een andere betekenis van het woord atma is dat het de bron van creativiteit is. De mens is daarom van nature een creatief wezen. Geen enkel wezen op aarde is zo creatief als de mens. Dat komt omdat de mens het meest ontwikkelde ik heeft. Wij worden daarom heel gelukkig als onze creativiteit stroomt. Hoe meer wij in contact komen met ons ware zelf, hoe creatiever wij worden.
In al onze opleidingen besteden wij daarom veel aandacht aan het stimuleren van de creativiteit. Je leert bij ons veel coachingsvaardigheden. Dat is je gereedschap. Maar je hebt creativiteit nodig om dat gereedschap te hanteren. Hoe creatiever je bent met je coachingsgereedschap, hoe effectiever je bent als coach.

Het atma is de bron van onze innerlijke kracht 

Hoe meer wij vanuit ons ware zelf leven, hoe meer innerlijke kracht en zelfvertrouwen wij ervaren. Daardoor durven wij de uitdagingen van ons leven volledig aan te gaan. Bovendien verwelkomen wij deze uitdagingen als mogelijkheden tot persoonlijke groei. Tijdens onze opleidingen leer je om steeds meer vanuit deze krachtbron te leven.

Het atma is de bron van innerlijke rust

Hoe meer wij met ons werkelijke zelf verbonden raken, hoe meer innerlijke rust en harmonie er ontstaat. Daardoor raken wij steeds minder verstoord door onrust in de omgeving. Dat bevordert uiteraard de stressbestendigheid. In onze opleidingen leer je daarom diverse meditatietechnieken of mindfullness methoden die de innerlijke rust bevorderen.

Het atma is de bron van innerlijke wijsheid

Hoe beter wij verbonden raken met ons ware zelf, hoe meer innerlijke wijsheid zich ontwikkelt. Daardoor leren wij onze tegenslagen, pijn en problemen beter op te lossen. Want die gaan wij zien als leerzame innerlijke boodschappen van het atma. Hoe beter wij luisteren naar deze boodschappen, hoe meer wij onszelf ontwikkelen. In al onze opleidingen leer je deze positieve houding ten aanzien van problemen te ontwikkelen.

Het atma is de bron van onze diepste verlangens en passies

Als we in contact komen met ons atma, komen we in contact met onze diepste verlangens en passies. Want deze komen uit het atma. Het zijn onze passies die ervoor zorgen dat wij doen we wat bij ons past. Dat leidt tot meer bezieling in onze activiteiten. Want het atma wordt ook wel de ziel genoemd. Deze bezieling zorgt ervoor dat wij bruisen van energie en enthousiasme. Je leert in onze opleidingen steeds meer je diepere verlangens en passies te ontdekken en te realiseren.

Het atma heeft levensmissies

Onze atma-verlangens zijn gidsen naar onze levensmissies en levensdoelen. Iedereen wordt geboren met levensmissies op individueel en maatschappelijk gebied. Als wij deze missies vinden en ernaar leven, geeft dat innerlijke rust, bruisende energie en een helder beeld van de zin van ons leven. De talenten waarmee wij geboren worden, zijn goede gidsen naar onze levensmissies. Want onze talenten willen wij immers zoveel mogelijk ontwikkelen en benutten. Als wij niet leven volgens onze levensmissies, kan dat tot allerlei problemen leiden, zoals stress, lusteloosheid, conflicten, angst, verslaving of ziekten. Met deze problemen waarschuwt het atma ons dat wij zijn afgedwaald van onze echte levensmissies. Het is dan nodig om ons te heroriënteren en op zoek te gaan naar wat wij werkelijk willen.
In onze opleidingen – vooral de Opleidingen Life Coaching en Kindercoaching – besteden wij veel aandacht aan het vinden van je levensmissies.

Het atma is een bron van geluk

Een andere essentiële betekenis van atma is dat het de bron van geluk is. Ieder mens streeft naar geluk. Hoe beter wij in contact komen met onszelf, hoe vollediger wij kunnen genieten van het leven. In de positieve psychologie is ontdekt dat ieder mens een soort innerlijke ‘geluksconstante’ heeft. Voorspoed en tegenslag hebben weinig tot geen invloed op deze constante. Ze leiden maar tot een tijdelijke verhoging of verlaging van het geluksgevoel. Sommige mensen zijn innerlijk gelukkiger dan andere, ongeacht wat ze in hun dagelijks leven meemaken. Dat komt omdat ze meer in contact staan met hun atma. Want het ware geluk komt uit onze atma-bron. Onze innerlijke geluksconstante kunnen wij verhogen door veel te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Daarom is er in al onze opleidingen veel aandacht voor deze ontwikkeling.

Het atma is sociaal 

Wij delen ons geluk graag met andere mensen. Want wij zijn van nature sociale wezens. Onze atma houdt van relaties. ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’, immers. Ook dat is in de positieve psychologie ontdekt. Ons geluk is groter als wij dat delen met mensen die wij liefhebben of waar wij goed mee bevriend zijn. Daarom verlangen de meeste mensen naar liefdesrelaties en goede vriendschappen. Bovendien hebben wij verbondenheid met andere mensen nodig om ons te kunnen ontwikkelen. Want andere mensen zijn spiegels die onze blinde vlekken opmerken. Vooral mensen die dichtbij ons staan.
Wij besteden daarom veel aandacht aan communicatieve vaardigheden en relaties in onze opleidingen. Want goede communicatie is de basis voor goede relaties en uiteraard ook van goede coaching.

Zie ook:

Atma visie
Over ons
Atma opleidingen
Positieve psychologie
Lifedesign of overgave?
Soul in Wikipedia
Self in Wikipedia
Atman in Wikipedia (NL)
Atman in Wikipedia (ENG)

3.1/5 (18 Reviews)
Scroll naar boven