accreditaties & verenigingen

Onze opleidingen zijn door erkend of geaccrediteerd

accreditaties opleidingen

  • Coaching Basicsvolgt *

  • Life CoachingCPION

  • Life Coaching AdvancedCPION *

  • KinderCoaching Basicsvolgt *

  • Kinder- en JeugdCoachingCPION

  • Kinder- en JeugdCoaching AdvancedCPION *

  • Lichaamsgerichte CoachingKTNO, CPION & VVH**

  • Trauma CoachingKTNO, SNRO & VVH**

  • Stress- en VitaliteitsCoachingvolgt *

  • Geestelijke BegeleidingKTNO

* Voor deze opleidingen is momenteel een aanvraag ingediend bij het KTNO. Zodra deze accreditatie rond is zullen wij dat hier vermelden.

** Haptotherapeuten die lid zijn van de VVH krijgen 60 SBU/ATD punten voor deze opleiding. 

atma is geaccrediteerd door

LOGO - CPION

Centrum Post Initeel Onderwijs (CPION)
Het CPION toetst opleidingen, om onderscheid aan te brengen in het aanbod. De door hen getoetste opleidingen krijgen het predicaat ‘Registeropleiding’. Dit register is bijvoorbeeld raadpleegbaar voor werkgevers die de getuigschriften willen verifiëren.
Zie verder: www.cpion.nl

LOGO - SNRO

Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg (SNRO)
Dit is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps-) opleidingen integrale en complementaire gezondheidszorg.
Zie verder: www.snro-instituut.nl

LOGO - VVH

Vereniging van Haptotherapeuten
De trauma opleiding en de training Energetisch Lichaamswerk zijn voor maximaal 60 SBU/ATD punten (3 dagen) geaccrediteerd door de Vereniging van Haptotherapeuten.
Zie verder: www.haptotherapeuten-vvh.nl

LOGO - KTNO

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
KTNO is een onafhankelijk registratie- en toetsingsinstituut voor natuurgerichte scholing.
Zie verder: www.ktno.nl

Aanbevolen beroepsverenigingen / beroepsgroepen

Het is aan te bevelen om je na afloop van een van onze opleidingen aan te sluiten bij een beroepsgroep of beroepsvereniging. Wij bevelen de volgende aan:

LOGO - NOBCO

Nederlandse orde van beroepscoaches

Als coach kun je je aansluiten bij de NOBCO, de Nederlands Orde voor BeroepsCoaches, de grootste beroepsgroep voor coaches in Nederland. NOBCO is het vertegenwoordigende orgaan van de EMCC, European Mentoring and Coaching Council. Als je bij de NOBCO bent aangesloten, blijf je op de hoogte van wat er bij de andere leden speelt, maar ook wat de wensen en behoeften van de aangesloten coaches zijn. De NOBCO organiseert interessante seminars en lezingen en verplicht iedereen die erbij is aangesloten zich jaarlijks bij te scholen.

logo-BATC-150

Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument

BATC vormt samen met paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten een bolwerk van hoogwaardig kwalitatieve therapeuten, om in Nederland binnen enkele jaren te bewerkstelligen dat er een betere balans komt tussen de reguliere en natuurgerichte gezondheidszorg. In het belang van therapeut, consument en zorgverzekeraar streeft BATC naar een betaalbare natuurgerichte gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

LOGO - LVNG

Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen

De Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG) is in 1989 opgericht omdat er behoefte was aan een dynamische beroepsvereniging voor therapeuten binnen de natuurlijke gezondheidszorg.