accreditaties & verenigingen

Onze opleidingen zijn door  diverse instanties erkend of geaccrediteerd

accreditaties opleidingen

  • Coaching Basics KTNO
  • Life Coaching (HBO-niveau) KTNO, CPION
  • Life Coaching (Post-HBO niveau) CPION*
  • KinderCoaching KTNO*
  • Lichaamsgerichte Coaching KTNO & CPION
  • Trauma Coaching KTNO & SNRO
  • Traumatherapie KTNO & SNRO ***
  • VitaliteitsCoaching KTNO*

* Aanvraag accreditatie is in behandeling bij KTNO. 

*** Aanvraag accreditatie is in behandeling bij het KTNO en de SNRO.

atma is geaccrediteerd door

Centrum Post Initeel Onderwijs (CPION)
Het CPION toetst opleidingen, om onderscheid aan te brengen in het aanbod. De door hen getoetste opleidingen krijgen het predicaat ‘Registeropleiding’. Dit register is bijvoorbeeld raadpleegbaar voor werkgevers die de getuigschriften willen verifiëren.
Zie verder: www.cpion.nl

Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg (SNRO)
Dit is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps-) opleidingen integrale en complementaire gezondheidszorg.
Zie verder: www.snro-instituut.nl

Vereniging van Haptotherapeuten
De trauma opleiding en de training Energetisch Lichaamswerk zijn voor maximaal 60 SBU/ATD punten (3 dagen) geaccrediteerd door de Vereniging van Haptotherapeuten.
Zie verder: www.haptotherapeuten-vvh.nl

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
KTNO is een onafhankelijk registratie- en toetsingsinstituut voor natuurgerichte scholing.
Zie verder: www.ktno.nl

Aanbevolen beroepsverenigingen / beroepsgroepen

Het is aan te bevelen om je na afloop van een van onze opleidingen aan te sluiten bij een beroepsgroep of beroepsvereniging. Wij bevelen de volgende aan:

NEDERLANDSE ORDE VAN BEROEPSCOACHES

Nederlandse orde van beroepscoaches

Als coach kun je je aansluiten bij de NOBCO, de Nederlands Orde voor BeroepsCoaches, de grootste beroepsgroep voor coaches in Nederland. NOBCO is het vertegenwoordigende orgaan van de EMCC, European Mentoring and Coaching Council. Als je bij de NOBCO bent aangesloten, blijf je op de hoogte van wat er bij de andere leden speelt, maar ook wat de wensen en behoeften van de aangesloten coaches zijn. De NOBCO organiseert interessante seminars en lezingen en verplicht iedereen die erbij is aangesloten zich jaarlijks bij te scholen.

Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument

BATC vormt samen met paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten een bolwerk van hoogwaardig kwalitatieve therapeuten, om in Nederland binnen enkele jaren te bewerkstelligen dat er een betere balans komt tussen de reguliere en natuurgerichte gezondheidszorg. In het belang van therapeut, consument en zorgverzekeraar streeft BATC naar een betaalbare natuurgerichte gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen

De Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG) is in 1989 opgericht omdat er behoefte was aan een dynamische beroepsvereniging voor therapeuten binnen de natuurlijke gezondheidszorg.

Ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO)

Voor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat het Atma Instituut staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Het Atma Instituut is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.