VITALITEITSCOACHING

In de VitaliteitsCoaching Opleiding leer je de algehele vitaliteit te verhogen zowel bij individuen als binnen organisaties. Je leert ook te werken met stress, dus het is in principe ook een stresscounseling opleiding op lifestyle coaching opleiding. Je wordt getraind door docenten met veel praktijkervaring.

Nu ook in  Noordwijk en omgeving!

Vitaliteit en stressmanagement

Wil je cliënten kunnen begeleiden en adviseren hoe ze vitaler, gezonder en gelukkiger kunnen leven?  In deze opleiding leer je holistisch te kijken en te werken, waardoor je je cliënten op alle levensgebieden kan begeleiden in het reduceren van stress en het verhogen van vitaliteit. 

We besteden aandacht aan vitaliserende communicatie, positief denken, verhoging van zelfvertrouwen en assertiviteit, stressmanagement, emotiemanagement, gezonde en vitaliserende voeding en beweging en herstel uit een burnout. Ook gezond werken in een vitale organisatie met goed leiderschap komt aan bod en hoe je mensen begeleidt in een re-integratietraject.

Praktische informatie

We krijgen veel studenten die theoretisch hoog zijn opgeleid, maar de praktische vaardigheden missen om hun kennis in de praktijk te brengen. Tijdens de Opleiding Vitaliteitscoaching leer je alle belangrijke technieken en methoden om effectief in de praktijk te kunnen werken. De opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 1. Mensen die een eigen praktijk in coaching willen starten. 
 2. Professionals die effectieve coachingsvaardigheden op het gebied van stress en vitaliteit willen toevoegen aan hun werk in het bedrijfsleven, de zorg of het onderwijs. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: HRM’ers, social workers, verpleegkundigen, loopbaan adviseurs, mentoren en managers die vitaler en coachend leiding willen geven.
 3. De opleiding is de eerste plaats bedoeld voor mensen die coach willen worden. Maar de opleiding staat ook open voor mensen die willen werken aan hun eigen stresshantering en vitaliteit. 

Vitaliteitscoaching richt zich op het verhogen van de algehele vitaliteit van individuen en/of organisaties. Daarbij wordt uitgegaan van het klassieke Latijnse spreekwoord: mens sana in corpore sano – ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. De vitaliteitscoach werkt daarom holistisch en onderzoekt alle factoren die de vitaliteit beïnvloeden. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Stress en burn-out
 • Assertiviteit
 • Eetgewoonte
 • Beweging
 • Gebalanceerde levensstijl
 • Persoonlijk leiderschap   

Organisaties

Het gezegde ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ is ook van toepassing op organisaties. De gezonde geest staat voor een prettige werksfeer; het gezonde lichaam staat voor de organisatiestructuur. De vitaliteitscoach richt zich daarom ook op leidinggevenden, zodat deze een organisatie kunnen scheppen en managen waarin de vitaliteit van de medewerkers optimaal is. Daardoor zijn de medewerkers productiever en is het ziekteverzuim lager.

Toekomstperspectieven

Stress- en vitaliteitscoaching kan worden uitgeoefend vanuit een eigen praktijk of gecombineerd met een ander beroep in de zorg, het onderwijs of het bedrijfsleven. Ook kan de vitaliteitscoach als als consulent werken voor of binnen een organisatie om leidinggevenden zodanig te coachen dat er een inspirerende sfeer is waarin minder stress en ziekteverzuim plaatsvindt. Ook kan een vitaliteitscoach een belangrijke rol spelen in een re-integratietraject. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een stress- en vitaliteitscoach omdat ze inzien dat ziekteverzuim daardoor afneemt.

Aan het eind van deze opleiding kun je op een professionele manier cliënten en organisaties begeleiden in de bevordering van hun algehele vitaliteit met de krachtigste technieken die de laatste jaren ontwikkeld zijn op het gebied van vitaliteitsmanagement. Je leert in de opleiding:  

 • De relatie tussen gezondheid en vitaliteit versus ziekte en vermoeidheid;
 • De oorzaken en gevolgen van stress en burn-out;
 • Praktische technieken en methoden op het gebied van stressmanagement;
 • Hoe je mensen helpt assertiever (en dus vitaler) te worden;
 • Hoe je mensen inspireert tot gezonde voedingsgewoonten en lichaamsbeweging;
 • Wat de verschillende fasen zijn van een coachingsproces op het gebied van vitaliteit;
 • Hoe je mensen begeleidt in een re-integratietraject;
 • Hoe je leidinggevenden begeleidt in de verhoging van de algehele vitaliteit van hun organisatie.  

Verder besteden wij veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, omdat het succes van coaching daar sterk mee samenhangt.

overzicht

Het eerste deel van de opleiding bestaat uit de twee modules van onze opleiding Coaching Basics.
Daarna volgen de modules Stress & Vitaliteit en Vitale Organisaties. 

Module 1:
communicatie

 • gesprekstechnieken
 • actiewiel
 • outdoor coaching basics
 • nonverbale communicatie
 • grenzen
 • lichamelijk contact
 • intakegesprek
 • het coachingstraject

Module 2:
coaching tools

 • visualisatie technieken
 • levensloop psychologie
 • omgaan met emoties 
 • adem- en lichaamswerk 
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie 

Module 3:
stress en vitaliteit

 • vitaliteitsmodel
 • stress en ontspanning
 • slapen
 • burn-out
 • stresspreventie
 • beweging (indoor)
 • beweging (outdoor)
 • voeding

Module 4:
vitale organisaties

 • vitale organisaties
 • duurzame inzetbaarheid
 • stress op de werkvloer
 • mediation
 • re-integratie
 • presentaties
 • diplomering

Module 1 en 2 –  Coaching Basics

Het programma van module 1 en 2 is gelijk aan dat van onze opleiding Coaching Basics. Daarom tonen we alleen de onderwerpen. Voor meer informatie hierover: zie Coaching Basics (opent in nieuw tabblad).

Module 3 – Stress en vitaliteit


Stress- en burn-out

We behandelen uitgebreid de oorzaken en gevolgen van stress en burn-out:
 •  De fysiologie van stress
 • Relatie tussen draagkracht en draaglast
 • Symptomen van stress, overspannenheid en burn-out
 • Werksoort en werkdruk
 • Stress en slapeloosheid
 • Lichamelijke aspecten: hersenen, hormonen
 • Specifieke kenmerken van burn-out
 • Behandeling van burn-out: de fasen van fysiek en emotioneel herstel, burnout protocol
 • Je leert tevens een aantal krachtige ontspanningsoefeningen en mindfulness-methoden.
 Voeding
Je leert welke soorten voeding de vitaliteit verhogen en verlagen. De volgende onderwerpen worden behandeld:
 • Welke voeding leidt tot optimale gezondheid en vitaliteit?
 • De problemen van de huidige voedingsindustrie
 • Vitaminen en mineralen
 • Voeding om te vermijden of beperken
 • Het gebruik van superfoods
 • De invloed van voeding op de innerlijke gemoedstoestand
 • Welke voeding veroorzaakt stress en vermoeidheid?
Beweging
Je leert wat het grote belang is van regelmatige beweging. We behandelen o.a.:
 • Het effect van verschillende soorten beweging: sport, wandelen, fitness, yoga enz.
 • Beweging en de invloed op gezondheid (wetenschappelijke inzichten)
 • Richtlijnen voor sport en beweging tijdens het dagelijks leven
 • De juiste afwisseling tussen zitten en bewegen op het werk en thuis
 • Het belang van beweging voor de verbetering van stemming, denken en werkkwaliteit
 • Je leert een aantal eenvoudige indoor en outdoor oefeningen waarmee snel de vitaliteit kan worden verhoogd.
 

Module 4 – Vitale organisaties

Re-integratie

Je leert hoe je cliënten begeleidt via een goed georganiseerd re-integratie traject. Er wordt aandacht besteed aan o.a.:
 • Relaties met Arbo diensten, artsen en andere geneeskundigen
 • Communicatie met werkgever
 • Wetgeving op het gebied van re-integratie
 • Schepping van een goede dag- en weekplanning
 • Terugval-preventieplan
 • Bevordering van sociale steun en relaties
 • Verbeterde balans tussen werk en privé
Vitale organisaties en leiderschapsvormen
De vitaliteit van een organisatie is afhankelijk van verschillende zaken: de vitaliteit van de medewerkers, de organisatiestructuur vanuit bedrijfskundig perspectief, de visie van het bedrijf, de relaties van het bedrijf t.a.v. de maatschappij enz. Stress en vermoeidheid worden niet alleen veroorzaakt door een verkeerde levensstijl van de individuele medewerkers, maar ook door slecht leiderschap, stressvolle organisatiestructuren en een onjuiste visie. We besteden aandacht aan o.a.:
 • Kenmerken van een vitale organisatie: interne en externe factoren
 • Realistische deadlines en werkdruk
 • Verbetering van time management
 • Duidelijkheid in visie en doelen van een organisatie
 • Goede interne en externe communicatie
 • Inspireren van werknemers in verschillende leeftijdsfasen
 • Moderne visies op vitaliserend leiderschap zoals: motiverend, inspirerend, faciliterend, authentiek en coachend leiderschap

Eindpresentatie
Aan het eind van de opleidingen geef je een presentatie over stress en vitaliteit gebaseerd op eigen praktijk, zelf gekozen literatuur en internet onderzoek. Tevens schrijf je een verslag over je eigen stresshantering en vitaliteit. Herkansing is mogelijk.

Diploma
Wanneer je alle praktijkopdrachten met een voldoende (minimaal 5,5) hebt afgerond en je eindpresentatie voldoende is beoordeeld, ontvang je je diploma ‘VitalteitsCoaching’.

HBO of post-hbo niveau

Wij bieden de VitaliteitsCoaching opleiding aan op HBO- en Post HBO-niveau. Beide opleidingen hebben dezelfde lesonderwerpen en duren even lang. Voor de opleiding op Post HBO-niveau dien je, naast het praktijk- en schriftelijk examen, een paper te schrijven.

accreditatie

De opleiding op HBO niveau is geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Daardoor kun je lid worden van diverse beroepsverenigingen zoals de BATC  Voor de opleiding op Post-HBO niveau is de accreditatie in behandeling.

   

investering

regio Noordwijk *

€ 5.579,-

Inclusief:

 • 24 inspirerende trainingsdagen
 • In extra mooie zaal in hotel
  vanaf les 12 in Amersfoort
 • arrangementskosten (exclusief lunch)
 • Onbeperkt koffie, thee & water
 • Hooggekwalificeerde docenten
 • Supervisie
 • Mentorbegeleiding
 • Reader
 • Sfeervolle ruimtes

Bijkomende investeringen:

 • 7 boeken: ± € 165,-
 • 4 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie
 • Examenmodule HBO
  (praktijk- en theorie examen): € 450,-
 • Examenmodule Post-HBO
  (praktijk- en theorie examen + paper): € 900,-

* Het is mogelijk om de eerste 11 lesdagen in Noordwijk te volgen, de overige 13 lesdagen vinden plaats in Amersfoort.

Amersfoort

€ 5.280,-

Inclusief:

 • 24 inspirerende trainingsdagen
 • In Atma gebouw
 • Geen lunch
 • Onbeperkt koffie, thee & water
 • Hooggekwalificeerde docenten
 • Supervisie
 • Mentorbegeleiding
 • Reader
 • Sfeervolle ruimtes

Bijkomende investeringen:

 • 7 boeken: ± € 165,-
 • 4 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie
 • Examenmodule HBO
  (praktijk- en theorie examen): € 450,-
 • Examenmodule Post-HBO
  (praktijk- en theorie examen + paper): € 900,-

tijdsinvestering

 • 24 trainingsdagen van 10:00 tot 17:00 uur
 • 1 x per 2 weken trainingsdagen (gemiddeld)
 • 7 boeken + reader lezen
 • 4 leersessies volgen
 • 6 coachingsessies geven
 • 6 korte verslagen schrijven
 • 1 dag of 2 dagdelen per maand intervisie groepjes
 • Aanwezigheidspercentage: minimaal 90% aanwezig
 • Totaal HBO-niveau: ± 496 studiebelastingsuren
 • Totaal Post-HBO-niveau: ± 636 studiebelastingsuren


Uren per week
Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

Lesdagen
Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Persoonlijke ontwikkeling
De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Oefengroepjes
Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Studiemateriaal
Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids. De reader van de opleiding kun je downloaden van onze studentenpagina. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staan.

Les gemist?
Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

Uitstel, samenvoeging, annulering
In sommige gevallen wordt een opleiding uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt bij (uitzondering) een opleiding geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

Het kan gebeuren dat de groep van Noordwijk tijdens de modules 1 en 2 (12 trainingsdagen) wordt samengevoegd met de groep in Amersfoort als tijdens die modules minder dan 8 deelnemers zijn. In dat geval worden er tijdens deze twee modules geen extra accommodatie- en lunchkosten gerekend. 

CRKBOVoor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

Verder studeren?

Als je klaar bent met de opleiding VitaliteitsCoaching kun je verder studeren met één van onderstaande opleidingen. De eerste twee modules (Communicatie en Coaching Tools) komen overeen bij de opleiding Life Coaching, daar krijg je vrijstelling voor.

Life Coaching

Module 1: Communicatie (Coaching Basics)
Module 2: Coaching Tools (Coaching Basics)

Module 3: RelatieCoaching
Module 4: LoopbaanCoaching

Examenmodule (optioneel)

Traumacoaching of lichaamsgerichte coaching 

Na het behalen van de opleiding VitaliteitsCoaching kun je ook doorstuderen binnen de opleidingen Trauma– of Lichaamsgerichte Coaching

Het is mogelijk om vrijstelling te krijgen voor een aantal lesdagen, dit gaat altijd in overleg met onze opleidingsmanager Lichaam & Geest. Informeer bij het secretariaat voor meer informatie.

Lees meer

Atma visie gesymboliseerd door stralende zon

Atma visie

In het Atma Instituut leer je steeds meer vanuit jezelf te leven. Daardoor word je sterker en energieker en leer je om steeds meer je geluk uit jezelf te halen.

positieve psychologie

Positieve psychologie

De visie en werkwijze van het Atma Instituut is voor een groot deel gebaseerd op de inzichten van de positieve psychologie.