Traumatherapie

Leer vaardigheden en technieken

Wat leer je?

De opleiding Traumatherapie is een vervolgopleiding voor mensen die de opleiding Traumacoaching hebben afgerond en zich verder willen professionaliseren. In de opleiding Traumatherapie leer je nieuwe en verdiepende therapeutische vaardigheden en technieken om te kunnen werken met trauma. Daarnaast leer je kennis, inzicht en ervaring vanuit de Traumacoaching opleiding naar een overstijgend therapeutisch niveau te brengen.

Kenmerkend voor dit scholingsjaar is dat er meer nadruk ligt op praktijkervaring. Dit betekent dat naast het aanbod binnen de lesdagen, er o.a. binnen de supervisiedagen veel aandacht is voor de praktische toepassing van het opleidingsaanbod. Daarmee biedt dit scholingsjaar je niet alleen de mogelijkheid tot verdere professionalisering als traumabegeleider maar is het ook een ondersteuning om je praktijk verder vorm te geven en uit te bouwen.

Praktische informatie

 • zie studiekosten
 • start in het voorjaar
 • 15 trainingsdagen in ± 10 maanden
 • niveau opleiding: post-HBO niveau
 • diploma 'Traumatherapie'
 • toelating: opleiding Trauma Coaching (of vergelijkbaar)
 • minimaal 10 - maximaal 16 deelnemers
 • in Amersfoort
 

De opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 1. professionals op psychosociaal gebied, zoals therapeuten, coaches, counselors, die te maken hebben met cliënten die lijden aan onverwerkte trauma’s;
 2. allerlei soorten hulpverleners die krachtige psychodynamische vaardigheden willen ontwikkelen, waarmee diepgaande persoonlijke processen gerelateerd aan onverwerkte trauma’s op een zorgvuldige manier begeleid kunnen worden;
 3. professionals die een praktijk in coaching hebben of willen beginnen en daarin traumagerichte vaardigheden willen gebruiken;
 4. De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor professionals die traumacoach zijn en daarin vertrouwd zijn met de invalshoek en methodes zoals gedoceerd in de Atma Traumacoach opleiding en die zich verder willen bekwamen in traumatherapie

Een traumatherapeut kan met allerlei klachten werken mits er geen sprake is van ernstige psychiatrische klachten of persoonlijkheidsstoornissen. Deze vorm van therapie kan parttime of fulltime worden beoefend, in een privépraktijk of in samenwerking met andere coaches en therapeuten. Het kan bovendien gecombineerd worden met vele beroepen in de psychosociale en paramedische sector, in het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook in coaching- en trainingsbureaus is vaak behoefte aan deskundigen op het gebied van psychotrauma. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een traumatherapeut, als een werknemer in de organisatie een traumatische ervaring heeft gehad.

overzicht opleiding

Module therapeutisch werken met hechtings- en ontwikkelingstrauma

 • kennismaking
 • hechtingsstijlen vroegkinderlijk trauma
 • ontwikkelingstrauma en hechtingsproblematiek 1
 • systemisch werk

Module Regressietechnieken

 • bodydrumrelease
 • regressie
 • voice dialogue
 • werken met deelpersoonlijkheden

Module Lichaamsgerichte traumatherapie

 • vormen van shocktrauma
 • falende fysieke bescherming
 • aanval waarbij geen ontsnapping mogelijk is

Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

De Examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).

Aan het eind van de opleiding geef je een eindpresentatie en schrijf je een paper waarin kennis, inzicht en toepassing samenkomen. Om in aanmerking te komen voor een diploma dien je dit examen en de praktijkopdrachten met een voldoende afgerond te hebben. Herkansing is mogelijk.

Supervisie
Tijdens de supervisiedagen wordt casuïstiek behandeld die de student inbrengt vanuit zijn eigen praktijk. Daarnaast is er op deze dagen aandacht voor: – overdracht/tegenoverdracht, -de therapeutische houding en vaardigheden, – de therapeutische praktijk.

Je schrijft hiervoor zowel casuïstiekverslagen als reflectieverslagen

Paper 
Tijdens de opleiding schrijf je een paper. Hierin behandel je een onderwerp dat relevant is binnen traumatherapie: je geeft een theoretisch kader maar laat ook zien hoe je je inzichten hebt toegepast in het werken met cliënten. De vanuit de opleiding aangeboden kennis, ervaring en methodieken zijn hierbij de leidraad. Meer informatie hierover vind je in de studieopdrachten.

Eindpresentatie
Ter afsluiting van de opleiding geef je een eindpresentatie. Het uitgangspunt van deze presentatie is het onderwerp dat je in de paper behandeld hebt en hoe je daar in de praktijk mee gewerkt hebt. Het doel van de presentatie is om in een intercollegiaal verband in staat te zijn jouw manier van werken en jouw visie duidelijk te maken. De presentatie wordt beoordeeld door een docent, supervisor en/of mentor.

Diplomering
Als je aan alle opdrachten hebt voldaan en je eindpresentatie met een voldoende is beoordeeld, ontvang je je diploma ‘Traumatherapeut’ met daarop een KTNO code. Indien je ook de dagen psychopathologie en een erkende scholing psychosociale basiskennis volgens de Platonorm hebt gevolgd ontvang je op je diploma ook het SNRO keurmerk.

Dit scholingsprogramma is een vervolg op het scholingsaanbod van de Opleiding Traumacoaching Je doet verdere verdieping op in de holistische traumabehandelingsmethodes en leert nieuwe therapeutische technieken.

Ook doe je kennis en ervaring op m.b.t. specifieke trauma-ervaringen.

Daarnaast biedt dit jaar je de mogelijkheid om je eigen praktijk verder vorm te geven door de regelmatige supervisiedagen waarin praktijkvoering in de breedste zin van het woord aandacht heeft.

Therapeutisch werken met Hechting- en ontwikkelingstrauma : o.a. pre- en perinataal trauma, hechtingsproblematiek
Je doet kennis en ervaring op over de impact van trauma in de jeugd of kindertijd op iemands leven en de manier waarop dit door kan werken op lichaam en geest. Daarbij leer je ook hoe hechtings- en ontwikkelingstrauma door kan werken in het contact wat iemand met zichzelf heeft, maar ook in de mogelijkheid tot verbinden met anderen.  Je leert herkennen wanneer het om dit soort trauma gaat, wanneer het geïndiceerd is om hiermee te werken en je leert methodes om dit op een veilige manier te doen

Therapeutisch werken met shocktrauma
Tijdens deze lesdagen gaan we dieper in op traumatische ervaringen. We behandelen de belangrijkste shocktrauma’s en het specifieke van benadering van de diverse categorieën

Je leert deze vormen van trauma te behandelen vanuit een lichaamsgerichte en professionele benadering

4 dagen therapeutisch werken met shocktrauma:
Shocktrauma’s zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

 1. De eerste categorie is  die waarbij het systeem in algehele activering ineens moest opgeven. Hieronder vallen trauma’s die te maken hebben met  verdoving, hoge koorts,  ademnood, stikken, verdrinken
 2. De volgende categorie heeft te maken met trauma waarbij het lichaam niet in staat was om zichzelf te beschermen tegen fysiek letsel. Bij deze categorie krijgen we te maken met vallen van hoogte, opgelopen hoofd/hersenletsel  en ongelukken met motorvoertuigen
 3. Bij de derde categorie gaat het over grensoverschrijding waarbij het slachtoffer niet kon ontsnappen. Dit gaat over de volgende trauma’s; aanvallen door dieren,  geblokkeerde vluchtweg of vastgehouden worden, verkrachting en seksueel misbruik

Regressie en deelpersoonlijkheden 
Tijdens deze lesdagen doe je verdere ervaring op in het werken met regressietherapie en je leert meerdere brugtechnieken om cliënten te helpen oude trauma’s te herbeleven, zodat ze kunnen worden verwerkt.  

Ook wordt de methode van BodyDrumRelease verder uitgewerkt en verdiept bij het verwerken van trauma’s. Je leert met name hoe je deze methode kunt combineren met regressietherapie.  

Je doet daarnaast kennis en ervaring op in het werken met deelpersoonlijkheden. Dit is een methode die veel duidelijkheid geeft over het verschijnsel dissociatie, dat vaak na trauma’s optreedt. Je leert via deze methode om weer een gezonde eenheid en balans te laten ontstaan in de persoonlijkheid van cliënten met een posttraumatische stressstoornis. 

Supervisiedagen
Tijdens deze dagen staan we in kleinere groepen stil bij de therapeutische praktijkvoering. Daarin is er veel aandacht voor casuïstiek, het toepassen en verdiepen van opgedane kennis en ervaring vanuit de opleiding, overdracht en tegenoverdracht en voor praktijkvoering in de ruimste zin van het woord. Reflectie op de eigen therapeutische houding en doorwerking daarvan op het therapeutisch contact zal vooral veel aandacht krijgen.

Begeleiding bij het schrijven ven een paper
Tijdens dit leerjaar schrijf je een paper waarin je een theoretisch kader geeft over een traumagerelateerd onderwerp en waarin je laat zien hoe je daar in de praktijk mee gewerkt hebt. Je krijgt een begeleider toegewezen om je in dit proces te ondersteunen.

Traumatherapie
Je kunt stellen dat je bij een traumatische ervaring een psychische wond, maar vaak ook een lichamelijke wond oploopt. Deze ervaringen krijgen zelden de aandacht die ze nodig hebben. We zijn geneigd pijn te verdringen, waardoor deze zich kan gaan uiten in spanningen en geestelijke of lichamelijke klachten.

Traumatherapie is een ondersteuning bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Traumatische ervaringen hebben invloed op de manier waarop we denken, de vrijheid van ons handelen, de rust onder onze emoties maar ook op ons fysieke functioneren. Traumatherapie werkt daarom vanuit een psychosomatische en systemische invalshoek zodat trauma ook echt opgelost kan worden. Hierdoor neemt de innerlijke kracht, vitaliteit en geluksbeleving toe en kunnen kwaliteiten en talenten weer geleefd worden.

Traumatherapie biedt uitkomst bij het oplossen van problemen die hun oorsprong hebben in een of meerdere traumatische ervaringen in het recente of verre verleden, bijvoorbeeld:

 • angstklachten
 • chronische stress
 • burn-out
 • ernstige onzekerheid
 • moeizame rouwprocessen
 • zingevingsproblematiek
 • overgevoeligheid
 • verslavingen
 • psychosomatische klachten
 • seksuele problemen
 • depressiviteit
 • steeds terugkerende relatieproblemen
 • posttraumatische stressstoornissen

De traumatherapeut onderscheidt zich van de traumacoach doordat hij zich verder heeft ontwikkeld op het gebied van professionalisering en omdat hij praktijkervaring heeft op het gebied van traumabegeleiding.

Hij is daarnaast goed in staat om wat hij doet te onderbouwen, inzicht en visie te hebben op behandeling en behandelaanpak en ook in een multidisciplinair samenwerkingsverband een eigen plek te hebben.

Hierdoor is hij goed in staat om ook met dieper trauma te werken en is daarmee een belangrijke kracht in het veld van traumabegeleiding.

Leerdoelen
De belangrijkste onderwerpen die je leert zijn:

 • herkennen van posttraumatische stressstoornissen
 • therapeutische gespreksmethoden gericht op traumaverwerking
 • therapeutische begeleidingsmethoden gericht op specifiek trauma (zie ook de onderwerpen in het lesprogramma)
 • het opzetten van een behandelplan
 • het uitvoeren van een therapeutische behandelaanpak
 • het therapeutisch begeleiden in langere trajecten
 • verdere ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het vormgeven en onderbouwen van een behandelaanpak

Ook in dit opleidingsjaar werk je tevens aan je persoonlijke groei in relatie tot eventuele eigen onverwerkte trauma’s. Daardoor kun je de beleveniswereld van cliënten beter begrijpen. Daarnaast krijgen aspecten als overdracht en tegenoverdracht aandacht.

Accreditaties

Accreditaties worden aangevraagd bij SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg) en KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). De opleiding Traumacoaching is al door beide instituten geaccrediteerd, dus wij verwachten dat ook de opleiding Traumatherapie zonder problemen door hen zal worden geaccrediteerd.

Vergoeding door zorgverzekeraars
Wanneer de accreditaties bij KTNO en SNRO zijn voltooid, dan kun je je (afhankelijk van je vooropleiding) aansluiten bij diverse beroepsverenigingen zoals BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument) of NVPA (Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten). Dit lidmaatschap kan ertoe leiden dat je consulten (gedeeltelijk) door zorgverzekeraars worden vergoed, indien je cliënten een aanvullend pakket hebben. Het is dan wel noodzakelijk dat je een erkende scholing Psychosociale Basiskennis volgens de Platonorm hebt gevolgd.

Studiekosten

€ 2.860,-

Je kunt ook in 12 termijnen je studiegeld voldoen. Dan investeer je slechts 8% extra.

Bijkomende studiekosten:

 • 3 boeken ± € 150,-
 • 3 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie
 • Examenmodule (presentatie en paper): € 705,-

Voor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

Studiebelasting

8 à 10 uur

per week incl. klassikale lesdagen, thuisstudie en oefengroepje *

Specificatie studiebelastingsuren:

 • * 8 à 10 uur per week - afhankelijk van je studiesnelheid
 • Lezen: 3 boeken + reader
 • Leersessies volgen: 3 sessies
 • Therapeutische sessies geven: 15 sessies
 • Schrijven: zie examenmodule (1 paper)
 • Oefengroepje: 1 dag of 2 dagdelen per maand
 • Aanwezigheidspercentage: minimaal 90% aanwezig

Uren per week
Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

Lesdagen
Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Persoonlijke ontwikkeling
De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Oefengroepjes
Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Studiemateriaal
Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids en een reader. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staat.

Les gemist?
Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

Uitstel, samenvoeging, annulering
In sommige gevallen wordt een groep uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt (bij uitzondering) een groep geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dan stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).