fbpx

Traumatherapie

In de opleiding Traumatherapie leer je diepgaande therapeutische vaardigheden om te kunnen werken met de meeste vormen van trauma. 

VERVOLG OP DE OPLEIDING TRAUMA COACHING

Traumatherapie is een ondersteuning bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Deze opleiding is een vervolg op onze opleiding Traumacoaching. Alleen als je die voltooid hebt, kun je de opleiding Traumatherapie volgen. 

Praktische informatie

overzicht opleiding

Module 4:
Hechtings- en ontwikkelings- trauma

 • kennismaking
 • hechtingsstijlen vroegkinderlijk trauma
 • ontwikkelingstrauma en hechtingsproblematiek 1
 • systemisch werk
 • supervisie en intervisie

Module 5:
Regressietechnieken & deelpersoonlijkheden

 • regressietherapie 2
 • bodydrumrelease 2
 • voice dialogue
 • werken met deelpersoonlijkheden
 • supervisie en intervisie

Module 6:
werken met shocktrauma

 • vormen shocktrauma
 • falende fysieke bescherming
 • aanval waarbij geen ontsnapping mogelijk is
 • high impact
 • supervisie en intervisie

Traumatherapie

Kenmerkend voor deel 2 is dat er meer nadruk ligt op praktijkervaring. Dit betekent dat naast het aanbod binnen de lesdagen, er onder andere binnen de supervisiedagen veel aandacht is voor de praktische toepassing van het opleidingsaanbod. Daarmee biedt deel 2 je niet alleen de mogelijkheid tot verdere professionalisering als traumabegeleider maar is het ook een ondersteuning om je praktijk verder vorm te geven en uit te bouwen. Je doet in deze modules verdere verdieping op in de holistische traumabehandelingsmethodes en leert nieuwe therapeutische technieken. Ook doe je kennis en ervaring op met betrekking tot specifieke trauma-ervaringen. Daarnaast biedt dit jaar je de mogelijkheid om je eigen praktijk verder vorm te geven door de regelmatige supervisiedagen waarin praktijkvoering in de breedste zin van het woord aandacht heeft.

Module 4: Hechtings- en ontwikkelingstrauma

Je leert therapeutisch te werken met hechtings- en ontwikkelingstrauma, onder andere pre- en perinataal trauma en hechtingsproblematiek. Je doet kennis en ervaring op over de impact van trauma in de jeugd of kindertijd op iemands leven en de manier waarop dit door kan werken op lichaam en geest. Daarbij leer je ook hoe hechtings- en ontwikkelingstrauma door kan werken in het contact dat iemand met zichzelf heeft, maar ook in de mogelijkheid tot verbinden met anderen. Je leert herkennen wanneer het om dit soort trauma gaat, wanneer het geïndiceerd is om hiermee te werken. Tevens leer je methodes om dit op een veilige manier te doen

Module 5: Regressie en deelpersoonlijkheden 

Tijdens deze lesdagen doe je verdere ervaring op in het werken met regressietherapie. Je leert meerdere brugtechnieken om cliënten te helpen oude trauma’s te herbeleven, zodat ze kunnen worden verwerkt. Ook wordt de methode van BodyDrumRelease verder uitgewerkt en verdiept bij het verwerken van trauma’s. Je leert met name hoe je deze methode kunt combineren met regressietherapie. 
Je doet daarnaast kennis en ervaring op in het werken met deelpersoonlijkheden. Dit is een methode die veel duidelijkheid geeft over het verschijnsel dissociatie, dat vaak na trauma’s optreedt. Je leert via deze methode om weer een gezonde eenheid en balans te laten ontstaan in de persoonlijkheid van cliënten met een posttraumatische stressstoornis. 

Module 6: Therapeutisch werken met shocktrauma

Tijdens deze lesdagen gaan we dieper in op traumatische ervaringen. We behandelen de belangrijkste shocktrauma’s en het specifieke van benadering van de diverse categorieën. Je leert deze vormen van trauma te behandelen vanuit een lichaamsgerichte en professionele benadering. Shocktrauma’s zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

 1. De eerste categorie is  die waarbij het systeem in algehele activering ineens moest opgeven. Hieronder vallen trauma’s die te maken hebben met verdoving, hoge koorts,  ademnood, stikken, verdrinken
 2. De volgende categorie heeft te maken met trauma waarbij het lichaam niet in staat was om zichzelf te beschermen tegen fysiek letsel. Bij deze categorie krijgen we te maken met vallen van hoogte, opgelopen hoofd-/hersenletsel  en ongelukken met motorvoertuigen
 3. Bij de derde categorie gaat het over grensoverschrijding waarbij het slachtoffer niet kon ontsnappen. Dit gaat over de volgende trauma’s: aanvallen door dieren,  geblokkeerde vluchtweg of vastgehouden worden, verkrachting en seksueel misbruik

Supervisiedagen
Tijdens deze dagen staan we in kleinere groepen stil bij de therapeutische praktijkvoering. Daarin is er veel aandacht voor casuïstiek, het toepassen en verdiepen van opgedane kennis en ervaring vanuit de opleiding, overdracht en tegenoverdracht en voor praktijkvoering in de ruimste zin van het woord. Reflectie op de eigen therapeutische houding en de doorwerking daarvan op het therapeutisch contact zal vooral veel aandacht krijgen.

Begeleiding bij het schrijven van een paper
Tijdens dit leerjaar schrijf je een paper waarin je een theoretisch kader geeft over een traumagerelateerd onderwerp en waarin je laat zien hoe je daar in de praktijk mee gewerkt hebt. Je krijgt een begeleider toegewezen om je in dit proces te ondersteunen.

Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

De Examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zijn kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).

Aan het eind van de opleiding geef je een eindpresentatie en schrijf je een paper waarin kennis, inzicht en toepassing samenkomen. Om in aanmerking te komen voor een diploma dien je dit examen en de praktijkopdrachten met een voldoende afgerond te hebben. Herkansing is mogelijk.

Supervisie
Tijdens de supervisiedagen wordt casuïstiek behandeld die de student inbrengt vanuit zijn eigen praktijk. Daarnaast is er op deze dagen aandacht voor: overdracht/tegenoverdracht, de therapeutische houding en vaardigheden, de therapeutische praktijk.

Je schrijft hiervoor zowel casuïstiekverslagen als reflectieverslagen.

Paper 
Tijdens de opleiding schrijf je een paper. Hierin behandel je een onderwerp dat relevant is binnen traumatherapie: je geeft een theoretisch kader maar laat ook zien hoe je je inzichten hebt toegepast in het werken met cliënten. De vanuit de opleiding aangeboden kennis, ervaring en methodieken zijn hierbij de leidraad. Meer informatie hierover vind je in de studieopdrachten.

Eindpresentatie
Ter afsluiting van de opleiding geef je een eindpresentatie. Het uitgangspunt van deze presentatie is het onderwerp dat je in de paper behandeld hebt en hoe je daar in de praktijk mee gewerkt hebt. Het doel van de presentatie is om in een intercollegiaal verband in staat te zijn jouw manier van werken en jouw visie duidelijk te maken. De presentatie wordt beoordeeld door een docent, supervisor en/of mentor.

Diplomering
Als je aan alle opdrachten hebt voldaan en je eindpresentatie met een voldoende is beoordeeld, ontvang je je diploma ‘Traumatherapeut’ met daarop een KTNO-code. Indien je ook de dagen psychopathologie en een erkende scholing psychosociale basiskennis volgens de Plato-norm hebt gevolgd, ontvang je op je diploma ook het SNRO-keurmerk.

De opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 1. Mensen die onze opleiding Traumacoaching hebben voltooid;
 2. Professionals op psychosociaal gebied, zoals therapeuten, coaches, counselors, die te maken hebben met cliënten die lijden aan onverwerkte trauma’s;
 3. Allerlei soorten hulpverleners die krachtige psychodynamische vaardigheden willen ontwikkelen, waarmee diepgaande persoonlijke processen gerelateerd aan onverwerkte trauma’s op een zorgvuldige manier begeleid kunnen worden;
 4. Professionals die een praktijk in coaching hebben of willen beginnen en daarin traumagerichte vaardigheden willen gebruiken.

Je kunt stellen dat iemand bij een traumatische ervaring een psychische wond maar vaak ook een lichamelijke wond oploopt. Deze ervaringen krijgen zelden de aandacht die ze nodig hebben. We zijn geneigd pijn te verdringen, waardoor deze zich kan gaan uiten in spanningen en geestelijke of lichamelijke klachten.

Traumatische ervaringen hebben invloed op de manier waarop we denken, de vrijheid van ons handelen, de rust onder onze emoties maar ook op ons fysiek functioneren. Traumatherapie werkt daarom vanuit een psychosomatische en systemische invalshoek zodat trauma ook echt opgelost kan worden. Hierdoor neemt de innerlijke kracht, vitaliteit en geluksbeleving toe en kunnen kwaliteiten en talenten weer geleefd worden.

Traumatherapie biedt uitkomst bij het oplossen van problemen die hun oorsprong hebben in één of meerdere traumatische ervaringen in het recente of verre verleden, bijvoorbeeld:

 • angstklachten
 • chronische stress
 • burn-out
 • ernstige onzekerheid
 • moeizame rouwprocessen
 • zingevingsproblematiek
 • overgevoeligheid
 • verslavingen
 • psychosomatische klachten
 • seksuele problemen
 • depressiviteit
 • steeds terugkerende relatieproblemen
 • posttraumatische stressstoornissen

Traumatherapie versus traumacoaching
Traumacoaching is een onderdeel van traumatherapie. Traumatherapeuten onderscheiden zich van traumacoaches doordat:

 • zij zich verder hebben ontwikkeld op het gebied van professionalisering;
 • zij nog meer praktijkervaring hebben op het gebied van traumabegeleiding;
 • zij goed in staat zijn ook met diepere trauma’s te werken zodat ze daarmee een belangrijke kracht zijn in het veld van traumabegeleiding;
 • zij nog beter in staat zijn te onderbouwen wat zij doen;
 • zij meer inzicht en visie hebben op hun behandeling en aanpak;
 • zij nog beter in een multidisciplinair samenwerkingsverband kunnen werken en daarin een eigen plek hebben. 

Toekomstmogelijkheden
Een traumatherapeut kan met allerlei klachten werken, mits er geen sprake is van ernstige psychiatrische klachten of persoonlijkheidsstoornissen. Deze vorm van therapie kan parttime of fulltime worden beoefend, in een privépraktijk of in samenwerking met andere coaches en therapeuten. Het kan bovendien gecombineerd worden met vele beroepen in de psychosociale en paramedische sector, in het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook in coachings- en trainingsbureaus is vaak behoefte aan deskundigen op het gebied van psychotrauma. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een traumatherapeut als een werknemer in de organisatie een traumatische ervaring heeft gehad. 

De belangrijkste leerdoelen zijn:

 • herkennen van posttraumatische stressstoornissen
 • therapeutische gespreksmethoden kunnen toepassen gericht op traumaverwerking
 • therapeutische begeleidingsmethoden gericht op specifiek trauma (zie ook de onderwerpen in het lesprogramma)
 • het opzetten van een behandelplan
 • het uitvoeren van een therapeutische behandelaanpak
 • het therapeutisch begeleiden van langere trajecten
 • verdere ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het vormgeven en onderbouwen van een behandelaanpak

Ook werk je aan je persoonlijke groei in relatie tot eventuele eigen onverwerkte trauma’s. Daardoor kun je de beleveniswereld van cliënten beter begrijpen. Daarnaast krijgen aspecten als overdracht en tegenoverdracht aandacht.

Accreditaties

Accreditaties worden aangevraagd bij SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg) en KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). 
De opleiding Traumacoaching is al door beide instituten geaccrediteerd. Momenteel zijn wij bezig met de accreditatieprocedure voor de opleiding Traumatherapie.
      

zorgverzekeraars

Wanneer de accreditaties bij KTNO en SNRO zijn voltooid, dan kun je je (afhankelijk van je vooropleiding) aansluiten bij diverse beroepsverenigingen. Dit lidmaatschap kan ertoe leiden dat je consulten (gedeeltelijk) door zorgverzekeraars worden vergoed, indien je cliënten een aanvullend pakket hebben. Het is dan wel noodzakelijk dat je een erkende scholing Psychosociale Basiskennis volgens de Plato-norm hebt gevolgd. Kijk daarvoor bij CPION voor erkende scholingen.

investering

€ 2.999

Je kunt deze opleiding ook in 12 maandelijkse termijnen betalen. Hiervoor berekenen we administratiekosten van 5% over het totaal.

Bijkomende studiekosten Traumatherapie:

 • 5 boeken: ± € 200
 • 3 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie
 • Examenmodule (optioneel) (presentatie en paper): € 705,-

Studiebelasting

8 – 10 uur per week

8 – 10 uur per week excl. klassikale lesdagen en  incl. thuisstudie en oefengroepje (afhankelijk van je studiesnelheid) 

Specificatie studiebelasting Traumatherapie:

 • Totaal aantal lesdagen: 15
 • Begeleide intervisie dagen (in Atma): 2
 • Lezen: 5 boeken + reader
 • Leersessies volgen: 3
 • Leersessies geven: 15
 • Schrijven: zie examenmodule (1 paper)
 • Oefengroepje: 1 dag of 2 dagdelen per maand
 • Aanwezigheidspercentage: minimaal 90% aanwezig
 • Studiebelasting: 484 uur (= 17 EC's)
 • Studiebelasting examenmodule: 280 uur (= 10 EC's)

Belasting & BTW

CRKBOVoor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

Nieuwste ontwikkelingen belastingaftrek in 2020 en 2021
De voorgenomen afschaffing van de belastingaftrek van scholingskosten is opnieuw uitgesteld. Die blijft ook in 2020 blijft nog bestaan. Het is de bedoeling dat vanaf 2021 deze regeling wordt vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing, het zogeheten Stap-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Dit blijkt uit een brief van de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Uren per week
Je bent ongeveer 13 uur per week met alleen de opleiding bezig. Dit is inclusief klassikale lesdagen, thuisstudie, supervisie en intervisiegroepjes. De examenmodule kost je ongeveer 7 uur per week. 

Lesdagen
Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Persoonlijke ontwikkeling
De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Oefengroepjes
Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Studiemateriaal
Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids en een reader. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staat.

Les gemist?
Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

Uitstel, samenvoeging, annulering
In sommige gevallen wordt een groep uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt (bij uitzondering) een groep geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dan stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

Voor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat het Atma Instituut staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Het Atma Instituut is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn. 

Interactieve workshops

Het Atma Instituut vindt het belangrijk dat je een coach opleiding kiest die goed bij jou past. Om een goed beeld te krijgen van onze opleidingen en docenten, ontvang je uitgebreide informatie en demonstraties van verschillende technieken en methoden. Door de interactieve opzet van onze introductiedag kun je zelf onze werkwijze en leermethode ervaren.

Er is tevens gelegenheid tot een vrijblijvend advies en intakegesprek.

Verder studeren?

Na voltooiing van deze opleiding kun je eventueel verder studeren binnen het Atma Instituut. Mooie aanvullingen zijn bijvoorbeeld:

pkrijger

Sattva Coaching voor Stress en Burnout

Sattva Coaching Stress & burnout op diep niveau overwinnen 1-daagse 6-daagse bijscholing voor professionals Geïnspireerd door de yoga psychologie Tijdens de trainingen Sattva Coaching voor

pkrijger

Trauma coaching

Tijdens deze opleiding leer je een groot aantal lichaamsgerichte methoden waarmee je op een diepgaande wijze mensen kunt helpen traumaverwerking. Je leert PTSS en diverse soorten trauma’s te herkennen.

Springende vrouw in de lucht
pkrijger

Lichaamsgerichte Coaching

In deze opleiding leer je cliënten via hun lichaam beter in contact te laten komen met hun emoties, gevoelens en verlangens. Dat is o.a. geschikt voor herstel uit burn-out, psychosomatische klachten en versterking van de vitaliteit.

meer lezen?

Atma visie gesymboliseerd door stralende zon

Atma visie

In het Atma Instituut leer je steeds meer vanuit jezelf te leven. Daardoor word je sterker en energieker en leer je om steeds meer je geluk uit jezelf te halen.

positieve psychologie

Positieve psychologie

De visie en werkwijze van het Atma Instituut is voor een groot deel gebaseerd op de inzichten van de positieve psychologie.

Scroll naar top