TRAUMA COACHING

 

Trauma Coaching 

 

De opleiding Trauma Coaching is bedoeld voor therapeuten, coaches, counselors en andere hulpverleners die krachtige psychodynamische vaardigheden willen ontwikkelen, waarmee diepgaande persoonlijke processen op een zorgvuldige manier begeleid kunnen worden. 

 

Niveau: Post-HBO niveau
Aantal lesdagen: 20 lesdagen + (optioneel) 1 examendag
Duur opleiding: ± 12 maanden
Vooropleiding: relevante hbo of wo studie, enkele jaren werkervaring op psychosociaal gebied en goede beheersing gespreksvaradigheden
Diploma: diploma 'Trauma Coaching'
Start opleiding: bekijk startdata en roosters
Groepsgrootte: minimaal 10 - maximaal 16 deelnemers
Locatie: Atma Instituut - Amersfoort

 

ACCREDITATIES EN VERENIGINGEN

KTNO
Deze opleiding is geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Daardoor kunnen afgestudeerde studenten na afloop van de opleiding lid worden van diverse relevante beroepsverenigingen. 

 

SNRO
De opleiding is tevens geaccrediteerd door het SNRO. Voorwaarde voor een door het SNRO erkend diploma is behalve het volgen van de opleiding Traumacoaching, Psychosociale basiskennis volgens de Plato norm en 2 extra lesdagen psychosociale basiskennis gegeven door het Atma Instituut (zie rooster). Deze twee lesdagen psychopathologie zijn theoriedagen waarbij naast een theoretische basis vooral de praktische toepassing van de theorie wordt belicht. Ook casuïstiek vragen kunnen daarin aan bod komen.

 

LVNG
Afgestudeerde studenten kunnen lid worden van de LVNG: Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen.

 

NVST

De opleiding is ook geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST).

 

VVH

Haptotherapeuten die lid zijn van de VVH krijgen 60 SBU/ATD punten voor deze opleiding.

 

WAT HOUDT HET IN?

 

Wat is Trauma Coaching?

Ieder mens maakt in zijn leven nare, ingrijpende en soms zelfs zeer schokkende gebeurtenissen mee. Een ingrijpende gebeurtenis is een ongebruikelijk ervaring die je uit evenwicht brengt. Soms is een ingrijpende gebeurtenis ook een traumatische ervaring. Je kunt stellen dat je bij een traumatische ervaring een psychische wond en soms ook een lichamelijke wond oploopt.

 

Traumatische ervaringen krijgen zelden de aandacht die ze nodig hebben. We zijn geneigd pijn te verdringen, waardoor deze zich kan gaan uiten in spanningen en geestelijke of lichamelijke klachten.

 

Trauma coaching is een ondersteuning bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Traumatische ervaringen hebben invloed op de manier waarop we denken, de vrijheid van ons handelen, de rust onder onze emoties maar ook op ons fysieke functioneren. Trauma coaching werkt daarom vanuit een psychosomatische en systemische invalshoek zodat trauma ook echt opgelost kan worden.

 

WAT DOET EEN TRAUMA COACH?

De trauma coach helpt mensen vanuit een psychosomatische invalshoek zodat trauma verwerkt kan worden. Hij heeft daarbij verschillende methodes en technieken tot zijn beschikking en werkt vanuit een holistisch mensbeeld.

 

In zijn benadering zal hij zich zowel richten op het herstellen van kracht en zelfvertrouwen als op het verwerken van trauma. Hierdoor neemt de innerlijke kracht, vitaliteit en geluksbeleving toe en kunnen kwaliteiten en talenten weer geleefd worden.

 

BEROEPSPERSPECTIEF

Een trauma coach kan met allerlei klachten werken mits er geen sprake is van ernstige psychiatrische klachten of persoonlijkheidsstoornissen. Deze vorm van coaching kan parttime of fulltime worden beoefend, in een privépraktijk of in samenwerking met andere coaches. Het kan bovendien gecombineerd worden met vele beroepen in de psychosociale en paramedische sector.

 

Trauma Coaching biedt uitkomst bij het oplossen van problemen zoals:

 • angstklachten
 • stress en burn-out
 • onzekerheid
 • onverwerkte trauma’s
 • rouwprocessen
 • zingevingsproblematiek
 • overgevoeligheid
 • lichte verslavingen
 • psychosomatische klachten
 • seksuele problemen
 • depressie
 • relatieproblemen
 • posttraumatische stress stoornissen
 • dissociatieve stoornissen

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 

Toelatingseisen en intakegesprek

Voor toelating tot één van onze opleidingen voldoe je aan de minimale vooropleidingseisen van havo, vwo of mbo.

 

Wanneer je een opleiding op Post-HBO (SPHBO) niveau wilt afronden is een vereiste dat je een HBO of WO vooropleiding hebt en enkele jaren werkervaring in het begeleiden van mensen. Vraag naar de opleidingen die je op Post HBO niveau kunt afronden.

 

Voorafgaand aan de opleiding krijg je een mondeling intakegesprek. Het intakegesprek is een vrijblijvend gesprek waarin wordt gekeken naar je werkervaring, levenservaring, persoonlijke leerwensen en relevante opleidingen/trainingen.

 

Tijdens het intakegesprek kun je eventueel aangeven of je vrijstelling wilt krijgen voor vakken die je tijdens een eerdere opleiding hebt gevolgd. Vrijstellingen worden in mindering gebracht op de studiekosten.

 

Het intakegesprek is een voorwaarde voor toelating en vindt plaats tijdens onze introductiedagen. Mocht je door omstandigheden niet in staat zijn een introductiedag bij te wonen, dan kun je een afspraak maken voor een intakegesprek op andere dag in het Atma Instituut, Zuidsingel 1 te Amersfoort. Bel daarvoor: 033 - 465 32 77 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Studiekosten

Studiekosten: 10 x € 440,- (€ 4.400,-)
Korting betaling in één keer: € 400,- korting (€ 4.000,-)
   
Bijkomende studiekosten  
Studieboeken: 4 boeken (± € 130,-)
Leersessies: 3 leersessies (± € 75,- a € 125,- per leersessie)
Examenmodule (optioneel): 1 examendag (€ 255,-)
Psychopathologie (optioneel): 2 lesdagen psychopathologie (€ 400,-)
1 boek (± € 50,-) 

  

Hiervoor bieden wij:

 • inspirerende lesdagen
 • hooggekwalificeerde docenten met veel praktijkervaring
 • praktijkgerichte leermethode
 • regelmatige supervisie
 • individuele mentorbegeleiding
 • reader met veel praktijkgerichte informatie
 • sfeervol gebouw in het hart van Amersfoort
 • koffie en thee

  

Belastingaftrek en BTW vrijstelling

Voor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

 

 

Studiebelasting

Leersessies: 3 leersessies
Coachingsessies geven: 3 sessies
Te schrijven: 1 verslag
Te lezen: 4 boeken + reader
Oefengroepje: 1 dag of 2 dagdelen per maand

 

Uren per week

Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

 

Lesdagen

Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

 

Persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

 

Oefengroepjes

Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

 

Studiemateriaal

Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids en een reader. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staan.

 

Les gemist?

Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

 

Uitstel, samenvoeging, annulering

In sommige gevallen wordt een opleiding uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt bij (uitzondering) een opleiding geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

 

PROGRAMMA

  

Studieprogramma

Je leert in de opleiding de krachtigste technieken die de laatste decennia ontwikkeld zijn op het gebied van de psychodynamiek. Daarnaast word je geschoold in de verschillende fasen van een begeleidingsproces. Aan het eind van deze opleiding kun je op een zorgvuldige manier cliënten begeleiden.

 

Ontwikkelingspsychologie en afweersystemen

Je doet kennis en ervaring op over de verschillende ontwikkelingsfases van de mens, hoe een gezonde ontwikkeling verloopt en wat de impact is wanneer deze ontwikkeling verstoord raakt. Onvermijdelijk gebeuren er in ieders leven zaken die deze ‘normale ontwikkeling’ verstoren. Om te overleven moeten we ons aanpassen en ontwikkelen we afweersystemen. We besteden tijdens de opleiding ruimschoots aandacht aan de afweersystemen en hoe deze samenhangen met het lichaam en spierpantsering. Ook besteden we aandacht aan de invloed van ontwikkeling en eventuele verstoring daarvan en het daardoor ontstane patroon van omgaan met traumatische ervaringen.

 

Regressie en innerlijk kind werk

In de opleiding leer je diverse regressietechnieken. Hoe we om kunnen gaan met traumatische ervaringen, maar soms ook de trauma's die we meemaken vinden vaak hun oorsprong in het verleden. Je leert cliënten terug te brengen naar de jeugd, kindertijd en babytijd en als dat aansluit bij iemands hulpvraag, nog verder terug. Dit kan verhelderende inzichten geven en blokkades opheffen. Verder leer je hoe rolpatronen, die vroeger zijn aangeleerd, doorwerken in het hier-en-nu. Ook wordt aandacht besteed aan de effecten die regressie heeft op cliënten. Zo kunnen er tijdens regressie intense emoties vrijkomen. Dit betekent dat er in de opleiding veel aandacht is voor goede procesbegeleiding en een zorgvuldig gebruik van technieken. De docenten demonstreren vele technieken en je oefent er regelmatig mee onder begeleiding.

 

Systemisch werk en traumaopstellingen

Bij intense trauma’s wordt de psyche vaak in verschillende delen opgesplitst, zoals een getraumatiseerd deel, een overlevingsdeel en een gezond deel. Het systeem van traumaopstellingen is een vorm van groepstherapie, waarbij de opgesplitste delen van de cliënt worden opgesteld door andere groepsleden in een soort rollenspel. De cliënt observeert deze opstelling en participeert er vaak in. Daardoor ontstaan er belangrijke inzichten en kunnen de opgesplitste delen weer met elkaar worden geïntegreerd.

Traumaopstellingen worden ook toegepast door onverwerkte trauma’s van ouders of voorouders op te stellen, die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

 

Ademcoaching

Net als ons lichaam, is onze adem sterk verbonden met onze gevoelswereld en ons welbevinden. In de loop van ons leven ontwikkelen we meestal onbewust een adempatroon waarmee we onze gevoelens en emoties beheersen. Door dit overmatig te doen, gaan we bijvoorbeeld te oppervlakkig ademen en zijn we niet meer goed in staat ontspannen en diep te ademen. Of we ervaren een lichamelijke beklemming wanneer we diep proberen te ademen. Van dergelijke mechanismen zijn we ons meestal niet bewust, maar de effecten ervan zijn wel merkbaar in ons dagelijks leven. Onderdrukte gevoelens leiden bijvoorbeeld tot lichamelijke klachten, gevoelens van ontevredenheid, gebrek aan energie, angsten en spanningen waardoor we niet kunnen functioneren zoals we willen. We ervaren daardoor een vervlakking van ons gevoel. Door ademcoaching kunnen we ons bewust worden van dat adempatroon en het leren doorbreken. Er komt op deze manier ruimte om dieper te voelen en te ervaren. Ook komt er ruimte om te ervaren dat we anders kunnen reageren. De ontspannen en vrijere ademhaling leert ons dat we ontspannen en vrij kunnen leven.

Bewuste ademhaling is de manier om lichaam en geest te verbinden. Door het gebruik van speciale ademtechnieken, kunnen emotionele blokkades, onverwerkte trauma’s en chronische spierspanningen opgelost worden. Omdat ademcoaching sterk transformerend werkt en vaak antwoord geeft op fundamentele levensvragen, besteden we hier ruimschoots aandacht aan.

 

Lichaamsgerichte coachingsvormen

Bij lichaamsgerichte vormen van coaching richten we ons op het verbinden van het hoofd met het hart en het doorstromen en deblokkeren van energie in het lichaam. Daardoor ontstaat bij de cliënt nieuwe (innerlijke) kracht, vitaliteit, spontaniteit en lichaamsbewustzijn. De cliënt komt op deze manier in contact met zijn eigen innerlijke kracht, behoeften, gevoelens en wensen en is beter in staat deze in de wereld neer te zetten.

Bij lichaamsgerichte coaching leren cliënten dat de sleutel tot verandering en transformatie zit in de combinatie van authentiek voelen en denken. Cognitie op zichzelf is vaak onvoldoende als er zich op een diepere laag belemmerende gevoelens bevinden. Lichaamsgerichte coaching gaat uit van de wijsheid van het lichaam. Wanneer de cliënt weer contact krijgt met zijn eigen lichaamswijsheid en daarnaar leert luisteren, ontstaat er een nieuw innerlijk kompas voor het leven en meer levensenergie.

Een trauma coach is in staat dit proces te begeleiden en kan zijn eigen lichaamsbewustzijn inzetten als middel in de begeleiding. In de opleiding leer je een aantal effectieve lichaamsgerichte technieken die erop gericht zijn verdrongen gevoelens te uiten en mensen te helpen zich beter in hun lichaam thuis te voelen. Tevens is lichaamswerk belangrijk om te ‘gronden’ en in het hier-en-nu te zijn. Veel emoties worden pas écht verwerkt als het lichaam bij de coaching wordt betrokken. Bovendien versnelt en versterkt de combinatie van regressie-, adem- en lichaams­werk het therapeutische proces aanzienlijk. Overige lichaamsgerichte onderwerpen zijn: non-verbale communicatie, bodyreading, houdingsaspecten in coaching, muziek en beweging, ontwikkeling van lichaamsbewustzijn, interpretatie van lichaamshouding en energetisch lichaamswerk.

 

Psychotrauma

Veel psychische problemen zijn het gevolg van onverwerkte trauma’s in het verleden. Overstromingen, orkanen en aardbevingen zijn natuurrampen die jaarlijks honderdduizenden mensen in de wereld treffen. Veel groter nog is het lijden veroorzaakt door menselijk geweld in oorlogen, op straat en door gezinsleden thuis. De laatste decennia is duidelijk geworden hoe belastend dergelijke gebeur­tenissen kunnen zijn wanneer zij niet goed zijn verwerkt: een psychotrauma is het gevolg. Hoewel de symptomen van een psychotrauma al in de 19e eeuw bekend waren, werd pas in 1980 de diagnose ‘posttraumatische stress stoornis’ (PTSS) officieel erkend als psychiatrische stoornis. Dit leidde tot een grote toename van wetenschappelijk onderzoek en tal van nieuwe inzichten. Toch is er vaak onvoldoende behandeling door onbegrip en onbekendheid. Artsen schreven tot voor kort meestal alleen medicijnen voor; effectieve begeleidingsvormen waren relatief onbekend. Hierdoor ervaren mensen met PTSS nog steeds ernstige problemen, thuis en op het werk. De symptomen zijn angsten, herbelevingen, gedragsstoornissen en fysieke klachten, die regelmatig leiden tot depressie en langdurige arbeidsongeschiktheid.


Je leert tijdens de opleiding een groot aantal technieken om het verwerkingsproces te begeleiden. Verschillende soorten trauma’s worden behandeld en je leert wanneer je welke techniek gebruikt. Daarnaast word je geschoold in de verschillende fasen die er zijn in een begeleidingsproces zodat je aan het eind van deze opleiding in staat bent op een zorgvuldige manier cliënten met trauma’s te begeleiden.

 

Adem- en lichaamswerk bij traumaverwerking

Trauma’s laten hun sporen na in onze geest, maar ook in het lichaam door verkrampte spieren en een ontregeling van het zenuwstelsel, met allerlei psychosomatische klachten als gevolg. De lesdagen in deze module richten zich op het leren vrijmaken van traumatische ervaringen uit het lichaam en het begeleiden van de fysieke, mentale en emotionele processen die daarmee samenhangen. De eerder geleerde methodes van adem- en lichaamswerk worden verder verdiept en verfijnd, zodat je ze zorgvuldig kunt inzetten bij de verwerking van trauma’s.

 

Lichaamsgerichte traumabehandeling

Je leert enkele onderdelen van Lichaamsgerichte traumabehandeling, een methode waarbij de aandacht wordt gericht op lichamelijke sensaties die door onverwerkte trauma’s worden veroorzaakt. Deze werkwijze is gebaseerd op de manier waarop wilde dieren met levensbedreigende situaties omgaan. Volgens Lichaamsgerichte traumabehandeling zijn posttraumatische stresssymptomen (PTSS) het gevolg van de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Door de lichaamsgerichte werkwijze van deze methode kan het zenuwstelsel weer op de juiste manier gaan functioneren. Daarbij hoeft de cliënt niet intens het trauma te herbeleven noch hoeft hij het voortdurend na te vertellen. Lichaamsgerichte traumabehandeling stimuleert het zelf genezende vermogen van het lichaam.

 

Bilaterale stimulatie

Bilaterale stimulatie is een effectieve methode van traumaverwerking, waarbij de linker- en rechterhersenhelft afwisselend gestimuleerd worden door bijvoorbeeld de ogen heen en weer te bewegen of te trommelen op de linker- en rechterkant van het lichaam. Daardoor gaan er veel zenuwprikkels heen en weer tussen de beide hersenhelften. Het effect daarvan is te vergelijken met de bilaterale activiteit van de REM-fase (Rapid Eye Movements) tijdens het dromen, waarin de ogen heel snel heen en weer bewegen. De REM-slaap is voor iedereen nodig om spanningen te verwerken en een plekje te geven in de hersenen. Bilaterale stimulatie bootst de REM-fase na: de cliënt is net als tijdens het dromen, bezig met het verwerken en integreren van stressvolle herinneringen doordat beide hersenhelften worden gestimuleerd. Je leert tijdens de opleiding verschillende vormen van bilaterale stimulatie en hoe je deze combineert met andere vormen van traumaverwerking.

 

Outdoor coaching en verwerkingsrituelen

Door naar buiten te gaan, wordt een extra dimensie toegevoegd aan het proces van coaching. Zowel de coach als de cliënt worden geïnspireerd door de grote variëteit van de natuur, die uitermate geschikt is om symbool te staan voor de mentale of emotionele processen van de cliënt. Wandelen brengt zowel lichaam als geest in beweging. Bovendien werkt de natuur ontspannend voor lichaam en geest, hetgeen sterk bijdraagt aan het krijgen van diepe inzichten en gevoelsbelevingen. Er wordt vooral aandacht besteed aan verwerkingsrituelen in de natuur. We gaan naar mooie natuurgebieden rond Amersfoort of op de Veluwe.

 

Theorie over trauma, typen trauma's, PTSS en traumabegeleiding

In deze opleiding bieden we je een kader om naar trauma te kijken en op een goede manier te kunnen begeleiden. Naast de diverse begeleidingsmethodes is het belangrijk om kennis en ervaring op te doen met betrekking tot verschilende traumatypen, de kenmerken van PTss, behandelfases en methodisch werken en de samenwerking met andere disciplines.

Binnen de lesdagen wordt stilgestaan bij verschillende toepassingsgebieden die te maken hebben met trauma, zoals angstklachten, depressieve klachten, verslavingsklachten, zingevingsproblematiek en rouwverwerking.

 

Optioneel: twee lesdagen Psychopathologie

Om in aanmerking te komen voor de SNRO accreditatie, dien je naast het volgen van de opleiding Trauma Coaching onderstaande twee lesdagen te volgen plus  een cursus Psychosociale basiskennis volgens de Plato norm. Deze twee lesdagen psychopathologie zijn theoriedagen waarbij naast een theoretische basis vooral de praktische toepassing van de theorie wordt belicht. De impact op het werken met trauma wordt behandeld en ook casuïstiek vragen kunnen daarin aan bod komen.


Dag 1: Depressieve- en bipolaire stemmingsstoornissen, Angststoornissen, Psychosomatische stoornissen
 
Dag 2: Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen,  Dissociatieve stoornissen, Voedings- en eetstoornissen

Let op: deze twee lesdagen zijn optioneel, je mag dus zelf kiezen of je ze wilt volgen. Aan deze twee lesdagen zitten extra kosten verbonden, zie daarvoor de studiekosten.

 

EXAMEN

 

EXAMEN MODULE

De Examen Module kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).

 

Aan het eind van de opleiding geef je een eindpresentatie en schrijf je een methodisch verslag waarin kennis en toepassing samenkomen. Om in aanmerking te kunnen komen voor een diploma dien je dit examen en de praktijk-opdrachten met een voldoende afgerond te hebben. Herkansing is mogelijk.

 

SUPERVISIE, EVALUATIE EN REFLECTIEVERSLAGEN

Iedere student krijgt verschillende keren per jaar tijdens de lesdagen supervisie. Er is dan een supervisor aanwezig bij een sessie waarin een student een medestudent ‘behandelt’ of een cliënt die voor deze gelegenheid is gevraagd. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe de student zich in de opleiding ontwikkelt. Verder neemt iedere student in persoonlijke reflectieverslagen zijn of haar leerproces door met één van de mentoren.

 

METHODISCH VERSLAG

Tijdens de opleiding schrijf je een methodisch verslag. Hierin laat je zien hoe je iemand hebt begeleid. De vanuit de opleiding aangeboden kennis, ervaring en methodieken zijn hierbij de leidraad. Meer informatie hierover vind je in de studieopdrachten.

 

EINDPRESENTATIE

Ter afsluiting van de opleiding geef je een eindpresentatie. Het uitgangspunt van deze presentatie is het coachingstraject dat je gegeven hebt en waar je het methodisch verslag over geschreven hebt. Het doel van de presentatie is om in een intercollegiaal verband in staat te zijn jouw manier van werken en visie met betrekking tot een specifieke casus duidelijk te maken. De presentatie wordt beoordeeld door een docent en/of mentor.

 

DIPLOMERING

Als je aan alle opdrachten hebt voldaan en je eindpresentatie voldoende is beoordeeld, ontvang je je diploma 'Trauma Coach'.

 

 

Nieuwsbrief

De Wensboom

Boek WensboomLees dit boek en laat je diepste
wensen uitkomen.

 

 


GRATIS DOWNLOAD

Coach bij jou in de buurt

In onze coachdatabase vind je coaches die bij Atma zijn afgestudeerd en hun eigen praktijk zijn begonnen.