fbpx

Opleiding

relatiecoaching

Leer problemen in relaties op te lossen

Het is enorm boeiend, maar ook ingewikkeld, als je mensen gaat coachen die een relatie met elkaar hebben, vooral een liefdesrelatie. Tijdens deze opleiding leer je  krachtige methoden om hiermee te werken. 

in het kort

Deze opleiding bestaat uit drie modules:

 1. Communicatie – 2 mnd
 2. Coaching tools – 3 mnd
 3. Relatiecoaching – 7 mnd

Modules 1 een 2 zijn samen gelijk aan onze opleiding Coaching Basics. Als je die al gedaan hebt bij Atma of een ander vergelijkbaar instituut, dan kun je daar vrijstelling voor krijgen. 

Praktische informatie

Voor wie?

De opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 1. Hulpverleners die een eigen praktijk willen starten in relatiecoaching. 
 2. Hulpverleners die relatiecoaching willen toevoegen aan hun werk als coach, counselor, therapeut, social worker of een ander beroep in de psychosociale sector.
 3. Studenten van Atma die minimaal de opleiding Coaching Basics hebben voltooid.

Relatiecoaching

Als je mensen begeleidt, zul je merken dat de relatie daar een prominente rol in speelt. Er is vaak miscommunicatie en verwarring in de thuissituatie van je cliënten. Misschien heb je steeds vaker de neiging om de partner erbij te vragen. Dan zul je ook merken dat het begeleiden van liefdespartners een heel eigen dynamiek heeft en dus een eigen aanpak nodig heeft.

Interview met onze senior docent Klaske de Vries

overzicht

De opleiding Relatiecoaching bestaat uit de onderstaande drie modules + een  examenmodule. 
De eerste twee modules zijn gelijk aan die van onze opleiding Coaching Basics.

Module 1:  Communicatie

 • gesprekstechnieken
 • actiewiel
 • outdoor coaching basics
 • nonverbale
 • communicatie
 • grenzen
 • lichamelijk contact
 • intakegesprek
 • het coachingstraject

Module 1: Communicatie

Het succes van coaching is sterk afhankelijk van een goede communicatie en verstandhouding tussen de coach en de cliënt. De cliënt kan alleen tot diepe inzichten en veranderingen komen als hij de coach volledig vertrouwt. In deze coaching opleiding komen de belangrijkste communicatie- en gesprekstechnieken aan de orde die in de wereld van coaching en counseling zijn ontwikkeld.

Het actiewiel

Het actiewiel is een uniek coachingsmodel, ontwikkeld door Peter Krijger, de oprichter van het Atma Instituut. Daardoor wordt het zelfinzicht en de besluitvaardigheid van je cliënt aanzienlijk verhoogd.

Empathie

Empathie betekent dat je je zo veel mogelijk inleeft in de belevingswereld van andere mensen. Je probeert te begrijpen wat zij denken, wat zij willen, waar zij behoefte aan hebben en wat zij voelen. Dat doe je door rustig te luisteren en de juiste vragen te stellen. We leggen in de training veel nadruk op deze basishouding. Deze is namelijk de basis is voor elke goede relatie.

Afstemmen en sturen

Het is in iedere vorm van communicatie essentieel dat je een positieve vertrouwensrelatie opbouwt. Dit doe je door een goede balans te ontwikkelen tussen afstemmen en sturen. Afstemmen betekent dat je je empathisch inleeft in de ander. Sturen betekent dat je op een positieve manier leiding geeft aan de communicatie.

Non-verbale communicatie

Meer dan 70% van de communicatie is non-verbaal. Daarom leer je voortdurend alert te zijn op iemands lichamelijke signalen en gezichtsuitdrukkingen. 

Lichamelijk contact

Vrijwel iedereen heeft waardering voor aanraking, vooral als er verdriet in het spel is. Je leert wanneer je iemand aanraakt en hoe je dat op een integere manier doet. 

Overdracht en tegenoverdracht

Overdracht betekent dat cliënten, collega’s, geliefden of vrienden iemand anders op jou projecteren. Zij reageren bijvoorbeeld op jou zoals zij vroeger ook op hun vader of moeder reageerden. Tegenoverdracht betekent hoe jij zelf op hun overdracht reageert. Tijdens de training leer je dat soort situaties te herkennen en hoe je er positief mee omgaat.

Het coachingstraject

Je leert hoe je een intake gesprek voert, coachingsdoelen bepaalt, de juiste coachingsattitude ontwikkelt, omgaat met weerstand, overdracht en tegenoverdracht hanteert en het traject afrondt. 

Gesprekstechnieken

Verder leer je de belangrijkste gesprekstechnieken zoals open en gesloten vragen stellen, empatisch luisteren, doorvragen, samenvatten, parafraseren, specificeren en feedback geven.  

Module 2: Coaching Tools

 • levensloop psychologie
 • visualisatie technieken
 • emotiemanagement 
 • adem- en lichaamswerk
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen en faalangst
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie

Module 2: Coaching Tools

 

Visualisatie

Je leert tijdens deze coaching opleiding een aantal bijzondere visualisatietechnieken die een verdieping en verruiming in het bewustzijn scheppen. Door visualisaties gaat de cliënt voorbij aan het rationele denken. Daardoor krijgt de cliënt meer contact met zijn gevoel, wordt de creativiteit en intuïtie gestimuleerd en ontstaan er diepere inzichten dan wanneer er alleen gepraat wordt. Er komen speciale communicatievaardigheden aan de orde om effectief visualisaties te doen.

Levensloop

Voor iedere coach is het belangrijk dat hij inzicht heeft in levenslooppsychologie en de persoonlijke ontwikkeling die de mens in zijn leven doormaakt. Je leert een aantal effectieve coachingstools waarmee je de cliënt begeleidt tijdens verschillende levensloopfasen, zoals werken met autobiografie, visualisaties en de levensloopwandeling.

Stressmanagement

Tijdens deze coaching opleiding leer je hoe je cliënten meer inzicht laat krijgen in waarom ze te veel stress hebben. Daarnaast leer je enkele ontspanningstechnieken en hoe cliënten hun leven meer in balans kunnen brengen.

Omgaan met emoties

Een van de specifieke kenmerken van deze Atma coaching opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan gevoel en emoties. Alleen praten over problemen lost meestal niet genoeg op. Het coachingsproces wordt aanzienlijk versneld en verdiept door cliënten meer bij hun gevoel te laten komen. Dat gaat het beste door het lichaam en de ademhaling erbij te betrekken. Je wordt daarbij tevens geschoold in de bijbehorende communicatievaardigheden.

Zelfvertrouwen

Gebrek aan zelfvertrouwen is een probleem waar vrijwel iedereen in meer of mindere mate aan lijdt. De meeste persoonlijke problemen komen voort uit onzekerheid en een negatief zelfbeeld. Daarom besteden we in deze coaching opleiding veel aandacht aan vaardigheden die het zelfvertrouwen verhogen. Zoals ontwikkeling van een positief zelfbeeld, authenticiteit, rationeel emotieve training (RET), omgaan met kritiek, belemmerende gedachten, herkennen van zelfkritiek, assertiviteit en overlevingsstrategieën.

Persoonlijke ontwikkeling

Goed (coachings)gereedschap is het halve werk. De andere helft is de persoonlijkheid van de coach. Het gaat namelijk niet alleen om het toepassen van technieken en methoden in de begeleiding van cliënten. De persoonlijke ontwikkeling van de coach is net zo belangrijk. Hoe meer de coach gewerkt heeft aan de eigen ontwikkeling, hoe vollediger hij zijn cliënten kan helpen. Tijdens coaching training van de opleidingen besteden we hier ruimschoots aandacht aan. Daarnaast schrijf je een verslag over je ontwikkeling en praat je er regelmatig over met je medestudenten.

Oefenen en supervisie

We oefenen met technieken waarbij je enerzijds aan je persoonlijke ontwikkeling werkt en anderzijds vertrouwd raakt met het beoefenen van coaching. We moedigen je aan de technieken en methoden zoveel mogelijk te oefenen met medestudenten in oefengroepen. Ook krijg je verschillende keren supervisie in deze coaching training. Er is dan een supervisor aanwezig bij een sessie waarin een student een medestudent coacht, of een cliënt die voor deze gelegenheid is gevraagd. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe je je ontwikkelt in voortgangsgesprekken. Je neemt dan je leerproces door met één van de docenten of supervisors.

Module 3: relatiecoaching

 • Communicatie in relaties  
 • Geweldloze communicatie
 • Conflicthantering en machtsstrijd 
 • Systemische werken
 • Outdoor relatiecoaching 
 • Lichaamswerk
 • Seksespecefieke benadering
 • Intimiteit, seksualiteit en verbinding 
 • Mediation en scheidingsproblematiek

Module Relatiecoaching

Je krijgt tijdens deze module de belangrijkste ervaringsgerichte technieken en methoden aangeboden om mensen te coachen in hun partnerrelatie. 

Communicatie in relaties 

Er is een specifieke manier van communicatie nodig om goed met een partnerrelatie te kunnen werken. Je leert daarvoor de nodige gesprekstechnieken en hoe je een volledig neutrale houding naar beide partners aanneemt. In deze les wordt ook stilgestaan bij patronen in relaties en hoe een aantal zeer praktische modellen jou en je cliënten hierbij kunnen helpen.

Geweldloze (verbindende) communicatie 

Geweldloze of verbindende communicatie is gebaseerd op de veronderstelling dat alle mensen het vermogen tot compassie en empathie hebben. Partners nemen alleen hun toevlucht tot geweld of schadelijk gedrag wanneer ze geen andere mogelijkheden zien om aan hun behoeften te voldoen. Je leert enkele krachtige gesprekstechnieken om partners op een 'geweldloze' manier te laten communiceren zodat er meer verbinding en openheid ontstaat. 

Conflicthantering en machtsstrijd

Je leert hoe je partners helpt hun conflicten op te lossen en vrij te raken van machtsstrijd. Ook leer je de oorzaken hiervan te achterhalen. 

Systemische werken  

Je leert hoe stellen in een partnerrelatie onderdeel uitmaken van een systeem en hoe je veranderingen in een disfunctionerend systeem kunt laten plaatsvinden zodat strijd en problemen worden opgelost. 

Outdoor relatiecoaching 

Een wandeling in een rustig natuurgebied is een prachtige manier om partners te laten bezinnen op hun relatie zodat ze (weer) nader tot elkaar komen. Ook leer je systemisch te werken door gebruik te maken van objecten uit de natuur zoals bomen en planten. 

Lichaamswerk en energetische verstrikkingen

Je leert het observeren en begeleiden van non-verbale dynamiek in relaties. Daarnaast doe je kennis en ervaring op in het achterhalen van energetisch verstrikkingen. Ook leer je methodes waarmee een verstrikking kan worden losgelaten. 

Seksespecefieke benadering; mannelijke- en vrouwelijke kwaliteiten

Je leert wat de verschillen zijn in hoe mannen en vrouwen in een relatie staan en hoe je daar adequaat mee omgaat tijdens coaching. 

Intimiteit, seksualiteit en verbinding

Je leert op de juiste manier om te gaan met intimiteit en seksualiteit. Daarbij leer je tevens de juiste open houding aan te nemen om beide partners daarover te laten communiceren. Je leert tevens op wat voor manier seksualiteit kan bijdragen tot een diepere verbinding tussen liefdespartners. 

Mediation en scheidingsproblematiek

Soms blijkt het niet mogelijk om verder te bouwen aan een relatie. Er is te veel gebeurd, er is teveel pijn of er is niets meer te voelen. De weg die partners samen te gaan hebben is blijkbaar ten einde gekomen. Het zou niet goed zijn om koste wat kost ze bij elkaar te blijven. Maar ook uit elkaar gaan vraagt zorg, vooral als er kinderen in het spel zijn. Je leert tevens hoe de partners via mediation gemakkelijker verder kunnen gaan na de scheiding. 

EXAMEN Module
(optioneel)

 • portfolio
 • schriftelijk examen
 • praktijkexamen
 • diplomering

Examen module (optioneel)

Als je de opleiding Relatiecoaching met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

Deze module bestaat uit een praktijk- en schriftelijk examen. Aan het examen zitten extra kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten). De Examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Herkansing is mogelijk in overleg.

Portfolio
In het portfolio worden de vier competenties Communiceren, Creatief coachen, Verdiepend coachen en Holistisch coachen getoetst. Het portfolio bestaat uit alle praktijkopdrachten die je gedurende de opleiding moet uitvoeren.

Schriftelijk examen
Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult relatiecoaching te demonstreren met onbekende proefpersonen, waar een docent of supervisor bij zit.

Diplomering
De laatste lesdag bestaat uit de afronding van de opleiding en de diplomering. Indien je hebt deelgenomen aan beide examens en alle opdrachten hebt gedaan, ontvang je je diploma Relatiecoaching. Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

Mensen die onze opleiding Coaching Basics hebben gedaan of een vergelijkbare opleiding in een ander instituut, kunnen direct instromen in de 3e module. Mail ons daarover: info@atma.nl

De meeste lesdagen zullen klassikaal plaatsvinden in ons gebouw in Amersfoort. Een klein deel van de onderwerpen of lesdagen zullen online plaatsvinden

Deze opleiding behoort tot de categorie LifeDesign, waar ook onze opleidingen LifeCoaching, VitaliteitsCoaching en KinderCoaching toe behoren.

LifeDesign betekent dat je op een pro-actieve manier je eigen leven vormgeeft. In de psychologie is aangetoond dat pro-actieve mensen gelukkiger en succesvoller zijn dan reactieve mensen. Mensen die actief hun eigen leven vormgeven zijn gelukkiger dan afwachtende mensen die het leven passief op zich af laten komen. Uiteraard zijn er allerlei gebeurtenissen die wij niet in de hand hebben, zoals ongelukken, grote maatschappelijke veranderingen of natuurrampen. Maar pro-actieve mensen gaan oplossingsgericht met problemen om. Zij zien deze als uitdagingen voor persoonlijke groei. Daardoor voelen zij zich sterk en gelukkig. Pro-actieve mensen durven hun eigen keuzes te maken. Zij kiezen voor hun eigen levenspad. Zij maken hun eigen LifeDesign. 

Als relatiecoach kun je een partnerrelatie begeleiden met: 

 1. verbetering van communicatieve vaardigheden in de relatie;
 2. het aangaan en oplossen van conflicten;
 3. meer inzicht krijgen in het relatie- of gezinssysteem waarin ze zitten;  
 4. verbetering van intimiteit en seksualiteit;
 5. eventuele scheidingsproblemen.
Verder besteden wij veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, omdat het succes van coaching daar sterk mee samenhangt.

Zoals bekend, lopen erg veel relaties vast in onze huidige samenleving. Er is daarom een groeiende behoefte aan professionele relatiecoaches. Relatiecoaching kan worden uitgeoefend vanuit een eigen praktijk of gecombineerd met een ander beroep in de zorg, het onderwijs, de overheid of het bedrijfsleven. Steeds vaker vergoeden werkgevers consulten bij een relatiecoach omdat ze inzien dat werknemers met een goede relatie betere prestaties leveren tijdens hun werk, minder last hebben van stress en minder vaak ziek worden. 

Accreditatie

Wij zijn bezig deze opleiding te laten accrediteren door de KTNO. (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). De eerste twee modules zijn al geaccrediteerd.

INVESTERING

In termijnen, vanaf:

82 72
per maand
 • in 72 termijnen*
*Er zijn in overleg ook andere termijnbetalingen mogelijk. Maak een afspraak met CFSN Kredietendesk voor het beste maandtarief voor jou.

In 1 keer:

4230 00
volledige cursusgeld
 • betaling in 1 keer
Dit is exclusief bijkomende kosten zoals examenmodule en leersessies. Die mag je ook op een later tijdstip betalen. Zie de details hiernaast >>>

Bijkomende kosten:

Introductiedag / intakegesprek 

Voordat je je inschrijft voor de opleiding, raden wij je aan om eerst naar een introductiedag te komen om de sfeer te proeven van ons instituut. Tijdens die dag is er ook gelegenheid tot een vrijblijvend intakegesprek. 

Belasting & BTW

CRKBOVoor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

Nieuwste ontwikkelingen belastingaftrek in 2020 en 2021
De voorgenomen afschaffing van de belastingaftrek van scholingskosten is opnieuw uitgesteld. Die blijft ook in 2020 blijft nog bestaan. Het is de bedoeling dat vanaf 2021 deze regeling wordt vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing, het zogeheten Stap-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Dit blijkt uit een brief van de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs aan de Tweede Kamer.

tijdsinvestering

Tijdsinvestering


Uren per week

Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

Lesdagen

Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Oefengroepjes

Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Studiemateriaal

Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids. De reader van de opleiding kun je downloaden van onze studentenpagina. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staat.

Les gemist?

Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

Uitstel, samenvoeging, annulering

In sommige gevallen wordt een opleiding uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt (bij uitzondering) een opleiding geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

wat krijg je?

introductiedag

Het Atma Instituut vindt het belangrijk dat je een coach opleiding kiest die goed bij jou past. Om een goed beeld te krijgen van onze opleidingen en docenten, ontvang je uitgebreide informatie en demonstraties. Door de interactieve opzet van onze introductiedag kun je zelf onze werkwijze en leermethode ervaren.
Er is tevens gelegenheid tot een vrijblijvend advies en intakegesprek.

Scroll naar top

Gratis E-Book