LIFE COACHING

 

Life Coaching

 

De opleiding Life Coaching bestaat uit twee delen: Coaching Basics en Life Coaching. Het eerste gedeelte, de Coaching Basics, is in deze opleiding opgenomen. Tijdens de Coaching Basics leer je de belangrijkste coaching-tools die nodig zijn om andere mensen effectief te begeleiden. In het tweede gedeelte, Life Coaching, ondersteun je mensen bij het maken van hun LifeDesign op alle levensgebieden, zowel op het werk als privé. Vanuit hun diepste wensen en grootste talenten.

 

Na het behalen van de opleiding Life Coaching heb je nog de mogelijkheid om je verder te specialiseren met de nascholing Transpersoonlijke Coaching. Uiteraard is het ook mogelijk om binnen één van onze andere opleidingen een extra module te volgen, bijv. het tweede gedeelte van de opleiding LevensloopCoaching. Mocht je hier interesse in hebben kun je contact op nemen met het secretariaat.

 

Niveau: HBO of Post-HBO niveau
Aantal lesdagen: 25 lesdagen + (optioneel) 2 examendagen
Duur opleiding: ± 12 maanden
Vooropleiding HBO niveau: havo, vwo of mbo
Vooropleiding Post-HBO niveau: relevantie HBO of WO studie
Diploma: diploma 'Life Coaching'
Start opleiding: bekijk startdata en roosters
Groepsgrootte: minimaal 10 - maximaal 16 deelnemers
Locatie: Atma Instituut - Amersfoort

 

Outdoor Life Coaching (wandelcoaching)

Als je geïnteresseerd bent in Outdoor LifeCoaching, dan kun je onze zesdaagse bijscholing Wandelcoaching volgen. Deze wordt het hele jaar door gegeven op verschillende plaatsen in Nederland, zoals de Veluwe, Utrechtse heuvelrug of de Kennemerduinen. Deelnemers van de opleiding Life Coaching, krijgen voor deze training 40% korting.

 

HBO-niveau en Post HBO-niveau

Wij bieden de opleiding Life Coaching aan op HBO- en Post HBO-niveau. Beide opleidingen hebben dezelfde lesonderwerpen en duren even lang. Het verschil ligt hem in de huiswerkopdrachten en literatuur, die zijn voor de Post-HBO variant op een hoger niveau dan die voor de HBO. Tevens dien je voor deze examenmodule een scriptie te schrijven.

 

Accreditatie

Zowel de opleiding op HBO als Post-HBO niveau zijn geaccrediteerd als registeropleiding door het CPION (Centrum voor Post-initiële Opleidingen Nederland), een van de meest gerenommeerde instituten van Nederland op dit gebied. Het CPION geeft erkende diploma’s of certificaten uit namens de stichtingen Hoger Onderwijs Nederland (SHO) en Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).

 

Bij- en nascholingen

Na het behalen van de opleiding Life Coaching kun je je verder specialiseren door één van onze vele bij- en nascholingen te volgen.


Levensloop Coaching

Een opleiding die eveneens goed aansluit op Life Coaching, is de opleiding Levensloop Coaching. Daarin leer mensen te begeleiden tijdens alle grote overgangen in hun levensloop. Ook rouwverwerking en stervensbegeleiding zijn daarbij belangrijke onderdelen.   

 

LIFEDESIGN

 

LIFEDESIGN

 

Tijdens de opleidingen in deze categorie leer je mensen te helpen een pro-actieve levenshouding te ontwikkelen. Zodat ze hun eigen LifeDesign kunnen maken, vanuit hun belangrijkste talenten en grootste passies.

vrouw met zes armen levensbalans 700

In de psychologie is aangetoond dat pro-actieve mensen gelukkiger en succesvoller zijn dan reactieve mensen. Mensen die actief hun eigen leven vormgeven zijn gelukkiger dan afwachtende mensen die het leven passief op zich af laten komen. Uiteraard zijn er allerlei gebeurtenissen die wij vaak niet in de hand hebben, zoals ziektes, ongelukken, veranderingen op het werk, economische crises, maatschappelijke problemen of natuurrampen. Pro-actieve mensen gaan echter oplossingsgericht met deze problemen om. Zij hebben een optimistische levenshouding en zien hun problemen als uitdagingen voor persoonlijke groei. Daardoor voelen zij zich sterk en gelukkig. Pro-actieve mensen durven hun eigen keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Zij kiezen voor hun eigen levenspad. Zij maken hun eigen LifeDesign.

 

WAT HOUDT HET IN?

 

Wat is Life Coaching?

Als lifecoach ben je gespecialiseerd in persoonlijke groei. Je helpt mensen bij het:

 • verbeteren van hun communicatieve vaardigheden;
 • vinden van een betere levensbalans;
 • hanteren van stress;
 • versterken van zelfvertrouwen en overwinnen van faalangst;
 • ontdekken van talenten, levensdoelen en passies;
 • vinden van een passende loopbaan;
 • verbeteren van relaties;
 • oplossen van innerlijke en uiterlijke conflicten.

 

Een consult bij de lifecoach lijkt op een onderhoudsbeurt van een auto, waar alle onderdelen grondig worden gecontroleerd. Samen met de lifecoach staat een cliënt stil bij de belangrijkste gebieden van het leven.

  

Positieve psychologie

Life Coaching is voor een groot deel gebaseerd op de inzichten van de positieve psychologie. Deze tak van wetenschap bestudeert de factoren die het menselijk geluk en welbevinden bevorderen. Life coaching is de praktische toepassing deze wetenschap.


Geluk is in de geschiedenis van de mensheid altijd een van de belangrijkste onderwerpen van discussie geweest. Vrijwel alle filosofen en religies ontwikkelden er theorieën over. Ook Aristoteles (384 – 322 v. Chr) schreef er uitvoerig over. Volgens hem is geluk het hoogste levensdoel. Alles wat we doen is er volgens hem direct of indirect op gericht om gelukkig te worden. Geluk is niet een weg tot nog een hoger doel. Geluk is het einddoel. 

 

Aristoteles streefde naar de ontwikkeling van een ‘gelukswetenschap’. Het duurde echter heel lang voordat zijn streven in vervulling ging. Pas in het jaar 2000 is een groep psychologen ermee begonnen het onderwerp geluk empirisch te onderzoeken. Zij zijn moderne onderzoeksmethoden gaan gebruiken om beter te begrijpen welke factoren bijdragen tot het menselijk geluk. Hiermee is er een nieuwe stroming in de psychologie ontstaan die in de hele wereld enorm populair is geworden: de positieve psychologie. Er zijn in deze fascinerende nieuwe wetenschap veel belangrijke inzichten ontstaan over geluk. Sommige zijn nieuw, maar de meeste bevestigen oude volkswijsheden en filosofieën. 

 

De vier stappen van life coaching

Het proces van Life Coaching voltrekt zich in vier stappen:

 

1. Wie ben ik? De metafoor van de levensboom.

De basis voor geluk is zelfkennis. Daarom beginnen we bij Life Coaching met de vraag: wie ben ik? De persoonlijkheid van de mens wordt bij Life Coaching vergeleken met de vorm van een boom: de levensboom. Als een boom genoeg ruimte, voeding en zonlicht krijgt, kan hij zich op een gezonde manier ontwikkelen en tot volledige ontplooiing komen. Deze drang tot volledige ontplooiing zien we ook bij mensen. Alle belangrijke aspecten van de menselijke persoonlijkheid worden gesymboliseerd door de verschillende onderdelen van de levensboom.

Tree drawing 700 

Er zijn vier gebieden in het leven waarbinnen ieder mens zich wil ontplooien om gelukkiger te worden. Het zijn de vier verschillende onderdelen van de levensboom: boven, onder, links en rechts. Onder in de boom bevindt zich de intra-persoonlijke sfeer, het gebied van ons individuele bewustzijn en onderbewustzijn. Boven vinden we de transpersoonlijke sfeer, het gebied van spiritualiteit, zingeving, levensvisie en intuïtie. Links en rechts bevindt zich de interpersoonlijke sfeer, het gebied van onze relaties, onderverdeeld in onze privé-relaties en maatschappelijke relaties. Alles wat er in ons leven gebeurt is in één van deze vier sferen onder te brengen.

 

2. Wat wil ik?

De tweede vraag is: wat wil ik? Vanuit de kern van ons wezen ontstaat een natuurlijk verlangen om ons te ontplooien. Dit verlangen is gericht op het ontplooien van onze talenten en het creëren van een evenwichtige groei van de persoonlijkheid. Iemand met krachtige verlangens beschikt over veel levensenergie. Deze verlangens zijn diep, constant en vol met passie. Ze zijn krachtig als het water in een brede rivier. We zijn het gelukkigst als we naar deze verlangens luisteren. Het zijn hele speciale verlangens die telkens weer in ons leven terugkomen. Daarom stellen we bij Life Coaching regelmatig de vragen: ‘Wat wil ik nu eigenlijk in mijn leven? Waar ligt mijn passie? Wat is werkelijk zinvol in mijn leven? Waar ben ik écht goed in? Met wat voor mensen wil ik het liefst omgaan?’ Deze diepe verlangens zijn in feite uitingen van onze belangrijkste levensopdrachten. Het zijn de boodschappen uit ons hart die ons vertellen wat we in ons leven het beste kunnen doen.

 

3. Wat kan ik?

De laatste vraag bij Life Coaching is: ‘wat kan ik?’ Ieder mens wordt geboren met een aantal talenten. Dit zijn latente vermogens die bij onze wezenlijke aard passen, ons ware karakter. Al in de prille kindertijd – in de wortels van de levensboom – is duidelijk wat deze talenten zijn. Zo zijn sommige kinderen van nature communicatief en zullen zich graag in die richting ontplooien. Andere kinderen zijn van nature technisch en kunnen al op vroege leeftijd ingewikkelde apparaten bedienen en repareren. Sommige kinderen zijn natuurlijke schrijvers of kunstenaars, terwijl anderen geboren baasjes zijn die al op jonge leeftijd leidinggevende rollen spelen. Bij Life Coaching besteden we veel aandacht aan deze talenten en hoe ze het best tot bloei kunnen komen. Ook kijken we naar eventuele remmingen die de ontplooiing van onze talenten tegenwerken.

 

Een gezonde boom is een organisme dat, net als de menselijke persoonlijkheid, groeit, bloeit en vruchten produceert. De boom is voortdurend bezig zonlicht, koolzuur, water en mineralen om te zetten in zuurstof, bladeren, hout, stuifmeel en vruchten. Op dezelfde manier is ieder gezond mens voortdurend bezig van alles te ontvangen en te geven in alle gebieden van zijn leven. Als dit proces goed verloopt, is de mens zowel geestelijk als lichamelijk gezond en gelukkig.


4. Het LifeDesign.

In het begin van Life Coaching onderzoek je wie je bent, wat je wil en wat je kunt. Daarna ga je over tot het vormgeven van je leven. Je gaat actief kiezen voor je eigen levenspad. Je maakt je LifeDesign.

 

De positieve psychologie heeft uitgebreid onderzocht dat pro-actieve mensen gelukkiger en succesvoller zijn dan reactieve mensen. Mensen die actief hun eigen leven vormgeven zijn gelukkiger dan reactieve mensen die het leven passief op zich af laten komen. Pro-actieve mensen durven hun eigen keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

 

Uiteraard zijn er allerlei gebeurtenissen die wij niet in de hand hebben, zoals natuurrampen, ziektes, ongelukken en maatschappelijke problemen. Pro-actieve mensen gaan echter oplossingsgericht met deze problemen om. Zij hebben een optimistische levenshouding en zien hun problemen als uitdagingen voor persoonlijke groei. Daardoor voelen zij zich sterk en gelukkig.

 

Tijdens Life Coaching worden mensen daarom geholpen een optimistische en pro-actieve levenshouding te ontwikkelen. Met een gezond zelfvertrouwen. Daardoor kunnen zij een LifeDesign neerzetten waardoor zij gelukkig en succesvol worden.

 

Beroepsperspectief

 • Het beroep van Life Coaching kan worden uitgeoefend vanuit een eigen praktijk of als consulent bij o.a. bedrijven, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, coaching- en trainingsbureaus.
 • Life Coaching kan ook prima gecombineerd worden met beroepen in de psychosociale zorg, HRM, het onderwijs en de geneeskunde. 
 • Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een lifecoach omdat ze inzien dat de tevredenheid en prestaties van werknemers daardoor toenemen en stress en ziekteverzuim afneemt.

  

PRAKTISCHE INFORMATIE

   

Toelatingseisen en intakegesprek

Voor toelating tot één van onze opleidingen voldoe je aan de minimale vooropleidingseisen van havo, vwo of mbo. 
 
Onze vervolg opleidngen zoals KinderCoaching Advance, Life Coaching en Levensloop Coaching kunnen gevolgd worden na voltooiing van onze opleiding Basics of een vergelijkbare opleiding elders. 
 
Wanneer je een opleiding op Post-HBO (SPHBO) niveau wilt afronden is een vereiste dat je een HBO of WO vooropleiding hebt en enkele jaren werkervaring in het begeleiden van mensen. Vraag naar de opleidingen die je op Post HBO niveau kunt afronden.
 
Voorafgaand aan de opleiding krijg je een mondeling intakegesprek. Het intakegesprek is een vrijblijvend gesprek waarin wordt gekeken naar je werkervaring, levenservaring, persoonlijke leerwensen en relevante opleidingen/trainingen.
 
Tijdens het intakegesprek kun je eventueel aangeven of je vrijstelling wilt krijgen voor vakken die je tijdens een eerdere opleiding hebt gevolgd. Vrijstellingen worden in mindering gebracht op de studiekosten.
  
Het intakegesprek is een voorwaarde voor toelating en vindt plaats tijdens onze introductiedagen. Mocht je door omstandigheden niet in staat zijn een introductiedag bij te wonen, dan kun je een afspraak maken voor een intakegesprek op andere dag in het Atma Instituut, Zuidsingel 1 te Amersfoort. Bel daarvoor: 033 - 465 32 77 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Studiekosten (Coaching Basics + Life Coaching)

Studiekosten: 12 x € 450,- (€ 5.400,-) incl. Coaching Basics
Korting betaling in één keer: € 400,- korting (€ 5.000,-)
   
Bijkomende studiekosten  
Studieboeken HBO niveau: 8 boeken (± € 200,-)
Studieboeken Post-HBO niveau: 8 boeken (± € 200,-)
Leersessies: 4 leersessies (± € 75,- a € 125,- per leersessie)
Examenmodule HBO niveau: praktijk- en theorie-examen (€ 450,-)
Examenmodule Post-HBO niveau: praktijk- en theorie-examen + scriptie (€ 900,-)

 

Hiervoor bieden wij:

 • inspirerende lesdagen
 • hooggekwalificeerde docenten met veel praktijkervaring
 • praktijkgerichte leermethode
 • regelmatige supervisie
 • individuele mentorbegeleiding
 • reader met veel praktijkgerichte informatie
 • sfeervol gebouw in het hart van Amersfoort
 • koffie en thee

  

Belastingaftrek en BTW vrijstelling

Voor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

  

Studiebelasting

Leersessies: 4 leersessies
Coachingsessies geven: 9 sessies
Te schrijven HBO niveau: 6 verslagen
Te schrijven Post-HBO niveau: 6 verslagen + scriptie
Te lezen HBO niveau: 8 boeken HBO niveau + reader
Te lezen Post-HBO niveau: 8 boeken Post-HBO niveau + reader
Oefengroepje: 1 dag of 2 dagdelen per maand

 

Uren per week

Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

 

Lesdagen

Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

 

Persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

 

Oefengroepjes

Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

 

Studiemateriaal

Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids en een reader. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staan.

 

Les gemist?

Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

 

Uitstel, samenvoeging, annulering

In sommige gevallen wordt een opleiding uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt bij (uitzondering) een opleiding geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

 

PROGRAMMA

 

 

COACHING BASICS

 6 maanden

 • communicatie
 • gesprekstechnieken
 • het coachingstraject
 • outdoor coaching basics
 • visualisatie technieken
 • levensloop psychologie
 • omgaan met emoties 1
 • adem- en lichaamswerk 1
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie 

LIFE COACHING

 7 maanden

 • voice dialogue
 • transactionele analyse
 • relatiecoaching
 • conflicthantering
 • liefde en intimiteit
 • gebruik maken van intuïtie
 • talentcoaching
 • loopbaancoaching
 • outdoor life coaching
 • omgaan met emoties 2
 • adem- en lichaamswerk 2
 • scriptie
 • supervise
 • examen

 

COACHING BASICS

Communicatie- en gesprekstechnieken

Het succes van coaching is sterk afhankelijk van een goede communicatie en verstandhouding tussen de coach en de cliënt. De cliënt kan alleen tot diepe inzichten en veranderingen komen als hij de coach volledig vertrouwt. In de opleiding komen de belangrijkste gesprekstechnieken aan de orde die in de wereld van coaching en counseling zijn ontwikkeld.

 

Het actiewiel

Het actiewiel is een effectief coachingsmodel ontwikkeld door Peter Krijger van het Atma Instituut. Het bestaat uit de vragen: Hoe gaat het? Wat wil je? Wat kun je? Wat besluit je? Je leert dit model te gebruiken bij allerlei coaching situaties. Daardoor wordt het zelfinzicht en de besluitvaardigheid van je cliënt aanzienlijk verhoogd.


Het coachingstraject

Je leert hoe je een intake gesprek voert, coachingsdoelen bepaalt, de juiste coachingsattitude ontwikkelt, omgaat   met weerstand, overdracht en tegenoverdracht hanteert en het traject afrondt.


Outdoor coaching

Outdoor coaching is een van de specialiteiten van Atma. Het coachingsproces wordt aanzienlijk verdiept door af en toe met cliënten naar buiten te gaan. Je leert welke basisvragen je stelt als je buiten werkt en hoe je de omgeving bij het proces van coaching betrekt. Soms wordt er in de natuur gewerkt en soms in de stad. 

 

Visualisatietechnieken

Ook leer je een aantal visualisatietechnieken die een verdieping en verruiming in het bewustzijn scheppen. Door visualisaties gaat de cliënt voorbij aan het rationele denken. Daardoor krijgt de cliënt meer contact met zijn gevoel, wordt de creativiteit en intuïtie gestimuleerd en ontstaan er diepere inzichten dan wanneer er alleen gepraat wordt. 

 

Levensloop en ontwikkeling

Voor iedere coach is het belangrijk dat hij inzicht heeft in levensloop psychologie en de persoonlijke ontwikkeling die de mens in zijn leven doormaakt. Je leert een aantal effectieve coachingtools waarmee je de cliënt begeleidt tijdens verschillende levensloop fasen, zoals werken met autobiografie, visualisaties en de levensloop wandeling.

 

Stressmanagement

Je leert hoe je cliënten meer inzicht laat krijgen waarom ze teveel stress hebben. Daarnaast leer je enkele ontspanningstechnieken en hoe cliënten hun leven meer in balans kunnen brengen.

 

Omgaan met emoties

Een van de specifieke kenmerken van de Atma opleidingen is dat er veel aandacht wordt besteed aan gevoel en emoties. Alleen praten over problemen lost meestal niet genoeg op. Het coachingsproces wordt aanzienlijk versneld en verdiept door cliënten meer bij hun gevoel te laten komen. Dat gaat het beste door het lichaam en de ademhaling erbij te betrekken.


Verhoging van zelfvertrouwen

Gebrek aan zelfvertrouwen is een probleem waar vrijwel iedereen in meer of mindere mate aan lijdt. De meeste persoonlijke problemen komen voort uit onzekerheid en een negatief zelfbeeld. Daarom besteden we in de opleiding veel aandacht aan vaardigheden die het zelfvertrouwen verhogen. Zoals ontwikkeling van een positief zelfbeeld, authenticiteit, rationeel emotieve training (RET), omgaan met kritiek, belemmerende gedachten, herkennen van zelfkritiek, assertiviteit en overlevingsstrategieën.

 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Goed (coachings)gereedschap is het halve werk. De andere helft is de persoonlijkheid van de coach. Het gaat namelijk niet alleen om het toepassen van technieken en methoden in de begeleiding van cliënten. Het persoonlijke ontwikkelingsniveau van de coach is net zo belangrijk. Hoe meer de coach gewerkt heeft aan de eigen ontwikkeling, hoe vollediger hij zijn cliënten kan helpen. Tijdens de trainingsdagen van de opleidingen besteden we hier ruimschoots aandacht aan. Daarnaast schrijf je een verslag over je ontwikkeling en praat je er regelmatig over met je medestudenten.

 

Oefenen en supervisie

We oefenen met technieken waarbij je enerzijds aan jezelf werkt en anderzijds vertrouwd raakt met het beoefenen van coaching. We moedigen je aan de technieken en methoden zoveel mogelijk te oefenen met medestudenten in oefengroepen. Ook krijg je verschillende keren supervisie. Er is dan een supervisor aanwezig bij een sessie waarin een student een medestudent coacht of een cliënt die voor deze gelegenheid is gevraagd. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe je je ontwikkelt in voortgangsgesprekken. Je neemt dan je leerproces door met één van de docenten of supervisors.

 

LIFE COACHING

Relatiecoaching

De lifecoach besteedt net zoveel aandacht aan relaties in de maatschappij als aan privé-relaties. Aan bod komen o.a. conflicthantering, verdieping van intimiteit en seksualiteit in liefdesrelaties, herkenning van rolverwarringen, oplossing van een machtsstrijd en verbetering van communicatie tussen partners.

 

Talentcoaching

Voordat iemand de geschikte loopbaan kan kiezen, is het belangrijk om eerst uit te zoeken welke talenten iemand bezit. Je leert een aantal krachtige methoden waarmee je deze talenten kunt ontdekken, zoals de talent stamboom, talent opstellingen en diverse testen en spellen.

 

Loopbaancoaching

Een groot aantal cliënten gaat naar een lifecoach om een loopbaan te kiezen die goed aansluit bij hun belangrijkste talenten, kwaliteiten en passies. Je leert allerlei werkvormen die cliënten helpen hun passies te ontdekken, meer voldoening in hun huidige werk te krijgen, een loopbaanswitch te maken, realistische doelen te scheppen, de creativiteit te verhogen en werk te doen dat past bij de fase van de levensloop.

 

Deelpersoonlijkheden

De menselijke persoonlijkheid bestaat uit een aantal deelpersoonlijkheden of ‘ikken’ waarmee wij verschillende rollen spelen in het dagelijks leven. Een aantal van deze rollen spelen we onbewust. We herkennen die verschillende ikken met name tijdens innerlijke conflicten. In relaties met andere mensen kunnen deze onbewuste ikken nogal eens onbegrip en verwarring veroorzaken. Daarom is het van belang om de verschillende ikken en rollen goed te leren kennen. We gebruiken hiervoor de methoden Voice Dialogue en Transactionele Analyse.


Adem- en lichaamswerk

Adem- en lichaamswerk worden regelmatig ingezet om de cliënt te helpen meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen, stress en emoties los te laten, het zelfvertrouwen te versterken en de vitaliteit te verhogen. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere haptonomische technieken, ademwerk, beweging en BodyDrumRelease.

 

Praktijkvoering en -promotie (facultatief)

Omdat de opleiding sterk praktijkgericht is, leer je dingen die belangrijk zijn bij het opzetten van een eigen praktijk of coachingsbureau, zoals het inrichten van de ruimte, de administratie, netwerken, de website, je bereikbaarheid, acquisitie en het geven van informatieve lezingen.

 

Outdoor Life Coaching (wandelcoaching)

Tijdens sommige lesdagen gaan we een halve of hele dag naar buiten om inspiratie op te doen uit de omgeving. Soms blijven we in de ochtend binnen en gaan we in de middag naar buiten. Soms gaan we de tuin van het Atma gebouw in, soms wandelen we in de binnenstad van Amersfoort, soms lopen we naar een nabijgelegen park en soms verhuizen we tijdens de lunchpauze naar een mooi natuurgebied buiten de stad.

 

Wat is Outdoor Life Coaching?

Outdoor Life Coaching is een reflectief georiënteerde vorm van outdoor coaching. Dit is een krachtige vorm van persoonlijke begeleiding die sinds 1995 door Peter Krijger is ontwikkeld, samen met andere docenten van het Atma Instituut. De omgeving wordt bij deze vorm van coaching als extra hulpbron gebruikt. Er wordt niet alleen gewandeld en gepraat; er wordt tevens gereflecteerd op de omgeving. Daarbij wordt alles benut als inspiratiebron om te reflecteren op innerlijke processen.  

 

Zowel de coach als de cliënt worden geïnspireerd door de grote variëteit en wijsheid die in de omgeving verborgen ligt. Bovendien werkt de natuur ontspannend voor lichaam en geest, hetgeen sterk bijdraagt aan het krijgen van diepe inzichten en gevoelsbelevingen. De omgeving is een spiegel van het innerlijk, dus alles om je heen draagt bij aan het proces van reflectie: mensen, dieren, planten, bomen, bloemen, paden, straten, huizen, winkels, paleizen, auto’s, teksten op borden of vrachtwagens enzovoorts.

 

Ook worden creatieve werkvormen en rituelen gedaan met objecten uit de natuur die psychologische processen in gang zetten. De natuur maakt zich tijdens outdoor sessies vanzelf op een symbolische manier kenbaar als een soort ‘tweede coach’.

 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Goed (coachings)gereedschap is het halve werk. De andere helft is de persoonlijkheid van de coach. Het gaat namelijk niet alleen om het toepassen van technieken en methoden in de begeleiding van cliënten. Het persoonlijke ontwikkelingsniveau van de coach is net zo belangrijk. Hoe meer de coach gewerkt heeft aan de eigen ontwikkeling, hoe vollediger hij zijn cliënten kan helpen. Tijdens de lesdagen besteden we hier ruimschoots aandacht aan. Daarnaast schrijf je een verslag over je ontwikkeling en praat je er regelmatig over met je medestudenten.

 

Oefenen en supervisie

We oefenen met technieken waarbij je enerzijds aan jezelf werkt en anderzijds vertrouwd raakt met het beoefenen van Life Coaching. We moedigen je aan de technieken en methoden zoveel mogelijk te oefenen met medestudenten in oefengroepen. Ook krijg je verschillende keren supervisie. Er is dan een supervisor aanwezig bij een sessie waarin een student een medestudent coacht of een cliënt die voor deze gelegenheid is gevraagd. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe je je ontwikkelt: in persoonlijke voortgangsgesprekken neem je je leerproces door met één van de docenten of supervisors.

 

EXAMEN

 

Examenmodule

De Examen Module kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).
 
Aan het eind van de opleiding wordt een theoretisch en praktijkexamen afgenomen. Beide examens en alle praktijkopdrachten in het portfolio moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.
 

Geïnteresseerden kunnen er voor kiezen een opleiding op Post-HBO (SPHBO) niveau af te ronden. Vereiste is dat je een afgeronde HBO of WO vooropleiding hebt en enkele jaren werkervaring in het begeleiden van mensen. De Post HBO niveau Examenmodule bestaat uit twee delen: deel 1 standaard praktijk- en theorie-examen en deel 2 een scriptie schrijven. Vraag naar de opleidingen die je op Post HBO niveau kunt afronden.

 

Portfolio

In het portfolio worden de vier competenties Communiceren, Creatief coachen, Verdiepend coachen en Holistisch coachen getoetst. Het portfolio bestaat uit alle praktijkopdrachten die je gedurende de opleiding moet uitvoeren.

 

Praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen dien je een consult Life Coaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

 

Schriftelijk examen

Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen zijn behandeld. Er worden inzichtelijke vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

 

Diplomering

De laatste lesdag bestaat uit de afronding van de opleiding en de diplomering. Indien je hebt deelgenomen aan beide examens en alle opdrachten met een voldoende hebt voltooid, ontvang je het diploma ‘LifeCoaching'. Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt voldaan, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

 

Onze opleidingen Life Coaching op HBO niveau en Post-HBO niveau zijn geaccrediteerd door het CPION. Naast het behalen van je Atma diploma ontvang je tevens een CPION diploma en worden afgestudeerden geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) of de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Dit geldt niet voor het behalen van een bewijs van deelname.

 

 

Nieuwsbrief

De Wensboom

Boek WensboomLees dit boek en laat je diepste
wensen uitkomen.

 

 


GRATIS DOWNLOAD

Coach bij jou in de buurt

In onze coachdatabase vind je coaches die bij Atma zijn afgestudeerd en hun eigen praktijk zijn begonnen.