Opleiding

LifeCoaching
start voorlopig niet

In deze Life Coaching Opleiding leer je mensen professioneel te coachen
om een succesvol en gelukkig leven te scheppen, waarin zij hun grootste talenten en passies realiseren, zowel op het werk als in de privé-sfeer, met meer zelfvertrouwen en minder stress. Je wordt getraind in deze professionele coaching opleiding door deskundige docenten in deze eerste life coaching opleiding van Nederland. 

in het kort

De belangrijkste onderwerpen:

 • Relatiecoaching
 • Voice Dialogue
 • Transactionele Analyse 
 • Werken met deelpersoonlijkheden
 • Talentcoaching
 • Wensen en passies
 • Loopbaancoaching
 • Outdoor LifeCoaching

Je dient onze opleiding Coaching Basics te hebben voltooid alvorens je je kunt inschrijven voor deze opleiding.

Praktische informatie

LifeDesign

Life Coaching wordt ook wel leefstijl coaching of lifestyle coaching genoemd. In het begin van Life Coaching onderzoek je wat je wil en wat je kunt. Daarna ga je over tot het vormgeven van je leven. Je gaat actief kiezen voor je eigen levenspad. Je maakt je LifeDesign.
Het is een praktische toepassing van de positieve psychologie. Deze tak van wetenschap bestudeert de factoren die het menselijk geluk en welbevinden bevorderen.

Lees meer over LifeDesign

Voor wie?

De Life Coaching Opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 1. Mensen die een eigen praktijk in coaching willen starten. 
 2. Mensen die all-round willen leren coachen, zowel op het werk als in de privé sfeer.  
 3. Professionals die effectieve coachingsvaardigheden willen toevoegen aan hun werk in het bedrijfsleven, de zorg of het onderwijs. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: HRM’ers, social workers, verpleegkundigen, loopbaanadviseurs, mentoren en managers die meer coachend leiding willen geven.

Vooropleidingseisen

 1. Je dient minimaal een HAVO, MBO of HBO vooropleiding te hebben
 2. Je dient onze opleiding Coaching Basics te hebben voltooid. Als je bij een ander instituut een vergelijkbare opleiding hebt gedaan, dan kun je in overleg vrijstellingen krijgen. 

De opleiding Lifecoaching is een vervolg op onze opleiding Coaching Basics

Module Life Coaching 

Deelpersoonlijkheden en stoelwisselingen

Visueel werken met deelpersoonlijkheden

Transactionele analyse en stoelwisselingen

Transactionele analyse en relaties (outdoor)

Loopbaanfasen en -ankers (outdoor)

Loopbaanvragen 

Outdoor Life Coaching: levensboom en levenesplek, loopbaan wandeling, medicijnwiel

Talenten en deelpersoonlijkheden, talent stamboom

 

Inhoud

 

Relaties en deelpersoonlijkheden

De menselijke persoonlijkheid bestaat uit een aantal deelpersoonlijkheden of ‘ikken’ waarmee wij verschillende rollen spelen in het dagelijks leven. Een aantal van deze rollen spelen we onbewust. We herkennen die verschillende ikken met name tijdens innerlijke conflicten. In relaties met andere mensen kunnen deze onbewuste ikken nogal eens onbegrip en verwarring veroorzaken. Daarom is het van belang om de verschillende ikken en rollen goed te leren kennen. We gebruiken hiervoor de methoden Voice Dialogue en Transactionele Analyse.

Als je werkt met relaties, is het werken met deelpersoonlijkheden heel effectief. Veel relatieproblemen zijn namelijk het gevolg van rolverwarring en beschermingsmechanismen. Beide hebben te maken met deelpersoonlijkheden die onbewuste invloed uitoefenen op de relatie. Soms reageert de ene partner bijvoorbeeld vanuit een kwetsbaar innerlijk kind terwijl de ander daar weer op reageert vanuit een belerende of dominante ouder. Vooral de principes van Transactionele Analyse zijn goed toepasbaar op dit soort relatieproblemen. Vanuit deze methode wordt gekeken welke onbewuste rollen twee partners met elkaar spelen en hoe ze daarin verstrikt zitten.  

Naast bovengenoemde methoden leer je ook de benodigde gesprekstechnieken om effectief met relaties te kunnen werken.

Loopbaancoaching

Talentcoaching
Voordat iemand de geschikte loopbaan kan kiezen, is het belangrijk om uit te zoeken welke talenten iemand bezit. Je leert een aantal krachtige methoden waarmee je deze talenten kunt ontdekken, zoals de talentstamboom, talentopstellingen en diverse testen en spellen.

Loopbaancoaching
Een groot aantal cliënten gaat naar een lifecoach om een loopbaan te kiezen die goed aansluit bij hun belangrijkste talenten, kwaliteiten en passies. Je leert allerlei werkvormen die cliënten helpen hun passies te ontdekken, meer voldoening in hun huidige werk te krijgen, een loopbaanswitch te maken, realistische doelen te scheppen, de creativiteit te verhogen en werk te doen dat past bij de fase van de levensloop.

Outdoor Life Coaching (wandelcoaching)
Tijdens sommige lesdagen gaan we een halve of hele dag naar buiten om inspiratie op te doen uit de omgeving. Soms blijven we in de ochtend binnen en gaan we in de middag naar buiten. Soms gaan we de tuin van het Atma gebouw in, soms wandelen we in de binnenstad van Amersfoort, soms lopen we naar een nabijgelegen park en soms verhuizen we tijdens de lunchpauze naar een mooi natuurgebied buiten de stad.

Wat is Outdoor Life Coaching?
Outdoor Life Coaching is een reflectief georiënteerde vorm van outdoor coaching. Dit is een krachtige vorm van persoonlijke begeleiding die sinds 1995 door Peter Krijger is ontwikkeld, samen met andere docenten van het Atma Instituut. De omgeving wordt bij deze vorm van coaching als extra hulpbron gebruikt. Er wordt niet alleen gewandeld en gepraat; er wordt tevens gereflecteerd op de omgeving. Daarbij wordt alles benut als inspiratiebron om te reflecteren op innerlijke processen.  

Zowel de coach als de cliënt worden geïnspireerd door de grote variëteit en wijsheid die in de omgeving verborgen ligt. Bovendien werkt de natuur ontspannend voor lichaam en geest, hetgeen sterk bijdraagt aan het krijgen van diepe inzichten en gevoelsbelevingen. De omgeving is een spiegel van het innerlijk, dus alles om je heen draagt bij aan het proces van reflectie: mensen, dieren, planten, bomen, bloemen, paden, straten, huizen, winkels, paleizen, auto’s, teksten op borden of vrachtwagens enzovoort.

Ook worden creatieve werkvormen en rituelen gedaan met objecten uit de natuur die psychologische processen in gang zetten. De natuur maakt zich tijdens outdoor sessies vanzelf op een symbolische manier kenbaar als een soort ‘tweede coach’.

Praktijkvoering en -promotie (facultatief)
Omdat de opleiding sterk praktijkgericht is, leer je dingen die belangrijk zijn bij het opzetten van een eigen praktijk of coachingsbureau, zoals het inrichten van de ruimte, de administratie, netwerken, de website, je bereikbaarheid, acquisitie en het geven van informatieve lezingen.

Als je de Life Coaching opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

Deze module bestaat uit een praktijk- en schriftelijk examen. Voor degene die de opleiding op post-HBO niveau wil afronden, wordt deze module ook afgesloten met een paper. 

De Examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).

Aan het eind van de opleiding wordt een theoretisch en praktijkexamen afgenomen. Beide examens en alle praktijkopdrachten in het portfolio moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.

Geïnteresseerden kunnen ervoor kiezen een opleiding op Post-HBO (SPHBO) niveau af te ronden. Vereiste is dat je een afgeronde HBO of WO vooropleiding hebt en enkele jaren werkervaring in het begeleiden van mensen. De Post-HBO niveau Examenmodule bestaat uit twee delen: deel 1 standaard praktijk- en theorie-examen en deel 2 een paper schrijven. Vraag naar de opleidingen die je op Post-HBO niveau kunt afronden.

Portfolio
In het portfolio worden de vier competenties Communiceren, Creatief coachen, Verdiepend coachen en Holistisch coachen getoetst. Het portfolio bestaat uit alle praktijkopdrachten die je gedurende de opleiding moet uitvoeren.

Schriftelijk examen
Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult lifecoaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

Diplomering
De laatste lesdag bestaat uit de afronding van de opleiding en de diplomering. Indien je hebt deelgenomen aan beide examens en alle opdrachten hebt gedaan, ontvang je je diploma Life coaching. Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

Wij bieden de Life Coaching opleiding aan op HBO- en Post HBO-niveau. Voor de opleiding op Post HBO-niveau dien je, naast het praktijk- en schriftelijk examen, een paper te schrijven.

Tijdens de Life Coaching Opleiding leer je cliënten te begeleiden bij de volgende onderwerpen:

– verbetering van communicatieve vaardigheden
– verhoging van zelfvertrouwen en overwinnen van faalangst
– betere hantering van stress en vinden van betere levensbalans
– verbetering van relaties, zowel op het werk als thuis
– ontdekking van talenten en passies
– vinden van een passende loopbaan
– eigen leven vormgeven op weg naar meer succes en geluk.

Verder besteden wij veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, omdat het succes van coaching daar sterk mee samenhangt.

Life Coaching kan worden uitgeoefend vanuit een eigen praktijk of gecombineerd met een ander beroep in de zorg, het onderwijs of het bedrijfsleven. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een lifecoach omdat ze inzien dat de tevredenheid en prestaties van werknemers daardoor toenemen en stress en ziekteverzuim afnemen.

Deelnemers Outdoor Loopbaancoaching lopen in het bos

Outdoor LifeCoaching

Outdoor Life Coaching houdt in dat je alles in de omgeving benut in het proces van coaching. Op deze manier krijgen je cliënten extra diepe inzichten die zij binnen niet zo makkelijk krijgen. Voor veel cliënten versnel je het coachingsproces daardoor aanzienlijk. Bovendien is het natuurlijk gezond voor lichaam en geest om buiten in beweging te zijn. Deze vorm van coaching staat ook bekend als wandelcoaching.

Outdoor Lifecoaching doen we vooral tijdens de warmere maanden van het jaar. Soms in een nabijgelegen park en soms in een groot bos. 

Lees meer over Outdoor LifeCoaching

Wandelcoaching
De omgeving als inspiratiebron

LifeCoaching en de levensboom 

LifeCoaching is een praktische toepassing van de positieve psychologie. Daarin worden vier levensgebieden onderscheiden. Wij vergelijken die gebieden  symbolische met de vier onderdelen van een boom. Uitgelegd door Peter Krijger, oprichter en directeur van Atma. Lees meer over de Atma visie

Wensboom

De metafoor van de levensboom - Peter Krijger

INVESTERING

In 6 maandelijkse termijnen van:

€ 403,-

In een keer hele bedrag

€ 2176,-

Bijkomende kosten:

Introductiedag / intakegesprek 

Voordat je je inschrijft voor de opleiding, raden wij je aan om eerst naar een introductiedag te komen om de sfeer te proeven van ons instituut. Tijdens die dag is er ook gelegenheid tot een vrijblijvend intakegesprek. 

wat krijg je?

tijdsinvestering

Praktische Details

Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids. De reader van de opleiding kun je downloaden van onze studentenpagina. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staat.

De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

In sommige gevallen wordt een opleiding uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt (bij uitzondering) een opleiding geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

Tijdens de warmere maanden gaan we geregeld naar buiten om outdoor lifecoaching te leren. Soms beginnen we in de ochtend in het Atma gebouw en rijden we tijdens de lunchpauze naar een groot bos. Mocht je geen auto hebben, dan regelen wij dat je met iemand kunt meerijden. Soms gaan we de hele dag de natuur in.  Dan spreken we af bij een restaurant aan de rand van een bos en gaan we van daaruit de natuur in. 

Belasting & BTW

CRKBOVoor ondernemers / ZZP-ers is de opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

ACCREDITATIE

Logo KTNODe opleiding is geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen).       

OUD studenten over de opleiding

Verder studeren?

Als je klaar bent met de Life Coaching opleiding, dan kun je verdergaan in één van onderstaande trajecten:

Scroll naar boven