Life Coaching

CPION - Registeropleiding

In deze Life Coaching Opleiding leer je mensen professioneel te coachen om een succesvol en gelukkig leven te scheppen. Als lifecoach help je mensen hun grootste talenten en passies te realiseren, zowel op het werk als privé, met meer zelfvertrouwen en minder stress. Je wordt getraind in deze professionele coaching opleiding door deskundige docenten in de eerste en beste life coaching opleiding van Nederland. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd en geregistreerd als registeropleiding door het gerenommeerde instituut CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland).Logo CPION

positieve psychologie

Life Coaching wordt ook wel leefstijl coaching of lifestyle coaching genoemd. Het is een praktische toepassing van de positieve psychologie. Deze tak van wetenschap bestudeert de factoren die het menselijk geluk en welbevinden bevorderen. Lees meer hierover

Onze opleiding Coaching Basics is het eerste gedeelte van deze opleiding.

Praktische informatie

 • investering
 • start in het voor- en najaar
 • 25 trainingsdagen in ± 12 maanden
 • niveau opleiding: HBO of post-HBO niveau
 • diploma 'Life Coaching'
 • toelating: minimaal havo/mbo/hbo
 • minimaal 10 - maximaal 16 deelnemers
 • in Amersfoort of Noordwijk (Zuid Holland)

Tijdens de Life Coaching Opleiding leer je cliënten te begeleiden bij de volgende onderwerpen:

– verbetering van communicatieve vaardigheden
– verhoging van zelfvertrouwen en overwinnen van faalangst
– betere hantering van stress en vinden van betere levensbalans
– verbetering van relaties, zowel op het werk als thuis
– ontdekking van talenten en passies
– vinden van een passende loopbaan
– eigen leven vormgeven op weg naar meer succes en geluk.

Verder besteden wij veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, omdat het succes van coaching daar sterk mee samenhangt.

De Life Coaching Opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 1. Mensen die een eigen praktijk in coaching willen starten. 
 2. Mensen die all-round willen leren coachen, zowel op het werk als in de privé sfeer.  
 3. Professionals die effectieve coachingsvaardigheden willen toevoegen aan hun werk in het bedrijfsleven, de zorg of het onderwijs. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: HRM’ers, social workers, verpleegkundigen, loopbaan adviseurs, mentoren en managers die meer coachend leiding willen geven.
 4. De Life Coaching Opleiding is de eerste plaats bedoeld voor mensen die coach willen worden. Maar de opleiding staat ook open voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en beter willen leren communiceren met andere mensen in het algemeen. 

Toekomstperspectieven
Life Coaching kan worden uitgeoefend vanuit een eigen praktijk of gecombineerd met een ander beroep in de zorg, het onderwijs of het bedrijfsleven. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een lifecoach omdat ze inzien dat de tevredenheid en prestaties van werknemers daardoor toenemen en stress en ziekteverzuim afnemen.

In het begin van Life Coaching onderzoek je wat je wil en wat je kunt. Daarna ga je over tot het vormgeven van je leven. Je gaat actief kiezen voor je eigen levenspad. Je maakt je LifeDesign.

In de psychologie is aangetoond dat pro-actieve mensen gelukkiger en succesvoller zijn dan reactieve mensen. Mensen die actief hun eigen leven vormgeven zijn gelukkiger dan afwachtende mensen die het leven passief op zich af laten komen. Uiteraard zijn er allerlei gebeurtenissen die wij niet in de hand hebben, zoals ongelukken, grote maatschappelijke veranderingen of natuurrampen. Maar pro-actieve mensen gaan oplossingsgericht met problemen om. Zij zien deze als uitdagingen voor persoonlijke groei. Daardoor voelen zij zich sterk en gelukkig. Pro-actieve mensen durven hun eigen keuzes te maken. Zij kiezen voor hun eigen levenspad. Zij maken hun eigen LifeDesign. Tijdens Life Coaching worden mensen daarom geholpen een optimistische en pro-actieve levenshouding te ontwikkelen. Met een gezond zelfvertrouwen. Daardoor kunnen zij een LifeDesign neerzetten waardoor zij gelukkig en succesvol worden. Alle studenten in de Life Coaching Opleiding maken een eigen LifeDesign. Lees meer over onze visie en werkwijze

overzicht

Het eerste deel van de opleiding bestaat uit de twee modules van onze opleiding Coaching Basics. Daarna volgen de modules Relatiecoaching en Loopbaancoaching. 

OPLEIDING LIFE COACHING ATMA INSTITUUT

Module 1:
Communicatie

 • gesprekstechnieken
 • actiewiel
 • outdoor coaching basics
 • nonverbale communicatie
 • grenzen
 • lichamelijk contact
 • intakegesprek
 • het coachings-traject

Module 2:
Coaching Tools

 • visualisatie technieken
 • levensloop psychologie
 • omgaan met emoties 
 • adem- en lichaamswerk 
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie 

Module 3:
Relatie Coaching

 • voice dialogue
 • transactionele analyse
 • relatiecoaching
 • conflicthantering
 • liefde en intimiteit
 • gebruik maken van intuïtie
 • adem- en lichaamswerk 
 • omgaan met emoties

Module 4:
Loopbaan Coaching

 • talentcoaching
 • talentopstellingen
 • loopbaancoaching
 • outdoor loopbaan coaching
 • loopbaanvragen
 • loopbaan ankers
 • wensen en passies
 • supervisie

Het programma van module 1 en 2 is gelijk aan dat van onze opleiding Coaching Basics. Daarom tonen we alleen de onderwerpen. Voor meer informatie hierover: zie Coaching Basics (opent in nieuw tabblad).

Module 1 – Communicatie

 • Communicatie- en gesprekstechnieken – alle belangrijke technieken worden gedoceerd.
 • Het actiewiel – coachingmethode voor een goede structuur tijdens gesprekken.
 • Het coachingstraject – je leert hoe je samen met de cliënt een goed gestructureerd traject opstelt

Module 2: Coaching Tools

 • Visualisatietechnieken – je leert effectief visualisaties te begeleiden
 • Levensloop en ontwikkeling – je krijgt hierover basiskennis en enkele praktische tools 
 • Stressmanagement – je leert de basis
 • Omgaan met emoties – je krijgt een aantal krachtige tools waarmee je mensen kun helpen beter met hun emoties om te gaan
 • Verhoging van zelfvertrouwen – wij reiken je de beste coachingstechnieken aan om dit te verhogen
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling – een hoofdonderwerp van de module
 • Oefenen en supervisie – essentieel om een goede coach te worden

Module 3: Relatiecoaching

Relatiecoaching
De lifecoach besteedt net zoveel aandacht aan relaties in de maatschappij als aan privé-relaties. Aan bod komen o.a. :

 • conflicthantering
 • verdieping van intimiteit en seksualiteit in liefdesrelaties 
 • herkenning van rolverwarringen
 • oplossing van een machtsstrijd
 • verbetering van communicatie tussen partners.

Deelpersoonlijkheden
De menselijke persoonlijkheid bestaat uit een aantal deelpersoonlijkheden of ‘ikken’ waarmee wij verschillende rollen spelen in het dagelijks leven. Een aantal van deze rollen spelen we onbewust. We herkennen die verschillende ikken met name tijdens innerlijke conflicten. In relaties met andere mensen kunnen deze onbewuste ikken nogal eens onbegrip en verwarring veroorzaken. Daarom is het van belang om de verschillende ikken en rollen goed te leren kennen. We gebruiken hiervoor de methoden Voice Dialogue en Transactionele Analyse.

Adem- en lichaamswerk
Adem- en lichaamswerk worden regelmatig ingezet om de cliënt te helpen meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen, stress en emoties los te laten, het zelfvertrouwen te versterken en de vitaliteit te verhogen. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere haptonomische technieken, ademwerk, beweging en BodyDrumRelease.

Module 4: Loopbaancoaching

Talentcoaching
Voordat iemand de geschikte loopbaan kan kiezen, is het belangrijk om eerst uit te zoeken welke talenten iemand bezit. Je leert een aantal krachtige methoden waarmee je deze talenten kunt ontdekken, zoals de talent stamboom, talent opstellingen en diverse testen en spellen.

Loopbaancoaching
Een groot aantal cliënten gaat naar een lifecoach om een loopbaan te kiezen die goed aansluit bij hun belangrijkste talenten, kwaliteiten en passies. Je leert allerlei werkvormen die cliënten helpen hun passies te ontdekken, meer voldoening in hun huidige werk te krijgen, een loopbaanswitch te maken, realistische doelen te scheppen, de creativiteit te verhogen en werk te doen dat past bij de fase van de levensloop.

Outdoor Life Coaching (wandelcoaching)
Tijdens sommige lesdagen gaan we een halve of hele dag naar buiten om inspiratie op te doen uit de omgeving. Soms blijven we in de ochtend binnen en gaan we in de middag naar buiten. Soms gaan we de tuin van het Atma gebouw in, soms wandelen we in de binnenstad van Amersfoort, soms lopen we naar een nabijgelegen park en soms verhuizen we tijdens de lunchpauze naar een mooi natuurgebied buiten de stad.

Wat is Outdoor Life Coaching?
Outdoor Life Coaching is een reflectief georiënteerde vorm van outdoor coaching. Dit is een krachtige vorm van persoonlijke begeleiding die sinds 1995 door Peter Krijger is ontwikkeld, samen met andere docenten van het Atma Instituut. De omgeving wordt bij deze vorm van coaching als extra hulpbron gebruikt. Er wordt niet alleen gewandeld en gepraat; er wordt tevens gereflecteerd op de omgeving. Daarbij wordt alles benut als inspiratiebron om te reflecteren op innerlijke processen.  

Zowel de coach als de cliënt worden geïnspireerd door de grote variëteit en wijsheid die in de omgeving verborgen ligt. Bovendien werkt de natuur ontspannend voor lichaam en geest, hetgeen sterk bijdraagt aan het krijgen van diepe inzichten en gevoelsbelevingen. De omgeving is een spiegel van het innerlijk, dus alles om je heen draagt bij aan het proces van reflectie: mensen, dieren, planten, bomen, bloemen, paden, straten, huizen, winkels, paleizen, auto’s, teksten op borden of vrachtwagens enzovoorts.

Ook worden creatieve werkvormen en rituelen gedaan met objecten uit de natuur die psychologische processen in gang zetten. De natuur maakt zich tijdens outdoor sessies vanzelf op een symbolische manier kenbaar als een soort ‘tweede coach’.

Praktijkvoering en -promotie (facultatief)
Omdat de opleiding sterk praktijkgericht is, leer je dingen die belangrijk zijn bij het opzetten van een eigen praktijk of coachingsbureau, zoals het inrichten van de ruimte, de administratie, netwerken, de website, je bereikbaarheid, acquisitie en het geven van informatieve lezingen.

Als je de Life Coaching opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

Deze module bestaat uit een praktijk- en schriftelijk examen. Voor degene die de opleiding op post-HBO niveau wilt afronden wordt deze module ook afgesloten met een paper. 

De Examen Module kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).

Aan het eind van de opleiding wordt een theoretisch en praktijkexamen afgenomen. Beide examens en alle praktijkopdrachten in het portfolio moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.

Geïnteresseerden kunnen er voor kiezen een opleiding op Post-HBO (SPHBO) niveau af te ronden. Vereiste is dat je een afgeronde HBO of WO vooropleiding hebt en enkele jaren werkervaring in het begeleiden van mensen. De Post HBO niveau Examenmodule bestaat uit twee delen: deel 1 standaard praktijk- en theorie-examen en deel 2 een paper schrijven. Vraag naar de opleidingen die je op Post HBO niveau kunt afronden.

Portfolio
In het portfolio worden de vier competenties Communiceren, Creatief coachen, Verdiepend coachen en Holistisch coachen getoetst. Het portfolio bestaat uit alle praktijkopdrachten die je gedurende de opleiding moet uitvoeren.

Schriftelijk examen
Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult lifecoaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

Diplomering
De laatste lesdag bestaat uit de afronding van de opleiding en de diplomering. Indien je hebt deelgenomen aan beide examens en alle opdrachten hebt gedaan, ontvang je je diploma Life coaching. Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt voldaan, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

Onze opleidingen Life Coaching op HBO niveau en Post-HBO niveau zijn geaccrediteerd door het CPION. Naast het behalen van je Atma diploma ontvang je tevens een CPION diploma en worden afgestudeerden geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) of de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Dit geldt niet voor het behalen van een bewijs van deelname. 

investering

Noordwijk / Amersfoort

€ 6.450,-

Specificatie:
Deel 1 : Coaching Basics € 3.599,-
Deel 2 : Relatie- en Loopbaancoaching  € 3.574,- 

Stapelkorting bij aanmelding opleiding (€ 723,-)
Deel 1 & 2 : Life Coaching  € 6.450,-

Je kunt de opleiding ook in maandelijkse termijnen betalen. Hiervoor berekenen we een toeslag van 8%.

Daarvoor bieden wij:

 • 25 inspirerende trainingsdagen
 • Les 1 t/m 11 in mooi hotel te Noordwijk
 • Vanaf les 12 in Amersfoort
 • arrangementskosten (exclusief lunch)
 • Onbeperkt koffie, thee & water
 • Hooggekwalificeerde docenten
 • Supervisie
 • Mentorbegeleiding
 • Reader
 • Sfeervolle ruimtes
 • Extra korting als je één van onze introductiedagen bezoekt.

Bijkomende investeringen:

 • 8 boeken: ± € 200,-
 • 4 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie
 • Examenmodule (optioneel)
  Examenmodule HBO: € 675,-
  Examenmodule Post-HBO: € 1125,-

Amersfoort

€ 6.150,-

Specificatie:
Deel 1 : Coaching Basics € 3.299,-
Deel 2 : Relatie- en Loopbaancoaching  € 3.574,- 

Stapelkorting bij aanmelding opleiding (€ 723,-)
Deel 1 & 2 : Life Coaching € 6.150,-

Je kunt de opleiding ook in maandelijkse termijnen betalen. Hiervoor berekenen we een toeslag van 8%.

Daarvoor bieden wij:

 • 25 inspirerende trainingsdagen
 • Alle lessen in Atma gebouw
 • Vanaf les 12 Noordwijkgroep erbij
 • Geen lunch
 • Onbeperkt koffie, thee & water
 • Hooggekwalificeerde docenten
 • Supervisie
 • Mentorbegeleiding
 • Reader
 • Sfeervolle ruimtes
 • Extra korting als je één van onze introductiedagen bezoekt.​

Bijkomende investeringen:

 • 8 boeken: ± € 200,-
 • 4 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie
 • Examenmodule (optioneel)
  Examenmodule HBO: € 675,-
  Examenmodule Post-HBO: € 1125,-

tijdsinvestering

 • 8 tot 10 uur per week
 • 25 trainingsdagen van 10:00 tot 17:00 uur
 • 1 x per 2 weken trainingsdagen (gemiddeld)
 • 8 boeken + reader lezen
 • 4 leersessies volgen
 • 6 coachingsessies geven
 • 6 korte verslagen schrijven
 • 1 dag of 2 dagdelen per maand intervisie groepjes
 • Aanwezigheidspercentage: minimaal 90% aanwezig
 • Totaal HBO-niveau: ± 749 studiebelastingsuren
 • Totaal Post-HBO-niveau: ± 889 studiebelastingsuren

ACCREDITATIES

Zowel de Life Coaching opleiding op HBO als Post-HBO niveau zijn geaccrediteerd als registeropleiding door het CPION (Centrum voor Post-initiële Opleidingen Nederland), een van de meest gerenommeerde instituten van Nederland op dit gebied. De opleiding is tevens geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen. Daardoor kun je lid worden van diverse beroepsverenigingen, zoals de BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument). De opleiding is vrijgesteld voor BTW dankzij registratie bij CRKBO.
Logo KTNO      CRKBO

Aansluiten bij de NOBCO
Wanneer je beroepsmatig met coaching bezig bent kun je je aansluiten bij de NOBCO. Dit is conform een aantal voorwaarden, voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de site van de NOBCO.


Uren per week
Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

Lesdagen
Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Persoonlijke ontwikkeling
De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Oefengroepjes
Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Studiemateriaal
Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids. De reader van de opleiding kun je downloaden van onze studentenpagina. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staan.

Les gemist?
Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

Uitstel, samenvoeging, annulering
In sommige gevallen wordt een opleiding uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt bij (uitzondering) een opleiding geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

Het kan gebeuren dat de groep van Noordwijk tijdens de modules 3 en 4 (13 trainingsdagen) wordt samengevoegd met de groep in Amersfoort als tijdens die modules minder dan 8 deelnemers zijn. In dat geval worden er tijdens deze twee modules geen extra accommodatie- en lunchkosten gerekend. 

CRKBOVoor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

BEKIJK VIDEO'S ouD studenten

HBO of post-HBO niveau

Wij bieden de Life Coaching opleiding aan op HBO- en Post HBO-niveau. Voor de opleiding op Post HBO-niveau dien je, naast het praktijk- en schriftelijk examen, een paper te schrijven.

Verder studeren?

Als je klaar bent met de Life Coaching opleiding kun je verder studeren met één van onderstaande opleidingen. De eerste twee modules (Communicatie en Coaching Tools) komen overeen, daar krijg je vrijstelling voor:

vitaliteitscoaching

Module 1: Communicatie (Coaching Basics)
Module 2: Coaching Tools (Coaching Basics)

Module 3: Stress en vitaliteit
Module 4: Vitaliteit en organisatie

Examenmodule (optioneel)

Kindercoaching

Module 1: Communicatie (Coaching Basics)
Module 2: Coaching Tools (Coaching Basics)

Module 3: KinderCoaching

Examenmodule (optioneel)