Leer het lichaam te betrekken bij coaching!

lichaamsgerichte coaching

CPION - Registeropleiding

In deze lichaamswerk opleiding leer je om een krachtige verbinding te leggen tussen lichaam en geest. Daardoor komen cliënten dieper in contact met hun gevoelens en verlangens. Deze vorm van coaching is met name geschikt voor het werken met stress en burn-out klachten, psychosomatische klachten en het herwinnen van vitaliteit op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd en geregistreerd door het gerenommeerde instituut  CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland).

lichaam & geest

MET ELKAAR INTEGREREN​

Binnen onze maatschappij is steeds meer onderkenning voor de samenwerking tussen lichaam en geest waardoor er meer vraag is naar de invalshoek die een lichaamsgericht coach kan bieden. In de  registeropleiding Lichaamsgerichte Coaching leer je tal van methoden en technieken om lichaam en geest beter met elkaar te integreren.

Praktische informatie

 • zie studiekosten
 • start in het najaar
 • de opleiding duurt ± 12 maanden / 21 lesdagen
 • niveau opleiding: post-HBO niveau
 • diploma 'Lichaamsgerichte Coaching'
 • toelating: relevante hbo of wo studie + werkervaring op psychosociaal gebied en goede beheersing gespreksvaardigheden
 • minimaal 10 - maximaal 16 deelnemers
 • in Amersfoort

De opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 1. Professionals op psychosociaal gebied, in het bedrijfsleven of in het onderwijs die graag het lichaam meer willen betrekken bij het begeleiden van hun cliënten en deze vorm van coaching willen integreren in hun werk, of er aan willen toevoegen.
 2. Hulpverleners die een praktijk in coaching hebben of willen starten en daarin lichaamsgerichte coachingsmethoden willen gebruiken, al dan niet naast andere vormen van persoonlijke begeleiding.
 3. Mensen die willen leren coachen, zowel werk-gerelateerd als in de privé sfeer.  
 4. De opleiding is in principe bedoeld voor mensen die lichaamsgericht coach willen worden, maar staat ook open voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van lichaamsbewustzijn. 

Toekomstperspectief
Het beroep van lichaamsgericht coach kan worden uitgeoefend vanuit een eigen bureau/praktijk of als freelance/vaste consulent bij bedrijven, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, coaching- en trainingsbureaus. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een lichaamsgerichte coach, omdat ze inzien dat hun werknemers daardoor minder stress hebben en minder ziek zijn. Zorgverleners kunnen soms vergoeding geven als de coach daarvoor de juiste vooropleiding heeft.

Bij lichaamsgerichte coaching leren cliënten dat de sleutel tot verandering zit in de combinatie van gevoel en inzicht. Alleen inzicht is vaak onvoldoende als er diep van binnen belemmerende gevoelens zitten. Begeleiding via gesprekken leidt tot meer inzicht, maar lichaamsgericht coachen gaat er van uit dat daadwerkelijke verandering naast het mentale niveau, ook het niveau van voelen en lichaamsbewustzijn nodig heeft. Deze vorm van coaching is daarom een goede aanvulling op vormen van persoonlijke begeleiding die voornamelijk op inzicht gericht zijn. Lichaamsgerichte coaching richt zich op begeleiding op mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

Een lichaamsgericht coach begeleidt mensen naar een dieper lichaamsbewustzijn. Mogelijke blokkades hierin worden onder begeleiding van de coach opgeruimd. Dit heeft als doel de levensenergie weer vrij te laten stromen. De vitaliteit kan dan weer toenemen en de verbinding met eigen autonomie en zijn wordt versterkt. Het doorvoelen, waarnemen en ervaren van het eigen lichaam heeft daarnaast een transformatieve kracht, waardoor de lichaamsgericht coach cliënten kan begeleiden naar daadwerkelijke verandering. Ook ondersteunt de lichaamsgericht coach cliënten in een beter contact met de eigen lichaamssignalen. Dit contact draagt bij aan een betere zelfzorg en de mogelijkheid richting te geven aan het eigen handelen. Door dit alles levert een lichaamsgericht werkende coach een bijdrage aan levensgeluk en levensenergie en daarmee een bijdrage aan het welzijn in de wereld.

Samenkomst van inzicht en gevoel
In deze opleiding erkennen we het lichaam als de tempel van de ziel. Via een groot aantal methodes verdiepen we het contact met het lichaam, waardoor het lichaamsbewustzijn toeneemt. Zo komen inzicht en voelen samen, wat een belangrijke voorwaarde is tot persoonlijke groei en transformatie. Dieper contact met het lichaam betekent dieper contact met je zelf, met wie je werkelijk bent.

Meer energie
Een dieper contact met het lichaam betekent tevens dat de levensenergie beter gaat stromen. Als die energie niet vrij stroomt wegens blokkades, voelt dat als pijn, afwezigheid, kou of spanning. Je leert in de opleiding hoe je zowel bij jezelf als bij je cliënten zulke blokkades kunt opheffen zodat de algehele energie weer vrijer kan doorstromen. Daardoor is deze vorm van coaching zeer geschikt om te werken met mensen die lijden aan stressklachten of in een burn-out zijn geraakt. Ook draagt het bij aan het voorkomen daarvan. 

De wijsheid van het lichaam
Lichaamsgerichte coaching gaat uit van de wijsheid van het lichaam. Wanneer cliënten weer contact krijgen met deze wijsheid en daarnaar leren luisteren, ontstaat er een nieuw innerlijk kompas voor hun leven. 

De relatie tussen de coach en de client 
Een lichaamsgerichte coach zet zijn eigen lichaamsbewustzijn in als middel in de begeleiding van zijn cliënten. Wat er gebeurt in de interactie tussen de coach en de cliënt is een belangrijk deel van het coachingsproces. Een lichaamsgerichte coach is zich bewust van wat zich afspeelt in deze interactie en weet dit te hanteren als ondersteuning van het coachingsproces.

Om dit effectief te kunnen doen is het van belang dat de coach goed is ontwikkeld in zijn eigen lichaamsbewustzijn, zodat hij transparant kan zijn in de interactie met de cliënt. Daarom is er in de opleiding veel aandacht voor de eigen persoonlijke groei.

De lichaamsgerichte coach werkt op verschillende manieren
De meeste vormen van coaching concentreren zich hoofdzakelijk op het gebied van werk. Bij lichaamsgerichte coaching richt men zich zowel op het werk als op de privésfeer.

In deze opleiding leer je:

 • mensen te helpen bij het bevorderen van hun vitaliteit;
 • cliënten te ondersteunen die lijden aan stress en burn-out klachten.
 • mensen te helpen hun lichaamsbewustzijn te bevorderen waardoor de verbinding tussen voelen en denken hersteld wordt. Daardoor krijgt iemand meer rust, een innerlijk referentiepunt en een gevoel van autonomie;
 • cliënten te ondersteunen om mogelijke blokkades (op de levensenergie) op de sporen en te helpen verwerken, waardoor deze niet meer bepalend hoeven te zijn in het heden. Dit maakt de weg vrij naar het weer voelen en ervaren van energie, geluk, de verbinding met de eigen kwaliteiten en talenten en de verbinding met anderen en de wereld om hem heen;
 • mensen te helpen zowel op het werk als in de privésfeer een betere balans te vinden in zichzelf.
 • diepere, meer onbewuste oorzaken te onderzoeken van probleemsituaties bij cliënten. Daarvoor leer je een aantal krachtige lichaamsgerichte psychodynamische coachingsmethoden, waarmee je kan werken aan het oplossen van innerlijke en uiterlijke conflicten, onderliggende drijfveren en zingevingvraagstukken kan belichten.

Een lichaamsgerichte coach kan cliënten dus o.a. helpen bij het herstellen van de vitaliteit en de verbinding tussen voelen en denken, het verwerken van mogelijke traumatische ervaringen, het hervinden van talenten, het ontdekken van levensdoelen en passies en het verbeteren van relaties.

Je leert lichaamsgerichte coaching toe te passen bij de volgende onderwerpen:

 • Stresspreventie
 • Begeleiding bij en voorkomen van burn-out
 • Ontwikkeling van meer innerlijke ruimte, spontaniteit en levenslust
 • Inzicht in en verbetering van psychosomatische klachten
 • Richting vinden in leven of loopbaan
 • Vinden van persoonlijke balans
 • Begeleiden bij ontwikkeling van talenten en passies
 • Meer bewustwording van gevoelens en de betekenis daarvan voor het dagelijks leven
 • Ontwikkeling van innerlijke rust, vitaliteit en zelfvertrouwen
 • Betere bewaking van eigen ruimte en grenzen in relaties
 • Verdieping van (liefdes)relaties en intimiteit
 • Leren om creatiever en intuïtiever te leven 

overzicht opleiding

Module 1:
lichaamswerk

 • haptonomisch coachen
 • stress en burn-out
 • bioenergetica
 • bodydrumrelease
 • ademcoaching
 • supervisie

Module 2:
energetisch en systemisch werk

 • energetisch lichaamswerk
 • gronding
 • werken met systeemenergie
 • gezonde en ongezonde familie en organisatie systemen
 • integratie en toepassing van methodes
 • afronding

Module 1: Lichaamswerk

Stress en burn-out
We behandelen de theorie van stress en burn-out en je leert diverse technieken om cliënten te helpen stress beter te hanteren. Daarnaast leer je mensen te begeleiden die in een burn-out dreigen te raken of ervan aan het herstellen zijn. Je begeleidt ze om hun vitaliteit te hervinden op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Aspecten hierin kunnen o.a. zijn: bewustwording van gedrags- en denkpatronen die stress bevorderend zijn geweest en transformatie hiervan. Leren om hun grenzen beter aan te geven, hun zelfvertrouwen te verhogen, hun bezieling te (her)vinden en een betere balans te vinden tussen werk en ontspanning.

Communicatietechnieken
Tijdens de opleiding leer je een aantal belangrijke verbale en non-verbale communicatietechnieken (bodyreading, focussen) als ondersteuning van lichaamsgericht coachen. Hoe begeleid je een coachingsproces waarbij je het lichaam en lichaamsbewustzijn als uitgangspunt neemt? Hoe beweeg je en presenteer je jezelf (houdingsaspecten) en wat is het effect daarvan op je cliënten? Hoe vertaal je begrippen als vertrouwen, ruimte, begrenzing, liefde en kracht naar een gevoelde ervaring?

Haptonomische technieken
Haptonomie betekent letterlijk de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven (hapsis = gevoelscontact). Haptonomie richt zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven en het contact tussen mensen. Haptonomie gaat ervan uit dat gevoelens gekoppeld zijn aan het lichaam en de lichaamsbeleving. Onze taal zit vol met uitspraken en gezegdes waarin dit terugkomt: ‘verstijfd van angst zijn’, ‘geen vaste grond onder de voeten hebben’, ‘hardnekkig zijn’. Niet luisteren naar je gevoelens heeft consequenties voor je lichaam en vertaalt zich in lichamelijke spanning. De bewustwording en ontwikkeling van de tastzin en het luisteren naar de signalen van het lichaam, zijn krachtige middelen om in contact te komen met gevoelens. Lichamelijke aanraking vanuit haptonomische principes is daarom een belangrijk onderwerp in deze opleiding. Je leert een aantal basistechnieken uit de haptonomie en hoe je die integreert in lichaamsgericht coachen.

Ademcoaching
Net als het lichaam is ook de adem sterk verbonden met onze gevoelswereld. Zo kunnen we ‘stikken van woede’, ‘ademloos toezien’, of ‘een zucht van verlichting slaken’. Cliënten kunnen in de loop van hun leven een adempatroon ontwikkelen  – meestal onbewust – waarmee zij pijnlijke gevoelens en emoties onderdrukken of er teveel controle op uitoefenen.

Zij ademen bijvoorbeeld te oppervlakkig, zijn niet meer goed in staat ontspannen uit te ademen of ze ervaren een lichamelijke beklemming tijdens een diepe ademhaling. Onderdrukte gevoelens leiden vaak tot lichamelijke klachten, gevoelens van lusteloosheid, gebrek aan energie of angsten en spanningen. Daardoor kunnen zulke cliënten niet functioneren zoals ze willen en ervaren ze vaak een vervlakking van hun levenslust. Door ademcoaching kan de cliënt bewust worden van een verkeerd adempatroon en dat leren doorbreken. Daardoor kan hij zijn overmatige controle loslaten en komt er meer ruimte voor het gevoel. De ademhaling wordt op deze wijze meer ontspannen en vrijer zodat hij ook meer ontspanning en vrijheid gaat voelen in zichzelf en in zijn leven.

Bio-energetica
Bio-energetica is een vorm van begeleiding die zich vooral richt op spierblokkades in het lichaam. Deze hangen volgens de visie vanuit de bio-energetica direct samen met psychische afweermechanismen. Bewuste aandacht, een diepere ademhaling en tal van lichamelijke bewegingen en houdingen zijn in de bio-energetica manieren om geblokkeerde energie weer in beweging te brengen. Daardoor ontspannen de spieren zich en komt er meer doorstroming van energie. Daarnaast komen er door het bevrijden van de blokkades ook vaak oude en vastgezette emoties vrij. De verschillende soorten spierblokkades worden in de opleiding behandeld en je leert hoe je je cliënten kunt helpen deze los te laten.

BodyDrumRelease (BDR)
BodyDrumRelease is een methode, waarbij de begeleider afwisselend trommelt op de linker- en rechterkant van het lichaam van de cliënt terwijl die zich concentreert op een gedachte, emotie of spanning. Daardoor raakt de cliënt diep ontspannen en worden beide hersenhelften gestimuleerd zodat er meer balans ontstaat tussen het denken en voelen. Tevens wordt de intuïtie en creativiteit geprikkeld. Er wordt voornamelijk op de schouders getrommeld, maar soms ook op het hoofd, de rug, de armen, de handen, de benen of de voeten. De cliënt ‘zakt meer in zijn lichaam’ waardoor hij zich krachtiger voelt. BodyDrumRelease is een zeer holistische methode omdat zowel de lichamelijke, mentale, emotionele als neuronale niveaus van de mens met elkaar worden verbonden en geïntegreerd. Het is daarmee zeer geschikt in het werken met stress- en burn-out klachten.

Supervisie, evaluatie en voortgangsgesprekken
Omdat de opleiding Lichaamsgerichte Coaching ervaringsgericht is, zal er veel ruimte zijn om te oefenen met de gedoceerde technieken. Hierop krijg je feedback van medestudenten, docenten en assistenten. Daarnaast is er zowel halverwege als aan het eind van de opleiding een supervisiedag om stil te staan bij je niveau en eventuele leerpunten.

Persoonlijke ontwikkeling
Wat voor coachingsmethoden je ook leert, het belangrijkste instrument ben jij zelf. De manier waarop deze opleiding wordt aangeboden, maakt het mogelijk om je enerzijds te ontwikkelen als coach en je anderzijds verder te verdiepen in je eigen persoonlijke ontwikkeling. 

Coachingsessies ondergaan
Als student volg je tijdens het opleidingsjaar vier lichaamsgerichte coachingsessies bij een begeleider die door ons erkend is. 

Module 2: Energetisch en systemisch werk

Energetisch Lichaamswerk
Ook bij energetisch lichaamswerk is het contact met het lichaam de manier om in contact te komen met de eigen energie en om het bewustzijn te verruimen. Onder energetisch lichaamswerk wordt het verhelpen van blokkades in je energiesysteem verstaan. Als het energiesysteem blokkades kent, stroomt de energie niet goed door. Wanneer er een betere doorstroming is, is het energiesysteem gezonder en het lichaam dus ook. Daarnaast is het zo dat hoe hoger de trillingsfrequentie is, hoe meer de energie verbonden is met universele intelligentie en hoe meer informatie de energie bevat. ‘Gronding’ is een wezenlijk begrip binnen energetisch lichaamswerk; hoe meer iemand de verbinding heeft met zijn lichaam en lichaamsbewustzijn hoe meer het mogelijk is het bewustzijn te verruimen. Door het bewustzijn te verruimen, kan stagnatie, zoals emotionele en mentale stilstand, weer in beweging komen. Hoe hoger de trilling, hoe meer stroming en hoe groter de mogelijkheden om eenheid en harmonie te ervaren en te creëren.

Werken met systeemenergie
Door te werken met systeemenergie leer je mensen en hun functioneren te zien in een brede context, want iedereen maakt deel uit van een groter systeem (organisatie, familie, land). Elk systeem kent een eigen dynamiek waarin mensen gesteund of gevangen worden. Een systeemdynamiek die eerst ondersteunend was kan op een bepaald moment ook belemmerend gaan werken. Mensen weten vaak niet op welke manier ze een “ongezond systeem” in stand houden of wat de invloed van het systeem op hun leven is. In het werken met systeemenergie krijg je inzichten in de basisprincipes en uitgangspunten van gezonde en ongezonde familie- en organisatiesystemen. Je leert dit toe te passen in individuele begeleiding.

Praktijkvoering
Je krijgt tips over praktijkvoering en het werven van cliënten. De docenten hebben zelf veel praktijkervaring waaruit ze kunnen putten.

Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

Deze module bestaat uit een praktijk- en schriftelijk examen. De Examen Module kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).

Aan het eind van de opleiding wordt een theoretisch en praktijkexamen afgenomen. Beide examens en alle praktijkopdrachten in het portfolio moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.

Portfolio
In het portfolio worden de vier competenties Communiceren, Lichaamsgericht coachen, Verdiepend coachen en Holistisch coachen getoetst. Het portfolio bestaat uit alle praktijkopdrachten die je gedurende de opleiding moet uitvoeren.

Schriftelijk examen
Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult Lichaamsgerichte Coaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

Diplomering
De laatste lesdag bestaat uit de afronding van de opleiding en de diplomering. Indien je hebt deelgenomen aan beide examens, alle opdrachten en deze met een voldoende hebt voldaan ontvang je je diploma ‘Registeropleiding tot lichaamsgericht coach. Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt voldaan, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

Onze Registeropleiding Lichaamsgerichte Coaching (SPHBO) is geaccrediteerd door het CPION. Naast het behalen van je Atma diploma ontvang je tevens een CPION diploma en worden afgestudeerden geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Dit geldt niet voor het behalen van een bewijs van deelname.

Studiekosten

€ 4.620

in één keer *

* je kunt deze opleiding ook in 12 termijnen betalen. Hiervoor berekenen we een toeslag van 8%.

Bijkomende studiekosten:

 • 5 boeken ± € 160,-
 • 4 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie
 • Examenmodule (praktijk- en theorie examen): € 450,-

Studiebelasting

21 lesdagen

8 a 10 uur per week

inclusief klassikale lesdagen, thuisstudie en oefengroepje (afhankelijk van je studiesnelheid)

Specificatie studiebelastingsuren:

 • 20 ECTS (560 studiebelastingsuren)
 • Lezen: 5 boeken + reader
 • Leersessies volgen: 4 sessies
 • Coachingsessies geven: 4 sessies
 • Schrijven: 3 verslagen
 • Oefengroepje: 1 dag of 2 dagdelen per maand
 • Totaal: ± 540 studiebelastingsuren
 • Aanwezigheidspercentage: minimaal 90% aanwezig

Uren per week
Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

Lesdagen
Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Persoonlijke ontwikkeling
De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Oefengroepjes
Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Studiemateriaal
Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids en een reader. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staat.

Les gemist?
Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

Uitstel, samenvoeging, annulering
In sommige gevallen wordt een groep uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt (bij uitzondering) een groep geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dan stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

Voor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat het Atma Instituut staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Het Atma Instituut is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn. 

accreditaties

De opleiding Lichaamsgerichte Coaching is geaccrediteerd als registeropleiding door het CPION (Centrum voor Post-initiële Opleidingen Nederland), een van de meest gerenommeerde instituten van Nederland op dit gebied.  Deze opleiding is tevens geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Daardoor kunnen afgestudeerde studenten lid worden van diverse relevante beroepsverenigingen, zoals de BATC
.       

Verder studeren?

Na het behalen van je diploma Lichaamsgerichte Coaching kun je verder studeren met één van onze andere opleidingen. Mooie aanvullingen zouden kunnen zijn:

trauma coaching

Module 1: Trauma Coaching Basics
Module 2: Ontwikkelingspsychologie en regressietechnieken
Module 3: Methodieken en toepassingsgebieden

Examenmodule (optioneel)

Vitaliteitscoaching

Module 3: Stress en vitaliteit
Module 4: Vitaliteit in organisaties


Examenmodule (optioneel)

Lees meer

Atma visie gesymboliseerd door stralende zon

Atma visie

In het Atma Instituut leer je steeds meer vanuit jezelf te leven. Daardoor word je sterker en energieker en leer je om steeds meer je geluk uit jezelf te halen.

positieve psychologie

Positieve psychologie

De visie en werkwijze van het Atma Instituut is voor een groot deel gebaseerd op de inzichten van de positieve psychologie.