Springende vrouw in de lucht

Opleiding

Lichaamsgerichte Coaching
start voorlopig niet

In deze lichaamswerk-opleiding leer je op een ervaringsgerichte manier om een krachtige verbinding te leggen tussen lichaam en geest. Daardoor komen cliënten dieper in contact met hun gevoelens en verlangens. Deze vorm van coaching is met name geschikt voor het werken met stress en burn-out klachten, psychosomatische klachten en het herwinnen van vitaliteit op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd en geregistreerd door het KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). 

Geaccrediteerd

Lichaam & geest

Binnen onze maatschappij neemt het bewustzijn van de verbinding tussen lichaam en geest toe, waardoor er meer vraag is naar de invalshoek die een lichaamsgericht coach kan bieden. In de Lichaamsgerichte Coaching opleiding leer je tal van methoden en technieken om lichaam en geest beter met elkaar te integreren. 

Lees meer over lichaamsgericht coaching....

Praktische informatie

overzicht opleiding

Module 1:
lichaamswerk

 • haptonomisch coachen
 • focussen
 • ademcoaching
 • supervisie
 • stress & burn-out

Module 2:
energetisch werk

 • bio-energetica
 • energetisch lichaamswerk
 • werken met systeemenergie
 • integratie en toepassing van methodes
 • afronding

Lichaamswerk

 

Haptonomische technieken
Haptonomie betekent letterlijk de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven (hapsis = gevoelscontact). Haptonomie richt zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven en het contact tussen mensen. Haptonomie gaat ervan uit dat gevoelens gekoppeld zijn aan het lichaam en de lichaamsbeleving. Onze taal zit vol met uitspraken en gezegdes waarin dit terugkomt: ‘verstijfd van angst zijn’, ‘geen vaste grond onder de voeten hebben’, ‘hardnekkig zijn’. Niet luisteren naar je gevoelens heeft consequenties voor je lichaam en vertaalt zich in lichamelijke spanning. De bewustwording en ontwikkeling van de tastzin en het luisteren naar de signalen van het lichaam zijn krachtige middelen om in contact te komen met gevoelens. Lichamelijke aanraking vanuit haptonomische principes is daarom een belangrijk onderwerp in deze opleiding. Je leert een aantal basistechnieken uit de haptonomie en hoe je die integreert in lichaamsgericht coachen.

Focussen
Focussen is een techniek die wordt gebruikt om te leren luisteren naar de signalen van je lichaam. Het is als het ware luisteren naar fluisteren: de subtiele signalen van het lichaam aandachtig doorvoelen tot daaruit betekenis naar boven komt. Het is gericht op bewustwording van de beleving, het vergroten van lichaamsbewustzijn en het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Dat wat afgesplitst wordt, kan pas verder komen en de vorm krijgen die het nodig heeft als het in het lichaam gevoeld wordt.

Stress en burn-out
Vroeger dachten wetenschappers dat we vooral ziek worden van teveel stress. Maar het
huidige stress-onderzoek wijst erop dat het niet zozeer de stressreacties zelf zijn die een
risico vormen voor onze gezondheid, als wel te weinig herstel erná. Het draait om het
balanceren tussen in- en ontspanning, waarbij ons lichaam een belangrijke sleutelrol
inneemt. We behandelen een lichaamsgerichte aanpak voor de behandeling van stress en
burn-outklachten gebaseerd op de werking van ons stressmechanisme.

Ademcoaching
Net als het lichaam is ook de adem sterk verbonden met onze gevoelswereld. Zo kunnen we ‘stikken van woede’, ‘ademloos toezien’, of ‘een zucht van verlichting slaken’. Cliënten kunnen in de loop van hun leven een adempatroon ontwikkelen  – meestal onbewust – waarmee zij pijnlijke gevoelens en emoties onderdrukken of er te veel controle op uitoefenen. Zij ademen bijvoorbeeld te oppervlakkig, zijn niet meer goed in staat ontspannen uit te ademen of ze ervaren een lichamelijke beklemming tijdens een diepe ademhaling. Onderdrukte gevoelens leiden vaak tot lichamelijke klachten, gevoelens van lusteloosheid, gebrek aan energie of tot angsten en spanningen. Daardoor kunnen zulke cliënten niet functioneren zoals ze willen en ervaren ze vaak een vervlakking van hun levenslust. Door ademcoaching kan de cliënt bewust worden van een verkeerd adempatroon en dat leren doorbreken. Daardoor kan hij zijn overmatige controle loslaten en komt er meer ruimte voor het gevoel. De ademhaling wordt op deze wijze meer ontspannen en vrijer, zodat hij ook meer ontspanning en vrijheid gaat voelen in zichzelf en in zijn leven.

Onderdeel van ademcoaching is het gevoel van veiligheid. Als mensen zich veilig voelen dan is er ruimte voor verbinding – met zichzelf, met anderen en de wereld om zich heen. In deze (fysieke) staat zijn gezondheid, groei en herstel mogelijk. De huidige maatschappij zet ons gevoel van veiligheid stevig onder druk. Bij een gevoel van onveiligheid staan zelfbescherming en overleven centraal en lijken we vast te zitten in een herhaling van zetten. De weg zelf terug weten te vinden naar het gevoel van veiligheid lijkt van doorslaggevend belang, ook binnen coaching en therapie. We behandelen o.a. ademtechnieken die kunnen worden ingezet om dit gevoel te bevorderen of te verstevigen. 

Supervisie, evaluatie en voortgangsgesprekken
Omdat de opleiding Lichaamsgerichte Coaching ervaringsgericht is, zal er veel ruimte zijn om te oefenen met de gedoceerde technieken. Hierop krijg je feedback van medestudenten, docenten en assistenten. Daarnaast is er zowel halverwege als aan het eind van de opleiding een supervisiedag om stil te staan bij je niveau en eventuele leerpunten.

Persoonlijke ontwikkeling
Wat voor coachingsmethoden je ook leert, het belangrijkste instrument ben jij zelf. De manier waarop deze opleiding wordt aangeboden, maakt het mogelijk om je enerzijds te ontwikkelen als coach en je anderzijds verder te verdiepen in je eigen persoonlijke ontwikkeling. 

Leersessies
Als student volg je tijdens het opleidingsjaar vier lichaamsgerichte coachingssessies bij een begeleider die door ons erkend is. 

Energetisch werk

 

Bio-energetica
Bio-energetica is een vorm van begeleiding die zich vooral richt op spierblokkades in het lichaam. Deze hangen volgens de visie vanuit de bio-energetica direct samen met psychische afweermechanismen. Bewuste aandacht, een diepere ademhaling en tal van lichamelijke bewegingen en houdingen zijn in de bio-energetica manieren om geblokkeerde energie weer in beweging te brengen. Daardoor ontspannen de spieren zich en komt er meer doorstroming van energie. Daarnaast komen er door het bevrijden van de blokkades ook vaak oude en vastgezette emoties vrij. De verschillende soorten spierblokkades worden in de opleiding behandeld en je leert hoe je je cliënten kunt helpen deze los te laten.

Energetisch lichaamswerk
Ook bij energetisch lichaamswerk is het contact met het lichaam de manier om in contact te komen met de eigen energie en om het bewustzijn te verruimen. Onder energetisch lichaamswerk wordt het verhelpen van blokkades in je energiesysteem verstaan. Als het energiesysteem blokkades kent, stroomt de energie niet goed door. Wanneer er een betere doorstroming is, is het energiesysteem gezonder en het lichaam dus ook. Daarnaast is het zo dat hoe hoger de trillingsfrequentie is, hoe meer de energie verbonden is met universele intelligentie en hoe meer informatie de energie bevat. 

Werken met systeemenergie
Door te werken met systeemenergie leer je mensen en hun functioneren te zien in een brede context, want iedereen maakt deel uit van een groter systeem (organisatie, familie, land). Elk systeem kent een eigen dynamiek waarin mensen gesteund of gevangen worden. Een systeemdynamiek die eerst ondersteunend was kan op een bepaald moment ook belemmerend gaan werken. Mensen weten vaak niet op welke manier ze een “ongezond systeem” in stand houden of wat de invloed van het systeem op hun leven is. In het werken met systeemenergie krijg je inzichten in de basisprincipes en uitgangspunten van gezonde en ongezonde familie- en organisatiesystemen. Je leert dit toe te passen in individuele begeleiding.

Praktijkvoering
Je krijgt tips over praktijkvoering en het werven van cliënten. De docenten hebben zelf veel praktijkervaring waaruit ze kunnen putten.

Aan het eind van de opleiding wordt een praktijk- en schriftelijk examen afgenomen. Beide examens moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.
De examenmodule is optioneel. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan de examenmodule zijn kosten verbonden (€ 450,-). 

Schriftelijk examen
Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult Lichaamsgerichte Coaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

Diplomering
De laatste lesdag bestaat uit de afronding van de opleiding en de diplomering. Indien je hebt deelgenomen aan beide examens en alle opdrachten en deze met een voldoende hebt afgesloten ontvang je je diploma Lichaamsgerichte Coaching. Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt afgerond, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

 • De opleiding is in principe bedoeld voor mensen die lichaamsgericht coach willen worden, maar staat ook open voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van lichaamsbewustzijn.
 • Professionals op psychosociaal gebied, in het bedrijfsleven of in het onderwijs die graag het lichaam meer willen betrekken bij het begeleiden van hun cliënten en deze vorm van coaching willen integreren in hun werk, of dit daaraan willen toevoegen.
 • Hulpverleners die een coachingspraktijk hebben of willen starten en daarin lichaamsgerichte coachingsmethoden willen gebruiken, al dan niet naast andere vormen van persoonlijke begeleiding.

Toekomstperspectief
Het beroep van lichaamsgericht coach kan worden uitgeoefend vanuit een eigen bureau/praktijk of als freelance/vaste consulent bij bedrijven, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, coachings- en trainingsbureaus. Vaak vergoeden werkgevers consulten bij een stressgerelateerde coachingstrajecten. Zorgverleners kunnen soms vergoeding geven als de coach daarvoor de juiste vooropleiding heeft.

Bij lichaamsgerichte coaching leren cliënten dat de sleutel tot verandering zit in de combinatie van gevoel en inzicht. Alleen inzicht is vaak onvoldoende als er diep van binnen belemmerende gevoelens zitten. Begeleiding via gesprekken leidt tot meer inzicht, maar lichaamsgericht coachen gaat er van uit dat daadwerkelijke verandering, naast het mentale niveau, het niveau van voelen en lichaamsbewustzijn nodig heeft. Deze vorm van coaching is daarom een goede aanvulling op vormen van persoonlijke begeleiding die voornamelijk op inzicht gericht zijn. Lichaamsgerichte coaching richt zich op begeleiding op mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

Een lichaamsgericht coach begeleidt mensen naar een dieper lichaamsbewustzijn. Mogelijke blokkades hierin worden onder begeleiding van de coach opgeruimd. Dit heeft als doel de levensenergie weer vrij te laten stromen. De vitaliteit kan dan weer toenemen en de verbinding met eigen autonomie en zijn wordt versterkt. Het doorvoelen, waarnemen en ervaren van het eigen lichaam heeft daarnaast een transformatieve kracht, waardoor de lichaamsgericht coach cliënten kan begeleiden naar daadwerkelijke verandering. Ook ondersteunt de lichaamsgericht coach cliënten in een beter contact met de eigen lichaamssignalen. Dit contact draagt bij aan een betere zelfzorg en de mogelijkheid richting te geven aan het eigen handelen. Door dit alles levert een lichaamsgericht werkende coach een bijdrage aan levensgeluk en levensenergie en daarmee aan het welzijn in de wereld.

Samenkomst van inzicht en gevoel
In deze opleiding erkennen we het lichaam als de tempel van de ziel. Via een groot aantal methodes verdiepen we het contact met het lichaam, waardoor het lichaamsbewustzijn toeneemt. Zo komen inzicht en voelen samen, wat een belangrijke voorwaarde is tot persoonlijke groei en transformatie. Dieper contact met het lichaam betekent dieper contact met je zelf, met wie je werkelijk bent.

Meer energie
Een dieper contact met het lichaam betekent tevens dat de levensenergie beter gaat stromen. Als die energie niet vrij stroomt wegens blokkades voelt dat als pijn, afwezigheid, kou of spanning. Je leert in de opleiding hoe je – bij jezelf als bij je cliënten- zulke blokkades kunt opheffen zodat de algehele energie weer vrijer kan doorstromen. Daardoor is deze vorm van coaching zeer geschikt voor het werken met mensen die lijden aan stressklachten of in een burn-out zijn geraakt. Ook draagt het bij aan het voorkomen daarvan. 

De wijsheid van het lichaam
Lichaamsgerichte coaching gaat uit van de wijsheid van het lichaam. Wanneer cliënten weer contact krijgen met deze wijsheid en daarnaar leren luisteren, ontstaat er een nieuw innerlijk kompas voor hun leven. 

De relatie tussen de coach en de client 
Een lichaamsgericht coach zet zijn eigen lichaamsbewustzijn in als middel in de begeleiding van zijn cliënten. Wat er gebeurt in de interactie tussen de coach en de cliënt is een belangrijk deel van het coachingsproces. Een lichaamsgericht coach is zich bewust van wat zich afspeelt in deze interactie en weet dit te hanteren als ondersteuning van het coachingsproces.
Om dit effectief te kunnen doen, is het van belang dat de coach goed is ontwikkeld in zijn eigen lichaamsbewustzijn, zodat hij transparant kan zijn in de interactie met de cliënt. Daarom is er in de opleiding veel aandacht voor de eigen persoonlijke groei.

accreditatie

De opleiding Lichaamsgerichte Coaching is geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Daardoor kun je lid worden van diverse beroepsverenigingen

.   

Video's

Investering

Betaling per maand

in 12 termijnen
449 per maand
 • dit is in totaal € 5388,-
 • 21 lesdagen + 2 examendagen
 • incl supervisie en examen
 • excl bijkomende kosten

Bijkomende kosten:

Betaling in één keer

van gehele cursusgeld
4849 in één keer
 • dit is 10% voordeliger dan maandbetalingen
 • 21 lesdagen + 2 examendagen
 • incl supervisie en examen
 • excl bijkomende kosten
Voordeliger

Introductiedag / intakegesprek 

Voordat je je inschrijft voor de opleiding, raden wij je aan om eerst naar een introductiedag te komen om de sfeer te proeven van ons instituut. Tijdens die dag is er ook gelegenheid tot een vrijblijvend intakegesprek. 

BTW

CRKBOOnze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.
Voor ondernemers / ZZP-ers is de opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd als bijscholing of omscholing.

Interactieve workshops

Het Atma Instituut vindt het belangrijk dat je een coach opleiding kiest die goed bij jou past. Om een goed beeld te krijgen van onze opleidingen en docenten, ontvang je uitgebreide informatie en demonstraties van verschillende technieken en methoden. 

Er is tevens gelegenheid tot een vrijblijvend intakegesprek.

Verder studeren?

Na het behalen van je diploma Lichaamsgerichte Coaching kun je verder studeren met één van onze andere opleidingen. Mooie aanvullingen zouden kunnen zijn:

Trauma therapie basics

Tijdens deze opleiding leer je een groot aantal lichaamsgerichte methoden waarmee je op een diepgaande wijze mensen kunt helpen traumaverwerking. Je leert PTSS en diverse soorten trauma’s te herkennen.

Traumatherapie Advanced

Traumatherapie Advanced

In de opleiding Traumatherapie leer je nieuwe en verdiepende therapeutische vaardigheden en technieken om te kunnen werken met psychotrauma.

Holistische Therapie

Holistische therapie

Opleiding Holistische Therapie Tijdens deze uitgebreide 3-jarige opleiding leer je alle belangrijke kennis en vaardigheden om een all-round therapeut te worden. Dan kun je mensen

Meer lezen?

Atma visie gesymboliseerd door stralende zon

Atma visie

In het Atma Instituut leer je steeds meer vanuit jezelf te leven. Daardoor word je sterker en energieker en leer je om steeds meer je geluk uit jezelf te halen.

positieve psychologie

Positieve psychologie

De visie en werkwijze van het Atma Instituut is voor een groot deel gebaseerd op de inzichten van de positieve psychologie.

Scroll naar boven