KindeRcoaching

Tijdens de opleiding Kindercoaching leer je de belangrijkste vaardigheden om effectief kinderen en jongeren te coachen. Je leert ze helpen met o.a. communicatie, zelfvertrouwen, conflicten, sociale vaardigheden en de relatie met de ouders. Je wordt getraind door professionele docenten met een grote hoeveelheid praktijkervaring. 

Leer alle vaardigheden om met kinderen te werken!

Grote behoefte

Net als volwassenen, hebben kinderen het niet altijd gemakkelijk in hun leven. Ook zij hebben te maken met gebrek aan zelfvertrouwen en allerlei nare gebeurtenissen. Sommigen hebben het heel zwaar omdat ze gepest worden of uit een disfunctioneel gezin komen. Er is daarom een grote behoefte aan kindercoaches.

Praktische informatie

 

Tijdens de opleiding KinderCoaching leer je de volgende vaardigheden:

 • inzichtelijk maken van conflicten en problematiek van kinderen via krachtige communicatie- en gesprekstechnieken;
 • duidelijkheid krijgen in de coachvraag en -doelen van kinderen (en van de ouders);
 • inzichtelijk maken van levensloop en ontwikkelingen van kinderen;
 • gebruik maken van visualisatietechnieken om de creativiteit van kinderen te bevorderen en ze meer in contact te laten komen met hun gevoel; 
 • gebruik van ontspanningstechnieken om kinderen te helpen beter met stress om te gaan;
 • leren omgaan met emoties bij kinderen en ze helpen deze beter te hanteren en te uiten;
 • bevordering van assertiviteit en zelfvertrouwen van kinderen; 
 • kinderen helpen beter zichzelf te zijn, op te komen voor zichzelf en deze factoren in balans te brengen met de behoefte om erbij te horen.
 • hoe kinderen deel uitmaken van het gezinssysteem waarin ze opgroeien en welke plaats ze daarin innemen;
 • hoe je de ouders betrekt bij het proces van coachen;
 • hoe je kinderen kunt helpen hun sociale vaardigheden te verbeteren;
 • beweging te gebruiken als ondersteuning van coaching.
 • outdoor coaching met kinderen.

Deze opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 • Docenten, mentoren, hulpverleners en andere mensen die met kinderen en jeugdigen werken en coachingsvaardigheden willen gebruiken in hun werk;
 • Mensen die een praktijk kindercoaching willen starten;
 • Mensen die al een praktijk op het gebied van coaching of therapie hebben en tevens met kinderen en jongeren willen werken.

Toekomstperspectief:

 • Omdat er een groeiende behoefte is aan persoonlijke begeleiding van kinderen op allerlei gebied, met name in het onderwijs, probleemgezinnen en de zorg, is er veel werk te doen voor de kindercoach.
 • De kindercoach kan werken vanuit een eigen praktijk en een rol spelen bij het steunen en begeleiden van kinderen die problemen hebben in hun gezin of op school.
 • De kindercoach kan ook binnen organisaties werken die gericht zijn op onderwijs en/of begeleiding van kinderen.
 • Het beroep kan eveneens gecombineerd worden met andere beroepen die gericht zijn op kinderen.

overzicht opleiding

Module 1:
Communicatie

 • gesprekstechnieken
 • actiewiel
 • outdoor coaching basics
 • nonverbalecommunicatie
 • grenzen
 • lichamelijk contact
 • intakegesprek
 • het coachingstraject

Module 2:
Coaching Tools

 • visualisatie technieken
 • levensloop psychologie
 • omgaan met emoties 
 • adem- en lichaamswerk 
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie 

Module 3:
KinderCoaching

 • kind en zelfvertrouwen
 • systemisch werken
 • sociale vaardigheden
 • outdoor werken
 • ouders en opvoeding
 • thema’s bij pubers

Module 1 – Communicatie

Communicatie- en gesprekstechnieken
Het succes van coaching is sterk afhankelijk van een goede communicatie en verstandhouding tussen de coach en de cliënt. De cliënt kan alleen tot diepe inzichten en veranderingen komen als hij de coach volledig vertrouwt. In de opleiding komen de belangrijkste gesprekstechnieken aan de orde die in de wereld van coaching en counseling zijn ontwikkeld.

Het actiewiel
Het actiewiel is een effectief coachingsmodel ontwikkeld door Peter Krijger van het Atma Instituut. Het bestaat uit de vragen: Hoe gaat het? Wat wil je? Wat kun je? Wat besluit je? Je leert dit model te gebruiken bij allerlei coaching situaties. Daardoor wordt het zelfinzicht en de besluitvaardigheid van je cliënt aanzienlijk verhoogd.

Het coachingstraject
Je leert hoe je een intake gesprek voert, coachingsdoelen bepaalt, de juiste coachingsattitude ontwikkelt, omgaat   met weerstand, overdracht en tegenoverdracht hanteert en het traject afrondt.

Outdoor coaching
Outdoor coaching is een van de specialiteiten van Atma. Het coachingsproces wordt aanzienlijk verdiept door af en toe met cliënten naar buiten te gaan. Je leert welke basisvragen je stelt als je buiten werkt en hoe je de omgeving bij het proces van coaching betrekt. Soms wordt er in de natuur gewerkt en soms in de stad. 

Module 2: Coaching Tools

Visualisatietechnieken
Ook leer je een aantal visualisatietechnieken die een verdieping en verruiming in het bewustzijn scheppen. Door visualisaties gaat de cliënt voorbij aan het rationele denken. Daardoor krijgt de cliënt meer contact met zijn gevoel, wordt de creativiteit en intuïtie gestimuleerd en ontstaan er diepere inzichten dan wanneer er alleen gepraat wordt. 

Levensloop en ontwikkeling
Voor iedere coach is het belangrijk dat hij inzicht heeft in levensloop psychologie en de persoonlijke ontwikkeling die de mens in zijn leven doormaakt. Je leert een aantal effectieve coachingtools waarmee je de cliënt begeleidt tijdens verschillende levensloop fasen, zoals werken met autobiografie, visualisaties en de levensloop wandeling.

Stressmanagement
Je leert hoe je cliënten meer inzicht laat krijgen waarom ze teveel stress hebben. Daarnaast leer je enkele ontspanningstechnieken en hoe cliënten hun leven meer in balans kunnen brengen.

Omgaan met emoties
Een van de specifieke kenmerken van de Atma opleidingen is dat er veel aandacht wordt besteed aan gevoel en emoties. Alleen praten over problemen lost meestal niet genoeg op. Het coachingsproces wordt aanzienlijk versneld en verdiept door cliënten meer bij hun gevoel te laten komen. Dat gaat het beste door het lichaam en de ademhaling erbij te betrekken.

Verhoging van zelfvertrouwen
Gebrek aan zelfvertrouwen is een probleem waar vrijwel iedereen in meer of mindere mate aan lijdt. De meeste persoonlijke problemen komen voort uit onzekerheid en een negatief zelfbeeld. Daarom besteden we in de opleiding veel aandacht aan vaardigheden die het zelfvertrouwen verhogen. Zoals ontwikkeling van een positief zelfbeeld, authenticiteit, rationeel emotieve training (RET), omgaan met kritiek, belemmerende gedachten, herkennen van zelfkritiek, assertiviteit en overlevingsstrategieën.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Goed (coachings)gereedschap is het halve werk. De andere helft is de persoonlijkheid van de coach. Het gaat namelijk niet alleen om het toepassen van technieken en methoden in de begeleiding van cliënten. Het persoonlijke ontwikkelingsniveau van de coach is net zo belangrijk. Hoe meer de coach gewerkt heeft aan de eigen ontwikkeling, hoe vollediger hij zijn cliënten kan helpen. Tijdens de trainingsdagen van de opleidingen besteden we hier ruimschoots aandacht aan. Daarnaast schrijf je een verslag over je ontwikkeling en praat je er regelmatig over met je medestudenten.

Oefenen en supervisie
We oefenen met technieken waarbij je enerzijds aan jezelf werkt en anderzijds vertrouwd raakt met het beoefenen van coaching. We moedigen je aan de technieken en methoden zoveel mogelijk te oefenen met medestudenten in oefengroepen. Ook krijg je verschillende keren supervisie. Er is dan een supervisor aanwezig bij een sessie waarin een student een medestudent coacht of een cliënt die voor deze gelegenheid is gevraagd. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe je je ontwikkelt in voortgangsgesprekken. Je neemt dan je leerproces door met één van de docenten of supervisors.

Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

De examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).
 
Aan het eind van de opleiding wordt een theoretisch en praktijkexamen afgenomen. Beide examens en alle praktijkopdrachten in het portfolio moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.
 

Geïnteresseerden kunnen er voor kiezen een opleiding op Post-HBO niveau af te ronden. Vereiste is dat je een afgeronde HBO of WO vooropleiding hebt en enkele jaren werkervaring in het begeleiden van mensen. De Post HBO niveau Examenmodule bestaat uit twee delen: deel 1 standaard praktijk- en theorie-examen en deel 2 een paper schrijven. Vraag naar de opleidingen die je op Post HBO niveau kunt afronden.

Portfolio
In het portfolio worden de vier competenties Communiceren, Creatief coachen, Verdiepend coachen en Holistisch coachen getoetst. Het portfolio bestaat uit alle praktijkopdrachten die je gedurende de opleiding moet uitvoeren.

Theorie examen
Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult KinderCoaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

Diploma
Indien je hebt deelgenomen aan de examenmodule en alle opdrachten met een voldoende hebt afgerond, ontvang je na het behalen van je praktijkexamen het diploma KinderCoaching.

Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt voldaan, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

Accreditaties

Al onze opleidingen en bijscholingen zijn geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). 

Indien je ook de examenmodule afneemt ontvang je een Atma-diploma op HBO of Post-HBO niveau (afhankelijk van de gekozen examenmodule). 

Studiekosten

€ 3.960

in één keer *

* je kunt deze opleiding ook in 12 termijnen betalen. Hiervoor berekenen we een toeslag van 8%.

Bijkomende studiekosten:

 • 6 boeken + reader: ± € 150,-
 • 3 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie
 • Examenmodule HBO
  (praktijk- en theorie examen): € 450,-
 • Examenmodule Post-HBO
  (praktijk- en theorie examen + paper): € 900,-

Studiebelasting

18 lesdagen

8 a 10 uur per week

inclusief klassikale lesdagen, thuisstudie en oefengroepje (afhankelijk van je studiesnelheid)

Specificatie studiebelastingsuren:

 • Lezen: 6 boeken + reader
 • Leersessies volgen: 3 sessies
 • Coachingsessies geven: 3 sessies
 • Schrijven: 3 verslagen
 • Oefengroepje: 1 dag of 2 dagdelen per maand
 • Aanwezigheidspercentage: minimaal 90% aanwezig

Verder studeren?

Als je klaar bent met de KinderCoaching opleiding kun je verder studeren met één van onderstaande opleidingen. De eerste twee modules (Communicatie en Coaching Tools) komen overeen, daar krijg je vrijstelling voor:

VitaliteitsCoaching

Module 1: Communicatie (Coaching Basics)
Module 2: Coaching Tools (Coaching Basics)

Module 3: Stress en vitaliteit
Module 4: Vitale organisaties

Examenmodule (optioneel)

Life coaching

Module 1: Communicatie (Coaching Basics)
Module 2: Coaching Tools (Coaching Basics)

Module 3: RelatieCoaching
Module 4: LoopbaanCoaching

Examenmodule (optioneel)

Introductiedag

Bezoek ons sfeervolle gebouw in het hartje van Amersfoort. Ontmoet onze docenten en volg inspirerende workshops.