kinderCoaching

Tijdens de opleiding Kindercoaching leer je de belangrijkste vaardigheden om effectief kinderen en jongeren te coachen. Je leert ze helpen met o.a. communicatie, zelfvertrouwen, conflicten, sociale vaardigheden en de relatie met de ouders. Je wordt getraind door professionele docenten met een grote hoeveelheid praktijkervaring. 

grote behoefte

Net als volwassenen hebben kinderen het niet altijd gemakkelijk in hun leven. Ook zij hebben te maken met gebrek aan zelfvertrouwen en allerlei nare gebeurtenissen. Sommigen hebben het heel zwaar omdat ze gepest worden of uit een disfunctioneel gezin komen. Er is daarom een grote behoefte aan kindercoaches.

Praktische informatie

Deze opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 • Docenten, mentoren, hulpverleners en andere mensen die met kinderen en jeugdigen werken en coachingsvaardigheden willen gebruiken in hun werk;
 • Mensen die een praktijk kindercoaching willen starten;
 • Mensen die al een praktijk op het gebied van coaching of therapie hebben en tevens met kinderen en jongeren willen werken.

Toekomstperspectief:

 • Omdat er een groeiende behoefte is aan persoonlijke begeleiding van kinderen op allerlei gebied, met name in het onderwijs, probleemgezinnen en de zorg, is er veel werk te doen voor de kindercoach.
 • De kindercoach kan werken vanuit een eigen praktijk en een rol spelen bij het steunen en begeleiden van kinderen die problemen hebben in hun gezin of op school.
 • De kindercoach kan ook binnen organisaties werken die gericht zijn op onderwijs en/of begeleiding van kinderen.
 • Het beroep kan eveneens gecombineerd worden met andere beroepen die gericht zijn op kinderen.

Tijdens de opleiding KinderCoaching leer je de volgende vaardigheden:

 • inzichtelijk maken van conflicten en problematiek van kinderen via krachtige communicatie- en gesprekstechnieken;
 • duidelijkheid krijgen in de coachvraag en -doelen van kinderen (en van de ouders);
 • inzichtelijk maken van levensloop en ontwikkelingen van kinderen;
 • gebruik maken van visualisatietechnieken om de creativiteit van kinderen te bevorderen en ze meer in contact te laten komen met hun gevoel; 
 • gebruik van ontspanningstechnieken om kinderen te helpen beter met stress om te gaan;
 • leren omgaan met emoties bij kinderen en ze helpen deze beter te hanteren en te uiten;
 • bevordering van assertiviteit en zelfvertrouwen van kinderen; 
 • kinderen helpen beter zichzelf te zijn, op te komen voor zichzelf en deze factoren in balans te brengen met de behoefte om erbij te horen.
 • hoe kinderen deel uitmaken van het gezinssysteem waarin ze opgroeien en welke plaats ze daarin innemen;
 • hoe je de ouders betrekt bij het proces van coachen;
 • hoe je kinderen kunt helpen hun sociale vaardigheden te verbeteren;
 • beweging te gebruiken als ondersteuning van coaching.
 • outdoorcoaching met kinderen.

overzicht

Het eerste deel van de opleiding bestaat uit de twee modules van onze opleiding Coaching Basics. Daarna volgt de module Kindercoaching. 

OVERZICHT KINDERCOACHING

Module 1:
Communicatie

 • gesprekstechnieken
 • actiewiel
 • outdoor coaching basics
 • nonverbalecommunicatie
 • grenzen
 • lichamelijk contact
 • intakegesprek
 • het coachingstraject

Module 2:
Coaching Tools

 • visualisatie technieken
 • levensloop psychologie
 • omgaan met emoties 
 • adem- en lichaamswerk 
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie 

Module 3:
KinderCoaching

 • kind en zelfvertrouwen
 • systemisch werken
 • sociale vaardigheden
 • outdoor werken
 • ouders en opvoeding
 • thema’s bij pubers

Module 1 en 2 (Coaching Basics)

Het programma van module 1 en 2 is gelijk aan dat van onze opleiding Coaching Basics. Voor meer informatie hierover: zie Coaching Basics (opent in nieuw tabblad).

Module 3 

Systemisch werken

De kindercoach kijkt wat zowel kinderen als hun omgeving (hun systeem) nodig hebben en wat hun gemeenschappelijke doelen zijn. De coach helpt kinderen hun werkelijke authenticiteit te (her)ontdekken zodat ze binnen hun leefsysteem volledig tot hun recht komen en goed leren communiceren. Het doel daarvan is dat ze zich ontwikkelen tot zelfverzekerde en sociale individuen die hun talenten optimaal kunnen ontplooien.

Sociale vaardigheden

Als kindercoach help je kinderen vooral hun sociale vaardigheden te verbeteren. Je leert hoe je kinderen helpt beter hun grenzen aan te geven, assertiever te worden en beter om te gaan met kritiek. Dat doe je bijvoorbeeld door te werken met (hand)poppen, dieren of een, die het verhaal van een kind uitbeelden. Hierin kunnen ook de emoties die de kinderen voelen naar voren komen. Een heel andere manier is bijvoorbeeld de ‘grenzen-oefening’ die met het kind zélf gedaan wordt. Er wordt tevens veel aandacht besteed aan het verhogen van de weerbaarheid tegen pesten.

Zelfvertrouwen versterken

Zelfvertrouwen is een onderwerp waar je als kindercoach veel mee te maken hebt. Via verschillende technieken leer je hoe je een kind kan helpen meer in zijn kracht te gaan staan. Je leert hoe je de authenticiteit van een kind meer aanspreekt en hoe een kind daar meer op durft te vertrouwen. De ondermijnende invloed van zelfkritiek wordt ook belicht. Door middel van een krachtige tool, werken met deelpersoonlijkheden, krijg je ook gereedschap in handen om hiermee te werken.

Outdoor werken

De omgeving wordt bij deze vorm van coaching als extra hulpbron gebruikt. Er worden dan diverse outdooractiviteiten met kinderen gedaan. Dat zet ze niet alleen in beweging, maar stimuleert ook het contact met hun lichaam en de gevoelens die ze daarbij voelen. 
De omgeving is tevens een spiegel van het innerlijk van het kind. Alles in de omgeving draagt bij aan een proces van reflectie: mensen, dieren, planten, bomen, bloemen, paden, straten, huizen, winkels, auto’s, teksten op borden of vrachtwagens enzovoorts.
Ook worden creatieve werkvormen gedaan met objecten uit de natuur die de psychologische processen en fantasie van het kind in gang zetten. De natuur maakt zich tijdens outdoorsessies op een symbolische manier kenbaar als een soort ‘tweede coach’.

Thema’s bij pubers

Het is bij pubers vooral belangrijk dat ze zoveel mogelijk hun verhaal kunnen doen, zodat ze zich gehoord voelen. In die veiligheid komt dan vanzelf naar boven waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. Thuis en op school krijgen ze veelal op hun kop over dat ‘storende’ of ‘afwijkende’ gedrag. Maar als coach luister je vooral naar wat hun onderliggende behoeftes zijn. Ze ervaren het als heel prettig dat iemand in alle rust en zonder oordeel naar ze luistert. Vaak kunnen pubers dan zelf goed verwoorden waar ze behoefte aan hebben. Daar kun je als coach op aansluiten, door ze te leren uiten wat ze nodig hebben. Of hoe ze beter kunnen omgaan met conflicten en andere onrust. Onderwerpen als seksualiteit, drank, drugs en social media komen bijvoorbeeld aan bod.

Ouders en opvoeding

Het betrekken van ouders bij het proces van coaching is bij kindercoaching belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken. En te kijken wat hun aandeel is in het gedrag van hun kind. Je vraagt ze dan hoe ze in de opvoeding kunnen bieden wat hun kind nodig heeft. Ook is het belangrijk dat de ouders meer inzicht krijgen in hoe de dynamiek van hun gezinssysteem werkt. Want problemen bij kinderen hangen vaak samen met problemen van de ouders. Je leert hoe je met de ouders over dit soort gevoelige en confronterende onderwerpen communiceert.

Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

De examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).
 
Aan het eind van de opleiding wordt een theoretisch en praktijkexamen afgenomen. Beide examens en alle praktijkopdrachten in het portfolio moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.
 

Geïnteresseerden kunnen er voor kiezen een opleiding op Post-HBO niveau af te ronden. Vereiste is dat je een afgeronde HBO of WO vooropleiding hebt en enkele jaren werkervaring in het begeleiden van mensen. De Post-HBO niveau Examenmodule bestaat uit twee delen: deel 1 standaard praktijk- en theorie-examen en deel 2 een paper schrijven. Vraag naar de opleidingen die je op Post-HBO niveau kunt afronden.

Portfolio
In het portfolio worden de vier competenties Communiceren, Creatief coachen, Verdiepend coachen en Holistisch coachen getoetst. Het portfolio bestaat uit alle praktijkopdrachten die je gedurende de opleiding moet uitvoeren.

Theorie examen
Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult Kindercoaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

Diploma
Indien je hebt deelgenomen aan de examenmodule en alle opdrachten met een voldoende hebt afgerond, ontvang je na het behalen van je praktijkexamen het diploma Kindercoaching.

Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

Accreditaties

Al onze opleidingen en bijscholingen zijn geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Daarmee kun je lid worden van diverse beroepsverenigingen zoals de BATC (Belangen Associatie Therapeut-Client). Indien je ook de examenmodule afneemt ontvang je een Atma-diploma op HBO of Post-HBO niveau (afhankelijk van de gekozen examenmodule).
    

investering

€ 4.679,-

 • Inschrijven en betalen per module *
  Deel 1: Coaching Basics (€ 3.479)
  Deel 2: Relatie- en LoopbaanCoaching ( € 1.739)
 • Of betaal in 12 maandelijkse termijnen. Hiervoor berekenen we een toeslag van 8%.

* Bij inschrijving in één keer ontvang je dus een stapelkorting van € 539,-.

Bijkomende investeringen:

 • 6 boeken: ± € 150,-
 • 3 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie​
 • Examenmodule HBO (optioneel): € 675,-
  Examenmodule Post-HBO (optioneel): € 1125,-
 • Locatie Amersfoort - geen accomodatiekosten
 • Locatie Noordwijk - € 300,- accomodatiekosten

tijdsinvestering

 • 18 trainingsdagen van 10:00 tot 17:00 uur
 • 1 x per 2 weken trainingsdagen (gemiddeld)
 • 7 boeken + reader lezen
 • 3 leersessies volgen
 • 3 coachingsessies geven
 • 6 korte verslagen schrijven
 • 1 dag of 2 dagdelen per maand intervisie groepjes
 • Aanwezigheidspercentage: minimaal 90% aanwezig
 • Tijdsinvestering: 8 à 10 per week, inclusief klassikale lesdagen, thuisstudie en oefengroepje (afhankelijk van je studiesnelheid)
 • Totale studiebelasting: 490 uur = 17,5 ECT's

WAT KRIJG JE?

 • 18 inspirerende trainingsdagen
 • Alle lessen in Atma gebouw
 • Vanaf les 12 Noordwijkgroep erbij
 • Onbeperkt koffie, thee & water
 • Hooggekwalificeerde docenten
 • Supervisie
 • Mentorbegeleiding
 • Reageaccrediteerde opleiding
 • Reader
 • Sfeervolle ruimtes
 • Extra korting als je één van onze introductiedagen bezoekt.​

Verder studeren?

Als je klaar bent met de KinderCoaching opleiding kun je verder studeren met één van onderstaande opleidingen. De eerste twee modules (Communicatie en Coaching Tools) komen overeen, daar krijg je vrijstelling voor:

VitaliteitsCoaching

Module 1: Communicatie (Coaching Basics)
Module 2: Coaching Tools (Coaching Basics)

Module 3: Stress en vitaliteit
Module 4: Vitale organisaties

Examenmodule (optioneel)

Life coaching

Module 1: Communicatie (Coaching Basics)
Module 2: Coaching Tools (Coaching Basics)

Module 3: RelatieCoaching
Module 4: LoopbaanCoaching

Examenmodule (optioneel)

Deelnemers introductiedag Atma Instituut

Introductiedag

Bezoek ons sfeervolle gebouw in het hartje van Amersfoort. Ontmoet onze docenten en volg inspirerende workshops.

Lees meer over:

Atma visie gesymboliseerd door stralende zon

Atma visie

In het Atma Instituut leer je steeds meer vanuit jezelf te leven. Daardoor word je sterker en energieker en leer je om steeds meer je geluk uit jezelf te halen.

positieve psychologie

Positieve psychologie

De visie en werkwijze van het Atma Instituut is voor een groot deel gebaseerd op de inzichten van de positieve psychologie.