fbpx

kinderCoaching

Tijdens de opleiding Kindercoaching leer je de belangrijkste vaardigheden om effectief kinderen en jongeren te coachen. Je leert ze helpen met o.a. communicatie, zelfvertrouwen, conflicten, sociale vaardigheden en de relatie met de ouders. Je wordt getraind door professionele docenten met een grote hoeveelheid praktijkervaring. 

In het kort

De opleiding bestaat uit 3 modules. Module 1 en 2 zijn gelijk aan onze opleiding Coaching Basics. Als je die opleiding al gedaan hebt, krijg je vrijstelling voor deze modules. 

 • Module 1 – Communicatie
 • Module 2 – Coaching Tools
 • Module 3 – Kindercoaching tools

Inschrijving kan alleen nog na Opleiding Coaching Basics

Alleen mensen die de Opleiding Coaching Basics doen of al hebben gedaan (of een vergelijkbare opleiding), kunnen zich voor deze opleiding inschrijven en hoeven dan alleen module 3 te volgen. We starten dit traject alleen nog in het voorjaar van 2021.  

Praktische informatie

grote behoefte

Net als volwassenen hebben kinderen het niet altijd gemakkelijk in hun leven. Ook zij hebben te maken met gebrek aan zelfvertrouwen en allerlei nare gebeurtenissen. Sommigen hebben het heel zwaar omdat ze gepest worden of uit een disfunctioneel gezin komen. Er is daarom een grote behoefte aan kindercoaches.

overzicht

Module 1:

Communicatie (Coaching Basics)

 • gesprekstechnieken
 • actiewiel
 • outdoor coaching basics
 • nonverbalecommunicatie
 • grenzen
 • lichamelijk contact
 • intakegesprek
 • het coachingstraject

Module 2:

Coaching Tools (Coaching Basics)

 • visualisatie technieken
 • levensloop psychologie
 • omgaan met emoties 
 • adem- en lichaamswerk 
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie 

Module 3:

KinderCoaching

 • kind en zelfvertrouwen
 • systemisch werken
 • sociale vaardigheden
 • outdoor werken
 • ouders en opvoeding
 • thema’s bij pubers

Deze module is gelijk aan de eerste module van onze opleiding Coaching Bascis.

Het succes van coaching is sterk afhankelijk van een goede communicatie en verstandhouding tussen de coach en de cliënt. De cliënt kan alleen tot diepe inzichten en veranderingen komen als hij de coach volledig vertrouwt. In deze coaching opleiding komen de belangrijkste gesprekstechnieken aan de orde die in de wereld van coaching en counseling zijn ontwikkeld.

Het actiewiel
Het actiewiel is een uniek coachingsmodel, ontwikkeld door Peter Krijger, de oprichter van het Atma Instituut. Het bestaat uit de vragen: Hoe gaat het? Wat wil je? Wat kun je? Wat besluit je? Je leert dit model te gebruiken bij allerlei coaching situaties. Daardoor wordt het zelfinzicht en de besluitvaardigheid van je cliënt aanzienlijk verhoogd.

Empathie
Empathie betekent dat je je zo veel mogelijk inleeft in de belevingswereld van andere mensen. Je probeert te begrijpen wat zij denken, wat zij willen, waar zij behoefte aan hebben en wat zij voelen. Dat doe je door rustig te luisteren en de juiste vragen te stellen. Als je bijvoorbeeld zegt: ‘Ik kan mij voorstellen dat dat heel moeilijk voor je is’, ervaart de ander niet alleen begrip, maar nodig je hem ook uit er meer over te vertellen. We leggen in de training veel nadruk op deze basishouding. Deze is namelijk de basis is voor elke goede relatie.

Afstemmen en sturen
Het is in iedere vorm van communicatie essentieel dat je een positieve vertrouwensrelatie opbouwt. Dit doe je door een goede balans te ontwikkelen tussen afstemmen en sturen. Afstemmen betekent dat je je empathisch inleeft in de ander. Sturen betekent dat je op een positieve manier leiding geeft aan de communicatie.

Het actiewiel
Het actiewiel is een uniek communicatiemodel, ontwikkeld door Peter Krijger. Het bestaat uit vier vragen: Hoe gaat het? Wat wil je? Wat kun je? Wat besluit je? Je leert dit model te gebruiken in allerlei situaties, vooral als je iemand wil helpen op een positieve manier beslissingen te nemen.

Non-verbale communicatie
Meer dan 70% van de communicatie is non-verbaal. Daarom leer je voortdurend alert te zijn op iemands lichamelijke signalen en gezichtsuitdrukkingen. Daarnaast leer je hoe je daar empathisch en positief mee omgaat.

Lichamelijk contact
Vrijwel iedereen heeft waardering voor aanraking, vooral als er verdriet in het spel is. Je leert wanneer je iemand aanraakt en hoe je dat op een integere manier doet. Je leert ook wanneer je iemand beter niet kunt aanraken.

Overdracht en tegenoverdracht
Overdracht betekent dat cliënten, collega’s, geliefden of vrienden iemand anders op jou projecteren. Zij reageren bijvoorbeeld op jou zoals zij vroeger ook op hun vader of moeder reageerden. Tegenoverdracht betekent hoe jij zelf op hun overdracht reageert. Tijdens de training leer je dat soort situaties te herkennen en hoe je er positief mee omgaat.

Het coachingstraject
Je leert hoe je een intake gesprek voert, coachingsdoelen bepaalt, de juiste coachingsattitude ontwikkelt, omgaat met weerstand, overdracht en tegenoverdracht hanteert en het traject afrondt. Je krijgt een gedegen coaching training over al deze onderwerpen en de bijbehorende communicatie vaardigheden.

Gesprekstechnieken
Verder leer je de belangrijkste gesprekstechnieken zoals open en gesloten vragen stellen, empatisch luisteren, doorvragen, samenvatten, parafraseren, specificeren en feedback geven.  

Deze module is gelijk aan de tweede module van onze opleiding Coaching Bascis.

Visualisatie
Je leert tijdens deze coaching opleiding een aantal bijzondere visualisatietechnieken die een verdieping en verruiming in het bewustzijn scheppen. Door visualisaties gaat de cliënt voorbij aan het rationele denken. Daardoor krijgt de cliënt meer contact met zijn gevoel, wordt de creativiteit en intuïtie gestimuleerd en ontstaan er diepere inzichten dan wanneer er alleen gepraat wordt. Er komen speciale communicatievaardigheden aan de orde om effectief visualisaties te doen.

Levensloop
Voor iedere coach is het belangrijk dat hij inzicht heeft in levenslooppsychologie en de persoonlijke ontwikkeling die de mens in zijn leven doormaakt. Je leert een aantal effectieve coachingstools waarmee je de cliënt begeleidt tijdens verschillende levensloopfasen, zoals werken met autobiografie, visualisaties en de levensloopwandeling.

Stressmanagement
Tijdens deze coaching opleiding leer je hoe je cliënten meer inzicht laat krijgen in waarom ze te veel stress hebben. Daarnaast leer je enkele ontspanningstechnieken en hoe cliënten hun leven meer in balans kunnen brengen.

Omgaan met emoties
Een van de specifieke kenmerken van deze Atma coaching opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan gevoel en emoties. Alleen praten over problemen lost meestal niet genoeg op. Het coachingsproces wordt aanzienlijk versneld en verdiept door cliënten meer bij hun gevoel te laten komen. Dat gaat het beste door het lichaam en de ademhaling erbij te betrekken. Je wordt daarbij tevens geschoold in de bijbehorende communicatievaardigheden.

Zelfvertrouwen
Gebrek aan zelfvertrouwen is een probleem waar vrijwel iedereen in meer of mindere mate aan lijdt. De meeste persoonlijke problemen komen voort uit onzekerheid en een negatief zelfbeeld. Daarom besteden we in deze coaching opleiding veel aandacht aan vaardigheden die het zelfvertrouwen verhogen. Zoals ontwikkeling van een positief zelfbeeld, authenticiteit, rationeel emotieve training (RET), omgaan met kritiek, belemmerende gedachten, herkennen van zelfkritiek, assertiviteit en overlevingsstrategieën.

Persoonlijke ontwikkeling
Goed (coachings)gereedschap is het halve werk. De andere helft is de persoonlijkheid van de coach. Het gaat namelijk niet alleen om het toepassen van technieken en methoden in de begeleiding van cliënten. De persoonlijke ontwikkeling van de coach is net zo belangrijk. Hoe meer de coach gewerkt heeft aan de eigen ontwikkeling, hoe vollediger hij zijn cliënten kan helpen. Tijdens coaching training van de opleidingen besteden we hier ruimschoots aandacht aan. Daarnaast schrijf je een verslag over je ontwikkeling en praat je er regelmatig over met je medestudenten.

Oefenen en supervisie
We oefenen met technieken waarbij je enerzijds aan je persoonlijke ontwikkeling werkt en anderzijds vertrouwd raakt met het beoefenen van coaching. We moedigen je aan de technieken en methoden zoveel mogelijk te oefenen met medestudenten in oefengroepen. Ook krijg je verschillende keren supervisie in deze coaching training. Er is dan een supervisor aanwezig bij een sessie waarin een student een medestudent coacht, of een cliënt die voor deze gelegenheid is gevraagd. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe je je ontwikkelt in voortgangsgesprekken. Je neemt dan je leerproces door met één van de docenten of supervisors.

 

Deze module kun je volgen als je onze opleiding Coaching Basics hebt voltooid. Die is gelijk aan module 1 en 2 van deze opleiding.

Systemisch werken

De kindercoach kijkt wat zowel kinderen als hun omgeving (hun systeem) nodig hebben en wat hun gemeenschappelijke doelen zijn. De coach helpt kinderen hun werkelijke authenticiteit te (her)ontdekken zodat ze binnen hun leefsysteem volledig tot hun recht komen en goed leren communiceren. Het doel daarvan is dat ze zich ontwikkelen tot zelfverzekerde en sociale individuen die hun talenten optimaal kunnen ontplooien.

Sociale vaardigheden

Als kindercoach help je kinderen vooral hun sociale vaardigheden te verbeteren. Je leert hoe je kinderen helpt beter hun grenzen aan te geven, assertiever te worden en beter om te gaan met kritiek. Dat doe je bijvoorbeeld door te werken met (hand)poppen, dieren of een, die het verhaal van een kind uitbeelden. Hierin kunnen ook de emoties die de kinderen voelen naar voren komen. Een heel andere manier is bijvoorbeeld de ‘grenzen-oefening’ die met het kind zélf gedaan wordt. Er wordt tevens veel aandacht besteed aan het verhogen van de weerbaarheid tegen pesten.

Zelfvertrouwen versterken

Zelfvertrouwen is een onderwerp waar je als kindercoach veel mee te maken hebt. Via verschillende technieken leer je hoe je een kind kan helpen meer in zijn kracht te gaan staan. Je leert hoe je de authenticiteit van een kind meer aanspreekt en hoe een kind daar meer op durft te vertrouwen. De ondermijnende invloed van zelfkritiek wordt ook belicht. Door middel van een krachtige tool, werken met deelpersoonlijkheden, krijg je ook gereedschap in handen om hiermee te werken.

Outdoor werken

De omgeving wordt bij deze vorm van coaching als extra hulpbron gebruikt. Er worden dan diverse outdooractiviteiten met kinderen gedaan. Dat zet ze niet alleen in beweging, maar stimuleert ook het contact met hun lichaam en de gevoelens die ze daarbij voelen. 
De omgeving is tevens een spiegel van het innerlijk van het kind. Alles in de omgeving draagt bij aan een proces van reflectie: mensen, dieren, planten, bomen, bloemen, paden, straten, huizen, winkels, auto’s, teksten op borden of vrachtwagens enzovoorts.
Ook worden creatieve werkvormen gedaan met objecten uit de natuur die de psychologische processen en fantasie van het kind in gang zetten. De natuur maakt zich tijdens outdoorsessies op een symbolische manier kenbaar als een soort ‘tweede coach’.

Thema’s bij pubers

Het is bij pubers vooral belangrijk dat ze zoveel mogelijk hun verhaal kunnen doen, zodat ze zich gehoord voelen. In die veiligheid komt dan vanzelf naar boven waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen. Thuis en op school krijgen ze veelal op hun kop over dat ‘storende’ of ‘afwijkende’ gedrag. Maar als coach luister je vooral naar wat hun onderliggende behoeftes zijn. Ze ervaren het als heel prettig dat iemand in alle rust en zonder oordeel naar ze luistert. Vaak kunnen pubers dan zelf goed verwoorden waar ze behoefte aan hebben. Daar kun je als coach op aansluiten, door ze te leren uiten wat ze nodig hebben. Of hoe ze beter kunnen omgaan met conflicten en andere onrust. Onderwerpen als seksualiteit, drank, drugs en social media komen bijvoorbeeld aan bod.

Ouders en opvoeding

Het betrekken van ouders bij het proces van coaching is bij kindercoaching belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken. En te kijken wat hun aandeel is in het gedrag van hun kind. Je vraagt ze dan hoe ze in de opvoeding kunnen bieden wat hun kind nodig heeft. Ook is het belangrijk dat de ouders meer inzicht krijgen in hoe de dynamiek van hun gezinssysteem werkt. Want problemen bij kinderen hangen vaak samen met problemen van de ouders. Je leert hoe je met de ouders over dit soort gevoelige en confronterende onderwerpen communiceert.

Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

De examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).
 
Aan het eind van de opleiding wordt een theoretisch en praktijkexamen afgenomen. Beide examens en alle praktijkopdrachten in het portfolio moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.
 

Geïnteresseerden kunnen er voor kiezen een opleiding op Post-HBO niveau af te ronden. Vereiste is dat je een afgeronde HBO of WO vooropleiding hebt en enkele jaren werkervaring in het begeleiden van mensen. De Post-HBO niveau Examenmodule bestaat uit twee delen: deel 1 standaard praktijk- en theorie-examen en deel 2 een paper schrijven. Vraag naar de opleidingen die je op Post-HBO niveau kunt afronden.

Portfolio
In het portfolio worden de vier competenties Communiceren, Creatief coachen, Verdiepend coachen en Holistisch coachen getoetst. Het portfolio bestaat uit alle praktijkopdrachten die je gedurende de opleiding moet uitvoeren.

Theorie examen
Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult Kindercoaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

Diploma
Indien je hebt deelgenomen aan de examenmodule en alle opdrachten met een voldoende hebt afgerond, ontvang je na het behalen van je praktijkexamen het diploma Kindercoaching.

Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

Deze opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 • Docenten, mentoren, hulpverleners en andere mensen die met kinderen en jeugdigen werken en coachingsvaardigheden willen gebruiken in hun werk;
 • Mensen die een praktijk kindercoaching willen starten;
 • Mensen die al een praktijk op het gebied van coaching of therapie hebben en tevens met kinderen en jongeren willen werken.

Toekomstperspectief:

 • Omdat er een groeiende behoefte is aan persoonlijke begeleiding van kinderen op allerlei gebied, met name in het onderwijs, probleemgezinnen en de zorg, is er veel werk te doen voor de kindercoach.
 • De kindercoach kan werken vanuit een eigen praktijk en een rol spelen bij het steunen en begeleiden van kinderen die problemen hebben in hun gezin of op school.
 • De kindercoach kan ook binnen organisaties werken die gericht zijn op onderwijs en/of begeleiding van kinderen.
 • Het beroep kan eveneens gecombineerd worden met andere beroepen die gericht zijn op kinderen.

Tijdens de opleiding KinderCoaching leer je de volgende vaardigheden:

 • inzichtelijk maken van conflicten en problematiek van kinderen via krachtige communicatie- en gesprekstechnieken;
 • duidelijkheid krijgen in de coachvraag en -doelen van kinderen (en van de ouders);
 • inzichtelijk maken van levensloop en ontwikkelingen van kinderen;
 • gebruik maken van visualisatietechnieken om de creativiteit van kinderen te bevorderen en ze meer in contact te laten komen met hun gevoel; 
 • gebruik van ontspanningstechnieken om kinderen te helpen beter met stress om te gaan;
 • leren omgaan met emoties bij kinderen en ze helpen deze beter te hanteren en te uiten;
 • bevordering van assertiviteit en zelfvertrouwen van kinderen; 
 • kinderen helpen beter zichzelf te zijn, op te komen voor zichzelf en deze factoren in balans te brengen met de behoefte om erbij te horen.
 • hoe kinderen deel uitmaken van het gezinssysteem waarin ze opgroeien en welke plaats ze daarin innemen;
 • hoe je de ouders betrekt bij het proces van coachen;
 • hoe je kinderen kunt helpen hun sociale vaardigheden te verbeteren;
 • beweging te gebruiken als ondersteuning van coaching.
 • outdoorcoaching met kinderen.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Daarmee kun je lid worden van diverse beroepsverenigingen. Indien je ook de examenmodule afneemt ontvang je een Atma-diploma op HBO of Post-HBO niveau (afhankelijk van de gekozen examenmodule). Lees verder

INVESTERING

Termijnen:

hele opleiding

70 61
per maand
 • in 72 termijnen*
*Er zijn in overleg ook andere termijnbetalingen mogelijk. Maak een afspraak met CFSN Kredietendesk voor het beste maandtarief voor jou.

Termijnen:

hele opleiding

360
per maand
 • in 10 termijnen
Dit is exclusief bijkomende kosten zoals examenmodule en leersessies. Die mag je ook op een later tijdstip betalen.
👇

In 1 keer:

hele opleiding

3.525
volledige cursusgeld
 • betaling in 1 keer
Dit is exclusief bijkomende kosten zoals examenmodule en leersessies. Die mag je ook op een later tijdstip betalen.
👇

In 1 keer

Alleen module 3

1.390
volledig cursusgeld
 • betaling in 1 keer
Dit is exclusief bijkomende kosten zoals examenmodule en leersessies. Die mag je ook op een later tijdstip betalen.
👇

Bijkomende kosten:

Introductiedag / intakegesprek 

Voordat je je inschrijft voor de opleiding, raden wij je aan om eerst naar een introductiedag te komen om de sfeer te proeven van ons instituut. Tijdens die dag is er ook gelegenheid tot een vrijblijvend intakegesprek. 

Belasting & BTW

CRKBOVoor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

Nieuwste ontwikkelingen belastingaftrek in 2020 en 2021
De voorgenomen afschaffing van de belastingaftrek van scholingskosten is opnieuw uitgesteld. Die blijft ook in 2020 blijft nog bestaan. Het is de bedoeling dat vanaf 2021 deze regeling wordt vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing, het zogeheten Stap-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Dit blijkt uit een brief van de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs aan de Tweede Kamer.

WAT KRIJG JE?

tijdsinvestering

Interactieve workshops

Het Atma Instituut vindt het belangrijk dat je een coach opleiding kiest die goed bij jou past. Om een goed beeld te krijgen van onze opleidingen en docenten, ontvang je uitgebreide informatie en demonstraties van verschillende technieken en methoden. Door de interactieve opzet van onze introductiedag kun je zelf onze werkwijze en leermethode ervaren.

Er is tevens gelegenheid tot een vrijblijvend advies en intakegesprek.

Verder studeren?

Als je klaar bent met de KinderCoaching opleiding kun je verder studeren met één van onderstaande opleidingen. De eerste twee modules (Communicatie en Coaching Tools) komen overeen, daar krijg je vrijstelling voor:

VitaliteitsCoaching

Module 1: Communicatie (Coaching Basics)
Module 2: Coaching Tools (Coaching Basics)

Module 3: Stress en vitaliteit
Module 4: Vitale organisaties

Examenmodule (optioneel)

Life coaching

Module 1: Communicatie (Coaching Basics)
Module 2: Coaching Tools (Coaching Basics)

Module 3: RelatieCoaching
Module 4: LoopbaanCoaching

Examenmodule (optioneel)

Lees meer over:

Atma visie gesymboliseerd door stralende zon

Atma visie

In het Atma Instituut leer je steeds meer vanuit jezelf te leven. Daardoor word je sterker en energieker en leer je om steeds meer je geluk uit jezelf te halen.

positieve psychologie

Positieve psychologie

De visie en werkwijze van het Atma Instituut is voor een groot deel gebaseerd op de inzichten van de positieve psychologie.

Scroll naar top