kinder- en Jeugdcoaching

Na de eenjarige Kinder- en Jeugdcoaching Opleiding kun je effectief kinderen en jongeren coachen. Je leert ze helpen met sociale vaardigheden, de relatie met de ouders, gezondere voeding, verslavingen, ADHD, dyslectie, geld en seksualiteit. Je wordt getraind door professionele docenten met veel praktijkervaring.

Leer effectief met kinderen en jongeren te werken!

wat leer je?

Tijdens de opleiding Kinder- en JeugdCoaching leer je de belangrijkste vaardigheden om met kinderen en jongeren te werken: wat hun plek is in het gezinssysteem en op school, hoe je ouders betrekt bij coaching, hoe kinderen en jongeren hun sociale vaardigheden kunnen verbeteren, hoe je ze kunt helpen gezonder te eten, hoe je werkt met ADHD, dyslectie, pesten, acting-out, verslavingen en andere problemen.

Praktische informatie

 

Tijdens deze opleiding leer je:

 • hoe kinderen deel uitmaken van het gezinssysteem waarin ze opgroeien en welke plaats ze daarin innemen;

 • hoe je de ouders betrekt bij het proces van coachen;

 • welke plaats een kind inneemt in het systeem van de klas op school;

 • krachtige intuïtieve en creatieve vormen van coaching;

 • hoe je kinderen kunt helpen hun sociale vaardigheden te verbeteren;

 • yoga en beweging te gebruiken als ondersteuning van coaching;

 • hoe je kinderen (en hun ouders) kunt stimuleren gezonder te eten;

 • ADHD, dyslexie, hooggevoeligheid, autisme, etc te herkennen en ermee om te gaan.

Deze opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 • Docenten, mentoren, hulpverleners en andere mensen die met kinderen en jeugdigen werken en coachingsvaardigheden willen gebruiken in hun werk;
 • Mensen die een praktijk kinder- en jeugdcoaching willen starten;
 • Mensen die al een praktijk op het gebied van coaching of therapie hebben en teven s met kinderen en jongeren willen werken.

Toekomstperspectief:

 • Omdat er een groeiende behoefte is aan persoonlijke begeleiding van kinderen op allerlei gebied, met name in het onderwijs, probleemgezinnen en de zorg, is er veel werk te doen voor de kindercoach.

 • De kindercoach kan werken vanuit een eigen praktijk en een rol spelen bij het steunen en begeleiden van kinderen die problemen hebben in hun gezin of op school.

 • De kindercoach kan ook binnen organisaties werken die gericht zijn op onderwijs en/of begeleiding van kinderen.

 • Het beroep kan eveneens gecombineerd worden met andere beroepen die gericht zijn op kinderen.

ATMA DOCENTEN AAN HET WOORD

TOEKIE VAN APELDOORN


Krijg je veel kinderen en pubers die gepest worden?
Pesten komt erg veel voor. Het is schrijnend… Ik denk dat wij als volwassenen onderschatten hoe heftig het is voor kinderen en pubers om dag in dag uit naar een plek te moeten gaan waar ze zich niet veilig voelen en waar ze niet zeker weten of hun jasje aan het einde van de dag nog aan de kapstok hangt. Ik vind dat we daar als volwassenen bovenop moeten zitten. Pesten is verschrikkelijk. Het gebeurt veel meer dan we beseffen. Tijdens de Atma opleiding wordt veel aandacht besteed aan het verhogen van de weerbaarheid tegen pesten. (Uit interview met Toekie van Apeldoorn, docent kindercoaching Atma Instituut. Zie verder: www.dekindercoaches.nl)

DAANTJE DE WIT


Hoe ga je om met grensoverschrijdend en acting-out gedrag bij pubers?
Pubers zie ik meestal zonder hun ouders. Het is namelijk belangrijk om ze zoveel mogelijk het podium te geven om hun verhaal te doen, zodat ze zich gehoord voelen. In die veiligheid kan er ook doorgevraagd worden over wat er in ze omgaat, wat ze voelen en wat maakt dat ze zich zo gedragen. Thuis en op school krijgen ze vooral op hun kop over hun gedrag. Maar als kinder- en jeugdcoach luister ik vooral naar het kind, de puber, wat er in hem omgaat en wat zijn behoefte is. Dat geeft vaak hele andere ingangen en mogelijkheden. Het betrekken van ouders bij dit soort trajecten is belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken. En te kijken wat hun aandeel is in het gedrag van hun puber. Ik vraag ze hoe ze kunnen bieden wat hun puber nodig heeft. (Daantje de Wit, kinder- en lifecoach, www.daantjedewit.nl)

JOSÉ NANNINGA


Wat zijn de problemen die je tegenkomt bij school-dropouts?
Aan de buitenkant zijn vaak gedragsproblemen zichtbaar, zoals opstandigheid en negativiteit jegens ouders, school of de maatschappij. Of juist passief gedrag, ogenschijnlijk doelloos op de bank hangen. Naarmate de periode langer duurt, wordt het vaak lastiger om weer terug te keren in een “normaal” ritme van school of werk, en de kans dat negatieve gewoontes worden ontwikkeld neemt dan ook toe, bijvoorbeeld gameverslaving. Onderliggende problemen kunnen bijvoorbeeld zijn: onzekerheid, faalangst, geen stimulans van thuis, een onveilige thuissituatie. Het lijkt vaak te ontbreken aan motivatie. Om jongeren te motiveren weer actief te worden, is het van belang om er eerst achter te komen of dit gaat over niet willen, niet kunnen, niet weten of niet durven? Mijn ervaring is dat eigenlijk alle jonge mensen iets van hun leven willen maken. Alleen door omstandigheden weten ze soms echt niet meer hoe. Juist dan hebben ze iemand nodig die hen het vertrouwen (terug)geeft dat ze genoeg in hun mars hebben. En ze helpt weer stappen te zetten in de goede richting. Dropouts hebben meestal een periode van veel negatieve bejegening achter de rug.

Hoe begeleid je pubers die te maken hebben met veel onrust in het gezin?
In eerste instantie is het belangrijk dat ze zich veilig voelen om hun verhaal kwijt te kunnen. Ze ervaren het als heel prettig dat iemand in alle rust en zonder oordeel naar ze luistert. Vaak kan de puber dan zelf al goed verwoorden waar hij behoefte aan heeft. Daar kun je als coach op aansluiten, bijvoorbeeld door hem vaardigheden te leren. Zoals thuis onder woorden brengen wat hij nodig heeft of hoe hij zich op momenten beter kan afsluiten van de onrust. (José Nanninga, kinder- en gezinscoach, www.enjouwtalent.nl)

overzicht opleiding

Module 1:
Communicatie

 • gesprekstechnieken

 • actiewiel

 • outdoor coaching basics

 • nonverbale communicatie

 • grenzen

 • lichamelijk contact

 • intakegesprek

 • het coachingstraject

Module 2:
basic coaching tools

 • visualisatie technieken
 • levensloop psychologie
 • omgaan met emoties 
 • adem- en lichaamswerk 
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie 

Module 3: 
advanced tools

 • intuïtieve coaching
 • systemisch werken
 • sociale vaardigheden
 • creatieve coaching
 • deelpersoonlijkheden
 • actieve werkvormen
 • voeding en beweging
 • ADHD, dyslexie etc.

Module 4:
jeugdcoaching

 • talent en studie
 • geld en werken
 • seksualiteit
 • grenzen, eigenwaarde
 • pubertijd
 • verslavingen
 • school drop-outs
 • authenticiteit, zelfbeeld

Tijdens de opleiding leer je het volgende:

MODULE 1: COMMUNICATIE

 • Hoe kun je goed communiceren met kinderen via specifieke gesprekstechnieken?
 • Hoe leer je feedback te geven en te ontvangen?

 • Hoe breng je structuur aan via de krachtige werkvorm van het actiewiel?

 • Hoe leer je outdoor te werken met kinderen via spel en beweging?

 • Waaraan herken je overdracht en tegenovedracht en hoe ga je daarmee om?

 • Hoe werk je met de levensboom metafoor via creatieve werkvormen zoals tekenen en schilderen?

 • Hoe herken je non-verbale communicatie?

 • Hoe kun je een kind goed leren gronden?

 • Hoe ontwikkel je de juiste coachingsattitude?

 • Hoe formuleer je de coachvraag en hoe stel je doelen tijdens intakegesprekken?

 • Wat kun je doen met mindfulness als je werkt met kinderen?

 • Hoe kun je werken met verbindende of geweldloze communicatie bij kinderen?

MODULE 2: COACHING TOOLS BASICS

 • Hoe pas je visualisatie- en ontspanningstechnieken toe?

 • Hoe help je kinderen beter met stress om te gaan?

 • Wat zijn de fasen en thematieken in de levensloop en ontwikkeling van het kind?

 • Wanneer en hoe kun je werken met autobiografie en dagboek?

 • Hoe kun je emoties herkennen en kinderen leren deze te uiten?

 • Hoe kun je kinderen beter met hun eigen emoties leren omgaan?

 • Hoe kun je gebruikmaken van creatieve werkvormen en drama?

 • Hoe ontwikkelt een kind overlevingsstrategieën en hoe herken je deze tijdens coaching?

 • Hoe herken je patronen en projecties van je eigen innerlijke kind? Wat voor invloed hebben deze wanneer je met kinderen en ouders praat?

 • Hoe help je kinderen bij de ontwikkeling van authenticiteit en een positief zelfbeeld?

 • Hoe help je kinderen bij het versterken van zelfvertrouwen? Wat zijn daarbij helpende en belemmerende gedachten?

MODULE 3: COACHING TOOLS ADVANCED

 • Hoe begeleid je ouders en wat voor gespreksvoering hanteer je daarbij?

 • Hoe rapporteer je aan ouders?

 • Wat voor opvoedkundige tips kun je ouders geven?

 • Systemisch werken: welke plek heeft het kind in zijn gezin en in de klas op school;

 • Welke creatieve werkvorm kun je toepassen bij systemisch werken?

 • Hoe werk je intuïtief met kinderen via o.a. verhalen en metaforen?

 • Hoe kun je het zelfvertrouwen van kinderen verder versterken via creatieve werkvormen?

 • Hoe herken je de innerlijke criticus en hoe werk je met deelpersoonlijkheden? Hoe kun je daarbij werken met (hand)poppen?

 • Hoe kun je kinderen helpen hun sociale vaardigheden te verbeteren?

 • Hoe leer kinderen beter hun grenzen aan te geven, assertiever te worden, om te gaan met kritiek, zichzelf durven te zijn versus bij de groep te willen horen?

 • Hoe kun je werken met rollenspel?

 • Wat kun je doen met actieve werkvormen zoals yoga, beweging, ontspanning, outdoor coaching, sport, spel en weerbaarheidsoefeningen?

 • Hoe kun kun je kinderen stimuleren gezonder te leven door beweging, overgewicht te verminderen, alternatieven te vinden voor medicatie, sportiever te worden, mindere achter de computer te zitten en meer naar buiten te gaan?

 • Hoe kun je als coach omgaan met ADHD, dyslexie, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, autisme, protocollen?

MODULE 4: JEUGDCOACHING

 • Hoe ga je als coach om met een puber?

 • Peer-groups: wat zijn dat en hoe werken die?

 • Welke lichamelijke veranderingen ondergaat een puber?

 • Wat verandert er op school voor een puber?

 • Hoe veranderen de s? Welke problemen kunnen daarbij ontstaan?

 • Hoe help je pubers bij het ontdekken van hun talenten, passies, studiekeuze en vakkenpakket?

 • Hoe help je pubers beter met geld om te gaan?

 • Hoe help je pubers om te gaan met hun ontluikende seksualiteit?

 • Hoe help je ze hun grenzen in te nemen en hun eigenwaarde te behouden of te versterken?

 • Hoe ga je om met grensoverschrijdend en acting-out gedrag bij pubers?

 • Wat zijn de problemen die je tegenkomt bij school-dropouts?

 • Hoe begeleid je pubers die te maken hebben met veel onrust in het gezin?

 • Welke problemen hebben pubers bij uitgaan?

 • Hoe helpt je pubers die onderhevig zijn aan verslavingen zoals drank, drugs, computerspelletjes, social media etc.?

 • Hoe stimuleer je pubers in het ontwikkelen van authenticiteit en een positief zelfbeeld?

 • Hoe begeleid je pubers op het gebied van zingeving en geluk?

Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

De Examen Module kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).
 
Aan het eind van de opleiding wordt een theoretisch en praktijkexamen afgenomen. Beide examens en alle praktijkopdrachten in het portfolio moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.
 

Geïnteresseerden kunnen er voor kiezen een opleiding op Post-HBO (SPHBO) niveau af te ronden. Vereiste is dat je een afgeronde HBO of WO vooropleiding hebt en enkele jaren werkervaring in het begeleiden van mensen. De Post HBO niveau Examenmodule bestaat uit twee delen: deel 1 standaard praktijk- en theorie-examen en deel 2 een scriptie schrijven. Vraag naar de opleidingen die je op Post HBO niveau kunt afronden.

Portfolio
In het portfolio worden de vier competenties Communiceren, Creatief coachen, Verdiepend coachen en Holistisch coachen getoetst. Het portfolio bestaat uit alle praktijkopdrachten die je gedurende de opleiding moet uitvoeren.

Schriftelijk examen
Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

Praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult Lichaamsgerichte Coaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

Diplomering
De laatste lesdag bestaat uit de afronding van de opleiding en de diplomering. Indien je hebt deelgenomen aan beide examens en alle opdrachten hebt gedaan, ontvang je je diploma Kindercoaching. Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt voldaan, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

Onze opleidingen Kindercoaching Advanced op HBO niveau en Post-HBO niveau zijn geaccrediteerd door het CPION. Naast het behalen van je Atma diploma ontvang je tevens een CPION diploma en worden afgestudeerden geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) of de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Dit geldt niet voor het behalen van een bewijs van deelname. 

Accreditaties

Zowel de opleiding op HBO als Post-HBO niveau zijn geaccrediteerd als registeropleiding door het CPION (Centrum voor Post-initiële Opleidingen Nederland), een van de meest gerenommeerde instituten van Nederland op dit gebied. Het CPION geeft erkende diploma’s of certificaten uit namens de stichtingen Hoger Onderwijs Nederland (SHO) en Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).

De opleiding is tevens geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen. Daardoor kun je lid worden van diverse beroepsverenigingen.

Studiekosten

€ 5.500

in één keer *

* je kunt deze opleiding ook in 12 termijnen betalen. Hiervoor berekenen we een toeslag van 8%.

Bijkomende studiekosten:

 • 7 boeken ± € 185,-
 • 4 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie
 • Examenmodule HBO
  (praktijk- en theorie examen): € 450,-
 • Examenmodule Post-HBO
  (praktijk- en theorie examen + scriptie): € 900,-

KinderCoaching Basics al gevolgd?
Indien je reeds de opleiding KinderCoaching Basics hebt gevolgd krijg je vrijstelling voor module 1 en 2. Je betaalt dan nog € 3.250,- (excl. bijkomende kosten).

Studiebelasting

25 lesdagen

8 a 10 uur per week

inclusief klassikale lesdagen, thuisstudie en oefengroepje (afhankelijk van je studiesnelheid)

Specificatie studiebelastingsuren:

 • Lezen: 6 boeken + reader
 • Leersessies volgen: 4 sessies
 • Coachingsessies geven: 6 sessies
 • Schrijven HBO niveau: 5 verslagen
 • Schrijven post-HBO: 5 verslagen + scriptie
 • Oefengroepje: 1 dag of 2 dagdelen per maand
 • Totaal HBO-niveau: ± 586,5 studiebelastingsuren
 • Totaal Post-HBO-niveau: ± 726,5 studiebelastingsuren
 • Aanwezigheidspercentage: minimaal 90% aanwezig

Verder studeren?

Als je klaar bent met de Kinder- en JeugdCoaching opleiding kun je verder studeren met één van onderstaande opleidingen. De eerste twee modules (Communicatie en Coaching Tools) komen overeen, daar krijg je vrijstelling voor:

life coaching

Module 1: Communicatie (Kinder- en JeugdCoaching)
Module 2: Coaching Tools (Kinder- en JeugdCoaching)

Module 3: RelatieCoaching
Module 4: LoopbaanCoaching

Examenmodule (optioneel)

vitaliteitscoaching

Module 1: Communicatie (Kinder- en JeugdCoaching)
Module 2: Coaching Tools (Kinder- en JeugdCoaching)

Module 3: Stress en vitaliteit
Module 4: Vitaliteit en organisatie

Examenmodule (optioneel)

gratis Introductiedag

Bezoek ons sfeervolle gebouw in het hartje van Amersfoort. Ontmoet onze docenten en volg inspirerende workshops.