Holistische Therapie

Opleiding

Holistische Therapie
Tijdens deze uitgebreide 3-jarige opleiding leer je alle belangrijke kennis en vaardigheden om een all-round therapeut te worden. Dan kun je mensen helpen een groot aantal psychische en psychosomatische problemen op te lossen en diepe transformatie processen begeleiden. 

In het kort

Deze opleiding bestaat uit modules die tevens onderdeel zijn van verschillende andere Atma opleidingen of sub-opleidingen:

 • Communicatie – 3 mnd
 • Lichaamsgerichte coaching – 12 mnd
 • Traumatherapie Basics – 12 mnd (voorheen: Traumacoaching)
 • Traumatherapie Advanced – 9 mnd
 • Psychopathologie – 2 dagen
Mocht je sommige van deze onderdelen al eerder gedaan hebben bij Atma of een ander vergelijkbaar instituut, dan kun je daar in overleg met ons vrijstelling voor krijgen. We bespreken dit tijdens een intakegesprek: online, telefonisch of tijdens een introductiedag. 

Praktische informatie

Voor wie?

De opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 1. professionals op psychosociaal gebied, zoals therapeuten, coaches en counselors, die clienten vanuit een holistische visie willen begeleiden in transformatieprocessen. Daarmee leren zij adequaat en afgestemd werken met Stress en burnoutklachten en onderliggende problematiek
 2. allerlei soorten hulpverleners die krachtige psychodynamische vaardigheden willen ontwikkelen waarmee diepgaande persoonlijke processen gerelateerd aan onverwerkte trauma’s op een zorgvuldige manier begeleid kunnen worden;
 3. professionals die een praktijk in coaching hebben of willen beginnen en een breed en afgestemd pakket aan methodes en technieken willen aanreiken
 4. professionals werkzaam binnen de GGZ of binnen een eigen praktijk die zich verder willen bekwamen in lichaamsgerichte traumabegeleiding
 5. De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor professionals die transformatieprocessen willen leren begeleiden, maar staat ook open voor mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en daarbij onverwerkte trauma’s willen verwerken. 

overzicht van de opleiding

De opleiding Holistische Therapie is modulair opgebouwd en duurt ± 3 jaar. 
Vrijstellingen zijn in overleg mogelijk. Die worden in mindering gebracht op de studiekosten. 

Module 1:
communicatie

 • gesprekstechnieken
 • actiewiel
 • outdoor coaching basics
 • nonverbale communicatie
 • grenzen
 • lichamelijk contact
 • intakegesprek
 • het coachingstraject

Module 1: communicatie

Onderdeel van de  opleiding Coaching Basics 

Het succes van coaching is sterk afhankelijk van een goede communicatie en verstandhouding tussen de coach en de cliënt. In deze coaching opleiding komen de belangrijkste communicatie- en gesprekstechnieken aan de orde die in de wereld van coaching en counseling zijn ontwikkeld.

Het actiewiel

Het actiewiel is een uniek coachingsmodel, ontwikkeld door Peter Krijger, de oprichter van het Atma Instituut.

Empathie

Empathie betekent dat je je zo veel mogelijk inleeft in de belevingswereld van andere mensen. 

Afstemmen en sturen

Het is in iedere vorm van communicatie essentieel dat je een positieve vertrouwensrelatie opbouwt. Dit doe je door een goede balans te ontwikkelen tussen afstemmen en sturen. 

Non-verbale communicatie

Meer dan 70% van de communicatie is non-verbaal. Daarom leer je voortdurend alert te zijn op iemands lichamelijke signalen en gezichtsuitdrukkingen. 

Lichamelijk contact

Vrijwel iedereen heeft waardering voor aanraking, vooral als er verdriet in het spel is. Je leert wanneer je iemand aanraakt en hoe en wanneer je dat op een integere manier doet. 

Overdracht en tegenoverdracht

Overdracht betekent dat cliënten, collega’s, geliefden of vrienden iemand anders op jou projecteren. 

Het coachingstraject

Je leert hoe je een intake gesprek voert, coachingsdoelen bepaalt, de juiste coachingsattitude ontwikkelt, omgaat met weerstand, overdracht en tegenoverdracht hanteert en het traject afrondt. 

Gesprekstechnieken

Verder leer je de belangrijkste gesprekstechnieken zoals open en gesloten vragen stellen, empatisch luisteren, doorvragen, samenvatten, parafraseren, specificeren en feedback geven.  

Module 2:
lichaamswerk

 • haptonomisch coachen
 • stress en burn-out
 • bio-energetica
 • bodydrumrelease
 • ademcoaching
 • supervisie
 • afronding

MODULE 2: LICHAAMSWERK

Onderdeel van de opleiding Lichaamsgerichte Coaching

Stress en burn-out

Omdat stress en burn-out een enorme invloed hebben op het lichaam, besteden we een hele module aan lichaamswerk en lichaamsgerichte coaching.

Stress, burn-out en lichaamswerk

We behandelen theoretische aspecten van stress en burn-out in relatie tot lichaamswerk. Je leert diverse lichaamsgerichte technieken om cliënten te helpen stress beter te hanteren. Daarnaast leer je mensen via lichaamswerk te begeleiden die in een burn-out dreigen te raken of ervan aan het herstellen zijn. Daarbij kijken wij vooral naar gedachten en gedrag die stress bevorderen. Je leert hoe deze samenhangen met het lichaam en hoe je dit proces transformeert. Verder leer je cliënten via lichaamswerk hun grenzen beter aan te geven, hun zelfvertrouwen te verhogen, hun bezieling te (her)vinden en een betere balans te vinden tussen werk en ontspanning. 

Communicatietechnieken bij lichaamswerk

Tijdens de opleiding leer je een aantal belangrijke verbale en non-verbale communicatietechnieken (bodyreading, focussen) als ondersteuning van lichaamsgericht coachen. Hoe begeleid je een coachingsproces waarbij je het lichaam en lichaamsbewustzijn als uitgangspunt neemt? Hoe beweeg je en presenteer je jezelf (houdingsaspecten) en wat is het effect daarvan op je cliënten? Hoe vertaal je begrippen als vertrouwen, ruimte, begrenzing, liefde en kracht naar een gevoelde ervaring?

Haptonomische technieken

Haptonomie betekent letterlijk de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven (hapsis = gevoelscontact). Haptonomie richt zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven en het contact tussen mensen. Haptonomie gaat ervan uit dat gevoelens gekoppeld zijn aan het lichaam en de lichaamsbeleving. 

Ademcoaching

Net als het lichaam is ook de adem sterk verbonden met onze gevoelswereld. Zo kunnen we ‘stikken van woede’, ‘ademloos toezien’, of ‘een zucht van verlichting slaken’. Cliënten kunnen in de loop van hun leven een adempatroon ontwikkelen  - meestal onbewust - waarmee zij pijnlijke gevoelens en emoties onderdrukken of er te veel controle op uitoefenen.

Bio-energetica

Bio-energetica is een vorm van begeleiding die zich vooral richt op spierblokkades in het lichaam. Deze hangen volgens de visie vanuit de bio-energetica direct samen met psychische afweermechanismen. Bewuste aandacht, een diepere ademhaling en tal van lichamelijke bewegingen en houdingen zijn in de bio-energetica manieren om geblokkeerde energie weer in beweging te brengen. 

BodyDrumRelease (BDR)

BodyDrumRelease is een methode waarbij de begeleider afwisselend trommelt op de linker- en rechterkant van het lichaam van de cliënt terwijl die zich concentreert op een gedachte, emotie of spanning. Daardoor raakt de cliënt diep ontspannen en worden beide hersenhelften gestimuleerd zodat er meer balans ontstaat tussen het denken en voelen. 

Module 3:
energetisch & 
systemisch werk

 • energetisch lichaamswerk
 • gronding
 • werken met systeemenergie
 • gezonde en ongezonde familie- en organisatiesystemen
 • integratie en toepassing van methodes
 • praktijkvoering 

MODULE 3: LICHAAMSWERK

Onderdeel van de opleiding Lichaamsgerichte Coaching

Energetisch Lichaamswerk
Ook bij energetisch lichaamswerk is het contact met het lichaam de manier om in contact te komen met de eigen energie en om het bewustzijn te verruimen. Onder energetisch lichaamswerk wordt het verhelpen van blokkades in je energiesysteem verstaan. Als het energiesysteem blokkades kent, stroomt de energie niet goed door. Wanneer er een betere doorstroming is, is het energiesysteem gezonder en het lichaam dus ook. Daarnaast is het zo dat hoe hoger de trillingsfrequentie is, hoe meer de energie verbonden is met universele intelligentie en hoe meer informatie de energie bevat. ‘Gronding’ is een wezenlijk begrip binnen energetisch lichaamswerk; hoe meer iemand de verbinding heeft met zijn lichaam en lichaamsbewustzijn hoe meer het mogelijk is het bewustzijn te verruimen. Door het bewustzijn te verruimen, kan stagnatie, zoals emotionele en mentale stilstand, weer in beweging komen. Hoe hoger de trilling, hoe meer stroming en hoe groter de mogelijkheden om eenheid en harmonie te ervaren en te creëren.

Werken met systeemenergie
Door te werken met systeemenergie leer je mensen en hun functioneren te zien in een brede context, want iedereen maakt deel uit van een groter systeem (organisatie, familie, land). Elk systeem kent een eigen dynamiek waarin mensen gesteund of gevangen worden. Een systeemdynamiek die eerst ondersteunend was kan op een bepaald moment ook belemmerend gaan werken. Mensen weten vaak niet op welke manier ze een “ongezond systeem” in stand houden of wat de invloed van het systeem op hun leven is. In het werken met systeemenergie krijg je inzichten in de basisprincipes en uitgangspunten van gezonde en ongezonde familie- en organisatiesystemen. Je leert dit toe te passen in individuele begeleiding.

Praktijkvoering
Je krijgt tips over praktijkvoering en het werven van cliënten. De docenten hebben zelf veel praktijkervaring waaruit ze kunnen putten.

Module 4:
traumatherapie
basics

 • gesprekstechnieken
 • gronding
 • lichaamsbewustzijn
 • lichaamshouding
 • traumaregulatie
 • lichaamsgerichte trauma
 • ademgerichte coaching
 • ethiek

Module 4: Traumacoaching Basics

Je leert in de opleiding de krachtigste technieken die de laatste decennia ontwikkeld zijn op het gebied van psychotrauma. Daarnaast word je geschoold in de verschillende fasen van een begeleidingsproces. Aan het eind van deze opleiding kun je op een zorgvuldige manier cliënten begeleiden.

Ontwikkelingspsychologie en afweersystemen
Je doet kennis en ervaring op over de verschillende ontwikkelingsfases van de mens, hoe een gezonde ontwikkeling verloopt en wat de impact is wanneer deze ontwikkeling verstoord raakt. Onvermijdelijk gebeuren er in ieders leven zaken die deze ‘normale ontwikkeling’ verstoren. Om te overleven moeten we ons aanpassen en ontwikkelen we afweersystemen. We besteden tijdens de opleiding ruimschoots aandacht aan de afweersystemen en hoe deze samenhangen met het lichaam en spierpantsering. Ook besteden we aandacht aan de invloed van ontwikkeling en eventuele verstoring daarvan en het daardoor ontstane patroon van omgaan met traumatische ervaringen.

Lichaamsgerichte coachingsvormen
Bij lichaamsgerichte vormen van coaching richten we ons op het verbinden van het hoofd met het hart en het doorstromen en deblokkeren van energie in het lichaam. Daardoor ontstaat bij de cliënt nieuwe (innerlijke) kracht, vitaliteit, spontaniteit en lichaamsbewustzijn. De cliënt komt op deze manier in contact met zijn eigen innerlijke kracht, behoeften, gevoelens en wensen en is beter in staat deze in de wereld neer te zetten.

Bij lichaamsgerichte coaching leren cliënten dat de sleutel tot verandering en transformatie zit in de combinatie van authentiek voelen en denken. Cognitie op zichzelf is vaak onvoldoende als er zich op een diepere laag belemmerende gevoelens bevinden. Lichaamsgerichte coaching gaat uit van de wijsheid van het lichaam. Wanneer de cliënt weer contact krijgt met zijn eigen lichaamswijsheid en daarnaar leert luisteren, ontstaat er een nieuw innerlijk kompas voor het leven en meer levensenergie.

Een traumacoach is in staat dit proces te begeleiden en kan zijn eigen lichaamsbewustzijn inzetten als middel in de begeleiding. In de opleiding leer je een aantal effectieve lichaamsgerichte technieken die erop gericht zijn verdrongen gevoelens te uiten en mensen te helpen zich beter in hun lichaam thuis te voelen. Tevens is lichaamswerk belangrijk om te ‘gronden’ en in het hier-en-nu te zijn. Veel emoties worden pas écht verwerkt als het lichaam bij de coaching wordt betrokken. Bovendien versnelt en versterkt de combinatie van regressie-, adem- en lichaams­werk het therapeutische proces aanzienlijk. Overige lichaamsgerichte onderwerpen zijn: non-verbale communicatie, bodyreading, houdingsaspecten in coaching, muziek en beweging, ontwikkeling van lichaamsbewustzijn, interpretatie van lichaamshouding en energetisch lichaamswerk.

Psychotrauma
Veel psychische problemen zijn het gevolg van onverwerkte trauma’s in het verleden. Overstromingen, orkanen en aardbevingen zijn natuurrampen die jaarlijks honderdduizenden mensen in de wereld treffen. Veel groter nog is het lijden veroorzaakt door menselijk geweld in oorlogen, op straat en door gezinsleden thuis. De laatste decennia is duidelijk geworden hoe belastend dergelijke gebeur­tenissen kunnen zijn wanneer zij niet goed zijn verwerkt: een psychotrauma is het gevolg. Hoewel de symptomen van een psychotrauma al in de 19e eeuw bekend waren, werd pas in 1980 de diagnose ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS) officieel erkend als psychiatrische stoornis. Dit leidde tot een grote toename van wetenschappelijk onderzoek en tal van nieuwe inzichten. Toch is er vaak onvoldoende behandeling door onbegrip en onbekendheid. Artsen schreven tot voor kort meestal alleen medicijnen voor; effectieve begeleidingsvormen waren relatief onbekend. Hierdoor ervaren mensen met PTSS nog steeds ernstige problemen, thuis en op het werk. De symptomen zijn angsten, herbelevingen, gedragsstoornissen en fysieke klachten, die regelmatig leiden tot depressie en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Je leert tijdens de opleiding een groot aantal technieken om het verwerkingsproces te begeleiden. Verschillende soorten trauma’s worden behandeld en je leert wanneer je welke techniek gebruikt. Daarnaast word je geschoold in de verschillende fasen die er zijn in een begeleidingsproces, zodat je aan het eind van deze opleiding in staat bent op een zorgvuldige manier cliënten met trauma’s te begeleiden.

Adem- en lichaamswerk bij traumaverwerking
Trauma’s laten hun sporen na in onze geest, maar ook in het lichaam door verkrampte spieren en een ontregeling van het zenuwstelsel, met allerlei psychosomatische klachten als gevolg. De lesdagen in deze module richten zich op het leren vrijmaken van traumatische ervaringen uit het lichaam en het begeleiden van de fysieke, mentale en emotionele processen die daarmee samenhangen. De eerder geleerde methodes van adem- en lichaamswerk worden verder verdiept en verfijnd, zodat je ze zorgvuldig kunt inzetten bij de verwerking van trauma’s.

Lichaamsgerichte traumabehandeling
Je leert enkele onderdelen van lichaamsgerichte traumabehandeling, een methode waarbij de aandacht wordt gericht op lichamelijke sensaties die door onverwerkte trauma’s worden veroorzaakt. Deze werkwijze is gebaseerd op de manier waarop wilde dieren met levensbedreigende situaties omgaan. Volgens lichaamsgerichte traumabehandeling zijn posttraumatische stresssymptomen (PTSS) het gevolg van de ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Door de lichaamsgerichte werkwijze van deze methode kan het zenuwstelsel weer op de juiste manier gaan functioneren. Daarbij hoeft de cliënt niet intens het trauma te herbeleven noch hoeft hij het voortdurend na te vertellen. Lichaamsgerichte traumabehandeling stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Theorie over trauma, typen trauma's, PTSS en traumabegeleiding
In deze opleiding bieden we je een kader om naar trauma te kijken en op een goede manier te kunnen begeleiden. Naast de diverse begeleidingsmethodes is het belangrijk om kennis en ervaring op te doen met betrekking tot verschillende traumatypen, de kenmerken van PTSS, behandelfases en methodisch werken en de samenwerking met andere disciplines.

Binnen de lesdagen wordt stilgestaan bij verschillende toepassingsgebieden die te maken hebben met trauma, zoals angstklachten, depressieve klachten, verslavingsklachten, zingevingsproblematiek en rouwverwerking.

Je kunt stellen dat je bij een traumatische ervaring een psychische wond en soms ook een lichamelijke wond oploopt. Deze ervaringen krijgen zelden de aandacht die ze nodig hebben. We zijn geneigd pijn te verdringen, waardoor deze zich kan gaan uiten in spanningen en geestelijke of lichamelijke klachten.

Traumacoaching is een ondersteuning bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Traumatische ervaringen hebben invloed op de manier waarop we denken, de vrijheid van ons handelen, de rust onder onze emoties maar ook op ons fysiek functioneren. Traumacoaching werkt daarom vanuit een psychosomatische en systemische invalshoek zodat trauma ook echt opgelost kan worden. Hierdoor neemt de innerlijke kracht, vitaliteit en geluksbeleving toe en kunnen kwaliteiten en talenten weer geleefd worden.

Traumacoaching biedt uitkomst bij het oplossen van problemen die hun oorsprong hebben in een of meerdere traumatische ervaringen in het recente of verre verleden, bijvoorbeeld:

 • angstklachten
 • chronische stress
 • burn-out
 • ernstige onzekerheid
 • moeizame rouwprocessen
 • zingevingsproblematiek
 • overgevoeligheid
 • verslavingen
 • psychosomatische klachten
 • seksuele problemen
 • depressiviteit
 • steeds terugkerende relatieproblemen
 • posttraumatische stressstoornissen

Optioneel: twee lesdagen Psychopathologie
Om in aanmerking te komen voor de SNRO-accreditatie, dien je naast het volgen van de opleiding Traumacoaching onderstaande twee lesdagen te volgen, plus  een cursus Psychosociale basiskennis volgens de Plato-norm. Deze twee lesdagen psychopathologie zijn theoriedagen waarbij naast een theoretische basis vooral de praktische toepassing van de theorie wordt belicht. De impact op het werken met trauma wordt behandeld en ook casuïstiekvragen kunnen daarin aan bod komen.

Dag 1: Depressieve- en bipolaire stemmingsstoornissen, Angststoornissen, Psychosomatische stoornissen
Dag 2: Trauma- en stressgerelateerde stoornissen,  Dissociatieve stoornissen, Voedings- en eetstoornissen

Let op: deze twee lesdagen zijn optioneel, je mag dus zelf kiezen of je ze wilt volgen. Aan deze twee lesdagen zitten extra kosten verbonden, zie daarvoor de studiekosten.

Module 5:
 regressietechnieken

 • regressietherapie
 • ademcoaching
 • bodydrumrelease
 • traumaverwerking
 • lichamelijke afweersystemen
 • innerlijk kind werk
 • lichaamsbrug

MODULE 5: Regressietechnieken

Regressie en innerlijk kind werk
In de opleiding leer je diverse regressietechnieken. De trauma's die we meemaken vinden vaak hun oorsprong in het verleden. Je leert cliënten terug te brengen naar de jeugd, kindertijd en babytijd en, als dat aansluit bij iemands hulpvraag, nog verder terug. Dit kan verhelderende inzichten geven en blokkades opheffen. Verder leer je hoe rolpatronen, die vroeger zijn aangeleerd, doorwerken in het hier-en-nu. Ook wordt aandacht besteed aan de effecten die regressie heeft op cliënten. Zo kunnen er tijdens regressie intense emoties vrijkomen. Dit betekent dat er in de opleiding veel aandacht is voor goede procesbegeleiding en een zorgvuldig gebruik van technieken. De docenten demonstreren vele technieken en je oefent er regelmatig mee onder begeleiding.

Ademcoaching
Net als ons lichaam is onze adem sterk verbonden met onze gevoelswereld en ons welbevinden. In de loop van ons leven ontwikkelen we meestal onbewust een adempatroon waarmee we onze gevoelens en emoties beheersen. Door dit overmatig te doen, gaan we bijvoorbeeld te oppervlakkig ademen en zijn we niet meer goed in staat ontspannen en diep te ademen. Of we ervaren een lichamelijke beklemming wanneer we diep proberen te ademen. Van dergelijke mechanismen zijn we ons meestal niet bewust, maar de effecten ervan zijn wel merkbaar in ons dagelijks leven. Onderdrukte gevoelens leiden bijvoorbeeld tot lichamelijke klachten, gevoelens van ontevredenheid, gebrek aan energie en tot angsten en spanningen, waardoor we niet kunnen functioneren zoals we willen. We ervaren daardoor een vervlakking van ons gevoel. Door ademcoaching kunnen we ons bewust worden van dat adempatroon en het leren doorbreken. Er komt op deze manier ruimte om dieper te voelen en te ervaren. Ook komt er ruimte om te ervaren dat we anders kunnen reageren. De ontspannen en vrijere ademhaling leert ons dat we ontspannen en vrij kunnen leven.

Bewuste ademhaling is de manier om lichaam en geest te verbinden. Door het gebruik van speciale ademtechnieken kunnen emotionele blokkades, onverwerkte trauma’s en chronische spierspanningen opgelost worden. Omdat ademcoaching sterk transformerend werkt en vaak antwoord geeft op fundamentele levensvragen, besteden we hier ruimschoots aandacht aan.

Bilaterale stimulatie (BodyDrumRelease)
Bilaterale stimulatie of BodyDrumRelease is een effectieve methode van traumaverwerking, waarbij de linker- en rechterhersenhelft afwisselend gestimuleerd worden door bijvoorbeeld de ogen heen en weer te bewegen of te trommelen op de linker- en rechterkant van het lichaam. Daardoor gaan er veel zenuwprikkels heen en weer tussen de beide hersenhelften. Het effect daarvan is te vergelijken met de bilaterale activiteit van de REM-fase (Rapid Eye Movements) tijdens het dromen, waarin de ogen heel snel heen en weer bewegen. De REM-slaap is voor iedereen nodig om spanningen te verwerken en deze een plekje te geven in de hersenen. Bilaterale stimulatie bootst de REM-fase na: de cliënt is, net als tijdens het dromen, bezig met het verwerken en integreren van stressvolle herinneringen doordat beide hersenhelften worden gestimuleerd. Je leert tijdens de opleiding verschillende vormen van bilaterale stimulatie en hoe je deze combineert met andere vormen van traumaverwerking.

Module 6: Methodieken & toepassingsgebieden

 • lichaamsgerichte traumabegeleiding
 • supervisie
 • verlies en rouw
 • outdoorcoaching
 • werken met rituelen
 • systemische traumabegeleiding
 • methodish werken
 • afronding en diplomering

MODULE 6: METHODIEKEN & TOEPASSINGSGEBIEDEN

Outdoorcoaching en verwerkingsrituelen
Door naar buiten te gaan, wordt een extra dimensie toegevoegd aan het proces van coaching. Zowel de coach als de cliënt worden geïnspireerd door de grote variëteit van de natuur, die uitermate geschikt is om symbool te staan voor de mentale of emotionele processen van de cliënt. Wandelen brengt zowel lichaam als geest in beweging. Bovendien werkt de natuur ontspannend voor lichaam en geest, hetgeen sterk bijdraagt aan het krijgen van diepe inzichten en gevoelsbelevingen. Er wordt vooral aandacht besteed aan verwerkingsrituelen in de natuur. We gaan naar mooie natuurgebieden rond Amersfoort of op de Veluwe.

Systemisch werk en traumaopstellingen
Bij intense trauma's wordt de psyche vaak in verschillende delen opgesplitst, zoals een getraumatiseerd deel, een overlevingsdeel en een gezond deel. Het systeem van traumaopstellingen is een vorm van groepstherapie, waarbij de opgesplitste delen van de cliënt worden opgesteld door andere groepsleden in een soort rollenspel. De cliënt observeert deze opstelling en participeert er vaak in. Daardoor ontstaan er belangrijke inzichten en kunnen de opgesplitste delen weer met elkaar worden geïntegreerd.
Traumaopstellingen worden ook toegepast door onverwerkte trauma's van ouders of voorouders op te stellen, die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

Module 7:
Hechting- en ontwikkelingstrauma

 • kennismaking
 • hechtingsstijlen vroegkinderlijk trauma
 • ontwikkelingstrauma en hechtingsproblematiek 1
 • systemisch werk
 • supervisie en intervisie

Module 7: Hechting- en ontwikkeltrauma's

Je kunt stellen dat iemand bij een traumatische ervaring een psychische wond maar vaak ook een lichamelijke wond oploopt. Deze ervaringen krijgen zelden de aandacht die ze nodig hebben. We zijn geneigd pijn te verdringen, waardoor deze zich kan gaan uiten in spanningen en geestelijke of lichamelijke klachten.

Traumatische ervaringen hebben invloed op de manier waarop we denken, de vrijheid van ons handelen, de rust onder onze emoties maar ook op ons fysiek functioneren. Traumatherapie werkt daarom vanuit een psychosomatische en systemische invalshoek zodat trauma ook echt opgelost kan worden. Hierdoor neemt de innerlijke kracht, vitaliteit en geluksbeleving toe en kunnen kwaliteiten en talenten weer geleefd worden.

Traumatherapie biedt uitkomst bij het oplossen van problemen die hun oorsprong hebben in één of meerdere traumatische ervaringen in het recente of verre verleden, bijvoorbeeld:

 • angstklachten
 • chronische stress
 • burn-out
 • ernstige onzekerheid
 • moeizame rouwprocessen
 • zingevingsproblematiek
 • overgevoeligheid
 • verslavingen
 • psychosomatische klachten
 • seksuele problemen
 • depressiviteit
 • steeds terugkerende relatieproblemen
 • posttraumatische stressstoornissen

Traumatherapie versus traumacoaching
Traumacoaching is een onderdeel van traumatherapie. Traumatherapeuten onderscheiden zich van traumacoaches doordat:

 • zij zich verder hebben ontwikkeld op het gebied van professionalisering;
 • zij nog meer praktijkervaring hebben op het gebied van traumabegeleiding;
 • zij goed in staat zijn ook met diepere trauma's te werken zodat ze daarmee een belangrijke kracht zijn in het veld van traumabegeleiding;
 • zij nog beter in staat zijn te onderbouwen wat zij doen;
 • zij meer inzicht en visie hebben op hun behandeling en aanpak;
 • zij nog beter in een multidisciplinair samenwerkingsverband kunnen werken en daarin een eigen plek hebben. 

Hechtingsstijlen en vroegkinderlijk trauma

Je leert therapeutisch te werken met hechtings- en ontwikkelingstrauma, onder andere pre- en perinataal trauma en hechtingsproblematiek. Je doet kennis en ervaring op over de impact van trauma in de jeugd of kindertijd op iemands leven en de manier waarop dit door kan werken op lichaam en geest. Daarbij leer je ook hoe hechtings- en ontwikkelingstrauma door kan werken in het contact dat iemand met zichzelf heeft, maar ook in de mogelijkheid tot verbinden met anderen. Je leert herkennen wanneer het om dit soort trauma gaat, wanneer het geïndiceerd is om hiermee te werken. Tevens leer je methodes om dit op een veilige manier te doen.

Module 8:
Regressietechnieken & deelpersoonlijkheden

 • regressietherapie 2
 • bodydrumrelease 2
 • voice dialogue
 • werken met deelpersoonlijkheden
 • supervisie en intervisie

Module 8: Regressie en deelpersoonlijkheden 

Tijdens deze lesdagen doe je verdere ervaring op in het werken met regressietherapie. Je leert meerdere brugtechnieken om cliënten te helpen oude trauma’s te herbeleven, zodat ze kunnen worden verwerkt. Ook wordt de methode van BodyDrumRelease verder uitgewerkt en verdiept bij het verwerken van trauma’s. Je leert met name hoe je deze methode kunt combineren met regressietherapie. 
Je doet daarnaast kennis en ervaring op in het werken met deelpersoonlijkheden. Dit is een methode die veel duidelijkheid geeft over het verschijnsel dissociatie, dat vaak na trauma’s optreedt. Je leert via deze methode om weer een gezonde eenheid en balans te laten ontstaan in de persoonlijkheid van cliënten met een posttraumatische stressstoornis. 

Module 9:
werken met shocktrauma

 • vormen shocktrauma
 • falende fysieke bescherming
 • aanval waarbij geen ontsnapping mogelijk is
 • high impact
 • supervisie en intervisie

Module 9: Therapeutisch werken met shocktrauma

Tijdens deze lesdagen gaan we dieper in op traumatische ervaringen. We behandelen de belangrijkste shocktrauma’s en het specifieke van benadering van de diverse categorieën. Je leert deze vormen van trauma te behandelen vanuit een lichaamsgerichte en professionele benadering. Shocktrauma’s zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

 1. De eerste categorie is  die waarbij het systeem in algehele activering ineens moest opgeven. Hieronder vallen trauma’s die te maken hebben met verdoving, hoge koorts,  ademnood, stikken, verdrinken
 2. De volgende categorie heeft te maken met trauma waarbij het lichaam niet in staat was om zichzelf te beschermen tegen fysiek letsel. Bij deze categorie krijgen we te maken met vallen van hoogte, opgelopen hoofd-/hersenletsel  en ongelukken met motorvoertuigen
 3. Bij de derde categorie gaat het over grensoverschrijding waarbij het slachtoffer niet kon ontsnappen. Dit gaat over de volgende trauma’s: aanvallen door dieren,  geblokkeerde vluchtweg of vastgehouden worden, verkrachting en seksueel misbruik.

ExamenModule

 • schriftelijk examen
 • praktijkexamen
 • scriptie
 • presentatie
 • supervisie
 • intervisie
 • leertherapie

Examenmodule

Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

DE VERSCHILLENDE MODULES HEBBEN ALLEMAAL HUN EIGEN EXAMENOPDRACHTEN.

IN DE EXAMENOPDRACHTEN WORDT NAAST VERMOGEN TOT ZELFREFLECTIE PROFESSIONELE UITVOERING EN BESCHRIJVING VAN BEGELEIDINGSTRAJECTEN GETOETST. AFHANKELIJK VAN DE MODULE WORDEN DAAR SPECIFIEKE EISEN AAN GEKOPPELD.

VOOR MEER INFORMATIE HIEROVER WILLEN WE JE VERWIJZEN NAAR DE DIVERSE MODULES (HET STUKJE OVER BETALING ZOU IK ONDERAAN EN NIET BOVENAAN ZETTEN)

De Examenmodule kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zijn kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).

Aan het eind van de opleiding geef je een eindpresentatie en schrijf je een paper waarin kennis, inzicht en toepassing samenkomen. Om in aanmerking te komen voor een diploma dien je dit examen en de praktijkopdrachten met een voldoende afgerond te hebben. Herkansing is mogelijk.

Supervisie
Tijdens de supervisiedagen wordt casuïstiek behandeld die de student inbrengt vanuit zijn eigen praktijk. Daarnaast is er op deze dagen aandacht voor: overdracht/tegenoverdracht, de therapeutische houding en vaardigheden, de therapeutische praktijk.

Je schrijft hiervoor zowel casuïstiekverslagen als reflectieverslagen.

Paper
Tijdens de opleiding schrijf je een paper. Hierin behandel je een onderwerp dat relevant is binnen traumatherapie: je geeft een theoretisch kader maar laat ook zien hoe je je inzichten hebt toegepast in het werken met cliënten. De vanuit de opleiding aangeboden kennis, ervaring en methodieken zijn hierbij de leidraad. Meer informatie hierover vind je in de studieopdrachten.

Eindpresentatie
Ter afsluiting van de opleiding geef je een eindpresentatie. Het uitgangspunt van deze presentatie is het onderwerp dat je in de paper behandeld hebt en hoe je daar in de praktijk mee gewerkt hebt. Het doel van de presentatie is om in een intercollegiaal verband in staat te zijn jouw manier van werken en jouw visie duidelijk te maken. De presentatie wordt beoordeeld door een docent, supervisor en/of mentor.

Diplomering
Als je aan alle opdrachten hebt voldaan en je eindpresentatie met een voldoende is beoordeeld, ontvang je je diploma ‘Traumatherapeut’ met daarop een KTNO-code. Indien je ook de dagen psychopathologie en een erkende scholing psychosociale basiskennis volgens de Plato-norm hebt gevolgd, ontvang je op je diploma ook het SNRO-keurmerk.

De belangrijkste onderwerpen die je leert zijn:

 • Herkennen van stress en burnoutverschijnselen en inzicht opdoen in de patronen die hebben geleid tot stress en burnoutklachten
 • Herkennen van onderliggend trauma bij stress en burnout en professioneel en afgestemd kunnen begeleiden naar verwerking daarvan
 • Aanleren van allerlei holistische methodes en technieken zoals regressie, lichaamsgerichte traumaverwerking, systemisch werk, ademwerk. Afgestemd op de client en zijn hulpvraag kunnen bepalen welke methode het beste past en hier professioneel mee kunnen werken
 • Methodisch werken w.o. het voeren van een intakegesprek, een afgestemde opbouw en aanpak en afronding van een behandeltraject, samenwerking met andere disciplines
 • Herkennen van en kunnen werken met overdracht en tegenoverdracht fenomenen
 • herkennen van posttraumatische stressstoornissen
 • basiskennis psychopathologie in relatie tot psychotrauma; deze lesdagen zijn verplicht voor de accreditatie van het SNRO
 • specifieke communicatievaardigheden gericht op traumaverwerking
 • omgaan met rouw en verlies
 • toepassing van de volgende essentiële methoden en technieken: 
  – regressie naar de oorsprong van trauma’s
  – ademcoaching voor diepgaande verwerkingsprocessen
  – bilaterale stimulatie (bodydrumrelease) voor integrale neuronale verwerking
  – lichaamsgerichte traumaverwerking
  – systemische traumabegeleiding
 • daarnaast leer je de bovengenoemde methoden en technieken met elkaar te combineren en wanneer je ze gebruikt;
 • tussendoor is er supervisie door de docenten van de opleiding.

Tijdens het verloop van de hele opleiding werk je tevens aan je persoonlijke groei in relatie tot eventuele eigen onverwerkte trauma’s. Daardoor kun je de beleveniswereld van cliënten beter begrijpen.

Een holistisch therapeut kan met allerlei klachten werken, mits er geen sprake is van ernstige psychiatrische klachten of persoonlijkheidsstoornissen. Deze vorm van therapie kan parttime of fulltime worden beoefend, in een privépraktijk of in samenwerking met andere coaches en therapeuten. Het kan bovendien gecombineerd worden met vele beroepen in de psychosociale en paramedische sector, in het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook in coachings- en trainingsbureaus is vaak behoefte aan deskundigen op het gebied van psychotrauma.

Soms vergoeden werkgevers consulten bij een therapeut als een werknemer in de organisatie een traumatische ervaring heeft gehad. 

Accreditaties

Alle opleidingen en modules waaruit het traject Holistische Therapie is opgebouwd, zijn geaccrediteerd door verschillende instituten. 

 • Communicatie module (uit Coaching Basics) – geaccrediteerd door KTNO
 • Lichaamsgerichte coaching – geaccrediteerd door KTNO
 • Traumatherapie Basics – geaccrediteerd door SNRO & KTNO
 • Traumatherapie Advanced – geaccrediteerd door SNRO & KTNO
 • Psychopathologie – geaccrediteerd door SNRO

Daardoor kun je lid worden van diverse beroepsverenigingen. De opleiding is vrijgesteld voor BTW dankzij registratie bij CRKBO.

        Logo CRKBO 

zorgverzekeraars

Omdat de opleiding door deze accreditatie instituten is geaccrediteerd, kun je je (afhankelijk van je vooropleiding) aansluiten bij diverse beroepsverenigingen. Dit lidmaatschap kan ertoe leiden dat je consulten (gedeeltelijk) door zorgverzekeraars worden vergoed, indien je cliënten aanvullend verzekerd zijn. Het is dan wel noodzakelijk dat je een door het rijk erkende HBO vooropleiding hebt gevolgd in een relevante richting + een cursus Psychosociale Basiskennis hebt gedaan volgens de Plato-norm die geaccrediteerd is door CPION of SNRO.

Overzicht

Het traject

 • dit traject bestaat uit 4 sub-opleidingen
 • Je schrijft je in per sub-opleiding of voor hele traject
 • Je betaalt in maandelijkse termijnen
 • excl. 3 examenmodules.
 • exclusief boeken
 • het laatste examen is gratis.

Je schrijft je in per sub-opleiding

Je volgt de opleiding gefaseerd per sub-opleiding. Schrijf je eerst in voor de module ‘communicatie’ en vermeld bij het veld opmerkingen dat je interesse hebt in de opleiding Holistische therapie. De module communicatie is de eerste helft van onze opleiding Coaching Basics. Stuur ons een mailtje en wij nemen contact met je op om je verdere studietraject te bespreken.

Bijkomende kosten:

tijdsinvestering

Tijdsinvestering


Uren per week

Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

Lesdagen

Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Oefengroepjes

Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Studiemateriaal

Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids. De reader van de opleiding kun je downloaden van onze studentenpagina. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staat.

Les gemist?

Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

Uitstel, samenvoeging, annulering

In sommige gevallen wordt een opleiding uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt (bij uitzondering) een opleiding geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

wat krijg je?

Tijdens de opleiding Holistische Therapie zit je geregeld bij andere groepen omdat de opleiding volledig modulair is opgebouwd. Daardoor ontstaat er voortdurend een frisse nieuwe groepsdynamiek die het leerproces bevordert. Tevens ontstaat er veel variëteit doordat je steeds met andere mensen  technieken en methoden oefent.

CRKBOVoor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

Introductiedag

Het Atma Instituut vindt het belangrijk dat je een opleiding kiest die goed bij jou past. Om een goed beeld te krijgen van onze opleidingen en docenten, ontvang je uitgebreide informatie en demonstraties. 

Intakegesprek
Tijdens die dag is er tevens gelegenheid tot een intakegesprek met een van onze mentoren of docenten. We bespreken dan je vooropleidingen en of je in aanmerking komt voor vrijstellingen.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn naar een introductiedag te komen, dan kan het intakegesprek ook telefonisch of online. Je kunt je opgeven voor zowel de introductiedag als het intakegesprek op de pagina van onze introductiedagen.

Scroll naar boven