Coaching basics

Tijdens onze Coaching Basics Opleiding leer je alles om een professionele coach te worden. Je leert krachtige communicatie vaardigheden en je krijgt een gedegen coaching training van onze deskundige docenten met die een grote hoeveelheid praktijkervaring hebben. Bovendien werk je aan je eigen persoonlijke ontwikkeling.

heb jij talent voor coaching?

Gaan vrienden, collega’s of wildvreemde mensen bij jou in een mum van tijd over zichzelf praten? Kun je goed luisteren en kom je betrouwbaar over? Voelen mensen zich veilig bij jou en willen ze alles met je delen? Zelfs de meest persoonlijke dingen? Dan heb jij hoogstwaarschijnlijk veel talent voor coaching! 

We krijgen bij Atma veel studenten die theoretisch zijn opgeleid, echter missen ze vaak de praktische vaardigheden om hun kennis handen en voeten te geven. Tijdens deze coaching opleiding leg je de basis voor het vak van coaching. Je leert in een gedegen coaching training alle belangrijke tools om effectief in de praktijk te kunnen werken.

Praktische informatie

Als afgestudeerde coach kun je je toekomstige cliënten begeleiden met:

1. effectieve communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken
2. het opzetten van een geschikt coachingstraject 
3. het verhogen van hun zelfvertrouwen en authenticiteit
4. het overwinnen van faalangst
5. het versteken van de assertiviteit 
6. het beter hanteren van stress en het bevorderen van een betere levensbalans 
7. emotiemanagement
 
Verder besteden wij veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, omdat het succes van coaching daar sterk mee samenhangt.

De opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 1. Mensen die zich willen oriënteren op het vak van coaching om te kijken of dit een geschikt beroep voor ze is. 
 2. Mensen die een eigen praktijk willen starten in coaching. 
 3. Professionals die effectieve coachingsvaardigheden willen toevoegen aan hun werk in het bedrijfsleven, de zorg of het onderwijs.
 4. Mensen die de basisvaardigheden van coaching willen leren om te kunnen doorstromen naar de opleidingen Life Coaching of Stress- & Vitaliteitscoaching.
 5. De opleiding Coaching Basics is de eerste plaats bedoeld voor mensen die coachingsvaardigheden willen leren. De opleiding staat echter ook open voor mensen die voornamelijk willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en beter willen leren communiceren met andere mensen in het algemeen. 

Deze opleiding behoort tot de categorie LifeDesign, waar ook onze opleidingen LifeCoaching en Stress- & Vitaliteitscoaching toe behoren.

LifeDesign betekent dat je op een pro-actieve manier je eigen leven vormgeeft. In de psychologie is aangetoond dat pro-actieve mensen gelukkiger en succesvoller zijn dan reactieve mensen. Mensen die actief hun eigen leven vormgeven zijn gelukkiger dan afwachtende mensen die het leven passief op zich af laten komen. Uiteraard zijn er allerlei gebeurtenissen die wij niet in de hand hebben, zoals ongelukken, grote maatschappelijke veranderingen of natuurrampen. Maar pro-actieve mensen gaan oplossingsgericht met problemen om. Zij zien deze als uitdagingen voor persoonlijke groei. Daardoor voelen zij zich sterk en gelukkig. Pro-actieve mensen durven hun eigen keuzes te maken. Zij kiezen voor hun eigen levenspad. Zij maken hun eigen LifeDesign. 

overzicht opleiding

Module 1:  Communicatie

 • gesprekstechnieken
 • actiewiel
 • outdoor coaching basics
 • nonverbale
 • communicatie
 • grenzen
 • lichamelijk contact
 • intakegesprek
 • het coachingstraject

Module 2: Coaching Tools

 • levensloop psychologie
 • visualisatie technieken
 • emotiemanagement 
 • adem- en lichaamswerk
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen en faalangst
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie

Module 1 – Communicatie vaardigheden

 

Communicatie vaardigheden
Het succes van coaching is sterk afhankelijk van een goede communicatie en verstandhouding tussen de coach en de cliënt. De cliënt kan alleen tot diepe inzichten en veranderingen komen als hij de coach volledig vertrouwt. In deze coaching opleiding komen de belangrijkste gesprekstechnieken aan de orde die in de wereld van coaching en counseling zijn ontwikkeld.

Het actiewiel
Het actiewiel is een uniek coachingsmodel, ontwikkeld door Peter Krijger, de oprichter van het Atma Instituut. Het bestaat uit de vragen: Hoe gaat het? Wat wil je? Wat kun je? Wat besluit je? Je leert dit model te gebruiken bij allerlei coaching situaties. Daardoor wordt het zelfinzicht en de besluitvaardigheid van je cliënt aanzienlijk verhoogd.

Het coachingstraject
Je leert hoe je een intake gesprek voert, coachingsdoelen bepaalt, de juiste coachingsattitude ontwikkelt, omgaat met weerstand, overdracht en tegenoverdracht hanteert en het traject afrondt. Je krijgt een gedegen coaching training over al deze onderwerpen en de bijbehorende communicatie vaardigheden.

Module 2: Coaching Tools

Visualisatie
Je leert tijdens deze coaching opleiding een aantal bijzondere visualisatietechnieken die een verdieping en verruiming in het bewustzijn scheppen. Door visualisaties gaat de cliënt voorbij aan het rationele denken. Daardoor krijgt de cliënt meer contact met zijn gevoel, wordt de creativiteit en intuïtie gestimuleerd en ontstaan er diepere inzichten dan wanneer er alleen gepraat wordt. Er komen speciale communicatie vaardigheden aan de orde om effectief visualisaties te doen.

Levensloop
Voor iedere coach is het belangrijk dat hij inzicht heeft in levensloop psychologie en de persoonlijke ontwikkeling die de mens in zijn leven doormaakt. Je leert een aantal effectieve coachingtools waarmee je de cliënt begeleidt tijdens verschillende levensloop fasen, zoals werken met autobiografie, visualisaties en de levensloop wandeling.

Stressmanagement
Tijdens deze coaching opleiding leer je hoe je cliënten meer inzicht laat krijgen waarom ze teveel stress hebben. Daarnaast leer je enkele ontspanningstechnieken en hoe cliënten hun leven meer in balans kunnen brengen.

Omgaan met emoties
Een van de specifieke kenmerken van deze Atma coaching opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan gevoel en emoties. Alleen praten over problemen lost meestal niet genoeg op. Het coachingsproces wordt aanzienlijk versneld en verdiept door cliënten meer bij hun gevoel te laten komen. Dat gaat het beste door het lichaam en de ademhaling erbij te betrekken. Je wordt daarbij tevens geschoold in de bijbehorende communicatie vaardigheden.

Zelfvertrouwen
Gebrek aan zelfvertrouwen is een probleem waar vrijwel iedereen in meer of mindere mate aan lijdt. De meeste persoonlijke problemen komen voort uit onzekerheid en een negatief zelfbeeld. Daarom besteden we in deze coaching opleiding veel aandacht aan vaardigheden die het zelfvertrouwen verhogen. Zoals ontwikkeling van een positief zelfbeeld, authenticiteit, rationeel emotieve training (RET), omgaan met kritiek, belemmerende gedachten, herkennen van zelfkritiek, assertiviteit en overlevingsstrategieën.

Persoonlijke ontwikkeling
Goed (coachings)gereedschap is het halve werk. De andere helft is de persoonlijkheid van de coach. Het gaat namelijk niet alleen om het toepassen van technieken en methoden in de begeleiding van cliënten. De persoonlijke ontwikkeling van de coach is net zo belangrijk. Hoe meer de coach gewerkt heeft aan de eigen ontwikkeling, hoe vollediger hij zijn cliënten kan helpen. Tijdens coaching training van de opleidingen besteden we hier ruimschoots aandacht aan. Daarnaast schrijf je een verslag over je ontwikkeling en praat je er regelmatig over met je medestudenten.

Oefenen en supervisie
We oefenen met technieken waarbij je enerzijds aan je persoonlijke otwikkeling werkt en anderzijds vertrouwd raakt met het beoefenen van coaching. We moedigen je aan de technieken en methoden zoveel mogelijk te oefenen met medestudenten in oefengroepen. Ook krijg je verschillende keren supervisie in deze coaching training. Er is dan een supervisor aanwezig bij een sessie waarin een student een medestudent coacht of een cliënt die voor deze gelegenheid is gevraagd. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe je je ontwikkelt in voortgangsgesprekken. Je neemt dan je leerproces door met één van de docenten of supervisors.

Accreditaties

Na het volgen van de opleiding Coaching Basics ontvang je een Atma-certificaat. Met dit certificaat krijg je toegang tot één van onze andere opleidingen, zie hieronder onze aanbevolen vervolgopleidingen. Al onze opleidingen en bijscholingen zijn geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Alle opleidingen van het Atma Instituut zijn vrijgesteld van BTW dankzij onze registratie bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).  

investering

Noordwijk

€ 3.599,-

Je kunt ook in 6 termijnen je studiegeld voldoen. 
Dan investeer je 8% extra.

Daarvoor bieden wij:

 • 12 inspirerende trainingsdagen
 • Extra luxe accommodatie in hotel
 • arrangementskosten (exclusief lunch)
 • Onbeperkt koffie, thee & water
 • Hooggekwalificeerde docenten
 • Supervisie
 • Mentorbegeleiding
 • Reader
 • Sfeervolle ruimtes
 • Extra korting als je één van onze introductiedagen bezoekt.

Bijkomende investeringen:

 • 4 boeken: ± € 100,-
 • 2 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie

Amersfoort

Nu: € 3.299,-

Je kunt ook in 6 termijnen je studiegeld voldoen. 
Dan investeer je 8% extra.

Daarvoor bieden wij:

 • 12 inspirerende trainingsdagen
 • Atma gebouw
 • Geen lunch
 • Onbeperkt koffie, thee & water
 • Hooggekwalificeerde docenten
 • Supervisie
 • Mentorbegeleiding
 • Reader
 • Sfeervolle ruimtes
 • Extra korting als je één van onze introductiedagen bezoekt.

Bijkomende investeringen:

 • 4 boeken: ± € 100,-
 • 2 leersessies: ± € 75,- à € 125,- per sessie

Tijdsinvestering

 • 12 trainingsdagen van 10:00 tot 17:00 uur
 • 1 x per 2 weken trainingsdagen (gemiddeld)
 • 4 boeken + reader lezen
 • 2 leersessies volgen
 • 1 dag of 2 dagdelen per maand intervisie groepjes
 • Aanwezigheidspercentage: minimaal 90%​
 • ± 355 studiebelastingsuren = 12,5 ECT’s


Uren per week
Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

Lesdagen
Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Persoonlijke ontwikkeling
De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Oefengroepjes
Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Studiemateriaal
Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids. De reader van de opleiding kun je downloaden van onze studentenpagina. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staan.

Les gemist?
Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

Uitstel, samenvoeging, annulering
In sommige gevallen wordt een opleiding uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt bij (uitzondering) een opleiding geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

Het kan gebeuren dat de groep van Noordwijk wordt samengevoegd met de groep in Amersfoort als er minder dan 8 deelnemers zijn. In dat geval worden er geen extra accommodatie- en lunchkosten gerekend. 

CRKBOVoor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

Verder studeren?

De twee modules van Coaching Basics zijn gelijk aan de eerste twee modules van de opleiding Life Coaching en VitaliteitsCoaching. Na voltooiing van de Coaching Basics, kun je dus doorstromen naar module 3 en 4 van deze opleidingen. 

Life Coaching

Module 1: Coaching Basics
Module 2: Coaching Basics

Module 3: RelatieCoaching
Module 4: LoopbaanCoaching

Examenmodule (optioneel)

Indien je je in één keer inschrijft voor de opleiding Life Coaching (zie bovenstaande vier modules) bespaar je € 723-.

Vitaliteitscoaching

Module 1: Coaching Basics
Module 2: Coaching Basics

Module 3: Stress & vitaliteit
Module 4: Vitaliteit & organisatie 

Examenmodule (optioneel)

Indien je je in één keer inschrijft voor de opleiding VitaliteitsCoaching (zie bovenstaande vier modules) bespaar je € 718,-.

KinderCoaching

Module 1: Coaching Basics
Module 2: Coaching Basics

Module 3: KinderCoaching

Examenmodule (optioneel)

Indien je je in één keer inschrijft voor de opleiding VitaliteitsCoaching (zie bovenstaande vier modules) bespaar je € 539,-.

Lichaamsgerichte Coaching

Na het behalen van de opleiding Coaching Basics kun je ook doorstuderen in de opleiding Lichaamsgerichte Coaching.  Voorafgaand aan de inschrijving vindt een kort intakegesprek plaats met de opleidingsmanager Lichaam & Geest.