Coaching basics

 

Tijdens onze Coaching Basics Opleiding leer je de basistechnieken die nodig zijn om door te stromen naar een volgende module waarmee je een professionele coach kunt worden. Je leert krachtige communicatie vaardigheden en je krijgt een gedegen coaching training van onze deskundige docenten, die een grote hoeveelheid praktijkervaring hebben. Bovendien werk je aan je eigen persoonlijke ontwikkeling.

heb jij talent voor coaching?

Gaan vrienden, collega’s of wildvreemde mensen bij jou in een mum van tijd over zichzelf praten? Kun je goed luisteren en kom je betrouwbaar over? Voelen mensen zich veilig bij jou en willen ze alles met je delen? Zelfs de meest persoonlijke dingen? Dan heb jij hoogstwaarschijnlijk veel talent voor coaching! 

We krijgen bij Atma veel studenten die theoretisch zijn opgeleid, echter missen ze vaak de praktische vaardigheden om hun kennis handen en voeten te geven. Tijdens deze coaching opleiding leg je de basis voor het vak van coaching. 

Praktische informatie

overzicht

De opleiding Coaching Basics bestaat uit de onderstaande twee modules. Na het volgen van deze modules kun je verder studeren met één van onze anderen opleidingen, zie verder studeren.

Module 1:  Communicatie

 • gesprekstechnieken
 • actiewiel
 • outdoor coaching basics
 • nonverbale
 • communicatie
 • grenzen
 • lichamelijk contact
 • intakegesprek
 • het coachingstraject

Module 2: Coaching Tools

 • levensloop psychologie
 • visualisatie technieken
 • emotiemanagement 
 • adem- en lichaamswerk
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen en faalangst
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie

Het succes van coaching is sterk afhankelijk van een goede communicatie en verstandhouding tussen de coach en de cliënt. De cliënt kan alleen tot diepe inzichten en veranderingen komen als hij de coach volledig vertrouwt. In deze coaching opleiding komen de belangrijkste gesprekstechnieken aan de orde die in de wereld van coaching en counseling zijn ontwikkeld.

Het actiewiel

Het actiewiel is een uniek coachingsmodel, ontwikkeld door Peter Krijger, de oprichter van het Atma Instituut. Het bestaat uit de vragen: Hoe gaat het? Wat wil je? Wat kun je? Wat besluit je? Je leert dit model te gebruiken bij allerlei coaching situaties. Daardoor wordt het zelfinzicht en de besluitvaardigheid van je cliënt aanzienlijk verhoogd.

Empathie

Empathie betekent dat je je zo veel mogelijk inleeft in de belevingswereld van andere mensen. Je probeert te begrijpen wat zij denken, wat zij willen, waar zij behoefte aan hebben en wat zij voelen. Dat doe je door rustig te luisteren en de juiste vragen te stellen. Als je bijvoorbeeld zegt: ‘Ik kan mij voorstellen dat dat heel moeilijk voor je is’, ervaart de ander niet alleen begrip, maar nodig je hem ook uit er meer over te vertellen. We leggen in de training veel nadruk op deze basishouding. Deze is namelijk de basis is voor elke goede relatie.

Afstemmen en sturen

Het is in iedere vorm van communicatie essentieel dat je een positieve vertrouwensrelatie opbouwt. Dit doe je door een goede balans te ontwikkelen tussen afstemmen en sturen. Afstemmen betekent dat je je empathisch inleeft in de ander. Sturen betekent dat je op een positieve manier leiding geeft aan de communicatie.

Non-verbale communicatie

Meer dan 70% van de communicatie is non-verbaal. Daarom leer je voortdurend alert te zijn op iemands lichamelijke signalen en gezichtsuitdrukkingen. Daarnaast leer je hoe je daar empathisch en positief mee omgaat.

Lichamelijk contact

Vrijwel iedereen heeft waardering voor aanraking, vooral als er verdriet in het spel is. Je leert wanneer je iemand aanraakt en hoe je dat op een integere manier doet. Je leert ook wanneer je iemand beter niet kunt aanraken.

Overdracht en tegenoverdracht

Overdracht betekent dat cliënten, collega’s, geliefden of vrienden iemand anders op jou projecteren. Zij reageren bijvoorbeeld op jou zoals zij vroeger ook op hun vader of moeder reageerden. Tegenoverdracht betekent hoe jij zelf op hun overdracht reageert. Tijdens de training leer je dat soort situaties te herkennen en hoe je er positief mee omgaat.

Het coachingstraject

Je leert hoe je een intake gesprek voert, coachingsdoelen bepaalt, de juiste coachingsattitude ontwikkelt, omgaat met weerstand, overdracht en tegenoverdracht hanteert en het traject afrondt. Je krijgt een gedegen coaching training over al deze onderwerpen en de bijbehorende communicatie vaardigheden.

Gesprekstechnieken

Verder leer je de belangrijkste gesprekstechnieken zoals open en gesloten vragen stellen, empatisch luisteren, doorvragen, samenvatten, parafraseren, specificeren en feedback geven.  

Visualisatie

Je leert tijdens deze coaching opleiding een aantal bijzondere visualisatietechnieken die een verdieping en verruiming in het bewustzijn scheppen. Door visualisaties gaat de cliënt voorbij aan het rationele denken. Daardoor krijgt de cliënt meer contact met zijn gevoel, wordt de creativiteit en intuïtie gestimuleerd en ontstaan er diepere inzichten dan wanneer er alleen gepraat wordt. Er komen speciale communicatievaardigheden aan de orde om effectief visualisaties te doen.

Levensloop

Voor iedere coach is het belangrijk dat hij inzicht heeft in levenslooppsychologie en de persoonlijke ontwikkeling die de mens in zijn leven doormaakt. Je leert een aantal effectieve coachingstools waarmee je de cliënt begeleidt tijdens verschillende levensloopfasen, zoals werken met autobiografie, visualisaties en de levensloopwandeling.

Stressmanagement

Tijdens deze coaching opleiding leer je hoe je cliënten meer inzicht laat krijgen in waarom ze te veel stress hebben. Daarnaast leer je enkele ontspanningstechnieken en hoe cliënten hun leven meer in balans kunnen brengen.

Omgaan met emoties

Een van de specifieke kenmerken van deze Atma coaching opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan gevoel en emoties. Alleen praten over problemen lost meestal niet genoeg op. Het coachingsproces wordt aanzienlijk versneld en verdiept door cliënten meer bij hun gevoel te laten komen. Dat gaat het beste door het lichaam en de ademhaling erbij te betrekken. Je wordt daarbij tevens geschoold in de bijbehorende communicatievaardigheden.

Zelfvertrouwen

Gebrek aan zelfvertrouwen is een probleem waar vrijwel iedereen in meer of mindere mate aan lijdt. De meeste persoonlijke problemen komen voort uit onzekerheid en een negatief zelfbeeld. Daarom besteden we in deze coaching opleiding veel aandacht aan vaardigheden die het zelfvertrouwen verhogen. Zoals ontwikkeling van een positief zelfbeeld, authenticiteit, rationeel emotieve training (RET), omgaan met kritiek, belemmerende gedachten, herkennen van zelfkritiek, assertiviteit en overlevingsstrategieën.

Persoonlijke ontwikkeling

Goed (coachings)gereedschap is het halve werk. De andere helft is de persoonlijkheid van de coach. Het gaat namelijk niet alleen om het toepassen van technieken en methoden in de begeleiding van cliënten. De persoonlijke ontwikkeling van de coach is net zo belangrijk. Hoe meer de coach gewerkt heeft aan de eigen ontwikkeling, hoe vollediger hij zijn cliënten kan helpen. Tijdens coaching training van de opleidingen besteden we hier ruimschoots aandacht aan. Daarnaast schrijf je een verslag over je ontwikkeling en praat je er regelmatig over met je medestudenten.

Oefenen en supervisie

We oefenen met technieken waarbij je enerzijds aan je persoonlijke ontwikkeling werkt en anderzijds vertrouwd raakt met het beoefenen van coaching. We moedigen je aan de technieken en methoden zoveel mogelijk te oefenen met medestudenten in oefengroepen. Ook krijg je verschillende keren supervisie in deze coaching training. Er is dan een supervisor aanwezig bij een sessie waarin een student een medestudent coacht, of een cliënt die voor deze gelegenheid is gevraagd. Regelmatig wordt geëvalueerd hoe je je ontwikkelt in voortgangsgesprekken. Je neemt dan je leerproces door met één van de docenten of supervisors.

De opleiding is voor de volgende doelgroepen:

 1. Mensen die zich willen oriënteren op het vak van coaching om te kijken of dit een geschikt beroep voor ze is. 
 2. Mensen die een eigen praktijk willen starten in coaching. 
 3. Professionals die effectieve coachingsvaardigheden willen toevoegen aan hun werk in het bedrijfsleven, de zorg of het onderwijs.
 4. Mensen die de basisvaardigheden van coaching willen leren om te kunnen doorstromen naar de opleidingen Life Coaching, KinderCoaching of VitaliteitsCoaching.
 5. De opleiding Coaching Basics is de eerste plaats bedoeld voor mensen die coachingsvaardigheden willen leren. De opleiding staat echter ook open voor mensen die voornamelijk willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en beter willen leren communiceren met andere mensen in het algemeen. 

Deze opleiding behoort tot de categorie LifeDesign, waar ook onze opleidingen LifeCoaching, VitaliteitsCoaching en KinderCoaching toe behoren.

LifeDesign betekent dat je op een pro-actieve manier je eigen leven vormgeeft. In de psychologie is aangetoond dat pro-actieve mensen gelukkiger en succesvoller zijn dan reactieve mensen. Mensen die actief hun eigen leven vormgeven zijn gelukkiger dan afwachtende mensen die het leven passief op zich af laten komen. Uiteraard zijn er allerlei gebeurtenissen die wij niet in de hand hebben, zoals ongelukken, grote maatschappelijke veranderingen of natuurrampen. Maar pro-actieve mensen gaan oplossingsgericht met problemen om. Zij zien deze als uitdagingen voor persoonlijke groei. Daardoor voelen zij zich sterk en gelukkig. Pro-actieve mensen durven hun eigen keuzes te maken. Zij kiezen voor hun eigen levenspad. Zij maken hun eigen LifeDesign. 

Als beginnend coach kun je je toekomstige cliënten begeleiden met:

1. effectieve communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken
2. het opzetten van een geschikt coachingstraject 
3. het verhogen van hun zelfvertrouwen en authenticiteit
4. het overwinnen van faalangst
5. het versteken van de assertiviteit 
6. het beter hanteren van stress en het bevorderen van een betere levensbalans 
7. emotiemanagement
 
Verder besteden wij veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, omdat het succes van coaching daar sterk mee samenhangt.

Accreditaties

Na het volgen van de opleiding Coaching Basics ontvang je een Atma-certificaat. Met dit certificaat krijg je toegang tot één van onze andere opleidingen. Zie hieronder onze aanbevolen vervolgopleidingen. Al onze opleidingen en bijscholingen zijn geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit Toetsing Natuurgerichte Opleidingen).

investering

Maatwerk 

Bijkomende investeringen:

investering

€ 3.299,-

Bijkomende investeringen:

Belasting & BTW

CRKBOVoor zowel particulieren als ondernemers is een opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

Nieuwste ontwikkelingen belastingaftrek in 2020 en 2021
De voorgenomen afschaffing van de belastingaftrek van scholingskosten is opnieuw uitgesteld. Die blijft ook in 2020 blijft nog bestaan. Het is de bedoeling dat vanaf 2021 deze regeling wordt vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing, het zogeheten Stap-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Dit blijkt uit een brief van de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs aan de Tweede Kamer.

tijdsinvestering

wat krijg je?


Uren per week
Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

Lesdagen
Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Persoonlijke ontwikkeling
De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Oefengroepjes
Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Studiemateriaal
Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids. De reader van de opleiding kun je downloaden van onze studentenpagina. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staan.

Les gemist?
Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

Uitstel, samenvoeging, annulering
In sommige gevallen wordt een opleiding uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt (bij  uitzondering) een opleiding geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

Het kan gebeuren dat de groep van Noordwijk wordt samengevoegd met de groep in Amersfoort als er minder dan 8 deelnemers zijn. In dat geval worden er geen extra accommodatie- en lunchkosten gerekend. 

Interactieve workshops

Het Atma Instituut vindt het belangrijk dat je een coach opleiding kiest die goed bij jou past. Om een goed beeld te krijgen van onze opleidingen en docenten, ontvang je uitgebreide informatie en demonstraties van verschillende technieken en methoden. Door de interactieve opzet van onze introductiedag kun je zelf onze werkwijze en leermethode ervaren. Er is tevens gelegenheid tot een vrijblijvend advies en intakegesprek.

Verder studeren?

De twee modules van Coaching Basics zijn gelijk aan de eerste twee modules van de opleiding Life Coaching,  VitaliteitsCoaching en KinderCoaching. Na voltooiing van de Coaching Basics, kun je dus doorstromen naar module 3 en 4 van deze opleidingen. 

LIFE COACHING

Module 1: Coaching Basics
Module 2: Coaching Basics
Module 3: RelatieCoaching
Module 4: LoopbaanCoaching

Gespreksvoering Tussen Twee Vrouwen

Deelname aan de volledige opleiding, i.p.v. modulair, levert je de hoogste financiële besparing op, zie investering opleiding Life Coaching.

VITALITEITSCOACHING

Module 1: Coaching Basics
Module 2: Coaching Basics
Module 3: Stress & vitaliteit
Module 4: Vitaliteit & organisatie 

Vrouw Vitaal Aan Strand

Deelname aan de volledige opleiding, i.p.v. modulair, levert je de hoogste financiële besparing op, zie investering opleiding Vitaliteitscoaching.

KINDERCOACHING

Module 1: Coaching Basics
Module 2: Coaching Basics
Module 3: KinderCoaching 

Gespreksvoering Met Kind Min

Deelname aan de volledige opleiding, i.p.v. modulair, levert je de hoogste financiële besparing op, zie investering opleiding KinderCoaching.

LICHAAMSGERICHTE COACHING

Na het behalen van de opleiding Coaching Basics kun je ook doorstuderen in de opleiding Lichaamsgerichte Coaching.  Voorafgaand aan de inschrijving vindt een kort intakegesprek plaats met de opleidingsmanager Lichaam & Geest.

Scroll naar boven