OPLEIDING tot

BURN-OUT SPECIALIST

Tijdens deze uitgebreide opleiding leer je hoe je mensen op diepgaande wijze begeleidt om burn-out te vermijden of ervan te herstellen. Wij bieden je daarvoor alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt.

In het kort

Deze opleiding is een combinatie van 4 opleidingen:

Iedereen begint met Coaching Basics. Daarna volg je de andere 3 opleidingen. Als je je in 1 keer voor de hele opleiding inschrijft, dan krijg je het laatste examen gratis. 

Praktische informatie

Voor wie?

Deze opleiding is bestemd voor iedere hulpverlener die mensen met stress of burn-out klachten wil coachen en daarover advies wil geven aan organisaties. We richten ons vooral op de volgende doelgroepen:

 • Professionals in het bedrijfsleven, de zorg, de overheid of het onderwijs, bijvoorbeeld HR managers, social workers, coaches, trainers, counselors, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, loopbaanadviseurs of mentoren.
 • Mensen die als ZZP’er organisaties willen helpen om ziekteverzuim door burn-out klachten te verminderen.

Veel behoefte aan specialisten

Stress en burn-out zijn de laatste decennia gigantisch toegenomen. Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben burn-out klachten. Als daar niets aan verandert, zal deze trend in de toekomst alleen maar doorgaan. De Wereld Gezondheidsraad (WHO) heeft in 2019 burn-out officieel als beroepsziekte erkend. Werkgevers zijn in Nederland verplicht om hun werknemers zoveel mogelijk te begeleiden als zij door burn-out uitvallen. Daarom zullen zij steeds meer een beroep doen op burn-out specialisten en de begeleiding vergoeden.

Burn-out is aanpassingsstoornis

Sinds januari 2012 valt burn-out valt onder aanpassingsstoornissen. Die worden niet vergoed door de basisverzekering. Alleen als de klachten meer dan 6 maanden aanhouden of tot een psychische stoornis leiden, is er na doorverwijzing van de huisarts vergoeding mogelijk van zorgverzekeraars. Sommige burn-out gerichte therapieën worden vergoed via een aanvullende verzekering. 

Verkgevers vergoeden meestal

Meestal zal de werkgever de kosten dragen voor burn-out begeleiding. Dat geldt vooral natuurlijk als de burn-out werkgerelateerd is. Sommige werkgevers zijn daarvoor verzekerd. De werknemer mag zelf de behandeling kiezen die hem aanspreekt. De werkgever is verplicht hieraan mee te werken en zal de begeleiding daarom meestal vergoeden. Hij mag de behandelkeuze van de werknemer niet weigeren.

UWV

Het UWV hanteert de regel van ‘wederzijdse verplichting tot inspanning bij re-integratie’. De werkgever en werknemer moeten samen werken aan herstel van burn-out en re-integratie. Werkgevers zijn verplicht naar het UWV om er alles aan te doen om de werknemer zo snel mogelijk te laten herstellen van de burn-out. Anders riskeren zij hoge boetes. Maar ook de werknemers moeten serieus aan hun herstel werken, anders lopen zij de kans dat ze door langdurige ziekte geen WIA uitkering krijgen. 

Overzicht van de opleiding

Deze opleiding bestaat uit modules van verschillende andere Atma opleidingen.

Iedereen begint met de modules 1 en 2 van Coaching Basics, waarin je de basisvaardigheden leert. De modules daarna kun je in willekeurige volgorde volgen. Je kunt vrijstelling krijgen voor modules die je al gevolgd hebt in een van onze andere opleidingen. Ook als je in een ander instituut onderwerpen hebt gevolgd, kun je daarvoor vrijstelling krijgen.

Coaching Basics

Module 1:
communicatie

 • gesprekstechnieken
 • actiewiel
 • outdoor coaching basics
 • nonverbale communicatie
 • grenzen
 • lichamelijk contact
 • intakegesprek
 • het coachingstraject

Coaching Basics

Module 1: communicatie

Onderdeel van de  opleiding Coaching Basics 

Het succes van coaching is sterk afhankelijk van een goede communicatie en verstandhouding tussen de coach en de cliënt. In deze coaching opleiding komen de belangrijkste communicatie- en gesprekstechnieken aan de orde die in de wereld van coaching en counseling zijn ontwikkeld.

Het actiewiel

Het actiewiel is een uniek coachingsmodel, ontwikkeld door Peter Krijger, de oprichter van het Atma Instituut.

Empathie

Empathie betekent dat je je zo veel mogelijk inleeft in de belevingswereld van andere mensen. 

Afstemmen en sturen

Het is in iedere vorm van communicatie essentieel dat je een positieve vertrouwensrelatie opbouwt. Dit doe je door een goede balans te ontwikkelen tussen afstemmen en sturen. 

Non-verbale communicatie

Meer dan 70% van de communicatie is non-verbaal. Daarom leer je voortdurend alert te zijn op iemands lichamelijke signalen en gezichtsuitdrukkingen. 

Lichamelijk contact

Vrijwel iedereen heeft waardering voor aanraking, vooral als er verdriet in het spel is. Je leert wanneer je iemand aanraakt en hoe en wanneer je dat op een integere manier doet. 

Overdracht en tegenoverdracht

Overdracht betekent dat cliënten, collega’s, geliefden of vrienden iemand anders op jou projecteren. 

Het coachingstraject

Je leert hoe je een intake gesprek voert, coachingsdoelen bepaalt, de juiste coachingsattitude ontwikkelt, omgaat met weerstand, overdracht en tegenoverdracht hanteert en het traject afrondt. 

Gesprekstechnieken

Verder leer je de belangrijkste gesprekstechnieken zoals open en gesloten vragen stellen, empatisch luisteren, doorvragen, samenvatten, parafraseren, specificeren en feedback geven.  

Module 2:
coaching tools

 • visualisatie technieken
 • levensloop psychologie
 • omgaan met emoties 
 • adem- en lichaamswerk 
 • stressmanagement
 • zelfvertrouwen
 • authenticiteit, assertiviteit
 • supervisie 

Coaching Basics

Module 2: Coaching Tools

Onderdeel van de  opleiding Coaching Basics 

Visualisatie en ontspanning

Je leert tijdens deze coaching opleiding een aantal bijzondere visualisatietechnieken die een verdieping en verruiming in het bewustzijn scheppen. Door visualisaties gaat de cliënt voorbij aan het rationele denken. Dit is vooral bij mensen met burn-out klachten erg belangrijk. Ook leiden visualisatietechnieken tot diepe ontspanning. 

Levensloop

Voor iedere coach is het belangrijk dat hij inzicht heeft in levenslooppsychologie en de persoonlijke ontwikkeling die de mens in zijn leven doormaakt. Op deze wijze kun je de diepre oorzaken van stress en burn-out achterhalen. 

Omgaan met emoties

Een van de specifieke kenmerken van deze Atma coaching opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan gevoel en emoties. Het coachingsproces wordt aanzienlijk versneld en verdiept door cliënten meer bij hun gevoel te laten komen.

Zelfvertrouwen

Gebrek aan zelfvertrouwen is een probleem waar vrijwel iedereen in meer of mindere mate aan lijdt. De meeste persoonlijke problemen komen voort uit onzekerheid en een negatief zelfbeeld. Daarom besteden we in deze coaching opleiding veel aandacht aan vaardigheden die het zelfvertrouwen verhogen. Meer zelfvertrouwen leidt tot meer assertiviteit zodat je beter je grenzen kunt aangeven als je teveel stress dreigt te krijgen.

Persoonlijke ontwikkeling

Goed (coachings)gereedschap is het halve werk. De andere helft is de persoonlijkheid van de coach. Het gaat namelijk niet alleen om het toepassen van technieken en methoden in de begeleiding van cliënten. De persoonlijke ontwikkeling van de coach is net zo belangrijk. 

Oefenen en supervisie

We oefenen met technieken waarbij je enerzijds aan je persoonlijke ontwikkeling werkt en anderzijds vertrouwd raakt met het beoefenen van coaching. We moedigen je aan de technieken en methoden zoveel mogelijk te oefenen met medestudenten in oefengroepen. Ook krijg je verschillende keren supervisie in deze coaching training.

Life Coaching

Module 3: RelatieS & deelpersoonlijkheden

 • voice dialogue en relaties
 • transactionele analyse en relaties
 • de stoelwisseling methode 
 • de visualisatie methode
 • innerlijke conflicten
 • innerlijk kind en projectie

Life Coaching

Module 3: Relaties & Deelpersoonlijkheden

Onderdeel van de opleiding Life Coaching

Deelpersoonlijkheden

De menselijke persoonlijkheid bestaat uit een aantal deelpersoonlijkheden of ‘ikken’ waarmee wij verschillende rollen spelen in het dagelijks leven. Een aantal van deze rollen spelen we onbewust. We herkennen die verschillende ikken met name tijdens innerlijke conflicten. Innerlijke conflicten veroorzaken veel stress. Daarom is het van belang om de verschillende ikken en rollen goed te leren kennen. We gebruiken hiervoor de methoden Voice Dialogue en Transactionele Analyse. 

Relaties

Het is bekend dat veel burn-out klachten het gevolg zijn van spanningen in relaties, zowel op het werk als thuis. Deelpersoonlijkheden spelen daarbij een belangrijke rol. Veel relatieproblemen zijn namelijk het gevolg van rolverwarring en beschermingsmechanismen. Als je werkt met relaties, is coaching vanuit deelpersoonlijkheden daarom heel effectief. Vooral de principes van Transactionele Analyse zijn goed toepasbaar op dit soort relatieproblemen. Vanuit deze methode wordt gekeken welke onbewuste rollen twee collega's of partners met elkaar spelen en hoe ze daarin verstrikt zitten. 

Module 4:
Loopbaan Coaching

 • talentcoaching
 • talentopstellingen
 • loopbaancoaching
 • outdoor loopbaan coaching
 • loopbaanvragen
 • loopbaan ankers
 • wensen en passies
 • supervisie

Life Coaching

Module 4:  Loopbaan Coaching

Onderdeel van de opleiding Life Coaching

Talentcoaching

Voordat iemand de geschikte loopbaan kan kiezen, is het belangrijk om uit te zoeken welke talenten iemand bezit. Je leert een aantal krachtige methoden waarmee je deze talenten kunt ontdekken, zoals de talentstamboom, talentopstellingen en diverse testen en spellen.

Loopbaancoaching

Een groot aantal cliënten gaat naar een lifecoach om een loopbaan te kiezen die goed aansluit bij hun belangrijkste talenten, kwaliteiten en passies. Je leert allerlei werkvormen die cliënten helpen hun passies te ontdekken, meer voldoening in hun huidige werk te krijgen, een loopbaanswitch te maken, realistische doelen te scheppen, de creativiteit te verhogen en werk te doen dat past bij de fase van de levensloop.

Outdoor Life Coaching (wandelcoaching)

Tijdens sommige lesdagen gaan we een halve of hele dag naar buiten om inspiratie op te doen uit de omgeving. Soms blijven we in de ochtend binnen en gaan we in de middag naar buiten. Soms gaan we de tuin van het Atma gebouw in, soms wandelen we in de binnenstad van Amersfoort, soms lopen we naar een nabijgelegen park en soms verhuizen we tijdens de lunchpauze naar een mooi natuurgebied buiten de stad.

Praktijkvoering en -promotie (facultatief)

Omdat de opleiding sterk praktijkgericht is, leer je dingen die belangrijk zijn bij het opzetten van een eigen praktijk of coachingsbureau, zoals het inrichten van de ruimte, de administratie, netwerken, de website, je bereikbaarheid, acquisitie en het geven van informatieve lezingen.

Vitaliteitscoaching

Module 5:
stress en vitaliteit

 • vitaliteitsmodel
 • stress en ontspanning
 • slapen
 • burn-out
 • stresspreventie
 • beweging (indoor)
 • beweging (outdoor)
 • voeding

Vitaliteitscoaching

Module 3: Stress & Vitaliteit

Onderdeel van de opleiding Vitaliteitscoaching

Stress- en burn-out

We behandelen uitgebreid de oorzaken en gevolgen van stress en burn-out:

 • De fysiologie van stress
 • Relatie tussen draagkracht en draaglast
 • Symptomen van stress, overspannenheid en burn-out
 • Werksoort en werkdruk
 • Stress en slapeloosheid
 • Lichamelijke aspecten: hersenen, hormonen
 • Specifieke kenmerken van burn-out
 • Behandeling van burn-out: de fasen van fysiek en emotioneel herstel, burn-out protocol
 • Je leert tevens een aantal krachtige ontspanningsoefeningen en mindfulness-methoden.

 Voeding

Je leert welke soorten voeding de vitaliteit verhogen en verlagen. De volgende onderwerpen worden behandeld:
 • Welke voeding leidt tot optimale gezondheid en vitaliteit?
 • De problemen van de huidige voedingsindustrie
 • Vitaminen en mineralen
 • Voeding om te vermijden of beperken
 • Het gebruik van superfoods
 • De invloed van voeding op de innerlijke gemoedstoestand
 • Welke voeding veroorzaakt stress en vermoeidheid?

Beweging

Je leert wat het grote belang is van regelmatige beweging. We behandelen o.a.:
 • Het effect van verschillende soorten beweging: sport, wandelen, fitness, yoga enz.
 • Beweging en de invloed op gezondheid (wetenschappelijke inzichten)
 • Richtlijnen voor sport en beweging tijdens het dagelijks leven
 • De juiste afwisseling tussen zitten en bewegen op het werk en thuis
 • Het belang van beweging voor de verbetering van stemming, denken en werkkwaliteit
 • Je leert een aantal eenvoudige indoor en outdoor oefeningen waarmee snel de vitaliteit kan worden verhoogd

Module 6:
vitale organisaties

 • vitale organisaties
 • duurzame inzetbaarheid
 • stress op de werkvloer
 • mediation
 • re-integratie
 • presentaties
 • supervisie

Vitaliteitscoaching

Module 4: Vitale Organisaties

Onderdeel van de opleiding Vitaliteitscoaching

Re-integratie

Je leert hoe je cliënten begeleidt via een goed georganiseerd re-integratietraject. Er wordt aandacht besteed aan onder andere:

 • Relaties met Arbo-diensten, artsen en andere geneeskundigen
 • Communicatie met werkgever
 • Wetgeving op het gebied van re-integratie
 • Schepping van een goede dag- en weekplanning
 • Terugvalpreventieplan
 • Bevordering van sociale steun en relaties
 • Verbeterde balans tussen werk en privé

Vitale organisaties en leiderschapsvormen

De vitaliteit van een organisatie is afhankelijk van verschillende zaken: de vitaliteit van de medewerkers, de organisatiestructuur vanuit bedrijfskundig perspectief, de visie van het bedrijf, de relaties van het bedrijf ten aanzien van de maatschappij enzovoort. Stress en vermoeidheid worden niet alleen veroorzaakt door een verkeerde levensstijl van de individuele medewerkers, maar ook door slecht leiderschap, stressvolle organisatiestructuren en een onjuiste visie. We besteden aandacht aan onder andere:
 • Kenmerken van een vitale organisatie: interne en externe factoren
 • Realistische deadlines en werkdruk
 • Verbetering van time management
 • Duidelijkheid in visie en doelen van een organisatie
 • Goede interne en externe communicatie
 • Inspireren van werknemers in verschillende leeftijdsfasen
 • Moderne visies op vitaliserend leiderschap zoals: motiverend, inspirerend, faciliterend, authentiek en coachend leiderschap

Lichaamsgerichte Coaching

Module 7:
lichaamswerk

 • haptonomisch coachen
 • stress en burn-out
 • bio-energetica
 • bodydrumrelease
 • ademcoaching
 • supervisie

Lichaamsgerichte coaching

MODULE 1: LICHAAMSWERK

Onderdeel van de opleiding Lichaamsgerichte Coaching

Omdat stress en burn-out een enorme invloed hebben op het lichaam, besteden we een hele module aan lichaamswerk en lichaamsgerichte coaching.

Stress, burn-out en lichaamswerk

We behandelen theoretische aspecten van stress en burn-out in relatie tot lichaamswerk. Je leert diverse lichaamsgerichte technieken om cliënten te helpen stress beter te hanteren. Daarnaast leer je mensen via lichaamswerk te begeleiden die in een burn-out dreigen te raken of ervan aan het herstellen zijn. Daarbij kijken wij vooral naar gedachten en gedrag die stress bevorderen. Je leert hoe deze samenhangen met het lichaam en hoe je dit proces transformeert. Verder leer je cliënten via lichaamswerk hun grenzen beter aan te geven, hun zelfvertrouwen te verhogen, hun bezieling te (her)vinden en een betere balans te vinden tussen werk en ontspanning. 

Communicatietechnieken bij lichaamswerk

Tijdens de opleiding leer je een aantal belangrijke verbale en non-verbale communicatietechnieken (bodyreading, focussen) als ondersteuning van lichaamsgericht coachen. Hoe begeleid je een coachingsproces waarbij je het lichaam en lichaamsbewustzijn als uitgangspunt neemt? Hoe beweeg je en presenteer je jezelf (houdingsaspecten) en wat is het effect daarvan op je cliënten? Hoe vertaal je begrippen als vertrouwen, ruimte, begrenzing, liefde en kracht naar een gevoelde ervaring?

Haptonomische technieken

Haptonomie betekent letterlijk de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven (hapsis = gevoelscontact). Haptonomie richt zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven en het contact tussen mensen. Haptonomie gaat ervan uit dat gevoelens gekoppeld zijn aan het lichaam en de lichaamsbeleving. 

Ademcoaching

Net als het lichaam is ook de adem sterk verbonden met onze gevoelswereld. Zo kunnen we ‘stikken van woede’, ‘ademloos toezien’, of ‘een zucht van verlichting slaken’. Cliënten kunnen in de loop van hun leven een adempatroon ontwikkelen  - meestal onbewust - waarmee zij pijnlijke gevoelens en emoties onderdrukken of er te veel controle op uitoefenen.

Bio-energetica

Bio-energetica is een vorm van begeleiding die zich vooral richt op spierblokkades in het lichaam. Deze hangen volgens de visie vanuit de bio-energetica direct samen met psychische afweermechanismen. Bewuste aandacht, een diepere ademhaling en tal van lichamelijke bewegingen en houdingen zijn in de bio-energetica manieren om geblokkeerde energie weer in beweging te brengen. 

BodyDrumRelease (BDR)

BodyDrumRelease is een methode waarbij de begeleider afwisselend trommelt op de linker- en rechterkant van het lichaam van de cliënt terwijl die zich concentreert op een gedachte, emotie of spanning. Daardoor raakt de cliënt diep ontspannen en worden beide hersenhelften gestimuleerd zodat er meer balans ontstaat tussen het denken en voelen. 

Module 8:
energetisch en systemisch werk

 • energetisch lichaamswerk
 • gronding
 • werken met systeemenergie
 • familie- en organisatiesystemen
 • integratie en toepassing van methodes
 • afronding

Lichaamsgerichte Coaching

Module 2: Energetisch en systemisch werk

Onderdeel van de opleiding Lichaamsgerichte Coaching

Energetisch Lichaamswerk
Ook bij energetisch lichaamswerk is het contact met het lichaam de manier om in contact te komen met de eigen energie en om het bewustzijn te verruimen. Onder energetisch lichaamswerk wordt het verhelpen van blokkades in je energiesysteem verstaan. Als het energiesysteem blokkades kent, stroomt de energie niet goed door. Wanneer er een betere doorstroming is, is het energiesysteem gezonder en het lichaam dus ook. Daarnaast is het zo dat hoe hoger de trillingsfrequentie is, hoe meer de energie verbonden is met universele intelligentie en hoe meer informatie de energie bevat. ‘Gronding’ is een wezenlijk begrip binnen energetisch lichaamswerk; hoe meer iemand de verbinding heeft met zijn lichaam en lichaamsbewustzijn hoe meer het mogelijk is het bewustzijn te verruimen. Door het bewustzijn te verruimen, kan stagnatie, zoals emotionele en mentale stilstand, weer in beweging komen. Hoe hoger de trilling, hoe meer stroming en hoe groter de mogelijkheden om eenheid en harmonie te ervaren en te creëren.

Werken met systeemenergie
Door te werken met systeemenergie leer je mensen en hun functioneren te zien in een brede context, want iedereen maakt deel uit van een groter systeem (organisatie, familie, land). Elk systeem kent een eigen dynamiek waarin mensen gesteund of gevangen worden. Een systeemdynamiek die eerst ondersteunend was kan op een bepaald moment ook belemmerend gaan werken. Mensen weten vaak niet op welke manier ze een “ongezond systeem” in stand houden of wat de invloed van het systeem op hun leven is. In het werken met systeemenergie krijg je inzichten in de basisprincipes en uitgangspunten van gezonde en ongezonde familie- en organisatiesystemen. Je leert dit toe te passen in individuele begeleiding.

Praktijkvoering
Je krijgt tips over praktijkvoering en het werven van cliënten. De docenten hebben zelf veel praktijkervaring waaruit ze kunnen putten.

Tijdens de opleiding tot Burn-out Specialist zit je geregeld bij andere groepen omdat de opleiding volledig modulair is opgebouwd. Daardoor ontstaat er voortdurend een frisse nieuwe groepsdynamiek die het leerproces bevordert. Tevens ontstaan er veel variëteit doordat je steeds met andere mensen technieken en methoden oefent.

Als je de opleiding met een diploma wilt afronden, dan dien je deze optionele module ook te volgen.

Deze module bestaat uit een praktijk- en schriftelijk examen. De Examen Module kan online worden aangevraagd en betaald. Om deel te kunnen nemen aan het examen, dien je je voor het uiterste inschrijfmoment aan te melden. Het uiterste inschrijfmoment en de voorwaarden van deze module kun je vinden in onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Aan het examen zitten kosten verbonden (zie hiervoor de bijkomende studiekosten).

Je wordt enkele malen een theoretisch en praktijkexamen afgenomen. Beide examens en alle praktijkopdrachten in het portfolio moeten met een voldoende (minimaal 5,5) worden afgerond om een diploma te ontvangen. Herkansing is mogelijk in overleg.

Portfolio

In het portfolio worden de vier competenties Communiceren, Lichaamsgericht coachen, Verdiepend coachen en Holistisch coachen getoetst. Het portfolio bestaat uit alle praktijkopdrachten die je gedurende de opleiding moet uitvoeren.

Schriftelijk examen

Het schriftelijk examen gaat over de onderwerpen die tijdens de lessen behandeld worden. Er worden vragen gesteld over de lesstof, de verplichte boeken, de reader en eventueel aanvullend materiaal dat tijdens de lessen wordt uitgedeeld door de docenten.

Praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen dien je in staat te zijn een consult Lichaamsgerichte Coaching te demonstreren, met een onbekende proefpersoon, waar een docent of supervisor bij zit.

Diplomering

De laatste lesdag bestaat uit de afronding van de opleiding en de diplomering. Indien je hebt deelgenomen aan beide examens en alle opdrachten en deze met een voldoende hebt afgesloten ontvang je je diploma “Burn-out Specialist’. Indien je niet hebt deelgenomen aan de examens, of deze niet met een voldoende hebt afgerond, ontvang je alleen een bewijs van deelname.

Diploma’s Lifecoaching, Vitaliteitscoaching en Lichaamsgerichte coaching

Omdat alle modules onderdeel zijn van de opleidingen Lifecoaching, Vitaliteitscoaching en Lichaamsgerichte coaching, krijg je ook aparte diploma’s voor deze geaccrediteerde opleidingen.

Tijdens de  Opleiding tot Burn-out Specialist leer je cliënten te begeleiden bij de volgende onderwerpen:

 • Hoe mensen hun communicatieve vaardigheden kunnen verbeteren en daardoor minder stress ervaren;
 • Hoe mensen hun zelfvertrouwen verhogen en faalangst overwinnen om daardoor stressbestendiger te worden;
 • Praktische technieken en methoden op het gebied van stressmanagement;
 • Hoe je mensen helpt assertiever (en dus vitaler) te worden;
 • Hoe je mensen inspireert tot gezonde voedingsgewoonten en lichaamsbeweging;
 • Wat de verschillende fasen zijn van een coachingsproces op het gebied van vitaliteit;
 • Hoe je mensen begeleidt in een re-integratietraject;
 • Hoe je leidinggevenden begeleidt in de verhoging van de algehele vitaliteit van hun organisatie.  
 • Hoe je mensen helpt meer inzicht te krijgen in de persoonlijkheid door werken met deelpersoonlijkheden;
 • Verbetering van relaties, zowel op het werk als thuis, omdat slechte relaties of conflicten behoren tot de grootste oorzaken van stress en burn-out;
 • Ontdekking van talenten en passies om die tot meer gedrevenheid leiden. Gedrevenheid leidt namelijk tot de beste stress en burn-out preventie; 
 • Vinden van een passende loopbaan zodat er meer gedrevenheid ontstaat en daardoor minder kans is op burn-out; 
 • Eigen leven beter vormgeven (lifedesign) op weg naar meer succes en geluk en minder stress;

Verder besteden wij veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, omdat het succes van coaching daar sterk mee samenhangt.

Er is een groeiende behoefte aan burn-out specialisten, omdat steeds mensen burn-out klachten hebben. 

Als burn-out specialist kun je werken vanuit een eigen praktijk of gecombineerd met een ander beroep in de zorg, het onderwijs, de overheid of het bedrijfsleven. Steeds meer werkgevers vergoeden de consulten van hun werknemers bij een burn-out specialist.

Docent Carin Mannak over Lichaamsgerichte Coaching

Overzicht

Het traject

 • dit traject bestaat uit 4 sub-opleidingen
 • Je schrijft je in per sub-opleiding of voor hele traject
 • Je betaalt in maandelijkse termijnen
 • excl. 3 examenmodules.
 • exclusief boeken
 • het laatste examen is gratis.

Je start met onze opleiding Coaching Basics. Daarna kun je je inschrijven voor de rest van het traject. Stuur ons een mailtje als je interesse hebt voor dit traject: info@atma.nl

Wat krijg je?

Tijdsinvestering

Tijdsinvestering


Uren per week

Je bent ongeveer 8 tot 10 uur per week met de opleiding bezig, inclusief klassikale lesdagen, studie en intervisiegroepjes.

Lesdagen

Tijdens de lesdagen leer je de krachtigste coachingstechnieken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Er worden theoretische onderwerpen behandeld, groepssessies gehouden en demonstraties gegeven. Daarnaast wordt er geoefend met technieken waarbij de deelnemers enerzijds aan zichzelf werken en anderzijds vertrouwd raken met de beoefening van coachingsvaardigheden en met het inzetten van verschillende interventies. Er zijn naast de docent regelmatig begeleiders aanwezig die de studenten feedback geven. Op sommige dagen wordt supervisie gegeven, waarbij de supervisor bij een oefensessie zit. De sessie wordt na afloop uitgebreid besproken.

Persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleiding en is essentieel voor elke coach. Hoe verder iemand hierin ontwikkeld is, hoe beter hij zijn cliënten kan begeleiden. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan: ontwikkeling van gezond zelfvertrouwen, goede sociale vaardigheden en helderheid in eigen levensbeschouwing en zingeving. Wij verwachten een open houding ten opzichte van gecoacht worden en feedback ontvangen.

Oefengroepjes

Naast het oefenen tijdens de lesdagen ga je ook 1 dag of 2 dagdelen per maand de technieken en methoden, die in de lessen worden behandeld, zoveel mogelijk oefenen met medestudenten in oefengroepjes. Door dit regelmatig te doen ontwikkel je niet alleen je coachingsvaardigheden, maar ook je zelfvertrouwen en eigen coachingsstijl. Deze oefensessies worden georganiseerd bij studenten thuis, maar mogen ook online plaatsvinden via e-mail, chat of Skype.

Studiemateriaal

Op de eerste lesdag ontvang je een studiegids. De reader van de opleiding kun je downloaden van onze studentenpagina. De informatie hierin is gekoppeld aan de lesonderwerpen. Daarnaast ontvang je een literatuurlijst waarop een aantal verplichte en aanbevolen boeken staat.

Les gemist?

Indien mogelijk kun je altijd lessen inhalen in andere groepen. Wij hanteren een aanwezigheidspercentage van 90%, uitzonderingen daargelaten.

Uitstel, samenvoeging, annulering

In sommige gevallen wordt een opleiding uitgesteld, worden groepen samengevoegd of wordt (bij uitzondering) een opleiding geannuleerd. We doen ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. Mocht het zo zijn, dat stellen we je daar uiteraard tijdig van op de hoogte (uiterlijk een week van te voren).

Belasting & BTW

CRKBOVoor ondernemers / ZZP-ers is de opleiding aftrekbaar van de belasting als deze wordt gevolgd voor bijscholing of omscholing. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW omdat Atma staat ingeschreven bij het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). Atma is een erkend instituut in de Europese BTW-richtlijn.

ACCREDITATIE

De modules van de opleiding zijn allemaal geaccrediteerd door KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Daardoor kun je lid worden van diverse beroepsverenigingen. 

Logo KTNO   

Inschrijven langere trajecten

De volgende opleidingen zijn combinaties van andere opleidingen die je achtereenvolgend volgt. Neem contact op met het secretariaat zodat wij met je mee kunnen kijken.
Scroll naar boven