privacy verklaring

September 2022

Met deze Privacyverklaring willen wij je inlichten over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en voor welke doeleinden wij deze gegevens opslaan. Tevens vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Bescherming persoonsgegevens

Het Atma Instituut is een beroepsopleider op het gebied van coaching. Het Atma Instituut respecteert de privacy van alle geïnteresseerden en studenten waarmee zij zaken doet. Daarbij houdt het Atma Instituut zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Wij verstrekken je persoonlijke gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke of accreditatie verplichting.

Partijen waar wij mee samenwerken en/of waar wij persoonsgegevens aan ter beschikking stellen zijn onder andere:

 • docenten, mentoren, assistenten – dit ter voorbereiding, bevordering, begeleiding en voortgang van opleidingen/trainingen en workshops.
 • accreditatieorganisaties en/of beroepsverenigingen – ten behoeve van het verkrijgen van studiepunten of erkenning van opleidingen/trainingen en/of diploma’s, certificaten en bewijzen van deelname.
 • werkgevers – indien overeengekomen met betrekking tot aanwezigheid en resultaten van opleiding/training.
 • overige dienstverleners – we delen direct of indirect bepaalde persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Hier kun je bijvoorbeeld denken aan dienstverleners die voor ons zaken uitvoeren zoals het back-uppen van onze systemen, financiële administratieverwerking, systeemonderhoud en -beheer, hosting van e-mail en website en het uitvoeren en ondersteunen van onze promotiewerkzaamheden.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Doordat je gebruik maakt van onze producten en diensten verstrek je ons direct of indirect, vrijwillig en/of met toestemming je persoonlijke gegevens of wij ontvangen met jouw medeweten je persoonsgegevens van je werkgever of een andere belanghebbende relatie.

Wij kunnen persoonsgegevens over je aanmaken, zoals gegevens over je interacties met ons, en informatie over afgenomen producten en diensten voor interne administratieve doeleinden en analyse, productverbetering en marktbenadering.

Ook kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen wanneer je deze op social media openbaar maakt, wanneer je onze site bezoekt of je aanmeldt via onze site of als je een interactie aangaat met content van derden of advertenties.

Het gaat bijvoorbeeld om persoonsgegevens die wij ontvangen met betrekking tot of bij:

 • aanmeldingen voor opleidingen, trainingen, workshops en introductiedagen;
 • het bestellen en leveren van producten;
 • het downloaden van producten;
 • het aanmelden voor onze nieuwsbrief;
 • het invullen van diverse (contact)formulieren op onze website;
 • het uitvoeren van alle communicatie (digitaal/schriftelijk/telefonisch/mondeling), registratie, administratieve en financiële handelingen;
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • het verzenden van nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen met betrekking tot onze producten;
 • persoonsgegevens in het kader van je opleiding/training, zoals onder andere:
  • bij een intakeaanvraag en -gesprek, persoonsgegevens die je actief verstrekt bij je digitale aanvraag en/of gesprek met een van onze docenten of medewerkers – deze gegevens hebben wij nodig ter beoordeling van de toelating en dit is ook noodzakelijk voor onze accreditatiepartners waaraan wij moeten bewijzen dat onze deelnemers voldoen aan het niveau criterium.
  • aanwezigheidsregistratie
  • documenten ten behoeve van je voortgang, begeleiding, persoonlijk proces en supervisiebeoordelingen
  • het faciliteren van communicatie met en tussen medestudenten, mentoren, docenten, assistenten en medewerkers
  • te maken verslagen en opdrachten tijdens de opleiding/training
  • eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond, diploma- en/of certificaatgegevens
  • feedback over de opleiding/training die wij ontvangen via evaluaties
  • overige informatie die je aan ons verstrekt
 • het opnemen van praktijkgegevens binnen onze coachdatabase
 • persoonsgegevens die we gebruiken voor onderzoek en analyses ter verbetering van onze dienstverlening. Wij maken deze gegevens anoniem zodat ze niet meer te herleiden zijn naar je.
 • Het bezoeken van onze website of andere digitale platforms: Om onze website, social media en/of andere digitale platforms beter af te stemmen op jouw voorkeuren en sneller te laten functioneren, verzamelen wij gegevens over jouw activiteiten op onze website en/of onze nieuwsbrief of social media. Atma werkt met verschillende programma’s, digitale platforms en advertentienetwerken zoals:
 • naam en telefoonnummer van ICE-persoon (In Case of Emergency)
 • of als je op andere wijze contact met ons opneemt dan hierboven genoemd.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken:

 • Bijzondere persoonsgegevens betreffende je gezondheid die actief met toestemming worden gegeven aan de hand van een intakeformulier en -gesprek.
 • (Pas-)foto (met zichtbare bijzondere gegevens) worden geplaatst in de studiegids en gedeeld met medestudenten, assistenten en mentor. Tevens wordt deze (pas-)foto in een fotoboek geplaatst ter identificatie en informatie/herkenning voor docenten.
 • Onze opleidingen, trainingen en workshops zijn praktijkgericht en hebben een psychosociale grondslag waarin de eigen persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Binnen onze opleidingen/trainingen/workshops vervul je meerdere rollen, naast dat je cursist/student bent, zul je ook de rol van coach, trainer en coachee vervullen. Daarom is het mogelijk en noodzakelijk dat tijdens de opleiding/training/workshop bijzondere gegevens, bijvoorbeeld betreffende je gezondheid, worden gedeeld en verwerkt zodat wij, onze docenten en assistenten jouw persoonlijke ontwikkeling tot coach kunnen begeleiden. Hierbij kun je denken aan supervisiemomenten, (persoonlijke) verslagen, begeleidingsgesprekken, etc.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand is gekomen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Wijzigingen

Het is raadzaam om de privacy verklaring periodiek te raadplegen in verband met eventuele wijzigingen, te denken aan bijvoorbeeld wetswijzigingen e.d.

Links naar andere websites

Op de website van Atma vind je links naar externe websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van je gegevens door de organisaties achter deze websites. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atma.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren, wij streven  binnen vier weken.

Stel je geen prijs (meer) op onze informatie, dan kun je dat kenbaar maken aan ons secretariaat (info@atma.nl). Betreft het informatie per nieuwsbrief, dan kun je je hiervoor afmelden via de afmeldingslink onderaan de nieuwsbrief.

Vragen

Wanneer je nog vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen door dit contactformulier in te vullen.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.creëren

Scroll naar boven