Informatie over burn-out

Stress en burn-out zijn de laatste decennia gigantische toegenomen. Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben serieuze burn-out klachten (TNO). 
pkrijger

pkrijger

Meer dan 1 miljoen

Stress en burn-out zijn de laatste decennia gigantische toegenomen. Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben burn-out klachten (TNO)

Bekijk de cijfers

De Wereld Gezondheidsraad (WHO) heeft in 2019 burn-out officieel als beroepsziekte erkend. Zie hier de cijfers in Nederland van TNO.

 • Stress is beroepsziekte nummer 1
 • meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft last van burn-out klachten
 • 17% daarvan is tussen 25 en 35 jaar oud
 • 36% van werkgerelateerd ziekteverzuim komt door stress
 • 38% komt door te hoge taakeisen
 • 44% komt door te weinig autonomie op het werk
 • 8% komt door pesten
 • 23% komt door ongewenst gedrag van buiten de organisatie
 • 16% komt door ongewenst gedrag binnen de organisatie
 • 3 miljoen mensen hebben behoefte aan maatregelen tegen werkstress

Symptomen van burn-out

Er is een groot aantal symptomen die een indicatie kunnen zijn van een burn-out. Hier volgen de belangrijkste:

Lichamelijk

 • Niet meer met plezier naar je werk gaan
 • Grote vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Geen zin meer hebben in seks
 • Verlies van eetlust
 • Hoofd- en nekpijn
 • Maagklachten
 • Rugklachten
 • Buikpijn
 • Hartkloppingen
 • Hyperventilatie
 • Verminderde weerstand
 • Eetbuien of juist verminderd eten

Psychisch

 • Niet goed functioneren
 • Prikkelbaar
 • Nergens meer zin in hebben (sociaal contact/activiteiten)
 • Chaotisch denken en handelen
 • Angst- en paniekklachten
 • Cynisme
 • Concentratieverlies
 • Emotioneel uit balans zijn
 • Snel huilen of boos worden
 • Veel roken/drinken
 • Geheugen problemen
 • Lusteloosheid

UWV regels van re-integratie

Het herstel van een burn-out duurt vaak 6 tot 12 maanden. Hoe goed de behandeling ook is, je hebt gewoon tijd nodig om te herstellen. Om de tijdsduur van het herstel onder controle te houden, heeft het UWV een aantal strikte verplichtingen ingesteld. 

Als je in loondienst bent, krijg je 6 weken na je ziekmelding te maken met het UWV. Wanneer je niet in loondienst bent, krijg je al vanaf de tweede dag met het UWV te maken. Je krijgt van het UWV niet zomaar een WIA-uitkering (de oude WAO). Je moet namelijk een aantal strikte regels volgen. Als je die niet goed volgt, loop je het gevaar dat je geen WIA uitkering krijgt. Ook de werkgever moet de UWV regels strikt volgen, anders krijgt hij wellicht boetes. Daarom willen werkgevers graag meebetalen aan het herstel van je burn-out.

Hier volgen de stappen die de werknemer en werkgever moeten volgen van het UWV:

Dag 1 – ziekmelding en UWV

Ziekmelding bij je werkgever. Dit wordt doorgegeven aan het UWV. Een medewerker van het UWV neemt contact met je op en vraagt waarom je niet meer kunt werken. Ook wordt gevraagd wanneer je weer denkt te kunnen werken. Je bent verplicht hieraan mee te werken.

Als je niet in loondienst bent, beslist het UWV na 4 weken of je recht hebt op een ziektewet uitkering. 

Week 6 – probleemanalyse

Zes weken na je ziekmelding moet je komen voor een probleem analyse bij de bedrijfsarts van je werkgever of Arbodienst. De bedrijfsarts geeft deze analyse door aan het UWV. Als je niet in loondienst bent, moet je met de bedrijfsarts van het UWV praten.

Week 8 – plan van aanpak

Je moet samen met je werkgever een plan van aanpak maken. Dit plan vormt de basis van je re-integratie. Je werkgever stelt een casemanager aan om de re-integratie goed te laten verlopen. De casemanager houdt een re-integratiedossier bij. Als je niet in loondienst bent, moet je het plan van aanpak samen met het UWV maken.

Iedere 6 weken – voortgangsgesprek

Iedere 6 weken moet je bij je werkgever komen voor een voortgangsgesprek (als je niet in loondienst bent moet je naar het UWV). Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang besproken van je burnout herstel. Je kijkt dan of er extra training, coaching of therapie nodig is. Jij hebt daarbij net zoveel inbreng als je werkgever.

Week 52 – eerstejaars evaluatie

Na een jaar is er een eerstejaars evaluatie met je werkgever (of met UWV als je niet in loondienst bent). Deze evaluatie is een belangrijk document voor het re-integratiedossier. Het dient goed aan te sluiten bij jouw situatie.

Week 78 – evaluatie na anderhalf jaar

De evaluatie na anderhalf jaar geldt alleen voor mensen die niet in loondienst zijn en is met het UWV.

Week 86 – brief van UWV over WIA uitkering

Je krijgt van het UWV een brief waarin je gevraagd wordt een aanvraag voor een WIA uitkering te doen (ook mensen die niet in loondienst zijn).

Week 91 – eindevaluatie van plan van aanpak

Er is nu een eindevaluatie van het plan van aanpak met je werkgever. Deze evaluatie vormt de basis voor de aanvraag van een eventuele WIA uitkering. Mensen die niet in loondienst zijn, kunnen WIA uitkering krijgen van het UWV.

Week 92 – WIA uitkering aanvragen bij UWV

Je kunt je WIA uitkering aanvragen bij het UWV. Maar deze krijg je niet zomaar. Je moet namelijk voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Als je toch nog gedeeltelijk kunt werken, krijg je geen WIA uitkering. Dit is belangrijk, want bij een burn-out kun je meestal nog wel gedeeltelijk werken.

Scroll naar boven