Ontdek je zielsverlangens

Download gratis het hoofdstuk ‘Je zielverlangens’ uit het boek LifeDesign.

Zielsverlangens komen telkens weer in ons leven terug. Deze bezieling of passie is al in de prille kindertijd zichtbaar en voelbaar. Als je hieraan trouw blijft, wandel je op de weg naar geluk.

De drie soorten verlangens

We kunnen drie soorten verlangens onderscheiden: stressverlangens, deprimerende verlangens en zielsverlangens.

Stressverlangens

Dit zijn verlangens die uit een illusie voortkomen en waar je niet gelukkig van wordt:

 • Overmatige begeerte naar zintuiglijk genot, roem en macht; 
 • Te hoge ambities;
 • Een fictie, illusie of utopie; 
 • Een bevlieging, gril, impuls, drang, hunkering, dorst, onbedwingbare neiging;
 • Conflicterende verlangens zoals twijfels, onzekerheid, besluiteloosheid, innerlijke conflicten, blokkades.

Deprimerende verlangens

Van deze verlangens word je ronduit depressief. Ze komen voort uit pijn en ellende en zijn ontstaan door:

 • Lusteloosheid en gebrek aan ambitie;
 • Verslaving aan alcohol, drugs of andere substanties;
 • Verlangens om mensen of dieren pijn te doen of ongelukkig te maken;
 • Criminaliteit en vernielzucht;
 • Jaloezie en afgunst.

Zielsverlangens en bezieling

Zielsverlangens komen telkens weer in ons leven terug. Vaak zijn ze al in de prille kindertijd voelbaar en zichtbaar voor de ouders. De verlangens van de ziel ervaren we als onze bezieling. Het zijn uitingen van onze diepste levensopdrachten en ze leiden tot blijvend geluk. De volgende zielsverlangens behoren tot de belangrijkste:

 • Verlangens naar rust, balans, harmonie, groei, uitdaging, positieve verandering, innerlijke kracht, zelfvertrouwen, persoonlijke ontplooiing, verbetering van communicatie en relaties, wijsheid, ontdekking van talenten.  
 • Een ideaal, positief streven, aspiratie, reële ambitie, affectie, verliefdheid, hartewens, opdracht, missie, roeping, passie, bezieling. 
 • Het verlangen om andere mensen belangeloos te helpen, inspireren en ondersteunen. De wens je in te zetten voor een betere maatschappij. 

Zielsverlangens horen bij onze levensmissie. De verlangens van onze ziel zijn diep, constant en vol met passie, in tegenstelling tot oppervlakkige verlangens en begeerten. Als mensen lange tijd geen gehoor geven aan hun zielsverlangens worden ze uiteindelijk depressief. En om de depressie te onderdrukken gaat men vaak aan de medicijnen, alcohol of drugs. Maar we moeten niets onderdrukken. Bij een depressie moeten we juist onze diepere gevoelens naar buiten laten komen en luisteren naar onze meest wezenlijke behoeften en verlangens. 

Zielsverlangens leiden tot zielsgeluk, een voldoening die veel hoger is dan oppervlakkig materieel genot. Het kan gebeuren dat we een bepaald verlangen hebben dat niet vervuld wordt, omdat de ziel een dieper verlangen heeft dat tot hoger geluk leidt. 

De belangrijkste kenmerken van zielsverlangens zijn dat ze blijvend zijn en je blij en enthousiast maken, elke keer als ze in je opkomen.

Zielsverlangens zijn diep, ruim en krachtig als het stromende water in een grote rivier. We kunnen ze niet tegenhouden en soms treden ze zelfs buiten hun oevers. Dit in tegenstelling tot oppervlakkige tijdelijke verlangens die gemakkelijk als kleine stroompjes uitdrogen en verdwijnen. De verlangens van de ziel komen telkens weer in ons leven terug. Het zijn blijvende verlangens die tot duurzaam geluk leiden. 

De ziel geeft de energie om te groeien in alle levenssferen. Dit is de bezieling in ons leven. Die bestaat uit de dynamiek van onze diepste zielsverlangens. We kunnen alleen gelukkig en gezond zijn als we naar deze verlangens luisteren. LifeDesign is erop gericht het leven te ontwerpen en te restylen volgens deze zielsverlangens. 

Als we de boodschappen uit onze ziel volgen, worden al onze wensen vervuld. Want de natuur wil niets liever dan dat wij gehoor geven aan de diepere levensopdrachten die uit de ziel voortkomen. Daarmee scheppen wij steeds meer geluk voor onszelf en onze omgeving.

Destructieve verlangens

Maar nu rijst de vraag: ‘Kunnen er ook destructieve verlangens uit de ziel komen?’ Het antwoord hierop is nee. Uit de ziel komen alleen verlangens die heilzaam zijn voor onszelf en iedereen in de omgeving. Destructieve verlangens komen uit hele andere bronnen. Ze komen uit de schaduwplekken van ons innerlijk. Ze zijn ontstaan door ellende in het verleden. Als een kind mishandeld wordt, te weinig aandacht krijgt of de diepere verlangens van zijn ziel niet kan volgen, ontstaat er boosheid en frustratie. Hieruit kunnen destructieve verlangens voortkomen die later in zijn leven tot schade voor hemzelf en zijn omgeving leiden. 

Het is daarom noodzakelijk dat we voldoende aandacht aan onze psychische pijnplekken besteden waar de destructieve verlangens uit voortkomen. Alleen als deze genezen zijn, verdwijnt de negativiteit. We gaan er van uit dat ieder kind in principe goed is en goede dingen verlangt, zowel voor zichzelf als voor zijn omgeving. Negatief gedrag ontstaat doordat de oorspronkelijke zuiverheid van het kind is vertroebeld door verwaarlozing, frustratie en pijn. 

Hoe ontdek je je zielsverlangens?

Er volgen nu enkele methoden die je zullen helpen je zielsverlangens te ontdekken. Maar eerst is het nodig je ziel te ontdekken. 

De ‘wie ben je’ methode

Als ik je vraag: ‘Wie ben je?’ Wat zou je dan antwoorden? 

Waarschijnlijk ben je geneigd te vertellen wat je naam is, wat je allemaal doet of hebt gedaan, wat je kunt, wat je geleerd hebt, welk beroep je uitoefent, enz. Maar wie ben je nu werkelijk? Die vraag is moeilijk te beantwoorden, nietwaar? En dat terwijl je dag en nacht met jezelf rondloopt. 

Doe de volgende oefening om meer inzicht te krijgen in wie je bent. 

Observeer en beweeg je gezicht..… Observeer en beweeg je nek….. Observeer en beweeg je schouders….Observeer en beweeg je armen….. Observeer en beweeg je bovenrug..… Observeer en beweeg je onderrug…..Observeer en beweeg je borst….. Observeer en beweeg je maag….. Observeer en beweeg je buik.…. Observeer en beweeg je ademhaling….. Observeer en beweeg je billen….. Observeer en beweeg je benen….. Observeer en beweeg je voeten…..Observeer en beweeg je hele lichaam….

 • Ben je je lichaam?
 • Of ben je de observator en voeler van je lichaam?
 • Of de bezitter en gebruiker van je lichaam?
 • Denk eens aan de belangrijkste dingen die je doet.
 • Ben je wat je doet?
 • Of ben je degene die de dingen doet?
 • En de waarnemer van je activiteiten?

 • Denk eens aan een lekker gerecht.
 • Ben je de gedachte aan dat gerecht?
 • Of ben je degene die aan het gerecht denkt?
 • En ervan geniet?
 • Denk eens terug aan een leuke vakantie.
 • Ben jij de herinnering aan die vakantie?
 • Of ben je degene die zich deze herinnert?
 • Fantaseer het huis van je dromen.
 • Ben jij de fantasie van dat huis? 
 • Of ben je de schepper van die fantasie?
 • Je verlangt natuurlijk naar dat droomhuis.
 • Ben je dat verlangen?
 • Of ben je degene die het verlangt?
 • Denk eens aan iets wat je goed kunt.
 • Ben je die vaardigheid?
 • Of ben je de bezitter, waarnemer en gebruiker van die vaardigheid?
 • Denk aan een van je typerende eigenschappen.
 • Ben je die eigenschap?
 • Of ben je de bezitter, waarnemer en gebruiker van die eigenschap?
 • Denk aan iemand van wie je houdt.
 • Ben jij dat liefdesgevoel?
 • Of ben jij degene die liefheeft?
 • Denk eens aan het beroep dat je hebt.
 • Ben je dat beroep?
 • Of ben je de beoefenaar van het beroep?
 • Denk eens aan de belangrijkste rollen die je in je leven speelt – thuis, bij vrienden, op je werk, bij je ouders of elders.
 • Ben jij al die rollen?
 • Of ben je de speler van die rollen?
 • Hoe heet je?
 • Ben je je naam?
 • Of ben je de waarnemer, bezitter en gebruiker van je naam?

Maar wie ben jij nou eigenlijk?

Als ik mensen vraag deze oefening te doen, krijg ik vaak het antwoord dat het heel moeilijk is in woorden uit te drukken wie ze zijn. Sommige mensen zeggen dat ze alles zijn waar ik naar vraag. Anderen zeggen juist dat ze niets van dat alles zijn, maar een wezen dat alleen waarneemt (wat we de ziel kunnen noemen). Naar aanleiding van de oefening kunnen we het volgende concluderen: 

 • Je ben niet je lichaam
 • Je bent niet je gevoelens
 • Je bent niet je gedachten
 • Je bent niet je verlangens
 • Je bent niet je herinneringen
 • Je ben niet je fantasieën
 • Je bent niet je vaardigheden
 • Je ben niet je eigenschappen
 • Je bent niet het beroep dat je uitoefent
 • Je bent niet de rollen die je speelt
 • Je bent niet je naam

Je bent alleen de waarnemer en bezitter van dat alles en degene die de beweging van dit alles in gang zet door je wil. Deze waarnemer, bezitter en beweger in jou is je ziel. Ze is de zetel van ons bewustzijn, het bewuste zelf en de bron van onze diepste verlangens. 

Atma meditatie

Een goede manier om bij je zielsverlangen te komen is Atma meditatie. Het Sanskriet woord ‘atma’ betekent namelijk ‘ziel’.  

 1. Neem je voor 20 tot 30 minuten te mediteren. Na enige ervaring heb je geen klok meer nodig. Je lichaam geeft vanzelf aan wanneer de tijd om is. Dat voel je aan de neiging om te gaan bewegen. Zorg dat je maag leeg is of slechts licht gevuld. Mediteer daarom vóór het ontbijt, de lunch of het avondeten. Kies een geschikte plek om te mediteren, bijvoorbeeld in de tuin, een mooi natuurgebied, voor een raam met een mooi uitzicht, voor een altaar of in een speciale meditatieruimte. 
 2. Ga comfortabel zitten, met een rechte rug, op een stoel, in de kleermakerszit of in de lotushouding. Kies de houding die het prettigst voor je is.
 3. Zorg dat je niet gestoord wordt door bezoekers of telefoontjes. 
 4. Sluit je ogen en richt je aandacht op je ademhaling. Adem bij voorkeur door je neus. Je kunt dan de volgende zinnetjes in gedachten houden:
 • Ik ben niet mijn lichaam
 • Ik ben niet mijn gevoelens
 • Ik ben niet mijn gedachten
 • Ik ben niet de rollen die ik speelt
 • Ik ben een ziel
 1. Beschouw je gedachten als vogels die voorbij vliegen en breng je aandacht steeds weer terug naar je ademhaling. Voel dat je ademhaling steeds langzamer wordt. Als je lichaam en je geest diep ontspannen zijn geraakt, heb je vrijwel geen gedachten meer. Er is dan alleen nog je ademhaling.
 2. Geniet met volle teugen van de rust die je nu voelt. 
 3. Voel nu alleen nog je ziel.
 4. Welk verlangen komt er uit die rust naar boven? Is dit een zielsverlangen? Je weet dit als je er een diep geluksgevoel bij ervaart. 
 5. Blijf minstens tien minuten genieten van je ziel en de verlangens die uit haar opborrelen. 
 6. Doe minstens twee minuten over het terugkomen uit de meditatie. 
 7. Rek je even uit en buig je hoofd en bovenlichaam zo ver mogelijk naar voren. Dat is belangrijk voor een goede bloeddoorstroming.

Je zielsverlangens en je natuurtalenten

Het mooie is, dat het ontplooien en benutten van je talenten precies datgene is wat je ziel ook het liefste wil. We komen hierdoor bij een hele essentiële conclusie van LifeDesign.:

Je diepste zielsverlangens zijn gelijk aan je grootste natuurtalenten. Als je deze hebt gevonden ben je zielsgelukkig en wordt je leven een groot succes!

Met andere woorden: 

Doe alleen nog wat je écht graag wil en waar je écht goed in bent. 

En volg ten slotte altijd de vijf G’s!

Je weet dat je met je activiteiten op de goede weg bent als ze voldoen aan de vijf G’s: 

 1. Je doet het Graag
 2. Je wordt er Gelukkig van 
 3. Je bent er Goed in
 4. Het gaat Gemakkelijk
 5. Je verdient er genoeg Geld mee

Geld komt niet altijd meteen. Soms moet je er even op wachten. Maar als je je goed aan de eerste 4 G’s houdt, zal het geld zeker komen!

Scroll naar boven