Ik zal stil naar je luisteren…

Ik zal stil naar je luisteren…

IMET methode bij eet-, angst- en dwangstoornissen

Door Annie Bakker, hypnotherapeut en lifecoach

In het eerste en tweede deel beschreef ik welke eetstoornissen er zijn, hoe ze ontstaan en welk complex systeem er speelt in een persoon met een eetstoornis. In dit laatste deel beschrijf ik de IMET methode als effectieve behandelvorm.

Deel III: IMET behandeling

De IMET methode is een behandeling waarin gewerkt wordt aan het compleet maken van de persoon die in zijn/haar ontwikkeling oorspronkelijke kwaliteiten verloren heeft en daaronder lijdt. Er wordt gewerkt op bewust en onbewust niveau en een belangrijke grondgedachte achter deze methode is de stelling dat persoon en gedrag te scheiden zijn. Jij bent niet je gedrag, je hebt je gedrag.

Je gedachten, gevoelens, ervaringen en herinneringen, samengevat als je ‘systeem’, zijn onderdeel van je eigen proces. Bij een eetstoornis ben je niet vrij en objectief om iets anders te gaan doen dan wat je al deed. Als je wel die vrijheid had, was je allang van je probleem afgekomen. Doordat de persoon onderdeel is van het proces dat voor het overgrote deel in het onbewuste werkt, is het haast onmogelijk om zonder begeleiding tot goede oplossingen te komen. Juist in dat onbewuste liggen de drijfveren en argumenten die blijvende veranderingen in de weg staan.

In de IMET behandeling worden verschillende behandeltechnieken en -methoden gebruikt. Centraal staat het systeem van de te behandelen persoon. Luisteren, begrijpen en respecteren zijn de basisvoorwaarden voor de behandeling.

Het doel van de behandeling is het denken, voelen en handelen van de persoon weer in harmonie te laten komen, ordening aan te brengen in de innerlijke structuur en onderscheid te leren zien tussen het eigen belang en het belang van de ander. De eigenheid van de persoon wordt zo hersteld, zodat deze zichzelf weer volledig kan aanvaarden in de persoon die hij/zij van nature is. Wanneer dit wordt bereikt zijn de geforceerde overlevingsstrategieën en compensatie gedachten, -gevoelens en -gedragingen niet meer nodig en laat de persoon deze los.

Belemmerend persoonsdeel
De zienswijze van IMET komt voor een belangrijk deel overeen met de zienswijze van de Canadese eetstoornistherapeute Peggy Claude-Pierre. Beide verklaren het moeilijk veranderbare gedrag vanuit een belemmerend innerlijk persoonsdeel in de patiënt. In feite gaat het hier om een verstoord innerlijk regelsysteem. IMET noemt dit verstoorde systeem de innerlijke dictator. Peggy Claude-Pierre heeft het over de innerlijke negativist (beide niet te verwarren met de innerlijke criticus). Vanuit dit persoonsdeel wordt de dwang voortdurend in stand gehouden of vindt terugval plaats. Zolang dit persoonsdeel actief is, zijn veranderingen bij de persoon onbestendig en onbetrouwbaar.

De middelen
De middelen die voor het bereiken van het doel van de behandeling worden gebruikt zijn:

 • integrale behandeling van veroorzakers, instandhouders en gedrag;
 • de persoon weer in zijn oorspronkelijke persoonlijkheid terug laten keren;
 • diepgaand luisteren naar de belevingswereld van de persoon en diens verborgen structuur;
 • achterhalen bij afwijkende uitingen van belevingen welke positieve of belastende argumenten daarin een rol spelen;
 • de persoon steeds in het actieve en realistische centrum van zijn eigen wereld plaatsen en hem van de daar heersende werkelijkheid bewust laten worden;
 • het irreëel geworden overlevingsmechanisme binnen zijn eigen veranderingsvermogen weer terug laten keren naar zijn oorspronkelijke positie: een creatief adviseur i.p.v. een dwingende autoriteit;
 • toepassen van omkeringen van belastende argumenten en belevingen, naar motiverende en stimulerende;
 • alle positieve kwaliteiten van de persoon krachtig versterken;
 • de omgeving schonen van negatieve invloeden naar de persoon en naar zichzelf.

Technieken en methoden
Binnen de IMET behandeling wordt gebruik gemaakt van technieken en methoden uit o.a. de Ademtherapie, Gestalttherapie, NLP, Psychosynthese, Rationeel-Emotieve Therapie, Transactionele Analyse en Hypnotherapie.

Ademtherapie
De Ademtherapie stelt de ademhaling centraal. Door veel aandacht te besteden aan ademhaling wordt het mogelijk gevoelens in ons lichaam te ervaren. Gevoelens zijn eigenlijk synoniem aan het beleven van het leven zelf. Als we van onszelf bepaalde gevoelens wel en andere niet mogen voelen, ontstaat er een blokkade in onze levensenergie. Emoties vragen erom gehoord te worden, omdat ze je informatie geven over wat je wel en wat je niet wilt. Via het voelen van je emoties kom je erachter wie je echt bent.

Hypnotherapie
Hypnose is een veranderde bewustzijnstoestand. Het is een ervaringstoestand waarin we, dankzij een toegenomen concentratie en beter voorstellingsvermogen, bepaalde doelen gemakkelijker kunnen bereiken dan in het dagelijkse bewustzijn. De persoon weet op onbewust niveau wat er in het innerlijke systeem niet goed zit en kan bijna altijd de meest adequate oplossing voor het probleem vinden. Vervolgens kan de hypnotherapeut ook weer in het onbewuste systeem van de persoon, mogelijkheden oproepen, waarin weer de effectiefste oplossingen worden gevonden.

Teken- en schilderexpressie
Soms schieten woorden te kort om iets tot uitdrukking te brengen. Soms kan iemand verbaal zo op slot zitten dat communicatie door middel van woorden niet meer mogelijk wordt. In veel gevallen kan zo iemand zich wel via kleuren en vormen symbolisch uitdrukken. Een geoefende therapeut kan verborgen verhalen uit de schilderingen of tekeningen halen door de persoon over diens uitingen te laten vertellen. Hiermee kunnen onbewuste drijfveren die tot bepaald gedrag leiden voor de cliënt zelf bewust worden gemaakt.

Tijdlijn methodiek
We kunnen ons verleden en onze toekomst voorstellen als een lijn die door de tijd heen loopt. We hebben verbindingen met de tijd. Als je morgen iets voor elkaar wilt hebben en het vergt enkele uren tijd, moet je er op tijd mee beginnen. Misschien nu al. Als je nu iets doet, heeft dat consequenties voor straks.
Op onbewust niveau kan binnen een bepaalde context, bijvoorbeeld eten, de relatie tussen nu en straks verstoord zijn. Frequent voorkomende eetbuien zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Geen grip hebben op gedrag omdat de gevolgen daarvan los zijn gekomen.

Mensen staan meestal goed in het heden met de blik op de toekomst. Ongemerkt kan dat in iemands leven veranderen, waardoor de blik steeds meer op het verleden wordt gericht. Een verleden dat belastend is, kan de ontwikkeling van die persoon dan ernstig schaden. Via de tijdlijn kunnen we, ondersteund door ons onderbewustzijn, weer allerlei dingen terugvinden en kunnen we ons gevoel over gebeurtenissen veranderen. We kunnen beslissingen en overtuigingen die we eens genomen of gekregen hebben ook reduceren tot een niveau waardoor we makkelijker nieuwe besluiten en overtuigingen kunnen nemen en krijgen.

Nawoord
In 2012/2013 heb ik de opleiding voor de IMET-behandeling gevolgd bij Rob Zondag. Zijn inzichten, methodieken en interventies (100!) gebruik ik dagelijks in mijn praktijk. Zijn grondhoudingen: “Ik zal stil naar je luisteren” en “Leer mij jou te begrijpen” hebben mij als therapeut en als mens laten groeien. Leven is luisteren, begrijpen en respecteren.

annie bakker

Heb je vragen of wil je zelf begeleid worden? Ik help je graag. Je kunt me bereiken via www.irpa.nl

Meer lezen?

 • Rob Zondag: Ik zal stil naar je luisteren
 • Rob Zondag: Leer mij jou te begrijpen
 • Peggy Claude-Pierre: De geheime taal van eetstoornissen
Scroll naar boven