Wensboom analyse

Wensboom analyse

Door Peter Krijger

Enige tijd geleden deden we een oproep op Facebook: ‘We zijn op zoek naar jouw Wensboom’. Na een paar weken hebben we uit de inzendingen een boom gekozen en deze door Peter Krijger laten analyseren. Benieuwd naar de wensboom analyse? Lees dan verder!

Het analyseren van een wensboom
Een boom wordt normaal gesproken geanalyseerd tijdens een persoonlijk gesprek, waarbij er vragen worden gesteld en de tekenaar en coach met elkaar in gesprek gaan over de boom.

Bij het analyseren van een boom begin je met het kijken naar het geheel. Daarna bekijk je de boom per onderdeel om jezelf stap voor stap beter te begrijpen. De boom is globaal te verdelen in vier levensdomeinen: de innerlijke sfeer (emoties, verlangens, behoeften, gedachten, talenten), de interpersoonlijke privé-sfeer (privérelaties), de interpersoonlijke maatschappelijke sfeer (werk, collega’s, ambities) en de transpersoonlijke sfeer (intuïtie, filosofie, religie, zingeving). Bij sommige mensen zijn de linker- en rechterhelft van de boom omgekeerd.

 

De wensboom analyse

Beste wensboom tekenaar,

De wortels
Je tekening laat allereerst zien dat je verlangt naar een groot wortelstelsel, want dat ondergrondse deel van de boom is vrijwel even groot als het gedeelte boven de grond. Kennelijk verlang je naar meer zelfvertrouwen, dat symbolisch in de wortels zit en de basis is voor de hele boom. Je hebt je wens naar meer rust en vrede in dat wortelstelsel gezet. Kennelijk had je deze wens al tijdens je kindertijd en dat duidt op een verborgen gebrek aan zelfvertrouwen. Deze wens naar rust en vrede zal dus worden vervult als je zelfvertrouwen zich verder ontwikkelt.

De stam
Typerend is dat je je wens naar meer contact in de stam hebt gezet. Waarschijnlijk is dit een wens die je je hele leven al hebt, omdat de stam staat voor je levensloop. Het is opvallend dat je rechts van het woord ‘contact’ een afgebroken tak hebt getekend. Is er in het verleden een belangrijke relatie verbroken waar je een sterk contact mee had? Vind je het daarom moeilijk om je werkelijk aan iemand te hechten? Iets verder naar boven op de stam heb je de woorden ‘intiem contact’ geschreven, waarmee je je wens naar contact nog verder benadrukt. Weer een stukje naar boven splitst de tak zich. Je hebt daarin de woorden ‘anderen’ en ‘mezelf’ geschreven. Zoek je naar een betere balans tussen contact met anderen en contact met jezelf?

De takken en bladeren
Helemaal bovenin de boom heb je het woord ‘claimfree’ geschreven. Je wenst klaarblijkelijk dat de mensen om je heen je niet claimen. Maar het is dan wel belangrijk dat je zelf ook volledig claimfree bent. Aan de linkerkant van de boom staat het woord ‘zwerven’. Je verlangt hier kennelijk naar omdat je niet al te sterke bindingen en vaste patronen in je leven wenst. Vlak daaronder staan de woorden ‘tuinieren’ en ‘buiten slapen’. Deze duiden op je verlangen om buiten te zijn. Aan de rechterkant van de boom, op dezelfde hoogte als de woorden ‘intiem contact’, heb je je verlangen naar seks gezet. Wellicht kun je je seksualiteit verdiepen als je er over gaat schrijven.

Tot slot is er nog het woord ‘ootmoed’. De wens naar deze mooie eigenschap zie ik niet vaak: bescheidenheid siert de mens!

Conclusie
Ik zie in je boom twee grote wensen: je wens naar contact en intimiteit en je wens naar vrijheid. De uitdaging ligt er bij jou in deze met elkaar te verenigen. Want liefde kan alleen ontvlammen in vrijheid, net zoals vuur alleen kan oplaaien als er genoeg lucht is.

Bedankt voor je inzending! Graag doen we je nog het Wensboom-boekje cadeau, zo kun je zelf je tekening nog uitgebreider analyseren  (s.v.p. je adresgegevens sturen naar info@atma.nl).

Scroll naar boven